Proti válce a diskriminaci ruských studentů
32 podpisů chybí 168

Proti válce a diskriminaci ruských studentů

Autor: Vladimir Zhinkin | vloženo: 28.02.2022 | 32 podpisů
Sdílejte s přáteli

24. února 2022 Ruská Federace zahájila válku se suverénní Ukrajinou. Podáváme rozhodný protest proti vojenským akcím, které cílí ozbrojené síly Ruska na Ukrajinu.

 

Tento tragický příkaz prezidenta Putina již vyvolal obrovské množství obětí na životech a bezpochyby podlomí principy mezinárodních zabezpečovacích systémů. Odpovědnost za spuštění nové bezprecedentní války v Evropě nese Rusko. Tato válka nemá žádné dobré odůvodnění. My, studenti z Ruska, trpce litujeme, že náš stát, který přispěl rozhodující měrou k vítězství nad nacismem, je agresorem zapalujícím strašný konflikt v Evropě.

 

Žádáme o okamžité zastavení všech vojenských akcí proti Ukrajině. Žádáme o respektování suverenity a nezávislosti Ukrajiny. Vyzýváme naše státy k míru. Touto peticí vyjadřujeme názor většiny ruských občanů, žijících na území České republiky, a obracíme se na Vás, abychom odvrátili diskriminaci ruských studentů, případů které se na VŠE v Praze a jiných vysokých školách v ČR stávají v poslední době častějšími .

 

Někteří profesoři, frustrovaní z akcí ruské armády a trestné činností Putina bohužel obracejí svůj hněv proti ruským studentům na českých vysokých školách.

Bohužel už bylo několikrát slyšet výzvy k zastavení studia ruských studentů. Profesoři odmítali pokračovat do té doby než odejdou studenti z Ruska. Chápeme Vaše rozhořčení, ale toto chování považujeme za nespravedlivé a neprofesionální.

 

Chtěli bychom jasně podtrhnout, že se stydíme za to, co se teď odehrává na území bratrského státu Ukrajina a nesdílíme názory prezidenta Putina, avšak myslíme si, že nemusíme nést zodpovědnost za jednání bláznivého diktátora. 

 

Dokonce i v nejhorších dobách profesoři a učitelé zkoušeli nejen naučit všechny studenta bez ohledu na náboženství, národnost a politické názory, ale i s nimi vedli dialog.

 

 

Přátelé, prosím Vás abyste nebyli lhostejní a podepsali tuto petici. Každý podpis je důležitý, bez ohledu na to, z jakého jste státu: Ukrajina, Rusko nebo Česko.

 

24 февраля 2022 Российская Федерация начала войну с суверенной Украиной. Мы заявляем решительный протест против военных действий, начатых вооруженными силами России на территории Украины. 

 

Этот трагический приказ президента Путина уже привёл к огромным человеческим жертвам и безусловно подорвёт основы сложившейся системы международной безопасности. Ответственность за развязывание новой беспрецедентной войны в Европе полностью лежит на России. Для этой войны нет никаких оправданий. Нам, студентам из России, горько осознавать, что наша страна, которая внесла решающий вклад в победу над нацизмом, стала агрессором, разжигающим страшный конфликт в Европе. 

 

Мы требуем немедленной остановки всех военных действий, направленных против Украины. Мы требуем уважения суверенитета и независимости этой страны. Мы призываем наши страны к миру. Своей петицией мы выражаем мнение большинства российских граждан, проживающих на территории Чешской Республики, и обращаемся к Вам с целью предотвратить дискриминацию российских студентов, случаи которой в последнее время участились в стенах ВШЭ и других университетах в ЧР. 

 

Некоторые профессора, также возмущённые происходящим, пытаются выместить своё негодование по отношению к преступным действиям президента Путина на своих студентах. К большому сожалению, уже неоднократно были слышны призывы к прекращению обучения российских студентов. Преподаватели отказывались продолжать занятия до тех пор, пока русскоговорящие студенты не покинут аудиторию. Мы понимаем ваше негодование, однако считаем такое поведение несправедливым и непрофессиональным. 

 

Мы хотим ещё раз подчеркнуть, что нам очень стыдно за то, что сейчас происходит на территории братской страны и мы не разделяем позицию президента Путина, однако считаем, что не должны нести ответственность за поступки выжившего из ума диктатора. 

 

Даже в самые сложные времена преподаватели и профессора старались не только давать образование всем студентом в не зависимости от их вероисповедания, национальности и политических взглядов, но и вели диалог, а не отмахивались от инакомыслящих, показывая свой непрофессионализм и бессилие. 

 

Друзья, я прошу вас не оставаться равнодушными и подписать это обращение. Важна каждая подпись, не зависимо от того, из какой Вы страны: Россия, Украина, Чехия.

 

 

 

On the 24th of February 2022 Russian Federation started a war with sovereign Ukraine. We lodge the strongest possible protest against military actions, which were begun by the military forces of the Russian Federation on the territory of Ukraine. 

 

This tragic order of President Putin has already caused catastrophic loss of life and it will undermine the basics of system of international security. The Russian Federation bores the responsibility for the unleashing of the unprecedented new war in Europe. There cannot be any excuses for this war. For us, students from Russia, it is bitter to realize, that our country, which has made a decisive contribution to the victory over nazism, has become the aggressor inciting a terrible conflict in Europe.    

 

We demand the immediate stop of all the military actions against Ukraine. We demand the respect for sovereignty and independence of this country. We call our countries for peace. In this petition we reflect the opinion of the most part of the Russian citizens living on the territory of the Czech Republic. We are appealing to you to prevent the discrimination of the Russian students, cases of which have recently increased in the High School of Economy in Prague and in other universities in the Czech Republic. 

 

Some professors, who are also outraged about what is happening, are trying to take their outrage at criminal acts of President Putin on the students. There have been heard several calls for stop of teaching of the Russian students. Some professors were refusing to continue the lectures with Russian students in the classroom. We totally understand your indention, however we consider this behavior as unfair and unprofessional.

 

We would like to emphasize that we are embarrassed for what is happening now on the territory of the brotherly country, however we think that we should not be considered responsible for the acts of the dictator who is completely out of his mind. 

 

Professors have always been trying to give education to all students regardless their religion, nationality or political views. They have also been trying to have a dialogue, not just shrugging off from people with other views, showing their unprofessionalism and weakness. 

 

I would like to ask you not to be indifferent and sign this petition. Every signature is important no matter where you are from: Russia, Ukraine, the Czech Republic. 

 

Komu bude petice předána: Ing. Hana Machková, CSc.

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 7

03. 03. 2022 | Iurii Pakhtusov | Praha
Ruští studenti nesouhlasí s rozhodnutím Putina začít válku na Ukrajině, kde žijí také naše příbuzní, kamarádi, kolegové. Odsuzujeme tuto válku. Snažíme se pomoct Ukrajině a Ukrajincům jako dobrovolníky, provádíme sbírky. Říkám ale svoje NE diskriminaci!
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2022 | Ludmila Gustinova | Uhersky Brod
Je smutne, jak malo rozlisovaci schopnosti maji dnesni « elity ». Nejvic ty slunickarske.
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2022 | Ema Hudecová | Praha
Vďaka za túto iniciatívu.
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2022 | Roman Kubašta | Praha
Ahoj Vova, skvěle napsáno! Roman
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2022 | Anna Krasnaya | Russia
Stop this awful war!!!! Russian students are not the Putin's government!!!
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2022 | Aleksandr Abramov | Praha
STOP war, STOP Putin
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2022 | Alisa Gradoboeva | Praha
Děkuji za založení petice a že vám záleží.
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 32 (+6 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Martin Procházka | Praha 15
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Arnošt Oupěcha | Litvínovice
 • Jiří Gazda | Vojkovice
 • Veronika Zajacová | Liberec
 • Elena Zhirova Zhirova | Podebrady
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Andrea Fülöpová | Veľký Biel
 • Lada Ponděličková | Vyžlovka
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku