„Za zachování života na Velkém náměstí v Hradci Králové“
56 podpisů

„Za zachování života na Velkém náměstí v Hradci Králové“

Autor: Karel Pohner | vloženo: 14.12.2023 | 56 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, níže podepsaní majitelé, provozovatelé a návštěvníci provozoven historického centra Hradce Králové, prostřednictvím této petice žádáme, aby zastupitelé Statutárního města Hradec Králové přehodnotili záměr rekonstrukce Velkého náměstí s ohledem na jeho historický vývoj a potřeby lidí, kteří v tomto historickém centru udržují své nemovitosti, žijí a pracují.

V pozadí stojí ideologie a boj s řidiči

Ideologie, tzv. „zelený úděl“, který destruuje naše hospodářství a průmysl, bohužel destabilizuje také některá města a zasahuje do jejich přirozeného chodu. Tento obecný úvod je nutný pro odhalení příčin a samé podstaty dějů, které jsou obvykle schovány za líbivými hesly jako například: Veřejný prostor = prostor pro život, Veřejná doprava je základ, Město vstřícné k chodcům a cyklistům, Autem s rozumem, Regulované parkování nebo také zklidňování dopravy...   

Manipulace místo řešení

Na otázku: „Líbí se nám zaparkovaná auta na Velkém náměstí?“ asi nikdo z nás neodpoví kladně, ale věc takto nestojí. Otázkou je, jak je to možné řešit jinak. Bez možnosti dopravní obsluhy a přístupu na Velké náměstí přestane historické centrum prosperovat a stane se místem duchů. Město však místo hledání řešení investovalo do manipulace obyvatel najatou pražskou agenturou, která prostřednictvím zavádějícího dotazníku předloží výsledek, který je městem požadován, tedy omezení parkování bez náhrady a řešení.

Připomenutí dosavadního vývoje

Projekt, který je již přes 10 let prosazován magistrátem, byl opakovaně kritizován odborníky i lidmi, kteří v centru žijí a podnikají, pro jeho nedostatky, nekoncepčnost a hrubé chyby dopravní obsluhy. První, co město, tehdy pod vedením HDK udělalo, bylo vykácení vzrostlé aleje stromů na jižní straně náměstí.

Pod náporem argumentů město konečně zjistilo, že projekt je opravdu špatný, ale místo omluvy a nového výběrového řízení zadalo přepracování projektu stejným zhotovitelům, kteří jsou teď ještě navíc vázáni ideologií nové radnice.               

 

1. vypsat transparentní architektonickou soutěž na celkové řešení historického centra s podmínkou dopravního řešení, které zajistí jak vizuální atraktivitu prostoru, tak udržitelnost jeho provozu,

 

 

2. nebránit se a priori řešením vyzkoušeným v mnoha městech rozvinutých zemí, konkrétně podzemnímu parkování, které řeší dilema parkoviště na VN optimálně a bez kompromisů,

 

3. v případě řešení parkování na ploše náměstí, uplatnit princip univerzální plochy a ponechání možnosti plynulé regulaci parkovacích míst (zůstane-li plocha Velkého náměstí ve funkčních plochách „náměstí“, může být její využití plynule regulováno bez složitých stavebních řízení pouhým rozhodnutím orgánů města),

 

4.nenechat ideologickým politikům bez praktické vazby na realitu nenávratně poškodit již tak křehkou symbiózu malých krámků, restaurací a dalších provozoven v historickém centru s jejich návštěvníky – koordinovat organizování akcí se stálými provozovateli a neomezovat jejich činnost zbytečnými uzavírkami,

 

5. při organizování akcí využívat primárně plochy k tomu vhodné a určené, například opuštěné Malé náměstí,

 

6. brát ohledy na obyvatele a provozovatele v historickém centru, aby k nim akce, které jsou dotovány a organizovány městem, např. Vánoční trhy (2,6 mil z rozpočtu města), nebyly doslova nepřátelské (uzavřený vjezd, zrušení parkování a rozmístění cizích stánků se sortimentem okolních provozoven, často nepříslušné a příliš hlasité hudební produkce, neohleduplné noční manipulace a časné ranní úklidy atd.),  

 

7. pokud město bude chtít organizovat Vánoční trhy, může jejich organizaci svěřit desítkám místním provozoven, které zajistí kvalitnější trhy, ušetří městu podstatnou část prostředků a ze svých výdělků dlouhodobě zvelebí veřejný prostor,

 

8. změny využití funkčních ploch provádět nenásilně, postupně, s možností nápravy případně nepovedených opatření, dle spravedlivého modelu pro všechny, neboť nebezpečí ideologického diktátu může zasáhnout všechny části města – příště může někdo přijít s otázkou: „Líbilo by se vám, kdyby na sídlištích místo špinavých parkovišť byly zelené plochy s lavičkami?“ – obyvatelé by pak byli nuceni parkovat v nějaké odlehlé části na odstavných placených parkovištích tak, jako se to v současné době vnucuje obyvatelům starého města.

 

Požadujeme pro Velké náměstí koncepční řešení s respektováním historického vývoje a s využitím zkušeností místních obyvatel. Nechceme být součástí ideových experimentů ohrožujících podstatu života v této části města. Obyvatelé a podnikatelé historického centra jsou hnacím motorem a hlavním důvodem, proč je příjemné do těchto míst přijít. Nechceme, aby se Velké náměstí a jeho okolí stalo mrtvou zónou, skanzenem bývalé prosperity.             

 

Petiční výbor ve složení:

Karel Pohner, Tomkova 911, Hradec Králové             
Ing. Roman Grym, Velké náměstí 149, Hradec Králové
Petr Kupček, K Metelce 234/13, Hradec Králové

 

Osoba oprávněná zastupovat petiční výbor ve styku s příslušnými orgány: Karel Pohner, Tomkova 911, Hradec Králové

 

Aktuality

15.01.2024 12:30

K dnešnímu dni 15.1.2024 podepsalo celkové petici 222 obyvatel a návštěvníků centra (z toho 174 na papírové archy). Děkujeme lidem, kterým záleží na udržení života c historickém centru Hradce Králové a nenechali se zmanipulovat emoční kampaní. Děkujeme vám, že používáte zdravý selský rozum.      

 

Komu bude petice předána: Město Hradec Králové

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 12

09. 01. 2024 | Jiří Gelbič | Hradec Králové
V petici je popsaná realita. Např.
Nesmyslné pokácení vzrostlé aleje na jižní straně Velkého náměstí- bez postihu. ale když si sami pokácíte 1 strom- postih, správní řízení, odpor
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

30. 12. 2023 | Hana Křivanová Křivanová | Hradec Králové, Pražské Předměstí
Vánoční trhy bych vrátila na Masarykovo náměstí, je to v centru, na pěší zóně bez řešení aut. Bylo to tam hezčí, vánočnéjší. Hrály se tam koledy, nebyly příliš hlasité, nikoho taková hudba neobtěžovala.
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

23. 12. 2023 | Karel Honák | Praskačka
Podzemní parkování by bylo nejlepší řešení
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

20. 12. 2023 | Emil Doležal | Hradec Králové
Vadí uzavření dopravy i pro rodiče dovážející děti do školky a školy.
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

20. 12. 2023 | Filip Tichý | Hradec Králové
Proti populistickému ekoterorizmu se musí bojovat
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

19. 12. 2023 | Pavel Macura | Hradec Kralove
Souhlas a poděkování
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

19. 12. 2023 | Zdeněk Dvořák Dvořák | Libisany
Jezdím do místních restauraci
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

09. 01. 2024 | Jiří Gelbič | Hradec Králové
V petici je popsaná realita. Např.
Nesmyslné pokácení vzrostlé aleje na jižní straně Velkého náměstí- bez postihu. ale když si sami pokácíte 1 strom- postih, správní řízení, odpor
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

Podepsat tuto petici

Podpisy | 56 (+5 nepotvrzených)

 • zbynek louda | hradec králové
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Tomáš Chadim | Praha 1
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jan Makovec | Hradec Králové
 • Ing.Lubomír Štěpán | Hradec Králové
 • Petr Hladík | Hradec Králové
 • Jaroslav Ondra | Hradec Králové
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Blanka Timofejevová | Hradec Králové
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici