Petice za zachování mateřských a rodinných center
1741 podpisů chybí 8259

Petice za zachování mateřských a rodinných center

Autor: Kateřina Novotná | vloženo: 15.06.2019 | 1741 podpisů
Sdílejte s přáteli

My níže podepsaní,

žádáme, aby byla navýšena podpora státu pro organizace typu rodinných center. Jedná se o podporu z národního dotačního titulu Rodina z gesce Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Jedná se o jedinou podporu zaměřenou na preventivní a podpůrné opatření pro rodiny s dětmi 0 až 3 roky.

Je známým faktem, že preventivní opatření jsou vždy levnější, než následná péče!

Podle informací MPSV nebyly finance na tuto oblast navyšovány od roku 2013. Vzhledem k vývoji minimálních mezd a inflace došlo k poměrnému snížení dotace o jednu třetinu. Za takových podmínek není možné udržet služby, které centra poskytují. Současná alokace nepokrývá ani polovinu žádaných prostředků.

Situace je kritická! Jsme svědky toho, že mnohá centra zavírají a utlumují činnost.

Dochází taky k nezvratným změnám, kdy se dlouhodobě budovaná síť služeb primární prevence začíná rozpadat, místo toho, aby byla stabilní a mohla se naopak více zahušťovat a plnit tak svou funkci.

Organizace typu rodinných center poskytují preventivní a podpůrné opatření pro rodiny s dětmi. Jsou to organizace, které mají v České republice i více než dvacetiletou historii, vznikají z potřeb daného místa a to většinou z iniciace místních obyvatel, reagují na lokální potřeby a problémy daného místa. Rodinná centra pracují s rodinami s malými dětmi a to již v době plánovaní rodičovství, těhotenství, přes porod, péči o děti, výchovu, partnerské vztahy, návrat na trh práce, sladění rodiny a práce a poskytováním poradenství až po péči o skupiny rodin se speciálními potřebami (např. rodiče dětí s poruchou autistického spektra).  Činnost jednotlivých center je závislá od potřeb místní komunity. Touto prací je podporována stabilita rodin.

Žádáme naše zákonodárce, aby přijali taková opatření, aby nadále nedocházelo k ničení dlouhodobé práce na poli primární prevence, kterou centra odvádějí. Žádáme, aby byl zohledněn a dorovnán propad finančních prostředků vůči nárustu mezd a inflace od roku 2013.

Žádáme také koncepční ukotvení problematiky ve vztahu k financování služeb primární prevence, která by zohledňovala nejen zachování služeb, ale také jejich postupný rozvoj vůči nárůstu mezd a inflaci.

Chceme zachování rodinných center navýšením alokovaných prostředků již v rozpočtu na rok 2020 a tím umožnění i rozvoje služeb primární prevence pro rodiny s malými dětmi, které by měli být co nejdostupnější.

Děkujeme.

Aktuality

04.07.2019 14:16

Co dělají mateřská centra? Mateřská a rodinná centra vytváří bezpečné místo, kde se propojuje společnost a rodina. Tyto organizace fungují v České republice již více než 20 let a za tu dobu odvedly ohromný kus práce. Věnují se především tzv. primární prevenci v oblasti podpory rodiny (zejm. s dětmi 0 – 3 let). Usnadňují založení rodiny, posilují rodičovské kompetence, zkvalitňují vztahy v rodině, podporují rodiče v péči o děti a ve výchově dětí, a rovněž působí pozitivně na harmonické sladění rodiny a práce. Služby zahrnují širokou škálu poradenských, vzdělávacích, tréninkových a osvětových činností a jsou zacíleny na rodiny pečující o závislé členy, těhotné ženy a jejich partnery a širší rodinu. Tím, že tato centra vznikají z potřeb daného místa a komunity, také nejlépe reagují na potřeby místních obyvatel.

 

20.08.2019 22:13

Podle tiskové zprávy MPSV je v návrhu pouze 30 % požadovaných financí. Druhou špatnou zprávou je, že dle této tiskové zprávy ani MPSV nepožadovalo navýšení. Peníze navrhované na dotační oblast primární prevence jsou pro centra likvidační. Tiskovou zprávu a další informace najdete na facebookovém profilu Zachovejtecentra https://www.facebook.com/zachovejtecentra/

Děkujeme všem za podporu, které si nesmírně vážíme! Neházíme flintu do žita a stále věříme ve zdravý rozum a v obrat situace. Prosíme však, šiřte tuto výzvu a petici dále!

 

Komu bude petice předána: petičnímu výboru poslanecké sněmovny

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 1741 (+114 nepotvrzených)

 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jitka Filgasová | Vsetín
 • Honza Videcky | Vsetin
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Veronika Zamišková | Vsetín
 • Helena Kulíšková | Lidečko
 • Zuzana Janková | Olomouc
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lenka Sodomková | Hlinsko
 • pavlina zadorozna | olomouc
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici