Petice za odstranění diskriminace dětí v přístupu do kolektivů v rámci povinného očkování
4363 podpisů

Petice za odstranění diskriminace dětí v přístupu do kolektivů v rámci povinného očkování

Autor: Martina Suchánková | vloženo: 14.10.2019 | 4363 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, níže podepsaní, žádáme odstranit ze zákona o ochraně veřejného zdraví zjevné absurdity a nesmyslná omezení. Proto požadujeme zastavit diskriminaci dětí :
1)  umožnit přijímání dětí do předškolních zařízení bez omezení očkováním;

2) zrušit podmínku řádného očkování pro účast na školách v přírodě a zotavovacích akcích.

 

Vláda České republiky předala v červnu 2019 Poslanecké sněmovně novelu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Novela v oblasti očkování opět upřednostňuje represi před komunikací, kvalitními informacemi, nabídkou řešení a individuálním přístupem, i když je zřejmé, že tento tvrdý přístup není funkční a zvyšuje nedůvěru v očkování.

 

Legislativa v ČR omezuje řádně neočkované děti (tj. neočkované přesně podle nařízeného očkovacího kalendáře) ve vstupu do předškolních zařízení. Toto omezení se vztahuje nejen na zcela neočkované děti, ale i na ty, jimž chybí jen jedno jediné očkování. Nejvýrazněji se tato sankce dotýká dětí, které nejsou doočkovány ze zdravotních důvodů. Pro přijetí do předškolních zařízení se podle zákona vyžaduje trvalá kontraindikace, tu však lékaři takřka nevystavují, v praxi tak téměř neexistuje. Praxe je taková, že se diskriminují děti, které nejsou dostatečně zdravé, aby mohly být očkovány, a zároveň nejsou dostatečně nemocné na to, aby získaly potvrzení o trvalé kontraindikaci. Diskriminovat děti za to, že mají zdravotní problémy a jejich rodiče se o ně obávají, nelze obhájit. Celé toto omezení se děje bez odborné argumentace, pouze s vysvětlením, že stát si represí vynutí poslušnost v očkování a nedoočkované děti představují hrozbu pro své spolužáky.

 

Ovšem od roku 2017, kdy vstoupila v platnost novelizace školského zákona, musí předškolní zařízení navštěvovat všechny děti starší pěti let v rámci povinné školní docházky a to bez ohledu na to, zda jsou, či nejsou očkované. Jeden den je dítě pro stát potenciálně nebezpečné, druhý den, kdy se dítě stane předškolákem tj. po svých pátých narozeninách, už není. Tato absurdní situace ukazuje, že smyslem opatření je pouze represe, nikoliv ochrana zdraví dětí v předškolních zařízeních a k tomu nejvíce postihuje? dopadá na? zdravotně stigmatizované děti.

 

Legislativa v ČR také zakazuje řádně neočkovaným dětem účast na zotavovacích akcích (jako tábory či lyžařské výcviky)  a školách v přírodě, ač pro docházku do školního zařízení není očkování vyžadováno. Děti spolu tráví mnoho času po celý školní rok v jedné třídě i při dalších aktivitách. Není opodstatněné, aby děti, které spolu tráví čas ve škole, družině nebo kroužcích, nemohly společně vyjet na několikadenní pobyt.

 

Nelogičnost právní úpravy se projevuje ještě výrazněji na definici „zotavovací akce" - jedná se o akci trvající déle než 5 dní, které se účastní 30 a více dětí. Nelze rozumným způsobem vysvětlit, proč je požadováno očkování pro tábor čítající více než 30 dětí, zatímco pro tábor pro méně než 30 dětí již očkování potřebné není. Stejně tak proč pro šestidenní pobyt je očkování vyžadováno a pro pětidenní nikoliv. Tato nesmyslná úprava nemůže vést ke zvýšení proočkovanosti, pouze k nedůvěře v český očkovací systém. Opatření navíc ztěžuje práci ředitelům, školám, učitelům, vedoucím oddílů i provozovatelům zotavovacích akcí.

 

Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje odbornými stanovisky ani studiemi, které by prokazovaly, že na těchto pobytech může dojít k závažnějšímu ohrožení veřejného zdraví oproti běžnému kontaktu dětí v kolektivu.

Je nepřípustné rodiče trestat za jeden přestupek vícekrát. Rodiče jsou za přestupek pokutováni a zároveň jsou následně potrestáni tím, že jejich dítěti je znemožněn vstup do předškolních zařízení, účast na švp a zotavovacích akcích.

 

Proto požadujeme provést změny v projednávané novele zákona o ochraně veřejného zdraví tak, aby byla odstraněna diskriminace dětí v přístupu ke vzdělávání a volnočasovým aktivitám.

 

Aktuality

14.11.2019 00:25

Milí petenti,
novela zákona o ochraně veřejného zdraví je načtena v PS a nyní čeká na projednání ve Výboru pro zdravotnictví, ten bude zasedat v 2. týden prosinci!

Nyní nastal ten pravý čas snažit se o změnu!

Sbírejte další podpisy! Lze podepsat elektronickou i papírovou verzi, sčítají se zvlášť a obě mají význam.
 
První vlnu papírové petice budeme předávat do Petičního výboru PS první prosincový týden, ale petici necháme otevřenou a budeme sbírat dál, další podpisy můžeme dodat i v průběhu projednávání.
Petiční archy posílejte do konce listopadu.

V ČR už je více než 70 podpisových míst, mapu naleznete zde: http://www.rozalio.cz/aktualne/v-rozaliu/1370-podpisova-mista-mapa
Až půjdete okolo některého z nich, připojte svůj podpis a vemte i kamarády :).

Děkujeme za podpisy i podporu!

Přeji zdar našim společným snahám!
Martina Suchánková, ROZALIO

 

02.12.2019 09:22

Milý petenti,
dnes je poslední den pro zaslání papírových petic, tento týden je budeme předávat Petičnímu výboru PSP ČR.
Další podpisy můžeme dodat i během projednávání, podpisovat lze tedy dál! Další sběr bude na začátku ledna.
Založili jsme web petice, abyste byli stále v obraze a věděli co se aktuálně děje a případně jak se zapojit. 
Web petice zde: https://petice-rozalio.webnode.cz/
Novela zákona o ochraně veřejného zdraví je nyní ve Výboru pro zdravotnictví, bude se projednávat v lednu.
My nyní vedeme intenzivní jednání o možných pozměňovacích návrzích.

Děkujeme za podpisy i podporu!

Přeji vám požehnaný advent!
Martina Suchánková

 

30.12.2019 23:29

Milí petenti a podporovatelé,

došlo skvělých 4 618 podpisů, 6. 12. byly předány Petičnímu výboru PSP. Děkujeme!!!

Podpisy sbíráme dál, další archy podpisy předáme začátkem ledna. Silvestr je ideálním časem pro sběr podpisů :)! Archy s podpisy posílejte do 6. ledna. 

Založili jsme speciální web pro petici, abyste měli přístup k aktuálním informacím o petici a především stavu projednávání zákona i dalším možnostem jak se zapojit a úpravu zákona tak ještě ovlivnit.
Petiční web zde: https://petice-rozalio.webnode.cz/

Petici přijal Petiční výbor PSP a zpravodajkou pro petici určil Andreu Brzobohatou z ANO. S tou, proběhla první schůzka, která především odhalila, komplexnost problematiky očkování. Další jednání mají následovat.

 8. 1. 2020  bude projednávat Výbor pro zdravotnictví novelu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Vše budeme sledovat a informovat vás o průběhu na petiční webu, fb, i twitteru Rozalia. 

Přeji vám mnoho dobrého do roku nového!

Martina Suchánková

 

10.02.2020 09:47

Milí petenti,
k 23. 1. jsme sesbírali 5034 fyzických podpisů. Skvělé!!! Děkujeme!

Petice byla 4. 2. projednána v Petičním výboru. Záznam si poslechněte zde: https://www.youtube.com/watch?v=r-Vpx1QVT7k

Výbor pro zdravotnictví (VZ) projednával novelizaci zákona o ochraně veřejného zdraví ve dnech 8. 1. a 5. 2. 2020. Bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů.

VZ doporučil přijmout 3 z nich:
-č. 4040 - umožňuje do předškolních zařízení, na školy v přírodě a zotavovací akce přijímat děti i s dočasnou kontraindikací k očkování.
-č. 4041 - umožňuje do předškolních zařízení přijmout dítě, které není očkováno proti hepatitidě typu B.
-č. 4165 - z podmínek na účast dětí na ŠVP vypouští podmínku řádného očkování (podmínka řádného očkování ovšem zůstává pro zotavovací akce).

Je to úspěch sice jen částečný, ale z každého posunu k odstranění nesmyslné diskriminace je potřeba se radovat!

Všechny pozměňovací návrhy zde: http://rozalio.cz/nase-projekty/legislativni-zmeny-v-systemu-ockovani/1417-pozmenovaci-navrhy-k-novele-zakona-c-258-2000-sb-o-ochrane-verejneho-zdravi-mirene-k-tematu-ockovani. 

Nyní jde zákon do 3. čtení v Poslanecké sněmovně, tedy konečného hlasování. To bude zřejmě v týdnu od 10. února. Následně novelu projedná Senát.

Napište poslancům, ať podpoří pozměňovací návrhy! Ideálně i ty, které mají nesouhlasné stanovisko garančního výboru, hlasovat se bude o všech.

Požadavky petice byly splněny jen z menší části, proto pokračujeme dál!
Podpisy můžeme průběžně přikládat. Náš cíl je 10 tisíc podpisů a veřejné slyšení.
Kdykoliv nám proto archy s fyzickými podpisy posílejte. Je to stále důležité!

Aktuální vývoj situace najdete na webu k petici zde: https://petice-rozalio.webnode.cz/co-se-prave-deje/

Ať nás malé úspěchy posunují k těm velkým!
Martina Suchánková, Rozalio

 

02.04.2021 21:34

Milí petenti,
ráda bych Vás upozornila na nově vzniklou petici, Do školy jedině BEZ PODMÍNEK! Bez roušek, testování a očkování proti covidu!

Naleznete ji zde: https://e-petice.cz/petitions/do-skoly-jedine-bez-podminek-bez-rousek-testovani-a-ockovani-proti-covidu.html

Otevřít školy a znovu začít vyučovat je důležité, ale podmínky nastavené pro docházku do školy překračují meze svobodného přístupu ke vzdělání a zachování integrity lidského těla. Jaké budou další podmínky pro výuku, zaměstnání, cestování a život? Je potřeba se včas vymezit nastavení nepřípustných podmínek.

Zachovejme si svobodu, dokud ještě nějakou máme!
Martina Suchánková

 

Komu bude petice předána: Parlament ČR

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 4363 (+231 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Miroslava Klimšová | Ostrava
 • Markéta klimšová | Ostrava - Poruba
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Eliška Samiecová | Úlice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Martina Blahák Blahák | Praha 3
 • Vlasta Wanková | Praha 8 - Kobylisy
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici