Změna lokality záchytného parkoviště Purkyňova mimo obytné zóny
628 podpisů chybí 372

Změna lokality záchytného parkoviště Purkyňova mimo obytné zóny

Autor: Jiri Vanek | vloženo: 09.06.2019 | 628 podpisů
Sdílejte s přáteli

Vážení spoluobčané. Radnice Králova Pole, ve své touze zavděčit se magistrátu a sama sobě se opět snaží poškodit náš životní prostor.

Vybrané městské části měly za úkol najít místa pro záchytná parkoviště Projektu P+R [1]. V Řečkovicích byli lidé informováni a odmítli velmi smysluplnou lokalitu, a radnice je vyslyšela. V Králově poli již byly kroky učiněny bez jakékoliv publicity. Královo Pole se rozhodlo o dvě lokality, kdy první - u Královopolského nádraží [2] je řekněme v pořádku, ale druhá má být na Purkyňové mezi Herčíkovou a Červinkovou [3].

 

Současný stav dané parcely není nijak úžasný, ale jedná se o jeden z posledních kousků souvislé zeleně v dané lokalitě. Budete radši chodit přes betonovou plochu? Budete se denně koukat na stovky přespolních snažících se zaparkovat? Když už tam má být betonová plocha za 30 miliónů, možná by tam mohl být lesopark či cokoliv užitečného obyvatelstvu? Slovanské náměstí se již sobeckým zásahem radnice na poušť proměnilo. Nenechte i Purkyňovu a Herčíkovu! Za parkovištěm přitáhnou další developeři!

Pokud takové parkoviště opravdu musí být, pak ať je na druhé straně dálnice, v již tak betonovém Technologickém parku, nebo mnohem dříve na betonových plochách za Řečkovickým nádražím a s upravenou MHD, aby vůbec nezajížděla do obytných částí čtvrtí.

 

Co můžete:

Bombardujte magistrát 542 171 111 posta@brno.cz

Bombardujte radnici: 541 588 111/541 211 334 podatelna@krpole.brno.cz

a zodpovědnou úřednici paní Malou: 541 588 237 mala@krpole.brno.cz

můžete také podepsat tuto petici

 

[1]https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-4-namestka-primatorky/odbor-dopravy/oddeleni-koncepce-dopravy/strategie-parkovani-ve-meste-brne-navrhova-cast/cast-d-hromadne-parkovaci-kapacity/parkoviste-typu-p-r/

 

[2]https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OD/verejna_doprava/Strategie_parkovani_ve_meste_Brne_-_navrhova_cast/Cast_D_Hromadne_parkovaci_kapacity/1._parkoviste_typu_P_R/D-1-9_Kralovo_pole_-_garaze.pdf

[3]https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OD/verejna_doprava/Strategie_parkovani_ve_meste_Brne_-_navrhova_cast/Cast_D_Hromadne_parkovaci_kapacity/1._parkoviste_typu_P_R/D-1-4_Purkynova.pdf;

Aktuality

26.06.2019 00:19

Dne  24.6 vydala MC Kr.Pole prazvlastni tiskove prohlaseni.  Muj nazor na nej si muzete precit zde.  Poprosim o precteni a pripadnou  kritiku v komentarich. Na jednani s urady jsou tyto nesmirne vhodne.

https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round5/tiskova-reakce.pdf

 

26.06.2019 10:23

Dne 25.6.2019 v dopolednich hodinach - tedy den pred zasedanim rady MMB, jsem peticy podal:

https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/petice/petice-purkynova-20190620-potvrzeniPodani.pdf

Vcetne  52 rucne ziskanych hlasu:

https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/petice/petice-purkynova-20190620-rucne-vysledky.pdf

tedy celkem 192 hlasu. Vrele diky!

Prosim, toto neni konec, dale sdilejte, dale bombardujete magistrat a kr.pole.  Petici budeme vysoce pravdepodobne podavat koncem srpna, pred dalsim zasedanim rady, znovu./

 

26.06.2019 10:29

V tiskove sprave z 24.6.2019 se pise, ze magistrat nema  vhodne pozemky na sever od  Hradecke u konecne tramvaje c12 technologicky park. Prosim posudte sami:

https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round5/cuzak.png

Data do obrazku jsem vyplnil s nejlsi vuli, pokud jsem se nekde spletl, nevahejte me opravit!

 

28.07.2019 10:41

V úterý 23. 7. se z popudu Zahrádkářů Tesla uskutečnilo setkání radních Jaroslava Suchého (školství a tělovýchova) a Filipa Chvátala (územní plán a rozvoj), zahrádkářů Jana Synaka a paní Heleny Vařejkové a mě, jakožto iniciátora petice, přímo na zahrádkách Tesla. Radním byla ukázána jak činnost zahrádkářů, tak stav zeleně v okolí (včetně vzrostlé plané zeleně mezi zahrádkami a Herčíkovou), aby pochopili, jak nezbytná je tato lokalita pro život v okolí Červinkovy a Herčíkovy a pro Sportovní areál Vodova. Nakolik mohu subjektivně jako zaujatý pozorovatel soudit toto setkání, bylo pozitivní, a radní získali ten potřebný vhled, jaký jim od prostého nárysu ve studii a z projektové dokumentace chyběl.

 

28.07.2019 13:04

Během posledního měsíce jsem se setkal s několika radními a zhlédl několik možných plánů parkoviště na Purkyňové. Většina z těchto plánů je rozpracované a tudíž nezávazné dílo, nicméně z nich plyne obrovské riziko, které, stane-li se skutečností, pravděpodobně nepůjde nijak zvrátit.

Hrozí, že projekt parkoviště P+R Purkyňova se - možná jako reakce na tuto petici - uzavře, ale pouze proto, aby se parkoviště vrátilo jako součást růstu haly Vodova a Fotbalového stadiónu Srbská. Na těchto plánech se objevují další ubytovací kapacity, další spojovací silnice a parkovací místa a domy - a tyto, překvapivě, na zcela identické lokalitě, proti které brojí tato petice, jen s velmi vratkým argumentem, proč musí být zrovna tam -  aby sloužil hale a fotbalovému stadiónu. Tím bude tato petice prakticky anulována (dalo by se i říci, že se jí vyjde vstříc) a u nového parkoviště v rámci rozvoje sportu a relaxace se nebudou muset ani splnit kritéria platná pro P+R jako je zelená střecha a pod.
Jedná se o politiku drobných ústupků jejímž výsledkem bude za několik let konec Herčíkové, Červinkovy a Vodovy jak je známe. S parkovištěm a hotely přijdou další a další developeři, dokud nepokácí poslední strom, a poslední stálý obyvatel neustoupí krátkodobému pronájmu.
Pořád vidím jako zásadní odklon jakékoliv parkovací plochy z Brna ven, ne dovnitř. Tedy v našem případě o pouhých 700 metrů dále, k Technoparku, ke sjezdu z rychlostní komunikace, k uzlu MHD, k místu, kde se může alespoň trošku rozvíjet.

Pokud můžete, shlédněte pozemky za Hradeckou [5]. Zde jsou nejdůležitější pozemky nad smyčkou tramvaje (prý se tam má ale rozšiřovat vozovna Medlánky) a sjezd z Hradecké, který je údajně pro parkovací dům odborem dopravy JMK nedoporučený, ale možný (uvnitř oblouku sjezdu). Obě tato místa mohou být záchranou pro Herčíkovu a pro zeleň na Purkyňové. Samozřejmě další alternativy vítány.
Dle Královopolského zpravodaje je dne 7.8.2019 setkání starostky s občany na Kr.Polské radnici. Jedná se pravděpodobně o jednu z posledních možností v rámci této petice zkusit radnici odklonit od jejich záměru vnutit parkovací dům a parkoviště  mezi Sportovní halu Vodova a Zahrádky Tesla.. Pokud můžete, přijďte a diskutujte. Nakonec, volili jsme zastupitele všichni.


[1] https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/sportovni-areal-na-vodove-se-rozroste-o-treninkovou-halu/
[2] https://www.ibrno.cz/sport/63321-sportovni-areal-na-vodove-se-rozroste-o-treninkovou-halu-za-125-milionu.html
[3] https://www.ibrno.cz/sport/62902-na-vodove-by-mohla-vzniknout-nova-sportovni-a-curlingova-hala.html
[4] https://brnensky.denik.cz/ostatni_region/exkluzivne-v-brne-vznika-novy-plan-pro-fotbalovy-i-hokejovy-stadion-20130916.html
[5] https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round5/cuzak2.png

add odkaz 4: Nakolik vím, sportoviště na BVV i rekonstrukce stadionu za Lužánkami padly , a veškeré snahy STAREZu se nyní upírají na Vodovu a Srbskou.

 

28.07.2019 14:19

V předchozím měsíci jsem několikrát navštívil Radnici  MČ Králova Pole, a jedna z informací, které jsem dostal bylo, že pozemek p.č. 4617/1 [1](plocha uvnitř sjezdu z Hradecké do Technoparku) je sice pro stav bu záchytného parkoviště ideální, ale byl zamítnut na jihomoravském kraji. Po těchto důvodech se pídil JUDr. Petr Šulc a odpověď z odboru dopravy JMK můžete zvážit zde:

"Dobrý den,
umístění parkovacího domu na pozemku parc.č. . 4617/1 v k.ú. Královo Pole není předběžně vhodné z hlediska problematického napojení.
V našich dostupných podkladech jsme ovšem nenašli žádný návrh nebo záznam o projednání takového návrhu.
Město Brno pokládá silnici II/640 za komunikaci přenášející dálkovou dopravu, tudíž zřejmě samo uznalo za nevhodné negativně ji ovlivňovat nájezdem či vyprazdňováním parkovacího domu.
Pokud by takový návrh měl být někdy předložen, musel by být doložen kapacitními výpočty dopravního napojení s vyhodnocením ovlivnění provozu na pásu silnice II/640 Řečkovice - Žabovřesky.
Nepředpokládáme, že umístění parkovacího domu při ul. Purkyňově, která je místní komunikací, by negativně mohlo ovlivňovat provoz silnice II/640 nad míru přípustnou.
Tím se JMK nepřísluší k tomuto řešení vyjadřovat. Jedná se o činnost města v samostatné působnosti, příp. výkon přenesené působnosti úřadů města, nikoliv kraje.
Ing. Michal Franek
odbor dopravy
oddělení rozvoje dopravy
vedoucí oddělení"

Důležité jsou dva faktory: nebyl nalezen záznam o projednání návrhu na parkovací dům ve sjezdu. Parkovací dům ve sjezdu patrně možný je, ale nebude to snadné - pokud někdo z vás je zdatným projektantem, možná by mohl na radnici Kr.Pole dodat podněty, které by jim výstavbu zde usnadnili.

[1] https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round5/cuzak2.png - vpravo dole, označen jako sjezd z rychlostní komunikace.

 

02.08.2019 10:42

V ý z v a
k veřejnému projednání výstavby parkoviště lokalitě Purkyňova, Brno-Královo Pole


Žádáme starostku MČ Brno – Královo Pole paní Ing. Karin Karasovou, aby v souladu s vydanou Tiskovou zprávou ze dne 24. 6. 2019 dostála slibu projednání záměru výstavby parkovacího domu na a parkoviště na ulici Purkyňova a svolala mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Královo Pole ve vhodných prostorách pro účast široké veřejnosti, a to nejpozději do 10. září 2019.
Bodem veřejného projednání navrhujeme – Výstavba parkovacích míst v MČ Brno – Královo Pole za účelem odklonění osobních vozidel směřujících do středu Brna na úkor zelených ploch u areálu ulic Herčíkova – Purkyňova – Červinkova – Vodova.
Vzhledem k tomu, že se k občanům dostávají protichůdné informace o tomto záměru, a to jak z královopolské radnice, tak i z odborů a od některých zastupitelů radnice města Brna, je nanejvýš vhodné, aby naši zvolení zastupitelé v městské části Královo Pole předstoupili před občany a vysvětlili jim svůj postoj k likvidaci veřejně přístupné zeleně ve prospěch rozvoje individuální dopravy za prací a sportem, a tak tlumili význam městské hromadné dopravy ve městě Brně aj.

V Brně 2. 8. 2019


……………………………………..      …………………………………………..
JUDr. Petr Šulc       Mgr. Jiří Vaněk    
Červinkova 7          Skácelova 2a       
612 00 Brno           612 00 Brno        
    

 
Městská část Brno – Královo Pole
Vážená paní
Ing. Karin Karasová
BRNO

 

10.08.2019 16:54

územní studie celého areálu není dopracovaná ani projednaná, ale už se plánuje stavět. Kolem vnitřní komunikace do areálu z Vodovy budou parkovací místa (dnes se tam parkuje na trávě po pravé straně načerno pouze při velkých akcích)
https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/na-vodove-bude-nova-treninkova-hala/

Za informaci velmi děkuji paní arch. Vařejkové.

 

Nová (třetí) hala pro míčové sporty - tentokrát tréninková - bude na místě betonového hříště mezi Halou a kluzištěm.  Dle linku výše: současně s novou halou přibude i osmdesát parkovacích míst podél přístupové komunikace do areálu.

 

Já sám na té hale trénuji 4x týdně, a autem k ní přijíždí absoulutní menšina cvičenců. Sportovcům tedy místa nechybý. Ani návštěvíkům běžných sportovních akcí. Komu tedy?

 

13.08.2019 16:47

Výzva starostce, aby toto téma bylo důkladně probráno na zasedání s občany odeslána: https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/VyzvaOdeslana.pdf

Cílené zasedání je tedy: https://kralovopole.brno.cz/setkani%2Dzastupitelu%2Ds%2Dobcany/d-625856  

V době psaní této aktuality tedy 4. září 2019 od 17:00 h ve velké zasedací místnosti ÚMČ

 

25.08.2019 20:25

Text aktuality byl autorem odstraněn.

 

28.08.2019 08:31

Vážení signatáři petice

Několik z vás si, zcela právem, stěžovalo na zveřejnění nahrávky z jednání s paní starostkou. Zahájil jsem tedy kroky k jejímu odstranění.

Musím ale upřesnit, že jsem nikdy nahrávání neinicioval, ani jsem nežádal její zaslání. Ale v okamžiku, kdy takováto věc existuje, přišlo mi jako lepší ji zveřejnit úplně, než ji nechat pokoutně šířit.

Jelikož opravdu k této nahrávce nemám vůbec žádný přístup, odstranění může trvat, dokonce se ani nemusí podařit.

 

 

28.08.2019 18:50

Záznam se podařilo odstranit. Ještě jednou zdůrazňuji, že ač mám plnou zodpovědnost za jeho zveřejnění, nemám vůbec nic společného s jeho autorstvím.  Postřehy z jednání zůstávají:

 * ač modré zóny padly několikrát, nikdy nebylo zdůrazněno, že problém místních s parkováním modré zóny vyřeší. Dokonalé nejsou, ale toto opravdu řeší

* bylo potvrzeno, že parkovací monstrum v zeleni u haly má sloužit návštěvníkům

 * nebyl zodpovězen tepelný ostrov který novými stavbami vznikne
 * jiné ekologické výtky byli odbyty s tím že to mají na starost úředníci, "oni" že neznají detajly
 * za výmluvu byl brán magistrát, přitom magistrát dal městským částem (velkou!) možnost volby, včetně odmítnutí
 * znevážení MHD ve prospěch osobní dopravy (ač "reklama" mluví opačně) nebylo vysvětleno
 * dle paní starostky existují tisíce lidí, kteří parkoviště chtějí. Jenže mi ho chceme taky, jen jinde. Vůbec tomuto nebyl dán prostor. Navíc pochybuji že ty tisíce lidí bydlí v okolí haly Vodova, ba že vůbec bydlí v Kr.Poli
 * bylo přiznáno že Purkyňova je "pro všechny nejjednodušší", nikoliv nejlepší
 * opět padla v diskuzi smyčka sjezdu z dálnice, jejíž zamítnutí se nám ale nepodařilo na JMK dohledat
 * proč nemůže být parkoviště na pozemcích technoparku nebylo zodpovězeno (to co tam padlo není odpověď)
 * zdá se že se o změně vůbec neuvažuje, přitom volení představitelé jsou dle magistrátu ti jediní kde to může začít


4. září 2019 od 17:00  je setkání zastupitelů s občany. Za petici tam určitě budu a s nad tam budou i lidé kteří tomu parkovišti tak fandí, protože argumenty pro mě opravdu velmi zajímají.
S vřelými díky za účast na srpnovém setkání
 J

 

30.08.2019 17:47

Vážení signatáři petice,

Včera jsem obržel oficiální odpověd z ÚMČMB Kr.Pole na petici:
https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/petice/odpovedStarostka20190830.pdf

Naše městská část se tedy od našeho problému distancuje, přičemž toto je v rozporu se vším, co mi bylo řečeno na magistrátu. Na magistrátu mi bylo jasně řečeno, že jim je to jedno kde to parkoviště bude. Magistrát zadal městským částem, aby našli vhodné lokality pro parkoviště P+R. Tedy ÚMČ Kr.Pole vybral nádraží, ulici Sportovní, a ulici Purkyňovu. To že se nyní parkoviště P+R spojilo či změnilo na parkoviště pro návštěvy haly, je pravděpodobně  zcela jiný příběh. Navíc jsem z magistrátu dostal zcela jasně na srozuměnou, že pokud budou volení představitelé MČ Kr.Pole proti tomuto parkovacímu domu, pak tam nebude.

Tyto otázky zasílám jako odpověď paní Karasové. Její odpověď dávám magistrátu na vědomí, stejně tak s aktualizovanou peticí:
203 halasů digitálních: https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/petice/petice-purkynova-20190830.pdf
52 ručních podpisů z Června: https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/petice/petice-purkynova-20190620-rucne-vysledky.pdf
39 ručních podpisů ze Srpna:  https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/petice/petice-purkynova-20190830-rucne-vysledky.pdf
Tedy  294 hlasů. O 102 více než v Červnu. Díky!

Držte palce na zasedání magistrátu 3.9.2019
  J.
 

 

11.09.2019 18:52

Toto se primo tyka nasi veci: https://tvbrno1.cz/zpravy/jihomoravsky/brno/510/v-kralove-poli-vyroste-treninkova-hala

"Financováním se Magistrát zatím nezabýval, ovšem dle slov Jaroslava Suchého by město chtělo halu postavit kompletně z dotačních titulů. Současně poblíž vznikne i parkoviště pro 80 automobilů a celá stavba je připravována tak, aby nenarušila další možnosti rozvoje územi"

Techto 80 mist ma byt mezi kluzistem a sport-hotelem. Snad to aspon nebude vybetonovano durch.
Take to ze je "celá stavba je připravována tak, aby nenarušila další možnosti rozvoje územi" je podle me prusvich, neb k rozovji uzemi patri novy parkovaci dum ci rozvoj fotbaloveho stadionu.

 

11.09.2019 19:00

Panu Judr. Šulcovi se podařilo telefonické setkání s paní Primátorkou, a dle mých informaci to bylo setkání velmi pozitivní, paní primátorka byla vstřícná, a je ochotna zabývat se naším problémem. Navíc přislíbila zadat průzkum oka pro parkovací dům pod Hradeckou. Toto je veliký úspěch. Vřelí dík oběma!

 

21.09.2019 16:28

Aktuální informace od Jiřího Volánka (viz komentář 18.9) - veškeré argumenty magistrát města Brna slovy 4. náměstka primátorky Roberta Kerndla odmítá a předpokládá výstavbu parkovacího domu pro cca 450 míst a zejména je důležitý bod ohledně rozvoje naší klidné oblasti v rámci pořádání mnoha kulturních akcí a tím zvýšení objemu dopravy. Celá odpověď na následujícím odkazu: https://drive.google.com/file/d/0B2eFLL00zckgNFVZVzVvNzhzUHo3alBQTkpBQ1JDaFdRc2FZ/view?usp=sharing

Nemůžu si k tomu odpustit zcela osobní komentář, že více už si na jazyk šlapat nemohou:
* "přesun parkoviště ke smyčce u vozovny by znemožnilo růst vozovny a tedy bránilo rozvoji kvalitní MHD v Brně" - MHD v Brně potřebuje kde co, ale ne nutně více vozidel, jež budou parkovat v medlánecké vozovně. Navíc počet vozidel není přímo úměrný kvalitě MHD, a pokud středy obytných čtvrtí jede více a více MHD, pak je to spíše kontraproduktivní. Navíc na Purkyňové se MHD už nemá kam rozrůstat. Že by mohl, a vlastně již vzniká, na současné konečné tramvaje Technologický Park dopravní uzel, přece muselo vedení města dojít.
* "další nevýhodou je že by potom sloužil pouze jako P+R a neulevil by by občanům během sportovních a kulturních akcí" - zajímavé, nedávno ještě měl sloužit pouze jako P+R. Navíc je přece cílem, aby diváci a účastníci těchto aktivit přijeli pomocí MHD, a ne vlastním automobilem. Nebo ne? Tedy buď potřebují parkoviště P+R, nebo nepotřebují žádné.
"parkoviště budou moci využívat rezidenti"  pokud se v Kr.Poli zavedou (a ony se zavedou) modré zóny, pak nebude nedostatek parkovacích míst(situace v centru je nyní zřejmá). Tedy rezidenti nebudou mít problém s parkováním. Nevěřím, že existuje rezident, který si uvědomuje dopad parkovacího domu na lokalitu, a zároveň si neumí představit že by parkoval o 700 metrů dále, než co nabízí parkoviště Purkyňova.
* "parkovací dům bude umístěn v blízkosti zahrádek, tudíž nic nenaruší" Likvidace zeleně mezi Herčíkovou a zahrádkami tesla bude mít za následek to, že zahrádky zaniknou. Nikdo nebude hospodařit vedle parkoviště s takovým provozem. Navíc velmi zhoustne provoz na Purkyňove.  Postupně směrem od parkoviště budou planět všechny. Pak se to v územním plánu změní ze zeleně na užitnou plochu, a při nejhorším tam bude obchodní centrum, při  nejlepsim další hala či fotbalove hřiště. Navíc dle dostupných informací je plánováno velké rozšíření  Červinkovi na zásobovací tepnu pro Halu a Fotbalový stadion. Čili zeleň bude adekvátně rychle likvidována i z druhé strany.
* "probíha studie o proveditelnosti...a napojení na MHD". Kuli odklonu linky 53 ze Slovaňáku a elektrifikaci linky 44/84 přes Kr.Pole, Žabovřesky a Komín, jsem strávil na Odboru dopravy již pěkných pár hodin. Tam neexistuje úředník, který by s tímto parkovištěm na Purkyňové souhlasil - kromě jediného, toho nejvyššího. Zato se všichni, tedy kromě toho nejvyššího, shodli, že to patří ke smyčce Technologiclký park, kde jsou možnosti k rozvoji.


Mimochodem osobne si myslim ze jsme v zumpe, a ze jakykoliv dalsi odpor je marny. Zelen mezi halou a purkynovou padne do peti let. Zahradky, cervinkova  a konec vodove do deseti.  Za nami stoji prilis malo politiku.  Tri ci ctiri? mozna.

Ja uz moc nevim kudy kam, z posledni navstevy magsitratu a radnice to vidim jako boj s vetrnymi mlyny... Nicmene politiku je na radnici cca 30, na magistratu tak 50. Tuto petici podepsalo 200 lidi digitanle, 150 rucne. Domluvte se mezi sebou ve supinkach, a oslovte - osobne, cekaci lhuty na schuzky jsu v radu dnu - jednotlive zastupitele obou instituci. Pokud jich nadpolovicni vetsinu nepresvedcite, je konec. Kdo bude, nebo jiz byl navstiven a s jakym vysledkem, muzete psat do komentaru. Je ale dulezite mit pripraveny argumenty, a zde v petici jich je jiz hodne, bud primo, nebo prez linky.
Magistrat to tam tlaci, a radnice Kr.Pole zda se, se nas nezastane, a ja samvsechny obehat nedokazu.
http://www.kralovopole.brno.cz/zastupitelstvo/os-8133/p1=95123
https://www.brno.cz/sprava-mesta/volene-organy-mesta/zastupitelstvo-mesta-brna/
Telefony i emaily se daji jednoduse dohledat.  doporucuji se objednat telefonicky, na email se da prilis jednoduse neodpovedet.


Petici podepsali lidé od TV a od tisku. Hurá do toho - tento dopis zveřejněte, ať se o tomto dozví voliči po celé ČR jak kompetentní volí zástupce.

 

21.09.2019 20:43

* "parkovací dům bude ... začlenit zeleň do jeho opláštění po vzoru obdobných staveb v zahraničí" Ano cestou na západ lze opravdu podobné stavby najít - blízko u nás zjistili, že jsou to zcela neudržitelné projekty, a budovy na svých místech, která změnili v gheta sice slouží, ale chátrají. O kus dál na západ, jsou k nalezení již jen ruiny těchto budov. Ještě kousek dále na západ, ruinu již někdo koupil,a na jejím místě postavil hypermarket či podobné. Je to výborná cesta jak klidnou čtvrť podstrčit developerům.
Ale všude tam již zjistili, že jediný podobný případ je letiště - takže je dát P+R co nejdále od jakéhokoliv obydlí, a spojit je rozumě s městy.

Náš případ je komplikovaný sportovní halou, ale dnes není (prosím o opravu) precedent - kromě (sportovní?) katastrofy jménem Kabáti - kdy by tam při sportovní akci byly parkovací problémy.

Pokud hala potřebuje parkování, pak její řešení jsou podzemní garáže (např pod tréninkovými fotbalovými hřišti). Pokud potřebuje parkoviště P+R, pak ať je tam kde patří. Pokud stadion srbská potřebuje zásobování, nechť vede nejkratší možnou cestou mezi novou halou a dvěma současnými tréninkovými hřišti.  Argumenty které dostáváme, jsou argumenty proč ten parkovací dům nedělat. Navíc nevidím důvod proč po západu opakovat jejich chyby, a poučit se až po té co je znovu uděláme.

 

09.10.2019 13:20

Judr. Petr Sulc zalozil petici, ktera se snazi o zarazeni zelenho kousku na purkynove do vyznacne, tedy nezmensitelne zelene:

https://e-petice.cz/petitions/p-e-t-i-c-e-z-a-z-e-l-e-n-p-u-r-k-y-n-o-v-a-.html

Pokud by magstrat teto petici vyhovel,  pak tim automaticky skonci pokusy o parkoviste. Pokud ne, budou muset vylozit karty na stul a budeme vedet vice.

V kazdem pripade, se tim zabyvat budou muset, a tim minimalne dojde ke zdrzeni, a stravbu parkoviste zdrzovat musime. Kdyz ji zdrzime dostatecne, treba pak zjisti, ze to parkoviste jiz nepotrebuji.  Prosim tedy o podpis v teto doplnove petici https://e-petice.cz/petitions/p-e-t-i-c-e-z-a-z-e-l-e-n-p-u-r-k-y-n-o-v-a-.html

 

16.10.2019 13:09

Oficialni odpoved z magistratu:

https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round6/321666_odpoved_Vanek_neprevzato.pdf

(prast a uhod jak t odpoved panu Volankovi)

Del meho nazoru toto jiz nelze resit mirovou cestou.  Porad plati, pokud muzete, domluvte se mezi sebou, a obejdete vsechny politiky Kr.Pole a magistratu(hlavne magistratu). Chodte ana verejna zasedani magistratua krpole a argunentujte - musi vam dat slovo (limit 2minuty obcan). Nic jineho nez presvedcit politiky delat nelze, a to se docili pouze aktivitou velkeho mozstvi lidi (viz https://e-petice.cz/petitions/zmena-lokality-zachytneho-parkoviste-purkynova-mimo-obytne-zony.html#news645 )

Zakaldni fakta proti jsou: https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round6/argumenty   rad na prani doplnim.

 

Omlouvam se ze tuto odpoved zverejnuji az nyni, ale doporuceny dopis me opravdu zastihl na dovolene, a vratil s magistratu. Od te doby jsem se ho znich snazil dostat, ale uspel jsem az minuly tyden.

Je treba stavbu zdrzet. Za 2 roky se meni voleni predstavitele (a toto je klika ODS+KDU-CSL). Cili nove veden mozna bude nakloneno, a mozna tou dobou zjisti ze to parkoviste jiz nepotrebuji.

Sesmolim jeste oficialni odpoved na ty nesmyly co pisi, ale bez vas, aktivnich obyvatel postizenych mist, to mirove nikam nepovede.

 

18.10.2019 12:01

Plánovaná odpověd na odpověd magistrátu:

https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round6/odpovedMagistrat

ještě musí projít jazykovou korekcí, ale jelikož odpovídám za nás, za všechy signatáře, prosím pokud má někdo nějaké námitky či připomínky k obsahu, prosím, dejte mi vědět.

Předpokládané odeslání je za cca 10 dní.

 

30.10.2019 08:32

Vazeni,   v lokalite se zaclo vcera kacet.

Obvolaljsem par uredniku, a vsichni se dusuji ze se jedna pouze o kultivaci naletovych drevin (vcetne plotu?), pricemz na likvidaci naletovych  drevin nepotrebuje nikde nikdo zadne povoleni, a jedna se pozue o standartni cinnost (ktera tam 20 let nebyla).  Vzhledem k tomu co vse bylo povazovano za "naletovy ker" se zacinam bat ze se zaclo pracovat.

 

5.11 je zasedani magistratu. Myslim si ze je to posledni sance, kdy se  obyvatele muzou pokusit  radni presvedcit. Musi nas tam jit minimalne 20, radsi 100. Kazdy musi mit nachystany odstavec na 2minuty, s argumenty ci apelacemi na predstavitele. Na zacatu jednani ma kazdy obcan 2 minuty na osloveni radnich.   Zasedani je na Dominikanskem nam. c. 1

 

04.01.2020 13:58

Tak se uspesne vnuceni parkovacihodomu dale hybe ke svemu naplneni:

 

3.1.2020 zveřejněna dokumentace k posouzení vlivu na ŽP z
na informačním portálu EIA

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1504

 

Pani Barbore H. Vrely dik!

 

05.01.2020 17:17

S informacemi o odboi proti parovisti  vzikl obcansky web:

http://parkpurkynova.cz/
 

 

Diky!

 

09.01.2020 12:28

Krome zahajeni EIA https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1504 , ktere je kriticke a o nemz jsme jiz informovali, se odehralo nekolik dalsich veci:

* Dnes 7.1.2020 bylo v rádiu ofiálně oznámeno, že v letošním roce začne stavba. (diky pani Petre K.)

* Judr Sulc zahajil pravni kroky proti pozemkum. I v pripade ze by se nepodarilo, muze to minimalne cely process zdrzet, a dost mozna se mezi tim vymeni vedni Magistratu ci Radnice

* Ja jsem ze zajimavosti zkusil Brnu navrhnout nasledovne: https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round6/navrhDvouParkovist.pdf  Uvidime.

* Bylo odpovezeno na pridruzenou petici "Z A Z E L E Ň P U R K Y Ň O V A" -  https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round6/OdpovedZaZelenPurynova.pdf  .  Tato tim splnila svuj ucel. Vsem jejim ucastnikum, hlaven pani jez mi doneslahromadu maualnuch podpisu, vrely dik.

Pozitivni je, ze na ni odpovidala primo primatorka. A tedy je zrejme ze interpelace na magstratu byli alespon nejak slyseny.  V politicke casti vedeni Brna to moc vice nejde.

 

 

 

10.01.2020 10:03

Jeste jsem zapomel jendu udalost - zahradakri ze zahradek Tesla zadaji (mozna jiz zazadali) o ten kus zelene mezi zahradkami A-hotelem a fotbalovymi hristi za ucelem LesoParku.  Pokud by toto vyslo, je vyhrano.  Tuto informaci mam castecne z druhe ruky, prosim o upresneni, pripadne aktualizaci v komentech.

 

28.01.2020 15:04

Zveme všechny signatáře petice a další zájemce na informační a koordinační setkání, kde vám představíme naši dosavadní i budoucí práci za změnu lokality parkovacího domu Purkyňova. Na místě rozdáme letáky a papírové petiční archy. Budeme rádi za jakékoliv nápady a pomoc. Tým ParkPurkynova.cz.   Kdy: čtvrtek 30.1.2020 od 19 hodin Kde: U Hřebíčků, Riegrova 18   Událost na FaceBooku: https://www.facebook.com/events/209680783532420/  

 

11.02.2020 12:36

Probihalo vyjadrovani k EIA, tedy k jednomu ze zasadnich procesu kde se da zasahnou. Vim ze se vyjadrovalo nekolik skupin, zde linkuji zatimjedinou ktera se mi dostala do rukou:

https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round6/P%c5%99ipom%c3%adnky_k_EIA_judrSulc.pdf

 

Diky!

 

26.02.2020 09:21

24.2.2020 bylo zamitnuto jednani o EIA, jako nepodstatne... Vliv na zivotni prostredi zmeny ucelu lokality tedy vubec NEBUDE posuzovan. 

Stanovisko: http://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX0pITTE1MDRfemppc3RvdmFjaURPQ18yMTI5MTk3MzczNDgzMDI2MDY2LnBkZg/JHM1504_zjistovaci.pdf

Matersky dokument: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1504

To ze likvidace takoveho mnozstvi zelene nepodleha EIA je hruby vysmech lidskosti a snad i legislative, a neverim ze za tim neni nejaky nechutny zakulisni tlak.

Nezavisle na tomto napsala pani Papirnikova kratky clanek. Pro zjednoduseni sireni (a sireni samo):

http://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round6/clanekPaniPapirnikova

Vzhledem k zamitnute EIA je bohuzel opravdu vyrazne vystizny, a zaslouzi si sirit.

Pokud nekdo mate kontakt na tisk,  vyplati se jim informaci o zamitnute EIA dat, aby se v tom postourali.  Protoze... no kocourkov hadra...

 

03.04.2020 09:22

Judr.Sulc se na Kralovoppolske radnici ptal na nekolik smysluplnych otazek:

http://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round7/judrSulcZadostOinformaciOPArkovisti1.4.2020PodleZakona106-1999Sb.pdf

Co prislo za odpoved posudte sami:

http://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round7/judrSulcZadostOinformaciOPArkovisti1.4.2020-OdpovedMCBrnoKralovoPoleI.pdf

http://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round7/judrSulcZadostOinformaciOPArkovisti1.4.2020-OdpovedMCBrnoKralovoPoleII.pdf

 

Nechapu to. 1000 volebnich halsu o ktere tu bezi.. Kr pole ma 22000 obyuvatel, polovina z nich na volby pece, cili 1000 halsu je prakticky 10%. Opravdu je to tak malo?

V pripade selhavajicich aktivit zustava cil zrejmy. Zdrzet stavbu alespon do konce volebniho obdobi.... Privazovani se ke stromum 3x hura:(

 

 

 

06.05.2020 10:05

Vážení signatáři,

Sdružení za záchranu zeleně purkyňova a za přesun parkoviště mimo obytná místa iniciuje bilogickou studii, která by nám mohla dát do rukou pádné argumenty proti rozjeté mašinérii. Na toto potřebujem co nejvíc fotek ptačích hnízd a ptáků, brouků, veverek a jakýchkoliv živočichů z oblasti.
Moc prosíme, pokud máte, nebo pokude se vydáté a nafotíte, posílejte na info@parkpurkynova.cz

Děkujeme!

 

05.06.2020 09:44

Vážení signatáři a obránci městské zeleně, - 1.6.2020 Ministerstvo životního[1] prostředí zrušilo rozhodnutí Odboru životního prostředí JMK, že stavba Parkovacího domu na ulici Purkyňova nebude mít významný vliv na životní prostředí, neboť se domnívá, že nebyly uspokojivě vypořádány připomínky veřejnosti a závěr Odboru životního prostředí JMK nebyl postaven na přesvědčivých podkladech.
Máme radost, protože MŽP se ztotožňuje s většinou našich zásadních připomínek.

V kontextu budoucích možných změn v nedalekých Medlánkách[2] budeme ještě rádi, když nám tu blízko zbyde větší a dobře dostupná plocha zeleně.

Všem kdo se podíleli na tvorbě odvolání vřelý dík. Odvolání bylo komplexní, a ministerstvo se vyjádřilo snad ke každé větě. Kdyby odvolání nebylo tak dobře napsané, možná by se jím ani nezabývalo.

[2] analýza územního plánu pro medlánky: http://medlanky.cz/podporte-nas-v-boji-proti-negativnim-zmenam-uzemniho-planu/
[1] zrušení rozhodnutí nedělat EIU: http://drive.google.com/file/d/10qp9A-BH-xrCzKZ6KyTB1LOkDbv6h1DT/view?usp=sharing

 

16.06.2020 18:05

parkoviště Vodova bude mit nove omezeni parkovani!

"Důvodem je vodorovné značení parkování na tomto parkovišti. Toto značení vyvolal Starez - Sport, a.s., který si pronajl parkoviště, obsah smlouvy  zatím není znám.

Výsledkem má být výrazné snížení počtu parkovacích míst pro zde bydlící, pracující, studující.... ve prospěch této společnosti a zejména střední pás bude výlučně určený pro tuto společnost. MČ Brno - Královo Pole se značením vyjádřilo souhlas. "

Zda se, ze se nakonec, az starez jeste vice potlaci, se na parkovaci dum budeme vsichni tesit...

 

16.06.2020 18:26

Vazeni signatari, velmi se omlouvam za zneuziti teto petice - ale on nakonec osud Medlaneckych kopcu jde ruku v ruce se zeleni uvnitr mesta.

V uzemnim planu okoli PP medlanecke kopce a okoli letsite zanika. Vice na: http://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round7/medlanky.html

Sdilejte, jednejte. Zda se ze duvody zit v Kr.Poli hodne rychle mizi.

 

21.06.2020 14:22

Skutecne duvody pro parkoviste na Purkynove pomalu protekaji na verejnost:

1) http://www.seznamzpravy.cz/clanek/brno-ma-plan-novy-stadion-na-srbske-a-za-luzankami-amfiteatr-110033?fbclid=IwAR1oU_KlGcXNJrKwM9HamVd_S5gEdnCKRuM8NlJgtgBnqrQR2wDL9s2rtFE#seq_no=4&source=hp&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=
2) http://fczbrno.cz/clanek.asp?id=Zbrojovka-uzavrela-s-FACR-memorandum-o-spolupraci-ohledne-revitalizace-Srbske-6866

Pokud znate nekoho z Hercikove, Srbske, Vodove ci okoli, kdo byl nahodou pro stavbu, dejte mu vedet. Pokud petice presahne 1000, znovu ji podam

 

09.07.2020 19:28

Nasi pani radni, s nami opet vydrbali.  Jelikoz EIA je potreba az od 500parkovacich mist vyse, snizili pocet parkovacich mist na 499.... vydrbat je na to prilis slusne slovo.

http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/parkovaci-domy-jako-nadeje-pro-ridice-v-bystrci-si-na-nej-pockaji-kvuli-viru-20200706.html?fbclid=IwAR0KixLZnoJxStvuKMk2z9GMopqK5PesSUDel4_Zgl2Ogh7LMLRHFG4C5jc

(je zde doslova citovan radni Kratocvili, bezte si s nim popovidat, jako voleny cinitel vas MUSI prijmout)
 

Dalsi radosti lidi v okoli je rozsireni navrhu oprav stadionu na Srbske. Pribude tam par set podzemnich parkovacich mist pro navstevniky utkani:

http://brnensky.denik.cz/fotbal-druha-liga/s-promenou-stadionu-v-srbske-uilici-pribudou-stovky-parkovacich-mist-20200704.html

 

Rozsirovani stadionu na Srbske je nyni na Kralovooplske radnici - http://www.idnes.cz/fotbal/domaci-souteze/zbrojovka-brno-kralovo-pole-moderni-stadion-2025-vizualizace-pk-archika.A200704_557601_fot_dsouteze_tof - a halsovani o tom bude 23.9.2020.  Mam pocit ze Radnice Kr.Pole zrusila verejna hlasovani, skoda... k tomuto by me hlasovani nasich volenych predstavitelu opravdu zajimalo.

 

31.08.2020 13:52

Odpoved z nejvyssich mist:

http://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round7/Petice%20odpov%c4%9b%c4%8f%20prim%20Va%c5%88kov%c3%a9.pdf

Bohuzel je videt  ze odpovidajici osoba nema povedomi o cem mluvi, a ze tam jde o veselou majetkovou hru jako vsude jinde, viz:

http://domaci.ihned.cz/c1-66805010-razie-v-brne-kriminaliste-sli-po-domech-spjatych-s-ministrem-blazkem-i-primatorkou-vankovou

 

Doufejme ze se vedeni magsitratu nalezite procisti, nakonec okoli tohoto parkoviste ma v rukach minimlane 1000 hlasu.

 

 

16.09.2020 09:27

Vážení spoluobčané, obyvatelé Králova Pole a města Brna,

jak už víte, tak na základě odvolání v procesu EIA Ministerstvo životního prostředí odmítlo předchozí verdikt Jihomoravského kraje, že záměr výstavby parkovacího domu v ulici Purkyňova nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.

Město Brno reaguje na připomínky nepatrným snížením počtu parkovacích míst pod 500 se snaží dostat záměr mimo působnost zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Takový postup města považujeme za skandální a mimořádně bezohledný vůči místním obyvatelům! Primátorce jsme napsali otevřený dopis: http://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round7/Osloven%c3%adBrna_SpolekKr%c3%a1lovoPole.pdf

Z dalších okolností začíná být patrné, že hlavním důvodem výstavby parkovacího domu je nyní rozšíření fotbalového stadionu na Srbské, z něhož se má stát největší stadion v České republice.

Pokud nesouhlasíte s rozšiřováním kapacity stadionu na Srbské, přijďte podpořit zastupitele v záměru neschválit rozšiřování stadionu. Tlak ze strany fotbalové lobby bude jistě velký - Zasedání zastupitelstva MČ se koná 23. 9. - 16:30 na adrese Husitská 1.

Teď je pravý čas se ozvat, brzy by mohlo být pozdě!

Děkujeme, s pozdravem
Občanské sdružení Královo Pole, z. s.

 

18.09.2020 16:30

Vážení signatáři,

Vzhledem ktomu co se kolem stadionu děje, prosím, najděte si čas,a pošlete emial zastupitelům. Oni musí vědět, že proti stadionu je odpor aby svoji energii do našeho problému investovali.
Je klidně možné, že vzhledem k epidemiologické situaci bude omezený počet možných účastníků z řad veřejnosti na zasedání zastupitelstva, ale je samozřejmě možné kontaktovat zastupitele emailem či telefonicky.

Pro inspiraci, dopis od Občanské sdružení Královo Pole, z. s:
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé městské části Brno – Královo Pole,
obyvatelé Králova Pole velice přivítali usnesení č.  20R38/63 z 2. 9. 2020, jímž Rada MČ Brno – Královo Pole doporučila zastupitelstvu nesouhlasit se záměrem přestavby a kapacitního navýšení fotbalového stadionu na ulici Srbská.
Rádi bychom Vám sdělili, že obyvatelé Králova Pole pevně doufají, že tímto doporučením Rady se budou zastupitelé na jednání 23. 9. 2020 řídit.
Pro obyvatele Králova Pole jde o velmi zásadní a citlivou otázku. Obyvatelé Králova Pole jsou v mimořádné shodě, že jde o urbanistický nesmysl, který by brutálně a trvale znehodnotil ráz čtvrti a kvalitu života jejích obyvatel.
Dlouhodobá politika města učinila z jedinečného území Za Lužánkami měsíční krajinu. Není důvod v chybách pokračovat a likvidovat další část města. Nenechme si od nikoho namluvit, že právě s tímto projektem stojí a padá brněnský fotbal.
Postoj každého z Vás v této otázce považují obyvatelé Králova Pole za mimořádně důležitý! Žádáme Vás tímto, abyste jako zástupci obyvatel Králova Pole a jejich zájmů vyhověli doporučení Rady a kapacitní navýšení fotbalového stadionu odmítli.

Děkujeme, s pozdravem
  Za Občanské sdružení Královo Pole, z. s. IČO: 26543354
  Viktor Valtr, předseda spolku

Emaily jsou oficiálně dostupné zde:
http://www.kralovopole.brno.cz/zastupitelstvo/ms-95138/p1=95138
http://www.brno.cz/sprava-mesta/volene-organy-mesta/zastupitelstvo-mesta-brna/

Pro přímočarost jsem je extrahoval zde:
http://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/srcs/spam/krpole.iso.txt
http://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/srcs/spam/krpole-mejlJmeno.iso.txt
http://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/srcs/spam/krpole-jenMejl

Pokud by někdo chtěl psát i na magistrát:
http://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/srcs/spam/magistrat.iso.txt
http://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/srcs/spam/mejly

Inspirační dopis a kontakty v rámci jednoho pdf:
http://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round7/KontaktyAinspiracniDopis.pdf

Dostupné strašidelné informace kolem stadionu:
http://www.seznamzpravy.cz/clanek/brno-ma-plan-novy-stadion-na-srbske-a-za-luzankami-amfiteatr-110033
http://brnensky.denik.cz/fotbal-druha-liga/revitalizace-stadion-srbska-ulice.html
http://brnensky.denik.cz/diskuse/srbska-v-evropskem-strihu-fotbalovy-stanek-zbrojovky-se-docka-modernizace.html
http://sport.ceskatelevize.cz/clanek/fotbal/2-liga/zbrojovka-planuje-rekonstrukci-stadionu-v-srbske-by-se-na-fotbal-melo-vejit-az-20-tisic-lidi/5eff8a8b3d136f1e23c5eff3

 

 

19.09.2020 10:12

Ve středu 23. září 2020 od 15.00 hodin průvod proti výstavbě parkovacího domu a výstavbě fotbalového stadionu. 

 

 

 

Vážení signatáři petice, 

 

dne středu 23. září 2020 budou zastupitelé MČ Brno - Královo Pole jednat a hlasovat o budoucnosti stadionu na Srbské. 

Jsme přesvědčeni, že s výstavbou stadionu souvisí i výstavba parkovacího domu P+R na Purkyňové, v současné poslední volně přístupné zeleni v této lokalitě. Prosím, nezůstavejme jen u slov a petic, které jsou jistě důležité a v mnohém sehrály a stále sehrávají významnou úlohu. 

Pojďme vyjádřit naše záporné stanovisko jak výstavbě parkovacího domu tak dalšímu megalomanskému rozšiřování

fotbalového stadionu uprostřed sídliště a rodinných a bytových domů.

 

Svoláváme pokojný průvod nás obyvatelů Brna, obyvatelů této městské části a všech zde bydlících na středu 23. září 2020

od 15 hodin na ulici Purkyňova naproti Technickému muzeu. Poté se vydáme pěšky přes ulici Červinkovu, Vodovu na Husitskou

před radnici tak, abychom tu byli v co největším počtu a nejpozději v 16:10 hod. a sdělíme starostce MČ Brno - Královo Pole

naše stanovisko k oběma uvažovaným stavbám.

 

Prosím, přijďte a nenechme si ujít jedinečnou příležitost vyjádřit se k nesmyslným stavbám, které nám významně zhorší životní

prostředí a budou mít negativní vliv i na zdraví naše i generací příštích. 

 

 

Zdraví 

JUDr. Petr Šulc

tel.: 724582457

 

Předejte info ostatním a roušky s sebou :)

 

22.09.2020 13:41

Vážení přátelé, 

vzhledem k rostoucí nakažlivosti další vlny koronaviru

jsme se rozhodli společný protestní pochod původně plánovaný na 23 . 9. od 15 hod.

na ulici Purkyňova naproti Technickému muzeu odložit na jiný pozdější termín.

 

Budete-li mít zájem, příjďte přímo na zasedání zastupitelstva MČ Brno Královo Pole, 

které se uskuteční dle pozvánky radnice ve středu 23. 9. v 16:30 v zasedací místnosti

na Husitské ulici. 

 

Děkujeme za pochopení

 

JUDr. Petr Šulc

724582457

 

23.09.2020 19:25

Přátelé, 

 

zastupitelstvo MČ Brno Královo Pole hlasováním jeden zdržel, nikdo proti zbytek (cca 28 zastupitelů) proti rozšíření fotbalového stadionu na Srbské.

Považejem to za obrovský úspěch i nás všech. Při akci byla ČT, ČR, ČTK a další deníky. 

Děkujeme všem, kteří nám v tomto pomohli. Teď situaci budeme řešit radě a zastupitestvu města Brna. Další náročná bitva před námi. 

Myslím, že vedení města Vaňková za ODS a Hladík za KDU-ČSL nadšení z dnešního hlasování na MČ KrPole nebudou 

Velký dík předsedovi Občanského sdružení Královo Pole Viktoru Valtrovi a lidem kolem něj za super práci.

Máme velkou radost. 

 

Za nás všechny 

JUDr. Petr Šulc

 

 

25.09.2020 09:34

Vsem kteri napsali politikum email. VELMI DEKUJI, ma to smysl  a melo to nepochybny ucinek:   https://www.idnes.cz/brno/zpravy/prestavba-stadion-kralovo-pole-odpor-zastupitelstvo-zbrojovka-komunikace.A200924_572764_brno-zpravy_krut

 

J.

 

10.10.2020 13:45

Otevrena odpoved radnimu Suchemu, na jeho vyjadreni o stadionu na Srbske:
http://docs.google.com/document/d/11A841h_fXFMb02w5SsLg-9LTj3i2l9DGeGT7WSmcT4Q

Vážení spoluobčané, obyvatelé Králova Pole a města Brna,

V září 2020 se zastupitelstvo Králova Pole i díky společnému úsilí obyvatel Králova Pole vyslovilo proti záměru města učinit z fotbalového stadionu na ulici Srbská největší fotbalový stadion v ČR.
Názorem Králova Pole se však město Brno nemusí řídit.
V polovině října plánuje FC Zbrojovka představit zastupitelům městské části a města Brna svůj projekt. Bude je zkoušet přesvědčit, aby záměr schválili. Projekt bude velmi pravděpodobně počítat i s výstavbou největšího parkovacího domu v Brně na ulici Purkyňova, proti kterému je vedena tato petice.
Zastupitelé města Brna se dle dostupných vyjádření v tisku zatím zdají být záměru nakloněni. Hlavní bitva o budoucnost naší čtvrti tak teprve začíná!
Umístění dvacetitisícového stadionu doprostřed Králova Pole je urbanistický nesmysl, který by brutálně a trvale znehodnotil ráz čtvrti a kvalitu života jejích obyvatel.
Pokud nesouhlasíte s přestavbou a kapacitním navýšením fotbalového stadionu na Srbské, sdělte to důrazně brněnským zastupitelům a radním. Kontakty jsou k dispozici v odkazu níž.

Děkujeme, s pozdravem
Občanské sdružení Královo Pole, z. s.

Kontakty na zastupitele:
http://docs.google.com/document/d/1ejllTY_5iKS-uJz3g_8ZrBegnrQ3wzCNBmM4mYE7l8g
Prosime, piste jim. Sdilejte tuto petici. **Ma to smysl.** Diky!

 

 

13.10.2020 14:04

Vazeni signatari,

Jiz nejakou dobu se snazim o elektrifikaci koridoru Veslařská-Hlavní-Královopolská-Slovanské náměsti, ale v nekterych mestskych ctvrtich (problem se tyka ctyr) narazim na zvlastni odpor cinitelu (nikoliv obcanu).

Proto jsem se rozhodl pro tuto potiz opet zalozit petice, protoze volebni hlasy vahu proste maji.

Velmi se omlouvam, pokud sdelni sheldate za irelevantni teto petici, ale relevantni je. Presun autobusu na mestsky okruh, totiz posili pozici Kr.Pole Nadrazi a zastavky Technologicky Park jako uzlu MHD, tudiz jako vhodne lokality pro pripadny parkovaci dum.

Cela prace: http://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round6/podnet-mhd3.pdf

Petice, dotaznik a informace:  http://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round6/mhdKrPole.html

 

 

17.10.2020 16:47

Dobry den,

Opet se nam na Kr.Polske radnici stmiva: https://kralovopole.brno.cz/assets/File.ashx?id_org=80903&id_dokumenty=629481

 

Zapis vyslovne rika, ze rada mestske casti doporucuje zastupitelum  zcizit pozemky, ktere haji tato petice, ve prospech magistratu mesta brna a parkovaciho domu (str. 4, konec a str. 5 uprostred)

Pro hlasovalo vsech 6 clenu rady (pani staroskta, ktera mi do oci rekla ze za jeji funkce zadny stromv krpoli uz nikdy nepadne pritomna nebyla). Vsech 6 clenu je zaroven cleny naseho 30-ti hlaveho zastupitelstva, cil vime ze cela petina jiz se zamerem souhlasi. Piste piste piste, boj zdaleka neni za nami.

 

Dalsi zasedani zastupitelstva je 16.12.2020.

 

 

 

03.11.2020 10:35

Vazeni signatari,

Obdrzeli jsme odpoved od pani primatorky : http://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round7/priloha_836192837_0_392037_odpoved_Valtr_Purkynova.pdf

Nemam na to jinych slov nez ze mele furt ty stejne ptakoviny, a vysledek je, ze onas bez nas, bylo rozhodnuto vyssi moci pro nas blaho po kterem na radnici vsichi nepochyne touzi.

Piste piste piste  - kontakty: http://docs.google.com/document/d/1ejllTY_5iKS-uJz3g_8ZrBegnrQ3wzCNBmM4mYE7l8g - pokud jim neprijdou desitky mejlu denne tak nam to tam postavi a je to. Ze pak bude vedle hotel, hala vyroste na urovne stadionu a stadion na uroven Maracany je jistota.

Pracuje se na odpovedi pro magistrat, ale situace je opravdu bidna. Privazovai  se k bagrum trikrat hura:(

 

05.11.2020 12:22

Velmi zdarila reportaz o vystavebach bud obytnych komplexu nebo parkovist na miste soucastnych zahradek:  http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/220562248410029-brno-zahradkami-zije/

Odpoved pani primatorce:
http://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round7/201102_Odpoved primátorce_SpolekKralovoPole.pdf

 

 

12.11.2020 09:43


Vážení spoluobčané, 
ve věci stavby PD na Purkyňove bude v nejbližších dnech zahájeno územní řízení. Jako spolek se zkusíme také zapojit. 
V případě, že by někdo z Vás měl zájem o účast v územním řízení, nabízíme mu zastupování skrze spolek.
Největší šance na účast je pro ty, kteří bydlí nejblíž, tj. hlavně ulice Červinkova, Herčíkova, Vodova.
Kdo by měl zájem o zastupování, pište prosím na info@obcanekrpole.cz
Děkujeme.
Občanské sdružení Královo Pole, z. s. 
 

 

13.11.2020 09:10


Jelikož se objevilo několik dotazů o co bude usilováno v rámci územního řízení, následující dva body by to měli shrnout:

1. O přiznání postavení účastníka územního řízení. (Naší žádosti o účast může, ale nemusí být vyhověno.) 

2. V územním řízení pak uplatňovat zejména připomínky, které projektu vytklo Ministerstvo životního prostředí a které se město obcházením zákona rozhodlo ignorovat.  

 

Účast v řízení je možná pouze pro vlastníky nemovistostí. Zmocnění spolku lze kdykoli odvolat.

Pro formulář plné moci a domluvu ohledně předání pište prosím nejpozději do 17.11. na email: info@obcanekrpole.cz

 

Všem zůčastněným vřelý dík!

 

21.11.2020 11:32

Vazeni signatari,

Mesto vesele ignoruje veskere nase pripominky a na projektu se vesele pracuje zcela polde puvodnich zameru:


http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/uzemni-studie-areal-purkynova-vodova-srbska/


Veškeré informace, co jsme po primátorce žádali nam odmítli dát s odkazem na to, že patří BKOMU

 

Povsimete si ze soucasti vyse vyveseneho planu na obohaceni zivota v Krpoli je stale i rozsireny stadion.

 

 

25.11.2020 19:49

Vstupem obcanu do uzemniho rizeni[1][2], jsme dokazali odkald rizeni do 31.3.2021. Bohuzel mesto Brno do toho muze opet zasahnout a rizeni se muze necekane rozjet. Sledujeme nastenku, a kdyztak vas budeme informovat.

 

[1] http://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round7/priloha_846513120_0_18254.pdf

[2] http://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round7/priloha_846513120.pdf

 

26.11.2020 12:16

DObry den!

Malinko jsem predchozi aktualitu popletl:

Uzemni rizeni k veci stavby PD Purkynova zatim nebezi, je oficialne odlozeno do 31.3. a to na zadost mesta. Zatim jsme tedy o ucast nezadali. Pro jistotu samozrejme  dal sledujeme uredni desku MC Kralovo.

Na zaklade toho jsem i radsi docasne deaktivoval  linky na dokumenty PDF vyse.

S omluvou!

  J.

 

14.12.2020 08:36

Vážení spoluobčané,

16.12.2020 bude zastupitelstvo MČ Královo Pole znovu hlasovat v záležitostech ohledně stavby parkovacího domu. Projekt stavby PD byl vrácen ministerstvem životního prostředí se zásadními připomínkami (nesoulad s územním plánem, absence dopravní studie, absence posouzení vlivu na zdraví obyvatel atd.), které dosud nebyly vypořádány. Naopak město připomínky ignoruje, nebo se je snaží obejít!!
Našim zastupitelům jsme dnes poslali apel[1], aby svým hlasováním nepodpořili zcizení pozemků pro stavbu parkovacího domu. **
V kontextu změn chystaných v naší čtvrti je parkovací dům klíčovou stavbou. Pro informace o dalších plánovaných změnách v oblasti jsme pro Vás připravili shrnutí, dostupné na odkazu: ***
Přijďte prosím podpořit naši argumentaci nebo říct svůj názor na zasedání zastupitelstva 16.12.2020 v 16:30 na adresu Palackého tř. 59, (vchod do zasedací místnosti z ulice Husitská) nebo pište maily napiš zastupitelům.
 
Za občanské sdružení Královo Pole
Viktor Valtr, předseda

[1] http://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round7/201211_OsloveniZastupiteluKrpole_SpolekKralovoPole.pdf

 

14.12.2020 15:43

MImochodem vice informaci o rozsireni haly Vodova a jejim vlivu na okoli, se znazi ziskat: https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round7/%C5%BD%C3%A1dost_dle_106_1999_Sb_hala_13122020.pdf

 

03.02.2021 10:32

Vazeni spoluobcane

I kdyz se o nasem partyzanskem odboji pise:     https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/parkovaci-dum-v-kralove-poli-ne-na-ukor-zahradek-a-zelene-rikaji-mistni-20210202.html

 

Zastani nemame ani na nasi radnici:     https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/nejvetsi-problem-je-parkovani-pomuze-parkovaci-dum-veri-starostka-kralova-pole.htmlhttps://kralovopole.brno.cz/assets/File.ashx?id_org=80903&id_dokumenty=629481

Ani na vyssich mistech, neb v navrhovnaych uzemnich studiich je to proste tak jak to bylo navrzeno, jako by odboj nebyl.  Uhanejte obundsmany, piste politikum, piste urednikum, ale halvne, hlavne na to myslete pristi volby. Snad se stavbu podari alespon pozdrzet do dalsiho obdobi.

 

12.03.2021 10:09

Vazeni signatari,

O víkendu začalo kolem haly Vodova kácet. Zatím se pokácelo 5 vzrostlých stromů. Napsali jsme na ÚMČ Královo Pole, protože nás zajímalo, na které stromy je vydáno povolení ke kácení. Podle odpovědi z úřadu nebylo vydáno žádné povolení ke kácení:

"...týkající se kácení stromů ve dnech 5. - 8. 3. 2021 v okolí sportovní haly Vodova Brno, Vám sděluji, že kácení stromů nebylo povoleno a dále bude řešeno jako porušení Zákona o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb."

 

Budete-li mit cestu kolem, a uvidte tam nekoho neco kacet, potpejte se kdo a proc to dela. A dejte vedet. At je co nejvice pripadnych svedku.

 

21.05.2021 12:21

https://www.brnan.cz/udalosti/v-brne-v-kralove-poli-vznikne-za-170-milionu-parkovaci-dum-se-441-misty

 

Hura! Budeme mit parkovaci dum.. jako by se vubec nic nedelo....

 

Nepochybne cast vetru fouka i z tlaku na Medlanky:


"UPRAVENÝ NÁVRH NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU! : Dnes byl zveřejněn dlouho očekávaný upravený návrh nového Územního plánu města Brna. Ačkoli jsme dosavadním nejhorším zvěrstvům zabránili, objevila se tam nová. Za prvé je to plánovaná bytová výstavba v Technoparku. Dosud zde bylo plánováno dobudování Technoparku. Město je ale aktuálně ve finanční krizi a rozhodlo se, že prodej Technoparku mu z ní může pomoci. Proto se v návrhu objevují byty místo administrativních budov a výšková hladina se zvedá na neskutečnou úroveň "5", což představuje cca desetipodlažní budovy. Co to pro Medlánky znamená reálně? Možná až 4 tisíce nových obyvatel. To je víc, než přinesla výstavba tzv. Kouzelných Medlánek. Z toho se budou Medlánky vzpamatovávat zase dalších 10 let. Mám za to, že územní plánování má řešit rozvoj daného místa a potřeby tamních obyvatel, nikoli sanovat rozpočet města. Díky nové mase obyvatel také vzniká potřeba nově umístěné rezervy pro komunikaci v prodloužení ulice Purkyňovy mezi kopce, ke křížku a přes zahrady až po kasárny v Řečkovicích. Bohužel to v mých očích boří všechny pozitivní ústupky, ke kterým jsme město dotlačili. Podrobnosti připravujeme. Budeme bojovat dál.
PŘIPOMÍNKY, NÁMITKY a STANOVISKA je možno uplatnit ve lhůtě od 14. 5. do 29. 6. 2021.  Setkani budee opět na Sýpce i se zástupci zpracovatele a navrhovatele dne 23. 6. 2021. Návrh si můžete prohlédnout zde:"
 

 

02.06.2021 09:39

 usnesení rady města Brna:
 
R8/150 bod 15
 
15. Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Parkovací domy Královo Pole, SO 102 Parkovací dům Purkyňova“ Bylo hlasováno bez rozpravy. 1. RMB bere na vědomí Stanovisko městské části Brno-Královo Pole ze dne 29.10.2019 k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Parkovací domy Královo Pole, SO 102 Parkovací dům Purkyňova“, které tvoří přílohu č. 11a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. 2. RMB schvaluje Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Parkovací domy Královo Pole, SO 102 Parkovací dům Purkyňova“, které tvoří přílohu č. 11b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. 15 Schváleno jednomyslně 10 členy. JUDr. Vaňková Mgr. Hladík Bc. Koláčný JUDr. Oliva JUDr. Kerndl Róbert Čuma Ing. Fišer Ing. Grund RNDr. Chvátal Ing. Kratochvíl Mgr. Suchý pro pro pro pro --- pro pro pro pro pro pro !

 

 

Nevzdavame se a bojujeme. Pokud kazdy signatar teto petice posle vsem politikum kazdy tyden mejla, verim ze driv rezignuji nez aby udelali neco rozumneho.. jako napriklad si ten parkovaci dum postavili pod vlastnimi okny.

 

 

 

07.06.2021 15:01

Pratele parkoviste purkynova mimo obytne zony. Nad lokalitou se stahuji mracna, a chtelo by to rypnout do nasi radnice. POkud je nekdo ochoten se pridat k (nasledne) nahalsene demosntraci, napiste prosim na info@parkpurkynova.cz, at vim e jaky je zajem.
 

 

10.06.2021 13:57

Vyda, jiz jsme (jako Brno, negativne, jako odpor pozitivne) slavni:

https://www.idnes.cz/brno/zpravy/parkovaci-domy-river-park-parkovani-investice.A210609_612138_brno-zpravy_vh

 

"A na odpor obyvatel pak naráží plán na stavbu parkovacího domu v Purkyňově ulici v Králově Poli. Tady zatím město nemá vyřízené ani územní rozhodnutí, takže možný termín je v nedohlednu."

 

Diky vsem!

 

10.06.2021 14:04

Mimochodem si povsimete jak obrovsky je River park parkovaci dum s pouhymi 110  msity.. ted si predstavte ten nas se 450....

 

25.06.2021 16:30

Situace je špatná.
Doplněná dokumentace pro územní a stavební řízení pro parkovací dům je na královopolském stavebním úřadě.
Zahájení řízení ještě nebylo oznámeno a podle účelových pravidel našeho státu vyvěšeno nejspíš ani nebude.
(Je potřeba 30 účastníků řízení!, aby bylo oznámení o stavbě vyvěšeno na úřední desce, i když jde o takovou stavbu).
V minulosti jsme od vás sesbírali plné moci k zastupování v územním a stavebním řízení. Jelikož se úplně přesně nedá zjistit začátek řízení, tak během následujících dní pošleme na úřad hromadnou žádost o  účast v řízení.
Zdůvodníme, proč bychom se jako sousedé stavby měli stát účastníky řízení a počkáme na posouzení ze strany stavebního úřadu.
Napíšeme primátorce a náměstku Hladíkovi, zda došlo k slíbenému prověření lokality "spodních brýlí". Jsme moc zvědaví, co nám odpoví.
Děkujeme za pozitivní reakce na připravovanou demonstraci nebo protest - budeme Vás informovat zde i emailem.

Současně zahrádkáři z Tesly sbírají podpisy pod své námitky k územnímu plánu - čas mají do pondělí, pokud byste chtěli podepsat, lze se domluvit na zahrádkách nebo přes předsedu Synaka - 723 726 480
***
Občanské sdružení Královo Pole

 

13.10.2021 18:58

https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round8/Usneseni-prerusení_rizeni_ve_veci_vystavby_parkovacího_domu_Purkynova.pdf

 

Přátelé, 
 
usnesení městské části města Brna, Brno - Královo Pole, Odboru územního a stavebního řízení, o přerušení územního řízení ve věci stavby Parkovacího domu Purkyňova nabylo právní moci, a to do doby vydání pravomocného rozhodnutí Městského soudu v Brně ve věci žaloby na určení vlastnického práva k pozemku dotčeného stavebním záměrem v k. ú. Královo Pole, vedené pod sp. zn.: 48 C 110/2020. 
 
Jsme rádi, že se nám všem v tomto boji dlouhodobě daří. Naše společná práce není zbytečná, radujme se i z těchto vyhraných drobných bitev, byť válečný stav se zastánci stavby, tj. ODS a KDU-ČSL, trvá dál.  


3x Hura!

 

19.07.2022 17:52

Dle místního zjištění došlo v nedávné době ke skácení nejméně 5 vzrostlých zdravých bříz na parc. č. 4699/16 v blízkosti společné hranice s pozemkem parc. č.  4695/2, vše v k.ú. Královo Pole. Stromy jsou zachyceny na ortofoto v katastrálních mapách této lokality a ještě dnes je patrná vyvěrající míza ze zbylých pařezů s kořenovým systémem. Domnívám se, že opět v lokalitě „Městské haly Vodova“ v majetku statutárního města Brna došlo k nepovolenému kácení stromů, čímž opakovaně s vysokou mírou pravděpodobnosti došlo k porušení zákona č.  114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jak již bylo v minulosti konstatováno v rozhodnutí Vašeho úřadu.

 

Pokud muzete, napiste na mestskou cast:

 

Kdo kácení stromů povolil a kdo jej provedl?
Zda bylo ve věci zahájeno správní řízení a s jakým výsledkem. Pokud nebylo zahájeno, tak proč?
Zda poškozený se přihlásil o náhradu škody a v jaké je výši?
Zda MČ přijala opatření a jaká, aby minimalizovala obdobné chování viníka v této lokalitě?  

 

Nenapadne kaceni zde ma jediny ucel, odstranit duvody ktere zcel legalne blokuji stavbu.

 

19.08.2022 10:42

Vazeni signatari.

Byl jsem pozadan jednim z aktvinich clenu "odboje" zda bych nezverejnil jeho shrnuti deni kolem parkovaciho domu purkynova:

https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round8/220817_ShrnutiKpdPurkynova.pdf

Velmi doporucuji toto krakte skrnuti precist. Je zrejme, ze Magsirat Mesta Brna tlaci  obri fotbalovy stadion, ktery s novou parkovaci kapacitou pocita, a zdaa se ze radnice Kr.Pole je na nasi strane, a stadion, a tudiz ani P+R tak jak je navrhovano, nechce.

Take je zajimave shrnuti kolem EIA, ktera je jasne a nasi strane.

 

 

27.08.2022 14:42

Vážení,

požádali jsme jednotlivé politické subjekty o sdělení jejich postojů k výstavbě parkovacího domu, s nimiž jdou do komunálních voleb v Králově Poli. O jejich vyjádřeních Vás budeme informovat. Prosíme, pokud budete mít možnost, abyste i Vy politické kandidáty s tématem parkovacího domu konfrontovali.

Pro Vaši informaci přikládáme vzor oslovení stran[1], připomínáme včetně informačního shrnutí[2].

Děkujeme.

[1] https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round8/osloveniVzor.docx
[2] https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round8/220817_ShrnutiKpdPurkynova.pdf

 

16.09.2022 09:24

Vážení,

jak jsme uváděli v předchozím příspěvku, před volbami jsme požádali politické subjekty kandidující v Králově Poli o sdělení jejich postoje k:

  - rozšíření kapacity fotbalového stadionu na Srbské a

   - výstavbě parkovacího domu v ulici Purkyňova.

Zde jsou výsledky našeho průzkumu.

Všechny subjekty, které nám odpověděly, jsou proti městem plánovanému navýšení kapacity stadionu na Srbské a místo celkově nepovažují za vhodné pro umístění brněnského prvoligového stadionu.

Většina subjektů, které nám odpověděly, preferují prověření možnosti umístění parkovacího domu blíže k dálnici Hradecká a preferují tuto variantu, pokud by se ukázala jako realizovatelná. Jde o následující subjekty: ANO2011, Dobrá adresa, Královopolští patrioti, Piráti, Zelení pro Královo Pole.

ODS podporuje výstavbu parkovacího domu v městem plánovaném místě na Purkyňově ulici.

SPD prosazuje vypsání místního referenda ohledně umístění parkovacího domu.

Postoj následujících subjektů se nám bohužel dosud nepodařilo zjistit: Lidovci, Sociální demokracie, Starostové, TOP09.

 

Komu bude petice předána: Radnici Královo Pole a Magistrátu města Brna

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 185

23. 09. 2020 | Vladimír Fiala | Brno - Královo Pole
Za nás a naše děti chceme velmi poděkovat panu doktoru Šulcovi, všem kteří se pro tuto věc jakkoli angažovali a v neposlední řadě i všem, kteří petici v jakékoli podobě podepsali.

Je nám jasný, že je to jen jeden malej krůček, ale zároveň je to nepatrně rostoucí naděje. A za ni jsme vděčni.

Pavla a Vladimír Fialovi
+1 | -0
doporučit +
20. 09. 2020 | LENKA MINAŘÍKOVÁ MINAŘÍKOVÁ | BRNO
Jsem proti hluku, zbytečným emisím a věřím, že další rozšířování stadionu v Králově Poli není správný krok - existují jiné lokality, např. VÝSTAVIŠTĚ, kde bude stadion vítán.
+1 | -0
doporučit +
16. 09. 2020 | Petra Kupčík | Brno
Myslím, že stadion už se nikdy nepřesune...https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/fotbal/2-liga/zbrojovka-planuje-rekonstrukci-stadionu-v-srbske-by-se-na-fotbal-melo-vejit-az-20-tisic-lidi/5eff8a8b3d136f1e23c5eff3
+1 | -0
doporučit +
13. 06. 2019 | Jiří Volánek | Královo Pole
Zkontaktoval jsem zastupitele MČ Královo Pole a referenty odboru dopravy města Brna. Do dnešního dne se mi dostala pouze jedna odpověď a to od zastupitele MČ Reného Pelána (Královopolští patrioti): na celé věci se mi nelíbí nejen výběr místa v zastavěné oblasti a dopravní komplikace, ale i v takto zásadním zásahu do tváře Králova Pole "ne"konzultace naší radnice s občany.
Pokud se vůbec o umístění této stavby bude rozhodovat na úrovni zastupitelstva městské části, máte mou podporu (pokud bude vůbec co platná)
Jelikož s občany to nikdo moc neprobíral, zřídili jsme na našem fb profilu na toto téma anketu.
https://www.facebook.com/kralovopolstipatrioti
+2 | -0
doporučit +
12. 06. 2019 | Petr Šulc, JUDr. | Brno
Dobrý den všem, situace je velmi vážná, očekával jsem od nového vedení města a vedení městské části daleko moudřejší rozhodování. Navrhovaná lokalita parkoviště bude především sloužit firmám, studentům VUT... Odstavná parkoviště se dělají mimo zóny bydlení a v dosahu MHD. Musí-li být skutečně parkoviště vybudováno, o čemž já pochybuji, nechť je v místech konečné 12 na pomezí MČ Královo Pole a Medlánky.. Královo Pole se stává i díky "přechodnému" sportovišti místem se zhoršujícím bydlením, kvalitou ovzduší, kvalitou volnočasových aktivit. Dnes ještě můžeme běhat po zeleni, zítra po dalších plochách betonu a asfaltu.
+2 | -0
doporučit +
13. 07. 2020 | Aristid Franc | Brno
Chtěl bych poděkovat všem radním/zastupitelům MČ Královo Pole, kteří neschvalují stavbu fotbalového stadionu v lokalitě Srbská. Stadion patří za Lužánky a nikoliv do hustě obydlené, klidové residenční časti Králova Pole. Kromě obvyklých problémů, které s sebou fotbalové zápasy zde nesou (hluk, vandalismus, omezení dopravy, dým, oslepující světlo do pozdních nočních hodin) by realizace projektu znamenala zničení zahrad, parčíku na Vodové a další devastaci ŽP v okolí. Velkokapacitní garážové parkoviště mj. pro fotbal na Purkyňovu též nepatří, je potřeba najít lokalitu za ulicí Hradeckou prostřednictvím jednání s majiteli dosavadních parkovacích ploch, nebo rozšířit parkovací dům Herčíkova, nebo třeba postavit někde na patro garáže za domy Herčíkova. Určitá možnost parkování pro studenty VUT by byla i v proluce mezi střední školou na Purkyňové a kolejem VUT Brno, kde dříve stály likusáky. Komunikace tam vede.
+1 | -0
doporučit +
21. 06. 2020 | Aristid Franc | Brno
Všechny zákazy parkování (např, Purkyňova/ VUT, před halou Vodova), úpravy dosud volných ploch využívaných k parkování mají zjevně jediný účel. Uměle vytvořit nedostatek parkovacích ploch a tím prosadit gigantické parkoviště na Purkyňové. Pokácet cca 150 vzrostlých stromů v 1. etapě (když se postaví garáže) a kdoví kolik desítek ještě se pokácí potom v souvislosti s 2. etapou tj, s výstavbou silnice ze staré smyčky tramvaje 12 přes zahrádky směrem novému gigantickému stadiónu na Srbské a v rámci vybudování zjevně ne tak moc potřebného sportovního parku a třetí haly na Vodové ulici. to je opravdu pohrdání přírodou a lidmi v okolí. A tomu prý dle tisku fandí UEFA ve Švýcarsku a Česká fotbalová asociace. Nechce se mi tomu věřit. V době, kdy Meznárodní olympijský výbor tlačí na maximální šetrnost, ekologičnost a využití stávající infrastruktury při organizaci Olympijských her se slovutná mezinárodní ,ale i národní fotbalová autorita vůbec o takové věci nezajímají a podporují stabilizaci brněnského stadionu v nevhodné lokalitě, proti vůli velké části občanů a ještě vedoucí ke značnému poškození životního prostředí. To je tedy opravdu velmi velmi smutné. A ještě smutnější je postoj velké části našich radních, kteří by na zdravé životní prostředí Brňanů měli dbát a jej tak takovým způsobem ničit!!!
+1 | -0
doporučit +
31. 01. 2020 | Aristid Franc | Brno
To jsou věci. Zatímco premiér Andrej Babiš a ministr životního prostředí Brabec zcela správně stromy sázejí, tady v Brně Králově Poli budeme vesele kácet 140 stromů kvůli giga parkovišti, které by mohlo být pravděpodobně umístěno jinde, s menšími škodami na životním prostředí, kdyby se aspoň trochu chtělo.https://www.facebook.com/watch/?v=3134515879955550 Tragické je, že premiér Andrej Babiš zde před lety na místě nyní uvažovaného parkoviště byl a dokonce zde dosti skutečně přiložil ruku k dílu, aby se lokalita vyčistila od různého odpadu a do budoucna sloužila jako krásný přírodní prostor občanům. Proč Brno chce ničit lokalitu, kde si své odpracoval i premiér? A proč královopolští koaliční zastupitelé nehájí královopolské vzrostlé stromy jako členové vlády? Není to paradox?
+1 | -0
doporučit +
25. 01. 2020 | Barbora H. | Brno
odpověď Jenda Benda na jeho mail:
Dobrý den,
děkujeme za názor a doporučení. Nebojte, studujeme. Spolky, které se budou účastnit už máme. Petice je pouze jako podpora pro nás a pro zvýšení relevance našeho snažení, kromě petice Ze zeleň Purkyňova, která je ještě v procesu.
Dále je aktuální vlastně i petice pro zahrádkářský zákon. Navzdory tomu, že avizovaná stavba se zahrádek fyzicky nedotkne, je velké riziko, že nový ÚPMB s jejich stávající podobou nebude počítat. Pokud by Vás to zajímalo mohu Vás odkázat na dokumenty k projednávání budoucího ÚP a vypořádávání připomínek k nim.
Během týdne podáme jako spolky i jako jednotliví občané vyjádření k malé EIA. Pan Vaněk Vám sice psal, že to máte udělat Vy, ale on je aktivní spíš paralelně a hodně klidí k tomu přivedl. V intenzivním kontaktu s naší skupinou, které jste psal mail není.
Zdraví kolektiv parkpurkynova.cz
+1 | -0
doporučit +
15. 10. 2019 | Stanislav Mgr. Brabenec | Brno - Královo Pole
Je mi 93 a je mi smutno, když přiblížím místu, které miluji a z něhož se stává vyprahlá pustina. Vnoučatům bych přál, aby si vážili i byť malého kousku přírody.
+1 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 628 (+21 nepotvrzených)

 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Olga Křenková | Brno
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lukáš Matějka | Brno
 • František Nečas | Brno
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Antonin Fajt | Bory
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici