Petice za zachování vzrostlých stromů v Lovosicích
32 podpisů

Petice za zachování vzrostlých stromů v Lovosicích

Autor: Vít Patrák | vloženo: 22.02.2017 | 32 podpisů
Sdílejte s přáteli

Požadujeme, aby město Lovosice přestalo kácet v našich ulicích stromy, jejichž zdravotní stav přímo neohrožuje okolní obyvatele. Výslovně žádáme o zachování kvalitního životního prostředí, jež je bez vzrostlých stromů u našich obydlí naprosto nemyslitelné. Stromy, které denně míjíme a schováváme se v jejich stínu, považujeme za nedílnou součást našeho života.

Chceme, aby město Lovosice změnilo svoji politiku ohledně zeleně a okamžitě přestalo s odstraňováním stromů, které nejsou hrozbou. Nadměrné kácení lze považovat za poškozování svěřeného majetku v okamžitý prospěch ze zisku za dřevo. Ve většině případů je na pokácených a poházených stromech vidět, že mají především kvalitní dřevo, a naopak minimum hniloby, pokud vůbec.

Mnohé stromy jsou pokáceny až v době, kdy se vzpamatovaly po neuváženém ořezávání natolik, že je pohledem nešlo rozeznat od jiných, které prořez přečkaly bez újmy (viz 28.října, Žižkova). To dokazuje, že byly dostatečně vitální.

Ohrazujeme se proti běžným argumentům současného odboru životního prostředí Lovosice. Že jsou mnohé druhy stromů "nepůvodní" - to není vůbec relevantní, protože původní jsou jenom nálety a dřeviny hospodářsky či esteticky bezvýznamné. Dále že je lepší kácet celé aleje, aby vyšší stromy esteticky nerušily - strom není nikdy rušivým prvkem. Také že nové stromy rychle nahradí ty staré - i rychlerostoucí dřeviny nedosáhnou původních rozměrů ani za dvě dekády. Termín "snížená vitalita" nesmí být prezentován jako rovný výrazu "nevyhovující pro provozní bezpečnost".

Není ospravedlnitelné kácet např. užitečné hrušně a současně plánovat vysazovat náletové akáty. Nelze brát javory v jedné ulici jako nežádoucí a chtít další vysadit v jiné. To je nezodpovědná hra na úkor naší existence.

My, občané Lovosic, přicházíme o součást svého domova kvůli lhostejné likvidaci majetku města, ke kterému ale mají morální vazbu ti, kterým mizí před očima. Nemůžeme přijmout fakt, že v dříve zeleném městě je stále více vidět holé fasády, ptáci mohou sedat leda na vedení, netopýři musí hnízdit na panelácích, a bodavý hmyz se místo dutin v kmenech schovává do děr pod okny bytů, čímž ztrpčuje léto bez trocha stínu.

Tohle se v jiných městech neděje. Změňte to!

 

Komu bude petice předána: Městský úřad Lovosice

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 2

21. 03. 2017 | Spytihněv Školník |
Podivné členění mého příspěvku do nevhodných odstavců nejsou dílem mým, nýbrž zřejmě textového editoru tohoto webu.
S úctou SŠ
+0 | -0
doporučit +
21. 03. 2017 | Spytihněv Školník |
Velice si cením organizátorů petice za jejich odhodlání vyjádřit nesouhlas se způsobem, jakým je o městskou zeleň "pečováno". Drastické a iracionální redukování vzrostlých stromů však v Lovosicích nezapočalo až s příchodem současného vedení města. Ohlédneme-li se do nepříliš dávné minulosti, můžeme jen konstatovat, že éra pánů Nováka a Kulhánka měla, přes mnohé stinné stránky, jedno pozitivum - nedocházelo (snad s výjimkou v ul. Tovární) k zbytečné masové likvidaci stromů. Zásadní zlom však nastal s nástupem pí Lízlové coby nové starostky. Ponechme stranou její poněkud
poněkud povýšenecký způsob vystupování, to je jiná kapitola. Avšak právě za jejího starostování započalo
něco, co lze bez nadsázky označit za těžbu dřeva ve městě. Korunou všeho pak byla destrukce parku před kostelem, kde desítky stromů a neopadavých keřů byly nahrazeny betonovými panely, abychom prý konečně získali to pravé "náměstí", bez kterého se po celá 4 staletí město obešlo...
Celá "rekonstrukce" vyvolala vcelku negativní reakce obyvatelstva a od nového (současného) vedení města jsme si slibovali, že bude ohledně zeleně postupovat poněkud rozumněji.
Bohužel, nestalo se. Radnice se zřejmě rozhodla trend ničení stromů ještě akcelerovat. A způsob, jakým úřad další a další kácení zdůvodňuje, již začíná hraničit s demagogií.
Vždy se napřed od úředníků dozvídáme, že nějací odborníci rozhodli, že ty a ty stromy jsou nemocné, nebezpečné, nevhodné (!!!) atp., a musí se odstranit. Občas můžeme milostivě nahlédnout i do jakýchsi posudků, které si jsou však nápadně podobné a tendenční - zpravidla ignorují možnosti a přínosy zachování stávající zeleně (např. ošetření místo likvidace, pozitivní mikroklimatický efekt, dýchatelnější vzduch v městské zástavbě) a naopak krkolomně zveličují důvody pro jejich odstranění. Po poražení oněch "nemocných a bezprostředně nebezpečných" stromů se přesně podle znění petice opakovaně
ukazuje, že většina z nich byla víceméně zdravá a důvody k jejich pokácení ležely spíše někde jinde. (Poslední příklad je krásně viditelný na Osmičce - zdravých topolů je mezi pokácenými více než
nemocných; mimochodem, dojde-li k devastaci i zbytku topolů, bude městem propagované pojmenování
"lesopark" následujících asi tak 30 let působit s odpuštěním imbecilně - budeme mít "lesopark" z 3/4 bez stromů, z něhož se budou otvírat půvabná panoramata s benzinkou, páchnoucí čističku a ohyzdnými paneláky - ale vždyť je to přece to pravé podle posudků a studií, kdepak nějaké topoly, ty jsou přece druhově nevhodné...) Následně jsme vždy po vlně kácení ze strany úřadu ujišťováni o realizaci náhradní výsadby. Ta ovšem např. znamená, že strom s korunou o objemu desítek kubických metrů
je nahrazen nějakou neduživou, sesychající dřevinou, která nevykazuje prakticky žádný růst; místo aby sama
v letních parných dnech příznivě korigovala působení masy rozpáleného zdiva, asfaltu, spalin vozidel a celkově tedy horkého špinavého vzduchu, je vzhledem ke svým rozměrům a stavu odsouzena těmto vlivům naopak nakonec podlehnout. Nabízí se zde otázka, k čemu je tzv. "odbornost" těch, kdo příslušné posudky a návrhy vypracovávají, jestliže realita chronicky nesouhlasí a výsledky mluví jasně proti... Moc bych Lovosicím přál, aby odpovědní úředníci nepřistupovali k městské zeleni jako
k hospodářskému lesu či brownfieldu, který má někomu zajistit laciné palivové dřevo a někomu jinému zase uměle vytvořenou práci "pro práci" nebo stavební/zahradnické zakázky. Stejně tak bych rád úředníkům popřál odvahu tak lokajsky neuposlechnout některým spoluobčanům, kteří vzhledem ke svému intelektu nemají šanci význam městské zeleně pochopit a z vysloveně obskurních důvodů žádají o její odstranění.
Lovosice opravdu nemají zase až tak zdravé životní prostředí, abychom se stromy mohli plýtvat současným tempem.

+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 32 (+2 nepotvrzené)

  • Gabriela Sichrovská | Praha
  • Tereza Kliková | Plzen
  • Veronika Ryšlinková | Chabařovice
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Ludmila Ďurneková | Cheb
  • Aneta Pakandlová | Byšice
  • Zbyněk Pakandl | Byšice
  • Ivana Pakandlová | Byšice
  • Jan Lukš | Lovosice

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku