Petice za práva rodiček, zdraví a bezpečí při porodu
3680 podpisů

Petice za práva rodiček, zdraví a bezpečí při porodu

Autor: Zuzana Candigliota | vloženo: 15.11.2016 | 3680 podpisů
Sdílejte s přáteli

Přejeme si respektující a bezpečnou zdravotní péči v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Jsme nespokojeny s českým systémem péče, který je založen na lékařském intervenčním modelu péče, bez možnosti skutečné volby - poskytovatele péče včetně kontinuální péče porodní asistentky, způsobu péče a místa porodu.

Evropský soud pro lidská práva opakovaně vyzval Českou republiku ke změně systému porodní péče tak, aby byl reflektován právní, medicínský a vědecký vývoj. Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen vyjádřil znepokojení nad podmínkami v českém porodnictví, přílišným potlačováním volby žen, včetně bezdůvodného oddělování novorozenců od matek, častého používání zákroků bez medicínského opodstatnění a v rozporu s přáním žen, nepřiměřeného omezování péče porodních asistentek a domácích porodů (http://bit.ly/doporuceni-cedaw).

Proto požadujeme spolu s těmito mezinárodními institucemi po vládě a Ministerstvu zdravotnictví následující kroky:

1. Plnohodnotné zavedení péče porodních asistentek do systému péče o těhotné a rodičky

2. Umožnění vzniku porodních domů

3. Zavedení standardů pro normální porod, monitoring kvality péče a zveřejňování dat

4. Respektování práva rodiček na svobodný a informovaný souhlas a respektování přání rodiček ohledně porodu

5. Zavedení nepřerušovaného kontaktu novorozence s rodiči jako standardu

6. Umožnění svobodné volby místa porodu

 

Odůvodnění:

1. Plnohodnotné zavedení péče porodních asistentek do systému péče o těhotné a rodičky

V České republice je v těhotenství ženám nabízena a hrazena pouze péče gynekologa a při porodu péče pro ženu neznámého a střídajícího se personálu v nemocnici. V šestinedělí není zajišťována navazující péče. V zahraničí se u zdravých nízkorizikových žen osvědčil model kontinuální péče komunitní porodní asistentky, která ženu doprovází celým průběhem těhotenství, porodem i při návštěvách po porodu. Tato péče je bezpečná, je spojena se srovnatelnou mírou novorozenecké mortality a morbidity jako nemocniční péče, ale s výrazně menší mírou poškození zdraví žen oproti porodům v nemocnici a se značnými finančními úsporami.

Přejeme si, aby si ženy mohly i bez lékařské indikace zvolit hrazenou péči porodní asistentky v těhotenství, při porodu a v šestinedělí, aby si v porodnici mohly zvolit péči porodní asistentky namísto péče lékaře a aby zdravotní pojišťovny zajišťovaly návštěvní službu porodních asistentek v těhotenství a v šestinedělí, která by již nyní měla být zajišťována a hrazena, ale není.

2. Umožnění vzniku porodních domů

Porodní domy jsou zdravotnická zařízení vedená porodními asistentkami, jejichž péče u nízkorizikových rodiček vykazuje srovnatelné nebo lepší výsledky než lékařská péče v nemocnicích (The Birthplace Study). Současná česká legislativa klade na porodní domy nejasné a nesplnitelné podmínky, které znemožňují jejich vznik. Přitom porodní domy by byly vhodným rozšířením možností porodní péče, zejména ve větších městech, kde nemocnice bojují s kapacitními problémy. Porodní domy jsou vhodnou alternativou pro ženy, které zvažují porod doma.

Přejeme si, aby podmínky pro provoz porodních domů byly stejné jako v zahraničí, kde se již osvědčily, a aby péče v porodních domech byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

3. Zavedení standardů pro normální porod, monitoring kvality péče a zveřejňování dat

Mezi českými porodnicemi panují neodůvodněné obrovské rozdíly v kvalitě péče, v respektování medicíny založené na důkazech a v míře prováděných zásahů do porodů. Někde je prováděn nástřih hráze téměř všem prvorodičkám, zatímco jinde nástřih provedou jen 1 z 5, někde se rodí skoro každé druhé dítě císařským řezem, jinde je to 1 dítě z 10 (www.jaksekderodi.cz). V některých porodnicích se stále provádí tlačení na břicho rodičky, nebezpečná praktika bez důkazů o její účinnosti. V českých podmínkách neexistují standardy pro normální zdravý porod a nejsou respektována ani doporučení Světové zdravotnické organizace založená na vědeckých poznatcích. Statistická data o péči v jednotlivých porodnicích Ministerstvo zdravotnictví utajuje. Výbor pro odstranění diskriminace žen přitom vyžaduje přijetí a prosazování protokolu o normální porodní péči bez zbytečných lékařských zákroků.

Přejeme si, aby vznikly standardy pro normální porod založené na vědeckých poznatcích, aby Ministerstvo zdravotnictví monitorovalo a pravidelně vyhodnocovalo kvalitu péče v porodnicích a přijalo opatření, která povedou k jejímu zlepšování (zejména zveřejňování dat porodnic, způsob financování péče, který motivuje poskytovat bezpečnou a zdravou péči, a vzdělávání zdravotníků).

4. Respektování práva rodiček na svobodný a informovaný souhlas a respektování přání rodiček ohledně porodu

Ženy se v porodnicích běžně setkávají se zákroky bez svobodného a informovaného souhlasu, a dokonce někdy i proti své vůli. Zdaleka přitom nejde jen o postupy prospěšné pro ženy a děti, jak by se mohlo zdát. Jde velmi často o problematické postupy, které Světová zdravotnická organizace považuje za škodlivé, neefektivní, neprověřené nebo nevhodně používané (http://bit.ly/doporuceni-who; http://bit.ly/problematicke-postupy). Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen například poukazuje na časté provádění nástřihu hráze bez medicínského opodstatnění a v rozporu s přáním ženy. Výbor požaduje po státu, aby zajistil, že všechny zákroky budou prováděny pouze s předchozím svobodným a informovaným souhlasem ženy. Kromě toho v porodnicích dochází k tomu, že nejsou respektována legitimní přání ženy, její volba doprovodu u porodu a dochází k narušování soukromí přítomností nadbytečného personálu u porodu.

Přejeme si, aby bylo naplněno doporučení Výboru a aby byl respektován svobodný a informovaný souhlas ženy se všemi vyšetřeními a zákroky v průběhu těhotenství a porodu a aby byla respektována přání ženy v souvislosti s porodem a její právo na soukromí. Přejeme si, aby docházelo ke vzdělávání zdravotníků o právech žen na informovaný souhlas a soukromí a aby nerespektování těchto práv bylo sankcionováno.

5. Zavedení nepřerušovaného kontaktu novorozence s rodiči jako standardu

V porodnicích je stále ještě běžné oddělování dětí od matek a otců, a to nejen na pár minut, ale i na dlouhé hodiny i dny. Přitom právem dítěte a jeho přirozenou potřebou je být v nepřerušovaném kontaktu se svými rodiči, zejména s matkou kvůli kojení a pocitu bezpečí. Výbor pro odstranění diskriminace žen kritizuje bezdůvodné oddělování novorozenců od matek a požaduje přijetí jasných metodických pokynů k zajištění toho, aby oddělení novorozence od matek podléhalo požadavku medicínské nezbytnosti.

Přejeme si naplnění tohoto doporučení Výboru a také to, aby věcné a technické požadavky na vybavení porodnic reflektovaly potřebu na zachování nepřerušovaného kontaktu matky a dítěte, a to i v situacích, kdy nejde o fyziologického novorozence.

6. Umožnění svobodné volby místa porodu

Stát uznává, že žena má právo si zvolit porod mimo nemocnici, v domácím prostředí. Problém je v tom, že stát brání tomu, aby u takového porodu byla poskytována potřebná péče porodní asistentky. Ze strany státu je to „motivace“ ženy, aby si místo porodu doma zvolila porod v nemocnici. Ve skutečnosti je to ohrožování zdraví a života ženy i dítěte, neboť část žen z různých důvodů plánovaně rodí a bude rodit doma. Na nepřiměřené omezování domácích porodů poukazuje i Výbor pro odstranění diskriminace žen a požaduje po České republice přijetí kroků včetně legislativních kroků k umožnění bezpečného a dostupné možnosti zvolit si porod s porodní asistentkou mimo nemocnici.

Přejeme si, aby bylo naplněno doporučení Výboru a existovala možnost zajistit si porodní asistentku k porodu doma a aby stát přestal odrazovat porodní asistentky od poskytování péče ženám.

Komu bude petice předána: Vláda ČR, Ministerstvo zdravotnictví

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 236

29. 11. 2016 | Jaroslava Vaňková | Praha
Porodila jsem dvě děti, v porodnici, u obou Apgar skóre 10-10-10 a přesto mi byli oba synové po porodu a zhruba dvouhodinovém bondingu asi na dvě až tři hodiny odneseni... Tohle musí skončit
+3 | -0
doporučit +
27. 11. 2016 | Jana Krolupperova | Tábor
ještě mne napadají další škodlivé praktiky které se běžně provádějí v našich porodnicích, např Hamiltonův hmat, vyvolávání porodu ve 40. a 41. týdnu těhotenství z důvodu přenášení...atd. Ale to nejdůležitější tam je a snad se podaří alespoň něco :) děkuji
+2 | -0
doporučit +
12. 01. 2017 | Paul Schwab | Praha
Petic není nikdy dost, zvláště těch k porodům. Čím víc rodiček, tím víc petic za porody ve vlaku, v letadle, v lese, doma, ve škarpě, prostě ať si každá vybere kde chce umřít, buď ona, nebo dítě. Je to opravdu její věc a má mít na to právo, ale nemá právo vnucovat svoji vizi DRUHÝM, KTEŘÍ NESOUHLASÍ A VYNUCOVAT SI PÉČI PLACENOU POJIŠŤOVNOU.
+1 | -1
doporučit +
11. 12. 2016 | Mila Špačková | Brno
Ano, to je přesně můj názor. Lékaře porodníky obdivuji a vůbec jim nezávidím jejich těžkou práci. A tady můžu jen číst, jak nic neumí, jak dělají věci neodborně, jak ponižují atd.atd. <br />A matky, dobře znáte, jak se bojíte o své děti, aby se jim nic nestalo. A když jen trochu málo (!) onemocní, hned s ním jdete k lékaři. Správně! Když s ním jdete, hlídáte ho, aby náhodou nevběhlo do silnice. Taky správně! PREVENCE je důležitá, i když nebezpečí je třeba minimální. Ale když se má vaše dítě teprve narodit, starost o jeho bezpečí a prevence je najednou až na druhém místě za VAŠIM pohodlím domova... Tak tuto "logiku" nikdy nepochopím... :(
+1 | -1
doporučit +
11. 12. 2016 | František Plhoň | Děčín 2
Můžete být rády, že je o vás postaráno. Co by za to v jiných zemích ženy daly ! Jde jen o váš kšeft. O rodičky je v naší vlasti postaráno excelentně. Když některá nechce, v porodnici rodit nemusí, Případné komplikace pak jdou na její vrub. Buďte rády za to co máte.
+1 | -1
doporučit +
11. 12. 2016 | Mila Špačková | Brno
Musím ještě reagovat na jeden příspěvek. Zní: "Každá žena má právo zvolit si, v jakém prostředí přivede na svět potomka." <br />Vždyť ty přispěvatelky zde o tom potomku mnohdy mluví jako o nějaké neživé keramické sošce, která se z nich vyloupne! A ne jako o živém tvorovi, který má TAKÉ PRÁVO, nikoli však na domácí prostředí, ale na ZÁCHRANU svého života, a to v čase minut a vteřin!!!! Jak může být ten rodící se člověk sobecký a nebrat ohled na soukromí své maminky... <br />
+1 | -0
doporučit +
11. 12. 2016 | Mila Špačková | Brno
Ale ženy ženy,vždyť si roďte doma,v tom vám přece nikdo,ani nějaký "stát" nebrání! Na prvním místě je přece úplně nesobecky VAŠE soukromí a pohoda obýváku,právo toho dítěte,které by eventuelně potřebovalo okamžitou pomoc v několika minutách,je přece až na nějakém z dalších míst,že. To je přece jen takový teoretický výmysl doktorů,aby si mohli foukat na svoje ego v porodnici (a ještě aby se dívali nějací medici). Na mně koukalo několik mediků,tedy při jiném zákroku, viděli všechny moje "partie" do detailů,ale nenapadlo mě,že by mi to mělo vadit. To jsou pro mě lékaři a před lékaři nevím,co je nějaký "stud" či "soukromí" či co... Ať se hoši a děvčata učí! Ještě jsem měla dobrý pocit,že jsem posloužila dobré věci,opravdu :)) <br />
+1 | -1
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpisy | 3680 (+190 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Marcela Poláková Poláková | Liberec
  • Veronika Plesnikova | Oznice
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Anna Rebcová | Hlavní město Praha
  • Jana Kratochvílová | Hlavní město Praha
  • Nikola Jonášová | Kroměříž
  • Kateřina Bartošová | Hlavní město Praha