Petice za vyloučení možnosti ukládat likvidační sankce dle nařízení GDPR
216 podpisů chybí 784

Petice za vyloučení možnosti ukládat likvidační sankce dle nařízení GDPR

Autor: Luboš Kliment | vloženo: 30.01.2018 | 216 podpisů
Sdílejte s přáteli

Vážený pane premiére, Vážená paní ministryně, Vážený pane ministře,

Vážený pane poslanče, Vážená paní poslankyně,

Vážený pane senátore, Vážená paní senátorko,

Vážený pane prezidente,

dovolujeme se na Vás obrátit ve věci „NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen NAŘÍZENÍ GDPR“.

Jak jistě víte toto NAŘÍZENÍ GDPR zavádí mnohé nové povinnosti všem orgánům veřejné moci, neziskovým subjektům a podnikatelům, bez ohledu na jejich velikost a počet zaměstnanců. Toto NAŘÍZENÍ GDPR tak dopadne i na ty nejmenší obce, neziskovky a podnikatele. Za porušení povinností lze dle NAŘÍZENÍ GDPR uložit správní pokuty až do výše 20 000 000 EUR, nebo jedná-li se o podnik, až do výše 4 % celkového ročního obratu celosvětově za předchozí rozpočtový rok, podle toho, co je vyšší.

            S ohledem na závazky České republiky vůči Evropské unii a s ohledem na právní charakter nařízení, tak nelze vyloučit nastoupení právních účinků tohoto nařízení ke dni 25.5.2018. Chtěli bychom Vás však upozornit na možnost aktivace článku 83 odst. 7 NAŘÍZENÍ GDPR, jež stanoví následující:

„7.Aniž jsou dotčeny nápravné pravomoci dozorových úřadů podle čl. 58 odst. 2, může každý členský stát stanovit pravidla týkající se toho, zda a do jaké míry je možno ukládat správní pokuty orgánům veřejné moci a veřejným subjektům usazeným v daném členském státě.“

Plnou aktivací článku 83 odst. 7 NAŘÍZENÍ GDPR a přijetím odpovídající české legislativy, tak lze dosáhnout toho, že orgány veřejné moci a veřejné subjekty včetně těch nejmenších obcí a neziskových subjektů budou zcela vyloučeny ze sankčního mechanismu NAŘÍZENÍ GDPR, tedy, že jim nebudou hrozit jakékoli peněžité sankce.

Dále se jeví vysoce vhodným v přijímané legislativě velice široce vymezit pojem „veřejný subjekt“ pro účely článku 83 odst. 7 NAŘÍZENÍ GDPR, aby Vámi posuzovaná česká legislativa poskytla dostatečně silný právní základ pro ochranu nejen obcí a dalších orgánů veřejné moci, ale i všech nepodnikatelských neziskových subjektů působících v oblasti školství, zdravotnictví a v mnohých dalších, které jako veřejné subjekty naplňují veřejný zájem České republiky.

Dle našeho názoru lze nastíněnými kroky a plnou aktivací článku 83 odst. 7 NAŘÍZENÍ GDPR ochránit obce, neziskové subjekty a další orgány konající ve veřejném zájmu naší vlasti před rizikem uložení likvidačních pokut. Současně bychom Vás chtěli upozornit, že odpovídají českou legislativu je třeba přijmout do doby nabytí účinnosti NAŘÍZENÍ GDPR, tj. do 25.5.2018. Závěrem doufáme, že se jako účastníci legislativního procesu postavíte na stranu všech subjektů konajících ve veřejném zájmu naší vlasti a Vaše legislativní návrhy poskytnou všem těmto subjektům dostatečnou právní ochranu a vyloučí dle článku 83 odst. 7 NAŘÍZENÍ GDPR možnost ukládání peněžitých pokut všem těmto subjektům.

Aktuality

06.02.2018 11:23

ŽĎÁRSKÉ TEZE pro předsedy parlamentních politických stran a hnutí:

1/ NULOVÉ SANKCE PRO VEŘEJNÝ PROSTOR

2/ ŽÁDNÉ SANKCE PRO PODNIKATELSKÝ SEKTOR NAD RÁMEC GDPR

 

Komu bude petice předána: Vláda ČR, Poslanecká sněmovna, Senát, Prezident ČR

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 18

21. 02. 2018 | Josef Dvořák | Nové Město na Moravě
Plně souhlasím s peticí. Josef Dvořák starosta obce Radňovice
+0 | -0
doporučit +
20. 02. 2018 | Miloslav Černý | Velká Losenice
Společně to zvládneme.
+0 | -0
doporučit +
19. 02. 2018 | Lenka Štočková | Opatov na Moravě
Nejde jenom o sankce, ale především o nadměrnou byrokratickou zátěž zejména pro malé obce a v je to opět odčerpávání prostředků z obecních rozpočtů. Na malých obcích není zaměstnanec, který by mohl funkci pověřence vykonávat.Takže budeme opět platit.
+0 | -0
doporučit +
18. 02. 2018 | Alena Nováková | Žďár nad Sázavou
PODPORA ODE MNE A VŠECH MÝCH PŘÁTEL. <br />VŠICHNI PODEPISUJEME PETICI A VĚŘÍME VE ZDRAVÝ ROZUM. <br />TĚCH PŘEKÁŽEK A KOMPLIKACÍ JE JIŽ PŘEHRŠLE....NIC DOBRÉHO NÁM TO NEPŘINES JEN ZTRPČUJE <br />A NĚKDY I LIKVIDUJE !!!JSME TAK STÁTU NA OBTÍŽ,ŽE NÁM JE STÁLE "NAKLÁDÁNO?
+0 | -0
doporučit +
18. 02. 2018 | Jiří Bechný | Rapotice
Starosta Obce Rapotice
+0 | -0
doporučit +
12. 02. 2018 | Kamil Michal | Leškovice
Celé je to likvidační. Proč máme mít povinně jakéhosi pověřence a platit mu měsíčně vysoké částky za nic!!! Když už to musí být, navrhuji na obcích někoho proškolit a můžeme si to vést sami. Dost tím ušetříme. Anebo nám stát bude pověřence platit?
+0 | -0
doporučit +
12. 02. 2018 | Jiří Šikl | Jámy
Obec Jámy se také hlasem všech zastupitelů k petici připojuje. Nesmyslná je výše sankce, kterou by asi těžko platila Praha, natož malá obec.
+0 | -0
doporučit +
11. 02. 2018 | Zdeněk Kružík | Radkovice u Budče
Děkuji za vznik petice
+0 | -0
doporučit +
08. 02. 2018 | Miroslava Bauer Bauer | Třebíč
Povinností máme víc než dost, nesmyslů je vytvářeno snad ještě více. Věnujme čas důležitým věcem - tomu, aby se zlepšilo fungování společnosti, aby se zlepšily vztahy, nezabývejme se "vylepšováním" toho, co již dobře funguje.
+0 | -0
doporučit +
08. 02. 2018 | Pavel Zikmund | Babice
V zastoupení obce Babice souhlasíme s touto petici. <br />
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpisy | 216 (+17 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
  • Pavel Tulis | Dlouhé
  • Jaromír Studený | Žďár nad Sázavou
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Arnošt Juda | Bohdalov
  • Libor Havlík | Žďár nad Sázavou
  • Václav Dobrovolný | Žďár nad Sázavou
  • Romana Staňková | Žďár nad Sázavou
  • Josef Dvořák | Nové Město na Moravě
  • Petra Jányová | Praha
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny