NESOUHLAS SE ZASTAVĚNÍM PARKOVIŠTĚ KAPLANOVA (HRDLIČKOVA – BLATENSKÁ)
278 signatures remaining 122

NESOUHLAS SE ZASTAVĚNÍM PARKOVIŠTĚ KAPLANOVA (HRDLIČKOVA – BLATENSKÁ)

Author: Aleš Kulhánek | Uploaded: 22.06.2019 | 278 signatures
Share it with your friends

Starostovi MČ Praha 11, panu Jiřímu Dohnalovi (dohnalJ@praha11):

Nesouhlasím se zastavěním veřejného parkoviště mezi ulicemi Kaplanova, Hrdličkova a Blatenská.

Požaduji, aby stavba parkoviště na pozemku parc. č. 2117/337, která je ve vlastnictví hl. města Prahy, a kterou má MČ Praha 11 ve svěřené správě nadále sloužila svému účelu, pro který byla vybudována, jako nedílná součást sídliště, UO 513.

Dále žádám, aby zástavba na dosud nezastavěném pozemku vedle MediCentra (parc. č. 2117/342) byla přiměřená a výšková hladina vztažená k nadmořské výšce nepřevyšovala výškovou hladinu okolních domů sídliště (v UO 513).

Žádám MČ Praha 11, aby vykoupila pozemek parc. č. 2117/337, na kterém se nachází stavba veřejného parkoviště.

Dále žádám, aby tato kauza byla projednána na zastupitelstvu MČ Praha 11, a to případně i mimořádném.

 

Předmětný stavební záměr Bytový park Horní Roztyly nahrazuje původní projekt - Obytný soubor Na Výhledu. Jedná se o stejnou plochu a stejného investora. Záměr je popsán na webu Prahy 11:

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/bytovy-park-horni-roztyly.html

Investor nedovolil zveřejnit více, než je na stránkách uvedeno.

Tuto petici organizují občanské spolky

Zelené Roztyly (zeleneroztyly@email.cz) a

Ochrana Roztyl (ochranaroztyl@email.cz).

 

Jsme diskrétní - Váš e-mail nebude na odevzdané petici uveden.

 

 

 

 

 

 

 

To whom will the petition be forwarded: Starostovi MČ Praha 11, panu Jiřímu Dohnalovi (dohnalJ@praha11.cz)

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 35

09. 07. 2019 | Alexandr Vacek | Praha 4
Každá nová výstavba by měla zlepšit pohodlí obyvatel sídliště projektovaneho v době socialismu. Radnice by měla vylepšit vybavenost okolí a vytvořit podmínky pro větší sepjeti obyvatel a lepší komunitní život. Jiný cíl radních chápu jako výsledek úplatků.
+0 | -0
doporučit +
08. 07. 2019 | Roman Kostelecký | Praha 4/11
Heslo strany Pirátů: Zisk a slávu!
+0 | -0
doporučit +
08. 07. 2019 | Taťána Peterová | Praha 11
Nesouhlasím se zastavěním veřejného parkoviště mezi ulicemi Kaplanova, Hrdličkova a Blatenská. Nesouhlasím s další výstavbou bytových domů v této lokalitě a dalším zahušťováním obyvatel a s tím související dopravy.
+0 | -0
doporučit +
06. 07. 2019 | Miloš Procházka | Praha 4
Vzhledem k tomu, že podobný projekt měl být již realizován v rámci výstavby tzv. rezidence Letokruhy, je jakákoliv snaha o další výstavbu bytového komplexu naprosto bezprecedentní. V dané lokalitě chybí především parkovací stání ne další bytové jednotky.
+0 | -0
doporučit +
04. 07. 2019 | Jan Stočes Stočes | Praha 4
Děkuji vám!
+0 | -0
doporučit +
03. 07. 2019 | Miluše Svecová Svecová | Praha 4 - Chodov
nesouhlasím s výstavbou a zrušení parkoviště
+0 | -0
doporučit +
03. 07. 2019 | Dana Kuchařová | Praha 4 / 11
Naše sídliště již další zahuštění NEUNESE dovolte nám žít v prostoru. Nejde jen o auta!!!
+0 | -0
doporučit +
03. 07. 2019 | František Blaha | Praha 11
Už nyní se musíme vracet domů před 15 -tou hodinou, abychom mohli zaparkovat, případně žádáme příbuzné, aby nás např. k lékaři zavezli a autem ani neodjíždíme
+0 | -0
doporučit +
02. 07. 2019 | Stanislav KUZMA | PRAHA 4
NECH BROUKA ŽÍT,
BYLO TO TADY DOBŘE VYMYŠLENO
A NENÍ TŘEBA "ZAHUŠŤOVAT"
STAROSTO, STAREJTE SE O ZDE ŽIJÍCÍ A NENIČTE PŘÍRODU!!!!!!!!!!!
+0 | -0
doporučit +
01. 07. 2019 | Martin Zícha Zícha | Praha
A kam dáme svá auta?
+0 | -0
doporučit +

Sign this petition

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podepsat petici

Signatures | 278 (+4 not confirmed)

Signature list in PDF
  • Data of the signer not published
  • Tomáš Rendl Rendl | PRAHA 4
  • Data of the signer not published
  • Eva Zdenková | Praha 11
  • Data of the signer not published
  • Pavel Zdenka | Praha 11
  • Jan Šlesinger | Praha 4
  • Otakar Pejša Pejša | Praha 11
  • Zdeněk Rejka | Praha 4
  • Věra Bosáková | Praha 11 Chodov

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku