Podpořte vznik Waldorfského lycea v Českých Budějovicích
2100 podpisů chybí 900

Podpořte vznik Waldorfského lycea v Českých Budějovicích

Autor: Magdalena Kubínová Šebelková | vloženo: 13.03.2015 | 2100 podpisů
Sdílejte s přáteli

Žádost o zápis „Waldorfské školy České Budějovice – střední odborné školy, základní školy a mateřské školy o.p.s.“ do rejstříku škol vedeného při MŠMT.
V minulých dnech obdržel zřizovatel Střední waldorfské školy zamítavé rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve věci zápisu této školy, obor 78-42-M/004 Waldorfské lyceum, do rejstříku škol.

     Rodiče dětí z Českých Budějovic, Písku a širokého okolí si na základě dlouholetých pozitivních zkušeností s oběma základními waldorfskými školami přejí, aby jejich děti mohly pokračovat ve vzdělávání na střední waldorfské škole.

     Svým podpisem vyjadřujeme souhlas s jejich požadavkem a podporujeme tak jejich občanské právo dané zákonem – právo rodičů na volbu vzdělávací cesty pro své děti.

     Vyjadřujeme tak svou podporu snahám o vznik Střední waldorfské školy v Českých Budějovicích a jednoznačně nesouhlasíme se stanoviskem MŠMT, které žádost o vznik této školy zamítlo, přestože vůle občanů a jejich volených zástupců vedla k jinému cíli.

Petiční výbor: Magdalena Kubínová Šebelková - matka čtyř dětí navštěvujících Waldorfskou školu, Eva Čížková, Tomáš Horák

Aktuality

13.03.2015 08:51

V Českých Budějovicích sedmým rokem a v  Písku již dvacet let existují plně organizované waldorfské základní a mateřské školy. Waldorfský vzdělávací program je koncipován na třináct let školní docházky - základní a střední škola. Do letošního roku bylo možno v jihočeském kraji  vzdělávat v tomto systému pouze devět let na základních školách.

 

13.03.2015 09:46

Petice v papírové formě má stále větší váhu, proto si ji můžete stáhnout  v pdf(na pravé straně, pod zeleným rámečkem k podpisu najdete rámeček s podpisy a možností vytvořit podpisový arch v PDF), vytisknout a v papírové formě, podepsanou, odeslat na adresu kontaktní osoby petičního výboru.

Ti, kteří již podepsali papírovou formu petice prosíme pouze o šíření naší petice jakoukoliv formou.

 

 

 

18.03.2015 08:40

Moc všem děkujeme za podpisy a povzbudivé komentáře.

Na našich webových stránkách na odkazu zde: http://www.waldorfcb.cz/waldorfske-lyceum najdete veškerá vyjádření z Krajského úřadu Jihočeské kraje, zamítavé rozhodnutí MŠMT a další zajímavé listiny včetně tiskové zprávy. Proti rozhodnutí MŠMT bude podán rozklad.

Děkujeme za podporu, podpisová akce stále trvá !!!!!!

 

 

 

23.03.2015 11:22

Děkujeme všem za velkou podporu.

Připomínám ještě, že podpis je nutno potvrdit v emailu, který přijde na Vámi udanou emailovou adresu.

Petice stále pokračuje, takže sdílejte a posílejte dále !!!!!!!

Všem posíláme velký dík.

 

Za petiční výbor Magdalena Kubínová Šebelková

 

 

30.03.2015 21:03

 

Tisková zpráva, 30. 3. 2015

Ministerstvo školství nezákonně rozhodlo ve věci Waldorfské střední školy v Českých Budějovicích

„K zamítavému rozhodnutí MŠMT jsme si nechali vypracovat právní rozklad u renomované právní kanceláře a ten konstatuje například:

-  nezákonnost a věcnou nesprávnost rozhodnutí MŠMT

-  rozpor tohoto rozhodnutí se základními právy a svobodami a s veřejným zájmem

-  střet zájmů na straně Krajského úřadu Jihočeského kraje a diskriminační přístup vůči jinému zřizovateli,“

uvádí ředitelka obecně prospěšné společnosti ‚Základní škola waldorfská a mateřská škola České Budějovice o.p.s.‘, jež žádá MŠMT, aby mohla být zřizovatelem i Waldorfského lycea, první střední školy svého druhu v Jihočeském kraji.

Milena Vlčková pokračuje: „Nejenže jsme se podáním tohoto rozkladu odvolali vůči zamítavému rozhodnutí MŠMT, ale vím, že rodiče žáků Waldorfských škol v Českých Budějovicích a Písku, kteří mají zájem, aby jejich děti studovaly na tomto Waldorfském lyceu, píší osobní dopisy jak panu ministrovi školství, tak panu předsedovi vlády – a píší jim dokonce i samotní žáci. Rodiče rozběhli také petici, která k dnešnímu dni získala 4 483 podporovatelů. Petiční archy s podpisy jsme zaslali na MŠMT spolu s právním rozkladem. Budeme jim je posílat i nadále, protože petice stále běží. Intenzivně pokračují také přípravy otevření a provozu lycea, protože všichni věříme, že lyceum pro naše studenty v září otevřeme.“

Ministr školství Marcel Chládek má nyní podle zákona lhůtu 30 dnů, aby ve věci rozhodl.

Radomír Koníř, člen správní rady o.p.s. doplňuje: „Všichni věříme, že pan ministr zruší nezákonné rozhodnutí úředníků MŠMT a vyhoví naší žádosti v plném rozsahu – a to v co nejkratším možném čase; vždyť termín řádných přijímacích zkoušek na střední školy se rychle blíží. Chceme proto MŠMT navrhnout také jednání za účasti našich právníků.“

Dále zdůrazňuje: „Současná vláda má u nás jako občanů poměrně širokou podporu a určitě by si stejně jako my měla být vědoma, že právě ve školství – které je jako resort tak často podceňované – se opravdu uskutečňuje budoucnost této země. Tato budoucnost se uskutečňuje ve vzdělávání dětí. A učitelé Waldorfské školy v Českých Budějovicích již prokázali, že svému povolání v tomto smyslu rozumějí. Přečtěte si prosím příslušné zprávy České školní inspekce.“

Děkujeme všem za slova podpory a podpis petice.

Petice pokračuje do doby vydání kladného rozhodnutí MŠMT.

Za petiční výbor Magdalena Kubínová Šebelková

 

 

 

 

 

27.04.2015 19:47

Milí přátelé a podporovatelé,

dle posledního vyjádření z kanceláře ministra školství bude rozhodnuto v souvislosti s podáním rozkladu, podanému dne 26.3. 2015, proti zamítavému rozhodnutí MŠMT, do konce června!!!!  

Již uplynula zákonná měsíční lhůta a úřednický moloch opět nabývá převahy, ale naše nadšení, přesvědčení a vůli se mu nepodaří zdolat !

I nadále budeme usilovat o zrod něčeho tak životně důležitého, smysluplného a nezbytného jako je waldorfské lyceum v Českých Budějovicích. V nejbližších dnech bude vydána další tisková zpráva k nastalé situaci.

Za petiční výbor Magdalena Kubínová Šebelková

 

 

 

 

 

22.05.2015 18:58

Úřednická zvůle: Ministerstvo školství protahováním rozhodnutí zamezuje vzniku Waldorfského lycea v Českých Budějovicích

„Žádáme, aby ministr školství rozhodl bezodkladně, a to ve prospěch vzniku Waldorfského lycea,“ říká Magdaléna Kubínová Šebelková, matka čtyř dětí, které jsou žáky Základní školy waldorfské
v Českých Budějovicích. „25. dubna uplynula zákonná měsíční lhůta, v níž měl ministr školství rozhodnout o právním rozkladu proti negativnímu – a podle právníků nezákonnému - rozhodnutí MŠMT v této věci. Místo toho jsme však v minulém týdnu obdrželi z MŠMT mailovou zprávu, že máme počítat s rozhodnutím až v průběhu června. To nelze hodnotit jinak, než jako čirou úřednickou zvůli: MŠMT si může ‚v odůvodněných případech‘ termín svého rozhodnutí prodloužit maximálně o dalších třicet dnů - ale MŠMT neuvedlo žádný věcný důvod.“ A dodává: „Uvědomuje si na MŠMT vůbec někdo, jak toto jejich jednání působí na naše dospívající děti?“

<span style="line-height: 1.6em;">Norbert Havránek, další z rodičů, se připojuje: „S naším požadavkem se opět obrátíme jak na premiéra, který nám v osobní odpovědi již vyjádřil podporu (vše najdete na webu www.waldorfcb.cz), tak i na ombudsmanku. Nemůžeme dále přihlížet, jak MŠMT nezákonnými a diskriminačními postupy brání našim dětem ve vzdělávání, které si vybraly a které v jiných krajích ČR existuje. Z dřívějších obdobných případů týkajících se waldorfských škol víme, že úředníci MŠMT takto postupovali již vícekrát – a to nelze považovat za náhodné. My jsme rozklad dokázali připravit za 2 týdny – a MŠMT nedokáže za měsíc, a dokonce ani za dva, připravit podklady pro rozhodnutí ministra?“</span>

<span style="line-height: 1.6em;">Petici na podporu vzniku Waldorfského lycea v Českých Budějovicích dosud podpořilo 4842 lidí (v posledním měsíci dubnu se jednalo téměř o 1 000 nových podpisů).</span>

Ředitelka školy Milena Vlčková doplňuje: „MŠMT odmítlo v průběhu dubna schůzku, na níž jsme se chtěli představit jako konkrétní lidé, učitelé a rodiče, kteří stojí za Waldorfskou školou v Českých Budějovicích. Úředníci však chtějí vidět jen papíry; naše děti však nejsou kusem papíru.“

Mgr. Radomír Koníř, člen správní rady, se připojuje: „Když nemají věcně podložené argumenty, porušují zákony. Bezohledně prosazují svou zvůli - proti zájmům nás občanů i proti rozvoji vzdělávání v ČR, které je v souladu s uznávanými světovými trendy. V roce 2006 MŠMT postupovalo obdobně i v případě Waldorfského lycea v Semilech, a přesto tehdy kolegové první ročník nakonec otevřeli s dostatečným počtem studentů. Jsem přesvědčen, že tak tomu bude i v Českých Budějovicích.“

 

 

06.05.2016 05:42

Vážení přátelé, tak ani po roce, nové žádosti na MŠMT a ticíci jednáních u politiků a úředníků kraje či ministerstva jsme nedostali kladné vyjádření k otevření waldorfského lycea. Dokonce je to ještě horší, protože ze zamítnutí vyplývá, že nebude moci vzniknout žádná střední škola minimálně do roku 2025. 

Rozhodli jsme se, protože se to už netýká jen waldorfského lycea v Budějovicích, ale všech, že na tuto skutečnost budeme upozorňovat další rodiče a laickou i odbornou veřejnost.

Dovolte mi, přátelé svobodného školství, pozvat Vás k nám do Českých Budějovic na důležité setkání, které se bude odehrávat

17. 5. 2016 od 15:00 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích.

 

Setkání jsme nazvali „Slavnost pletení májky“, při níž rodiče s dětmi společně opletou barevnými stuhami kmen májky. Symbolika této slavnosti tkví v tom, že bychom právě my - rodiče, žáci a učitelé – měli být těmi, kteří svobodně tkají své osudy. Chceme být svobodní i v rozhodování o vzdělávání našich dětí a sami si „utkáme“ střední odbornou školu se vzdělávacím oborem „Kombinované lyceum“.

V tuto chvíli je třeba veřejně poukázat na společensky důležitou skutečnost - stát totiž míní zakonzervovat střední školství na desítky let, neboť nepovoluje vznik nových středních škol.

Proto Vás chceme touto cestou vyzvat:  Nezdráhejme se vyjádřit veřejně své postoje a názory ohledně založení nové střední odborné školy se vzdělávacím oborem Kombinované lyceum v Českých Budějovicích, Brně a dalších městech.

 Pozvěte všechny své přátele, ať je nejen občanům Jihočeského kraje, ale i pozvaným novinářům, odborníkům, přátelům z ostatních krajů a také politiků a úředníkům jasné, že si za svým záměrem stojíme a uděláme vše proto, aby i naše děti měly možnost zvolit si svobodně střední školu a nemusely kvůli tomu opouštět své rodné město.

 Na slavnost pletení májky pak plynule naváže průvod, kterým se přesuneme do prostor Riegrova 51, kde bude od 16:00 hodin následovat veřejná diskuse na téma „Proč nelze v horizontu patnácti let založit novou střední odbornou školu?“ (viz pozvánka v příloze). Zeptejme se odborníků a politiků, jak máme tedy legálně založit střední školu, o kterou má zájem velká skupina občanů Jihočeského kraje.

Těšíme se na viděnou 17. května na náměstí Otakara Přemysla II. v Českých Budějovicích.

V případě dotazů se obracejte na naše webové stránky www.waldorfcb.cz.

Děkujeme všem za podporu.

 

 

26.08.2019 16:29

Milí přátelé a podporovatelé,

i díky vám se podařilo zapsat naše waldorfské lyceum do rejstříku MŠMT.

Všem moc děkujeme za podporu a těšíme se, že Vás nebo Vaše děti uvidíme buď na lyceu či na jiném stupni waldorfského vzdělávání v Českých Budějovicích. I nadále můžete sledovat naše webové stránky a setkávat se s námi na jarmacích, přednáškách či dalších akcích.

 

 

Komu bude petice předána: Ministrovi školství, mláděže a tělovýchovy M.Chládkovi, předsedovi vlády B. Sobotkovi a MŠMT

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 2100 (+79 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Jitka štrausová | ST. Hodějovice
 • Alena Melicharová | Strakonice
 • Eva Polanová | Strakonice
 • Jakub Škoda | Strakonice
 • Radek Klaban | Strakonice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Radek Klaban | Strakonice
 • Markéta Kučerová Kučerová | České Budějovice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Monika Pavlíčková | Ceske Budejovice
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku