NE Fotbal Parku na Dolních loukách
285 signatures

NE Fotbal Parku na Dolních loukách

Author: Klára Rothscheinová | Uploaded: 06.09.2016 | 285 signatures
Share it with your friends

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s plánovanou realizací projektu Fotbal park v Lednici na Slovácké ulici (fotbalgolfové hřiště). Nechceme nárůst dopravy ani zřízení parkoviště k tomuto účelu. Žádáme, aby podobné záměry v obci byly vždy veřejně projednávány a schvalovány obecním zastupitelstvem.

News

01.11.2016 17:21

Dobrý den, petici dnes uzavíráme, průběžně vás budeme informovat o dění kolem záměru i reakcích zastupitelstva/starosty Lednice. Všem děkujeme všem za podporu a komentáře!

 

23.01.2017 08:39

Mimořádné zastupitelstvo ve věci FotbalParku na Dolních loukách a také budoucího rozhodování o investičních záměrech v obci se koná zítra- v ÚTERÝ 24.1.2017 v 18 hod na Obecním úřadě v Lednici (radnice, zasedací místnost v 1.patře), prosím kdo máte možnost dorazte!

Zasedání je veřejné, může přijít kdokoliv, netýká se pouze lednických!

Přeji příjemný den

Klára Rothscheinová

 

23.01.2017 12:39

23.01.2017 08:39

POZOR ZMĚNA ČASU- veřejná schůze v 17 hod!!

Mimořádné zastupitelstvo ve věci FotbalParku na Dolních loukách a také budoucího rozhodování o investičních záměrech v obci se koná zítra- v ÚTERÝ 24.1.2017 v 18 hod na Obecním úřadě v Lednici (radnice, zasedací místnost v 1.patře), prosím kdo máte možnost dorazte!

Zasedání je veřejné, může přijít kdokoliv, netýká se pouze lednických!

Přeji příjemný den

Klára Rothscheinová

 

 

23.01.2017 12:40

23.01.2017 08:39

Mimořádné zastupitelstvo ve věci FotbalParku na Dolních loukách a také budoucího rozhodování o investičních záměrech v obci se koná zítra- v ÚTERÝ 24.1.2017 v 17 hod na Obecním úřadě v Lednici (radnice, zasedací místnost v 1.patře), prosím kdo máte možnost dorazte!

Zasedání je veřejné, může přijít kdokoliv, netýká se pouze lednických!

Přeji příjemný den

Klára Rothscheinová

 

 

26.04.2017 07:34

VÍTĚZSTVÍ, DĚKUJI VÁM VŠEM Z CELÉHO SRDCE ZA PODPORU A ZÁJEM O VĚC!!!

Podle informací ze včerejšího Deníku investor od záměru v této lokalitě odstoupil a už před časem vyzval radu k dohodě o záměně pozemků, bez jakéhokoliv ohlasu. Kdo máte zájem se dozvědět podrobnosti, zúčastněte se s námi zítra ve ČTVRTEK 27.4.17 v 17 hod veřejného zastupitelstva (zasedací místnost v 1.patře OÚ Lednice).

Vyjádření obecní rady k této petici (stále bez oficielní písemné reakce autorovi) přikládám v originálním znění ze zpravodaje a bez komentáře, sami tak můžete posoudit přístup námi zvolených zastupitelů ke svým občanům a svobodnému vyjadřování obecně.. k pobavení. Jen ještě zmíním, veškeré kroky a podklady (také obsah petice) byly vždy prověřeny a předem připraveny s právníky, které reakce starosty rozesmála. Zde pro ty kteří neměli možnost přečíst v obecním zpravodaji:

"Zastupitelstvo Obce Lednice bere na vědomí nesouhlas osob podepsaných pod peticí ze dne 7.12.2016, týkající se 'plánované realizace projektu Fotbal park v Lednici na Slovácké ulici'. Po seznámení s obsahem petice konstatujeme, že obsahuje řadu požadavků, které jsou z části neurčité a zčásti dle platných zákonů nerealizovatelné. Požadavek, aby se 'zastupitelstvo aktivně zajímalo o dění v obci a lépe hájilo zájmy svých občanů', považujeme za naprosto nedůvodný. Zvláště ostře se ohrazujeme proti tomu, aby takové hodnocení činnosti zastupitelstva, prováděli lidé, kteří o dění v obci nemohou mít žádné objektivní poznatky (174 podpisů obyvatel jiných obcí). Není nám známo, které 'různé záměry investorů', zmiňované obecně v petici, byly realizovány, aniž by se občané měli možnost k nim vyjádřit. trváme na tom, že všechny investiční záměry realizované obcí či na majetku obce, byly vždy řádně projednány. Projednání záměrů soukromých investorů může být realizováno pouze na bázi dobrovolnosti. Obci ani jejím orgánům rozhodovat o realizaci takovýchto záměrů nenáleží. Je nám velmi líto, že požadavek uvedený v petici 'aby se obec starala také o ty, kteří z vysoké návštěvnosti žádný profit nemají' ,podepsalo také 167 občanů Lednice. Takovéto hodnocení činnosti obce se nám jeví jako neobjektivní. Za radu obce RNDr.Libor Kabát, starosta"

 

To whom will the petition be forwarded: Obecní zastupitelstvo Lednice

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Sign this petition

Signatures | 285 (+17 not confirmed)

Signature list in PDF
 • Petr Čuda | Lednice
 • Hana Čudová | Lednice
 • Kristýna Kohoutková | Modřice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Oldřich Vymazal | Velké Pavlovice
 • Daniela Hájková | Jihlava
 • Judita Jelínková | Jaroměř
 • Denisa Palionová | Frenštát pod Radhoštěm
 • Anna Holanová | Praha
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition