„Za čistou variantu teplárny CTZ v Uherském Hradišti“
160 podpisů chybí 340

„Za čistou variantu teplárny CTZ v Uherském Hradišti“

Autor: Jakub Grós | vloženo: 31.05.2020 | 160 podpisů
Sdílejte s přáteli

Vážení zastupitelé a představitelé města,


My, níže podepsaní, vítáme záměr zamezení prašnosti skládky uhlí v areálu teplárny CTZ s.r.o. na adrese Sokolovská 572, Uherské Hradiště a podporujeme náhradu dnes používaného uhelného prachu zemním plynem.


Vedle této varianty však většinový vlastník teplárny spolu s městem zvažují možnost výstavby spalovny směsného komunálního odpadu, případně odpadních kalů (tzv. ZEVO), nebo výstavby bioplynové stanice, kde by byl likvidován biologicky rozložitelný komunální odpad.


Chápeme nutnost řešení odpadové politiky v Uherském Hradišti v delším horizontu, avšak nesouhlasíme s uvedenými záměry zpracování odpadů v areálu CTZ s.r.o.


Umístění zařízení na zpracování odpadů v takové blízkosti obytné zástavby, škol, obchodních středisek a zařízení ke sportu a rekreaci považujeme za naprosto nevhodné a nezodpovědné.


Proto vás vyzýváme, abyste plně podpořili variantu náhrady kotlů na uhlí za moderní kogenerační jednotky, kde bude sloužit jako palivo pouze zemní plyn.


K uvedenému postoji nás vedou především tyto důvody:
1. Podle dostupných informací by se v případě zvažované realizace spalovny odpadů (ZEVO) jednalo o zařízení nespadající pod zákon o integrované prevenci, takže by nebyla zajištěna nejvyšší dosažitelná bezpečnost a minimalizace negativních vlivů spalovny na zdraví a životní prostředí, v souladu s nejlepšími dostupnými technikami pro tato zařízení.


2. U těchto zařízení nelze zcela vyloučit možnost havárií, především požáru v zásobníku odpadů, kdy mohou velmi nebezpečné zplodiny hoření odpadů volně unikat do okolí.


3. Současná zákonná kontrola provozu spaloven nezaručuje dodržování emisních limitů pro škodliviny nepřetržitě po celou dobu provozu, zvláště při spalování odpadů s tak proměnlivým složením, obsahujících řadu složek, které způsobují toxicitu zplodin spalování.


4. V případě provozování bioplynové stanice, zpracovávající biologicky rozložitelný odpad metodou anaerobního vyhnívání, je největším rizikem šíření obtěžujícího zápachu. Původem zápachu bývají samotné zpracovávané odpady, poruchy jednotlivých uzlů zařízení a chyby v řízení procesu vyhnívání směsi odpadů s proměnlivým složením.


5. Prakticky nefunkční legislativa ochrany občanů před emisemi zápachu (neexistující emisní limity a nedostatečné předpisy pro výstavbu a kontrolu těchto zařízení) umožňuje pouze preventivní řešení těchto problémů bioplynových stanic zpracovávajících komunální odpady a tím je umístění minimálně 800 m od obytné zástavby, což v případě CTZ nelze dodržet.


6. Nechceme připustit vyšší znečištění Uherského Hradiště, než lze docílit přechodem čistě na zemní plyn. Preferujeme řešení, které může přispět k omezení stálého nárůstu alergií, počtu astmatiků, respiračních onemocnění, a dalších chorob.

 

Děkujeme za projednání našeho stanoviska a věříme, že se naplní slova pana starosty, uvedené ve Zpravodaji města (2020/01):


„Nepostavíme tu nic, co by nebylo výhodné pro město a jeho obyvatele nebo co by mělo negativní vliv na životní prostředí.“


Věříme tedy, že při volbě varianty náhrady uhlí zvítězí zájem ochrany zdraví a životního prostředí a bude realizován přechod teplárny čistě na zemní plyn.

Komu bude petice předána: Zastupitelstvo města Uherské Hradiště

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 11

14. 01. 2021 | pussy 888 | bangkok
https://pussy888vip.com/
Thanks for sharing this useful information.
pussy888
+0 | -0
doporučit +
11. 01. 2021 | PGSLOT PGSLOT | BKK
I truly appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness.PGSLOT
+0 | -0
doporučit +
03. 07. 2020 | busba phimpha | bagkok
Therefore, we believe that the concern for health and environmental protection will prioritize the choice of coal alternative variants and that the transition of heating plants to pure natural gas will take place.

form >>> วิธีเล่น
+0 | -0
doporučit +
01. 07. 2020 | busba phimpha phimpha | bagkok
Neither we nor our children have met the needs for autonomy, mutual respect, respect and dignity in the educational system. We therefore turn to you. We want to change legislation so that the needs of all educational actors are met

form >>> slot
+0 | -0
doporučit +
23. 06. 2020 | Věra Ryšánkova | Kunovice
Souhlasím se změnou
+0 | -0
doporučit +
23. 06. 2020 | TOMAS RYSANEK RYSANEK | Kunovice
Souhlasím se změnou
+0 | -0
doporučit +
05. 06. 2020 | Lenka Šindelková | Uherské Hradiště
Protože je voda je zdroj života a v současné době je jí skutečně nedostatek, je opravdu nutné tento zdroj chránit a šetřit!
+0 | -0
doporučit +
04. 06. 2020 | Šárka Horná | Koryčany
Děkuji
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 160 (+7 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
  • Petr Bystřický | Velehrad
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • ludmila Kozubikova | Brumov Bylnice
  • Jan Zálešák | Uherské Hradiště
  • Irena Zálešáková | Uherské Hradiště
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Vlastimil Kozubík | Brumov Bylnice
  • Markéta Šebková | Uherské Hradiště
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Vojtěch Železník | Staré město

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku