Petice za pozdržení reorganizace mateřských školek v Liberci
253 podpisů

Petice za pozdržení reorganizace mateřských školek v Liberci

Autor: Vendula Pospíšilová | vloženo: 07.12.2015 | 253 podpisů
Sdílejte s přáteli

Děkujeme!

Náměstek MŠMT pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu PhDr. Mgr. Langr navrhl ministerstvu dvě možná řešení pro připravovanou novelu školského zákona: zrušení spádových obvodů, nebo jejich zavedení jako dobrovolných. Pokud by se podařilo novelu změnit tímto způsobem, nedošlo by ani k reorganizaci školek. Podaří se plánované reorganizaci libereckých mateřských škol zabránit i díky signatářům petice?

Dává Vám činnost portálu e-petice.cz smysl?

Podpořte jeho provoz darem, který jste schopni poskytnout.

 • Měsíčně
 • Jednorázově

Děkujeme!

Text petice Petice za pozdržení reorganizace mateřských školek v Liberci

My, níže podepsaní rodiče, občané a voliči žádáme členy Zastupitelstva města Liberec, aby odložili schválení Návrhu reorganizace sítě předškolního vzdělávání na území statutárního města Liberec a umožnilo další debatu na toto téma.

MŠMT připravuje novelu zákona č. 561/2004 Sb., tzv. školského zákona, která uvažuje o úpravě některých oblasti předškolního vzdělávání, jako je např. zavedení spádových oblastí mateřských škol. Novela bude schvalována v jarních měsících roku 2016 a vejít v účinnost má až k 1.1.2017. Existuje možnost, že znění novely bude změněno a spádovost mateřských škol zavedena nebude či bude ustanovena jako dobrovolná.

Město navrhuje reorganizaci mateřských škol v Liberci, která má být reakcí na novelizaci zákona. Záměr má být schválen zastupitelstvem města již tento čtvrtek, 10.12.2015. Pokud bude záměr schválen, reorganizace započne už v květnu 2016 sloučením mateřských škol.

Návrh spočívá ve sloučení dosavadních 31 školek na 13 až 14. Předpokládá odvolání 31 ředitelek MŠ a dosazení 13 až 14 ředitelek školek sloučených, které mají spíše plnit funkci "manažerek". Dle harmonogramu Návrhu mají být ředitelky odvolány nejpozději v červnu 2016.

V Návrhu na reorganizaci je uvedena řada přínosů zavedení nové struktury MŠ. Jedná se především o výhody v oblasti optimalizace řízení školek a o ekonomické klady z pohledu zřizovatele. Přínosy týkající se péče o naše děti, tedy ten zdaleka nejdůležitější faktor, chybí. Plně je nepotvrzují ani experti oslovení v Návrhu.

Nevýhody reorganizace spatřujeme ve snížení současné pestrosti mateřských škol, narušení sociálního klimatu, komunikace s rodiči a rigiditu systému. Návrh nebere v potaz, že osobnost ředitelky tvoří atmosféru školky, a nezohledňuje ani fakt, že její přítomnost je klíčová pro kontakt a diskusi s rodiči, především s ohledem na vývoj dítěte a případné intervence.

Návrh nebere v potaz názory rodičů, naopak je shledává jako rizikové. To považujeme za nesprávné a myslíme si, že úzké propojení rodin s institucemi předškolní péče je zcela zásadní.

Navrhované změny budou mít velký vliv na vzdělávání našich dětí. Dle našeho názoru nechtěné slučování mateřských škol zhoršuje podmínky výchovné práce a přináší další negativa. Materiál navíc vychází ze zákona, který není schválen a není vůbec jisté, zda projde. Neexistuje žádná právní záruka, že Liberec k reorganizaci nepřistoupí, pokud schválen nebude.

Z výše uvedených důvodů žádáme, aby zastupitelstvo návrh prozatím nepodpořilo, respektovalo názor občanů, a umožnilo další debatu na toto téma.

Děkujeme

Za petiční výbor:
Ing. Vendula Pospíšilová, Ph.D.
Mgr. Jana Venkrbcová

Aktuality

08.12.2015 10:46

Vážení signatáři,

ráda bych Vás informovala, že naše petice byla úspěšně vyslyšena. Projednávání Návrhu na reorganizaci MŠ Zastupitelstvem města Liberec bylo odloženo.

Pokud novela školního zákona projde legislativním procesem v současném navrhovaném znění (zavedení spádových oblastí MŠ), bude návrh reorganizace, popř. jeho modifikace do zastupitelstva města předložen v aktuálním termínu, tedy pravděpodobně zjara 2016. Pokud novela schválena nebude, Návrh nebude předkládán vůbec. Tyto informace jsem získala na základě dopisu pana náměstka pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu PhDr. Mgr. Langra.

Skutečným důvodem vedoucím k vytvoření Návrhu na reorganizaci MŠ v Liberci je zavedení spádových oblastí mateřských škol připravovanou novelou školského zákona. Dalším logickým krokem by nyní bylo pokusit se změnit znění této novely. Pan náměstek PhDr. Mgr. Langr navrhl MŠMT již dvě možná řešení, zrušení spádových obvodů, nebo jejich zavedení jako dobrovolných. Pokud by se podařilo novelu změnit tímto způsobem, nedošlo by ani k reorganizaci školek.

Děkuji tímto všem signatářům petice. Děkuji i zástupcům města Liberec, kteří reagovali na naše požadavky.
Za petiční výbor
Vendula Pospíšilová 

 

08.12.2015 10:56

Vážení signatáři a zájemci o podepsání petice.

Petice byla uzavřena z důvodu, že naše požadavky byly vyslyšeny a není tudíž důvod pro její další existenci.

Viz předchozí aktualita.

Ještě jednou Vám děkujeme za Váš hlas. 

Za petiční výbor

Vendula Pospíšilová 

 

21.12.2015 15:08


Komentář náměstka Ivana Langra k reorganizaci sítě mateřských škol: Pravdy, fámy, spekulace

Pan náměstek primátora Ivan Langr zveřejnil svůj komentář k reorganizaci sítě mateřských škol s názvem: Reorganizace sítě MŠ – pravdy, fámy, spekulace dne 14.12.2015.

Jeho znění je zde:

http://www.liberec.cz/cz/aktuality/zpravy-z-mesta/reorganizace-site-ms-pravdy-famy-spekulace.html

Moje reakce?

Petici na pozdržení projednávání Návrhu o reorganizaci MŠ jsem zveřejnila proto, že nesouhlasím se zněním tohoto Návrhu a dopady jeho schválení. Petici jsem měla připravenou ještě před návštěvou pana náměstka primátora Ivana Langra. Během přípravy, trvání a ukončování petice jsem žádné informace (ať datumy či věcné informace) vědomě nezkreslovala a jednala jsem sama za sebe.

Moje schůzka s panem náměstkem můj nesouhlas s Návrhem potvrdila, na druhou stranu pan náměstek podpořil ideu vytvoření celostátní petice proti spádových oblastem.

Znění této petice uveřejňuji vzápětí.

Vendula Pospíšilová

 

21.12.2015 15:09

Vážení signatáři.

Děkuji Vám za Váš podpis pod peticí za pozdržení reorganizace MŠ v Liberci. Rozhodnutí o Návrhu na reorganizaci školek v Liberci bylo odsunuto. Pokud bude novelou školského zákona schváleno zavedení spádových oblastí školek, bude však reorganizace znovu aktuální. Ráda bych Vás informovala o vzniku petice na téma připravovaného zavedení spádových oblastí mateřských škol, Petice proti nemožnosti svobodného výběru školky:

http://www.e-petice.cz/petitions/petice-proti-nemoznosti-svobodneho-vyberu-skolky.html

Celorepublikovou peticí se pokusíme zasáhnout do legislativního procesu a podpořit změnu novely školského zákona ve smyslu zrušení spádových oblastí. Abychom měli šanci, potřebujeme získat tisíce, možná i desetitisíce podpisů. Proto Vás prosíme o přečtení aktuální petice a zvážení připojení se podpisem.

Přeji Vám krásný předvánoční čas.
Vendula Pospíšilová 

 

Komu bude petice předána: Zastupitelstvu města Liberec

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 253 (+13 nepotvrzených)

 • Lucie Houdová | Liberec
 • Petr Mrázek | Liberec
 • Martina Badinková | Liberec
 • Anna Sedlatá | Liberec
 • Petr Král | Liberec
 • Jiří Karel | Liberec
 • Gabriela Špaková | Liberec
 • Petra Palaščáková | Liberec 8
 • Gabriela Vašáková | Liberec
 • Romana Pospíšilová | Liberec
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici