Petice proti intenzivní zástavbě Roztyl
354 podpisů chybí 34

Petice proti intenzivní zástavbě Roztyl

Autor: Aleš Kulhánek | vloženo: 18.02.2018 | 354 podpisů
Sdílejte s přáteli

Starostovi MČ Praha 11, panu P. Jiravovi (jiravap@praha11.cz):

Vážený pane starosto, těmito podpisy vyjadřujeme svůj zásadní nesouhlas s předloženou podobou projektu firem CRESCON a Alborg-Development, a.s., tj. s výstavbou 5-podlažní budovy kliniky a tří 4-podlažních ubytovacích objektů, s celkem navrhovanými 311 parkovacích stáními v podzemních garážích a na terénu v území při ulici Ryšavého a Hrdličkova. S předloženým projektem nesouhlasíme z následujících důvodů:

• Nesouhlasíme s realizací této příliš intenzivní zástavby a s přivedením další dopravní zátěže do území Roztyl, resp. souvisejícím zhoršením životního prostředí, které je již v současné době na hraně přípustných hygienických limitů.

• Předložený koncept významně navyšuje intenzitu zástavby dané lokality oproti původně předloženým projektům Nové Roztyly a Bytový park Roztyly a nerespektuje požadavky MČ Praha 11, místních spolků a občanů, kteří se zástavbou dané lokality dlouhodobě nesouhlasí.

• Nesouhlasíme, aby na území s funkčním využitím VV byl uplatňován koeficient míry využití „F“, který byl pro sousední území OB získán kontroverzní úpravou územního plánu.

• Požadujeme, aby míra zastavitelnosti odpovídala max. úrovni sousední funkční plochy, tj. „D“. Dále požadujeme, aby předložený záměr byl podroben posuzování vlivů na životní prostředí se zahrnutím vlivů sousedících projektů - Bytový park Roztyly I a II, bytový soubor Na Výhledu a aby dotčená veřejnost mohla vznést své připomínky.

• Máme odůvodněné obavy ze zhoršení vibrací, sesedání terénu v okolí a poškozování majetku okolních obyvatel. Již v současné době je stávající zástavba negativně ovlivňována vibracemi z projíždějících souprav metra. V důsledku vybudování základů a drenáže sousedícího Bytového parku Roztyly (etapa I) došlo k sesedání terénu a praskání zdí rodinných domů v ul. Komárkova a Hněvkovská.

• Realizací záměru dojde k významnému nárůstu dopravy - již v současné době jsou křižovatky navazujících komunikací (Ryšavého x Komárkova a Ryšavého x Hrdličkova) nepřehledné a nebezpečné. Nově vybudovaná obslužná komunikace pro kliniku z Komárkovy ul. významně dopravně a hlukově zatíží stávající zástavbu.

• Máme obavy z prohloubení deficitu parkování v okolí záměru.

• Realizací záměru dojde k likvidaci stávající zeleně a stanovišť zvláště chráněných druhů živočichů zde žijících. 

Spolu s okolními záměry – Bytový park Roztyly I a II, bytový soubor Na Výhledu dojde k bezprecedentnímu vytěžení zbývajícího nezastavěného území severně od ul. Ryšavého!

Tuto petici požadujeme projednat na zastupitelstvu Prahy 11 a zohlednit při projednávání záměru v rámci MČ Praha 11.

V Praze, únor 2018, po důkladném seznámení se se studií k danému projektu dostupné zde:

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/zdravotnicke-zarizeni-a-domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim.html

Více o původním kontroverzním projektu Nové Roztyly v dané lokalitě a Bytovém parku Roztyly, vč. relevantní reportáže NEDEJ SE - Morální limity (dole na webové stránce):

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=528:developeri-zahajili-ofenzivu-proti-roztylskym

Nejsme proti vlastnímu zdravotnickému zařízení, ale proti mohutnosti zástavby a proti naprostému vytěžení území!

Aktuality

22.02.2018 10:25

Včerejší (21.2.2018) jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí se nakonec nekonalo. Těsně před začátkem jsme se dozvěděli, že členové za KSČM, ODS a ČSSD nedorazí.

Takový přístup členů výboru, placených z veřejných prostředků, je neseriózní nejen vůči radnici ale i občanům a zastupitelům vč. senátora za HPP11, kteří na jednání dorazili. Ostatně i vůči pánům z firem CRESCON a ALBORG-DEVELOPMET, kteří jako jeden muž dorazili prezentovat svůj megalomanský záměr na Roztylech.

Podpisy sbírejme dál - budou předány starostovi a radě Prahy 11, která v dané věci může rozhodnout nezávisle na doporučení Výboru, jak už se bohužel několikrát stalo.

Příští jednání Výboru bude 21.3.2018.

 

15.03.2018 22:31

Vážení spoluobčané,

děkujeme za Vaše podpisy. Meta se již snížila na pouhých 170 podpisů!

Rád bych vás pozval na veřejné jednání Výboru pro územní rozvoj ve středu 21.3.2018 (Ocelíkova 1) od 18 hod, kde má být předmětný stavební záměr kliniky projednáván. Přijďte nás prosím podpořit a investorovi akce, stejně jako zastupitelům městské části sdělit Váš názor na uvedený projekt.

https://www.praha11.cz/cs/aktuality/aktuality-z-prahy-11/zveme-vas-na-30-jednani-vyboru-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi-zastupitelstva-mc-praha-11.html

Případně napište předsedovi Výboru (maresjan@praha11.cz) a starostovi (jiravap@praha11.cz).

Dále bych Vás rád informoval, že na Roztylech společnost Koliba Praha chystá další pokus o zástavbu okolí restaurace Koliba. Tentokrát zde chtějí postavit 6-podlažní kolumbárium a smuteční síň doplněnou administrativou:

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/stavba-smutecni-obradni-sine-s-kolumbariem.html

Na Výboru pro územní rozvoj Magistrátu hl.m. Prahy byla včera přes protesty spolků a řady občanů  odsouhlasena rozsáhlá změna územního plánu v areálu Interlov (dole na webové stránce):

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=542:interlov-na-roztylech-je-treba-zastavet-protoze-je-pusty&catid=39:archiv&Itemid=60

O dalším vývoji kauz Vás budeme informovat.

S pozdravem,

Aleš Kulhánek, Zelené Roztyly, z.s.

Zuzana Malá, Ochrana Roztyl, z.s.

Hnutí pro Prahu 11 (hpp11.cz)

 

23.03.2018 20:40

Přestože plánovaný stavební záměr kliniky na Roztylech vyvolal pozornost médií:

https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/v-roztylech-ma-vyrust-klinika-rada-mistnich-obyvatel-je-proti-20180317.html

schvalování studie zatím prochází všemi poradními orgány radnice jako nůž máslem. Na jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí (21.3.2018), jehož členem jsou i ex-starostové D. Mlejnský a M. Šorfová, bylo přijato usnesení řešící pouze kosmetické aspekty projektu (požadavek na zachování maxima stávající zeleně, zpřístupnění parkovacích míst veřejnosti, projednání záměru s občany apod.). Z hlediska intenzity či výšky zástavby nepadly žádné požadavky. Existující usnesení Rady a požadavky MČ Praha 11 k předchozímu projektu Nové Roztyly byly ignorovány. Nebyly rovněž vyžadovány předchozí závazky investora k omezení kapacity sousedící bytové části projektu (Bytový park Roztyly).

O skandálním průběhu jednání Výboru jsme napsali zde:

http://www.hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=599:vybor-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi-podporuje-devastaci-jizniho-mesta-betonovanim

Záměr bude v dohledné době projednáván v Radě městské části. Obracejte se tedy prosím na starostu a další radní: https://www.praha11.cz/cs/radnice/rada-mc/clenove-rady.html

Mělo by též proběhnout představení projektu a projednání s veřejností – budeme vás informovat.

Podpisy sbíráme dál. Dejte prosím vědět o petici vašim sousedům.

Aleš Kulhánek

spolek Zelené Roztyly, Hnutí pro Prahu 11

 

23.05.2018 17:34

Vážení spoluobčané,

rád bych vás informoval, že petice byla předána starostovi a radním 13.5.

Děkujeme za podporu. Podpisy sbíráme dále!

15.5. Rada Městské části vydala k záměru následující připomínky (uvedeno na konci článku):

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/zdravotnicke-zarizeni-a-domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim.html

kde kromě dodržení koeficientu zastavěnosti „E“ na dotčených pozemcích (i to je vysoká intenzivní zástavby) a posouzení kapacity křižovatek s ul. Ryšavého nepožaduje žádné další razantní zmírnění plánované zástavby. Rada rovněž doporučuje zvážit možnost napojení ul. Hněvkovská na ul. Hrdličkova.

Na náš dotaz, kdy proběhne slíbené představení projektu veřejnosti, dělá radnice mrtvého brouka.

Petici požadujeme projednat na Zastupitelstvu MČ Praha 11 dne 7.6. v Centru pohybové medicíny. Zajímavá video reportáž z posledního jednání zastupitelů je zde:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=612:video-ze-zmc-co-my-rikame-a-co-vy-v-prenosu-online-neslysite&catid=36&Itemid=56

Dovolujeme si upozornit na náš článek o Metropolitním plánu - novém územním plánu Prahy, který bude v nejbližší době projednáván a který počítá s bezprecedentním zahuštěním (nejen) Prahy 11:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=610:metropolitni-plan-jak-na-nej&catid=36&Itemid=56 

Rovněž upozorňujeme na nové číslo Jihoměstských novin (pokud se vám dosud nedostaly do poštovní schránky):  http://hpp11.cz/files/jm.noviny/17.2018.JMnoviny.pdf

S pozdravem,

Aleš Kulhánek

spolek Zelené Roztyly, Hnutí pro Prahu 11

www.hpp11.cz

https://www.facebook.com/hpp11cz/

 

01.07.2018 08:44

Vážení spoluobčané,

jak se můžete dočíst v Klíči, radnice se naší peticí příliš nezabývala a dokonce ji odmítla projednat na jednání zastupitelstva. Stavební záměry na Roztylech budeme nicméně sledovat dále.

Rádi bychom Vás nyní upzornili na E-petici PŘIPOMÍNKY občanských spolků Zelené Roztyly a Ochrana Roztyl k návrhu METROPOLITNÍHO PLÁNU k lokalitě sídliště Roztyly:

https://e-petice.cz/petitions/metropolitni-plan-roztyly.html

Zvyšte prosím váhu našich připomínek Vaším podpisem, a to nejpozději do 24.7.

Podpořit připomínky HPP11 k MPP pro celu Prahu 11 můžete zde: https://e-petice.cz/petitions/pripominkujeme-metropolitni-plan-praha-11.html

Více o Metropolitním plánu:

pořad Nedej se: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10782831463-nedej-se-plus/218562248410020-imploze-architektury

web HPP11:

http://www.hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=610:metropolitni-plan-jak-na-nej

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=616:metropolitni-plan-prahy-mpp-komu-ku-prospechu&catid=36&Itemid=56

Rozesílejte prosím dále. Petici lze i vytisknout a pospisy sbírat fyzicky.

Děkujeme.

Aleš Kulhánek, Zelené Roztyly, z.s., tel. 602 126 188

Zuzana Malá, Ochrana Roztyl, z.s.

 

 

Komu bude petice předána: Starostovi MČ Praha 11, panu P. Jiravovi

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 28

12. 06. 2018 | Andrea Bikarová | Praha 4 -Chodov
Jsem proti nastavování na Praze 11,zvěř se stoupá mezi paneláky a přichází o svůj domov,lesy,keře ,přírodu.
+0 | -0
doporučit +
04. 06. 2018 | Richard Mádle | Hlavní město Praha
Nesouhlasím se zahušťováním Jižního Města další bytovou zástavbou.
+0 | -0
doporučit +
17. 05. 2018 | Zdeněk Kříž | Praha 4
Jsem plně proti zahušťování výstavby na Jižním Městě.Jedna z mála dobrých věcí k bydlení je volnost a prostor.Volil jsem Hnutí pro Prahu 11 a budu jej zase volit.Jen to již vemto lépe a třeba tvrději do rukou.
+0 | -0
doporučit +
30. 04. 2018 | Libuše Hubičková | Praha Chodov Roztyly
Je nehorázné redukovat zelené prostředí, do kterého jsme se před lety nastěhovali právě kvůli tomuto komfortu a kvůli zdraví
+0 | -0
doporučit +
03. 04. 2018 | Dagmar Lacinová | Hlavní město Praha
Již v současné době je zde zvýšený práh hlučnosti, prašnosti i osvitu. Výstavba centra Chodov v této lokalitě výrazně zhoršila životní prostředí. Další zástavbou dojde k dalšímu zhoršení včetně navýšení dopravy a parkování.
+0 | -0
doporučit +
30. 03. 2018 | Igor Smrek | Hlavní město Praha
Sidliste je na zitie a nie stavanie dalsich a dalsich projektov len koli zisku. Stavajte si tam kde byvate vy a nie tu. Nechceme mat dalsich 500 aut pod oknami.
+0 | -0
doporučit +
21. 03. 2018 | Tomáš Horyna | Hlavní město Praha
Bytový soubor Na Výhledu dramaticky omezí možnosti parkování v oblasti - nastane těžko řešitelná situace.
+0 | -0
doporučit +
15. 03. 2018 | Jiří Nemeš | Hlavní město Praha
Jediné co nám tu chybí, jsou parkovací místa! Bytů je tu dost.
+0 | -0
doporučit +
13. 03. 2018 | Filip Křížek | Praha 4
Praha jistě potřebuje, aby se v ní stavělo. Jižní město je ale již přelidněné, osídlení je zde hustší, než ve zbytku Prahy. Měli bychom se na Jižňáku zaměřit na problémy s parkováním a ochranu naší svébytné přírody.
+0 | -0
doporučit +
05. 03. 2018 | Marek Dudáš | Praha
Jediné, co by se tu mělo smět stavět, jsou parkovací domy. Zastavění byť jen jediného parkovacího místa by se mělo trestat.
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2018 | Ivana Eliška Kučírková | Praha 4
Vážíme si každého kousku vzácné zeleně, které ovšem díky nezodpovědným projektům stále ubývá! Metro, do kterého se jen stěží lze vejít na Roztylech, je už na Kačerově přecpané... Bude-li zástavba pokračovat, co asi bude dál?! I.E.K.
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2018 | Eva Hofmanová | Praha 4
Děkuji všem co se zajímají a vědí, co udělat pro klidný a spokojený život na JM - to znamená bez dalsího zvyšování hluku, zahušťování zástavby a bez dalšího úbytku - byť jediného metru čtverečního - zelených ploch. (OC Chodov stačí, podnikejte tam..)
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2018 | Josef Krotký | Praha 4 - Chodov
Jediné "zelené plíce" pro obyvatele nad metrem Roztyly k ulici Hrdličkova chcete zastavět!! Navíc zdravotnických zařízení na Chodově máme dostatek !! Vyzývám p. Ing. Jiravu a Ing. Urbánka, aby naslouchal občanům a ne "peněžence" developérů... !!
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2018 | Jiří Šiška | Praha 11
Připojuji se ke stanovisku pana Kulhánka.
J. Šiška
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2018 | Michal Aster | Praha 10
žádám o každou petici na muj email. děkuji a držím palce
+0 | -0
doporučit +
23. 02. 2018 | Ivo Pokorný | Praha 11
Žádám zastupitele, aby konečně začali zlepšovat život stávajících obyvatel a přestali nám to tady zahušťovat. Už tu žijeme jako sardinky a další výstavba bez navýšení kapacit infrastruktury je nežádoucí.
+0 | -0
doporučit +
23. 02. 2018 | Eva Malátová | Praha 11
Vyzývám odpovědné politiky, hlavně starostu Jiravu, který nám nasliboval před volbami boj proti zahušťování Jižního Města,aby začali konat odpovědně a zlepšili stav parkování na JM, než začnou povolovat další domy, které se už nemají kam vtěsnat.
+0 | -0
doporučit +
22. 02. 2018 | Romana Gondekova, MBA | Praha 4
Nejsem proti rozumné výstavbě, která bude dokončena tak, jak byla původně prezentována. Ale jsem proti nesmyslným projektům, které stávajícím rezidentům přinesou jen obtíže.
+0 | -0
doporučit +
21. 02. 2018 | Hana Grison | Praha 4
Nechápu, proč nejde dělat takto potřebné projekty v rozumné velikosti !? Děkuji za tuto petici a za energii vynaloženou v boji proti nekonečné touze vydělávat za každou cenu...
+0 | -0
doporučit +
21. 02. 2018 | Marian Murčo | Praha 11
Několik krát jsem se jako zastupitel MČ Praha 11 na zastupitelstvu svých bývalých kolegů z ANO a sousedů p. Jiravu, Říčaře a Prokopa, co na jejich aktivity a to, že chtějí nechat zastavět území Roztyl, říkají jejích sousedi. Bohužel vždy bez odpovědi:-(.
+0 | -0
doporučit +
20. 02. 2018 | Zdeněk Vozábal | Praha
Je to sice boj proti větrným mlýnům - "politikům", kteří se otáčí tam, odkud peníze developerů foukají, ale třeba se jejich kola zadrhnou a mlýn demele.
+0 | -0
doporučit +
20. 02. 2018 | Tomáš Doskočil | Praha 4
Dekuji za obranu občanů zde žijích
+0 | -0
doporučit +
20. 02. 2018 | MIROSLAVA DROZDOVÁ | PRAHA 4
DĚKUJEME, ŽE SE NÁS ZASTANETE!!!
+0 | -0
doporučit +
19. 02. 2018 | Květuše Bílková | Praha 4 Chodov
Dík za každý protideveloperský počin. Z "kliniky" udělají změnou projektu před dokončením byty!
Starosta a jeho věrní to stejně mají jen do švestek, aneb komunální volby se blíží !!!
+0 | -0
doporučit +
19. 02. 2018 | Lenka Mikulecká | Praha 4
Se zástavbou nesouhlasím z důvodu veškeré ztráty zeleně a pohybem značného množství osob a automobilů. Již nyní je zde nedostatek parkovacích míst pro místní obyvatele a těmito projekty se situace ještě zhorší.
+0 | -0
doporučit +
18. 02. 2018 | Alena Čápová | Praha
Nesouhlasím s další zástavbou sídliště JM II a okolí. Alena Čápová
+0 | -0
doporučit +
18. 02. 2018 | Martin Farmačka Farmačka | Praha 4
Neutuchajici prace kvuli prodejnym politickym prodeveloperskym smejdum, kteri vymenili sve volice za penize, penize, penize. A v rijnu 2018 je opet budou ziskavat zpet a odvadet pozornost jinam.
+0 | -0
doporučit +
18. 02. 2018 | Milada Dudová | Praha
Díky za tuto iniciativu !
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpisy | 354 (+15 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Monika Šišková | Hlavní město Praha
 • Pavlína Brahová | Hlavní město Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Josef Vrtiška | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jaroslav Kaucký | Hlavní město Praha
 • Gabriela Vrtišková Švarcová | Praha 2
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Andrea Bikarová | Praha 4 -Chodov
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petr Imlauf Imlauf | Praha 4
 • Yvona Pokorná | Praha 4
 • Jana Palivcová | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Martina Brázdová | Hlavní město Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Vladimíra Pečínková Pečínková | Praha 4
 • Růžena Řeháková Řeháková | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Zdenka Rozsypalová | Praha
 • Petr Ciganek Ciganek | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jaroslav Ociepka | Praha
 • Zdeněk Kříž | Praha 4
 • Rostislav Konůpka Konůpka | Hlavní město Praha
 • Pavel Tyšer | Hlavní město Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Karel Balcar | Praha 11
 • Zdenka Balcarová | Praha 11
 • Simona Rejchrtova | Hlavní město Praha
 • David März | Hlavní město Praha
 • Luděk Chvosta | Hlavní město Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Zdenek Kvitek | Hlavní město Praha
 • Kateřina Hálková | Hlavní město Praha
 • Richard Janeček | Hlavní město Praha
 • Věra Veverková | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Naděžda Jánošíková | Praha 4 - Chodov
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Tomáš Elgr | Písek
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Simona Šilhavá | Hlavní město Praha
 • Libuše Hubičková | Praha Chodov Roztyly
 • Karel Štefl | Praha 4
 • Martin Grande | Hlavní město Praha
 • Kateřina Štěrbáčková | Hlavní město Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • David Kučera | Hlavní město Praha
 • Šárka Zdeňková | Praha 11
 • Matěj Štyler | Praha 11
 • Jitka Chotová | Hlavní město Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Tomáš Pohořelský | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Zbyněk Matějů | Praha 4
 • Michal Pařízek | Hlavní město Praha
 • Iveta VALEHRACHOVÁ | Hlavní město Praha
 • Pavel Benysek Benysek | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Zdeněk Stieberz | Hlavní město Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Darina Smreková | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Věra Bosáková Mgr | Praha 11
 • Jitka Šlapáková | Hlavní město Praha
 • Karel Erben | Praha 4
 • Alzbeta Prachaticka | Hlavní město Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Vlastimil Kadeřábek | Praha
 • Kristýna Nováková | Hlavní město Praha
 • Vladislav Novák Novák | Praha 11
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Veronika Poláková | Hlavní město Praha
 • Ondřej Jizba | Hlavní město Praha
 • Natálie Horynová | Prague
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petr Fejfar | Hlavní město Praha
 • Jan Kloubec | Hlavní město Praha
 • Tomáš Horyna | Hlavní město Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Andrea Schmidtova | Hlavní město Praha
 • radek svec | Hlavní město Praha
 • Laura Espinozová Espinozová | Praha - Chodov
 • Šimon Hrabák Hrabák | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jan Milota | Praha 10
 • Alena Hartmannova | Hlavní město Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Renata Valentíková | Hlavní město Praha
 • Zuzana Bouckova, MUDr | Hlavní město Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Martin Pekar | Praha
 • Petr Gondek | Hlavní město Praha
 • Jiří Malina | Praha
 • Karel Babor | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jana Malinová Malinová | Praha 4
 • Jana Šafarikova | Hlavní město Praha
 • Petra Štočková | Hlavní město Praha
 • Eva Štočková | Hlavní město Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Monika Koprivova | Hlavní město Praha
 • Vojtěch Čáp Čáp | Praha
 • Ivana Rosická | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petr Bjaček | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Martina Havlíčková | Hlavní město Praha
 • Kryštof Matějů | Hlavní město Praha
 • Pankrác Doležal | Hlavní město Praha
 • Michaela Novotná | Šimonovice
 • Ilona Pokorná | Hlavní město Praha
 • David Reiner | Praha
 • Jiří Nemeš | Hlavní město Praha
 • Jan Brabec | Hlavní město Praha
 • Jan Nemeš | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Martin Šandera | Jičín
 • Lenka Doskočilová | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jiřina Stachová | Praha
 • Zdeněk Macík | Praha
 • Markéta Hejrová | Praha 10
 • Martin Hejra | Praha 4
 • Lukas Ulrych Ulrych | Praha 4
 • Jana Hejrová | Praha 4
 • Hana Hejrová | Praha 4 - Chodov
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Miluše Svecová | Praha 4 - Chodov
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Karel Jareš | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Věra Pátková | Praha 4 Háje
 • František Hrubý | Praha
 • Ivana Jeřábková | Praha 4
 • Roman Svec | Praha 4
 • Imrich Somoš | Praha 4
 • Dana Somošová | Praha 4
 • Zuzana Somošová | Praha 4
 • Lenka Somošová | Praha 4
 • Eva Znamenáčková | Praha 4,- Chodov
 • Petra Znamenackova | Praha 4 - Chodov
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Pavla Klimešová | Praha 4
 • Petr Klimeš | Praha 4
 • Veronika Hrubá | Praha
 • Jiří Doležel | Praha 4
 • Marek Dudáš | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Zuzana Šetinová | Praha 4
 • Jakub Kraft | Praha 4
 • Anna Kraftová | Praha 4
 • Denisa Kraftová | Praha 4
 • Petr Kraft | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Květa Mikotová | Praha 4
 • Emil Mikota | Praha 4
 • Michal Prokop | Praha 11
 • Viktor Arban | Praha
 • Tomáš Vaněk | Praha 4
 • Jitka Vaňková Šimonová | Praha 4
 • Petra Horynová | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jiří Kučírek | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Milan Veselý | Praha 4
 • Lenka Kleger | Praha 11
 • Marcela Bártová | Praha 9
 • Ondřej Hlaváč | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Věra Mrkvičková | Praha 11
 • Věra Hovorková | Vestec
 • Zdeněk Vyjídáček | Praha 11
 • Ondřej Šiška | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Václav Kočí | Praha
 • Monika Šišková | Praha
 • Eva Hofmanová | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Josef Krotký | Praha 4 - Chodov
 • Heda Wichová | Praha
 • Ivana Eliška Kučírková | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Miroslav Hoffmann Hoffmann | Praha 4
 • Hana Želizňaková | Praha
 • Eva Smolíková | Praha
 • Jiří Šiška | Praha 11
 • Helena Strachotová Strachotová | Praha 10 - záběhlice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lukáš Voříšek | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Kateřina Kaštylová | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lukas Krbec | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Marcela Pátková | PRaha 11
 • Gustav Starkbaum | Praha 11
 • Rostislav Pop | Praha 11 Chodov
 • Vlasta Voříšková | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Kristina Rezkova Rezkova | Praha 4
 • Pavel Uher | Praha 11
 • Irena Janovská | Praha 4
 • Lia Beguivinová | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Ivo Pokorný | Praha 11
 • Eva Malátová | Praha 11
 • Lucie Jirků | Praha 4
 • Lucie Neužilová | Praha 4
 • Vojtěch Král | Praha
 • Květuše Pejšová | Praha 4
 • Lucie Čížková | Praha 11
 • Lenka Kadlecová | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Zdeňka Dočekalová | Praha
 • Jaroslav Dočekal | Praha 4
 • Romana Gondekova, MBA | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Ladislav Kleger | Praha 11
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petra Zítková | Praha 4 - Chodov
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Věra Vortelová | Praha 4 - Chodov
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jiří Beneš | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Zuzana Rezková | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Gustav Gemperle | Praha 11
 • Jana Moravcová | Praha 6
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Miroslav Bárta | Praha 4
 • Iva Štohanzlová | Praha 4
 • Jiří Hahn | Praha 11-Chodov
 • Hana Grison | Praha 4
 • Pavel Milenovský | Praha 11
 • Ondřej Hanus | Praha 11
 • Marian Murčo | Praha 11
 • David Štěrbáček | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • monika vachalova | praha 4
 • Zdeněk Vozábal | Praha
 • Pavel Svatuška | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Daniel Brion | Praha 4 - Chodov
 • Miroslav Výleta | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Tomáš Holub | Praha 4
 • Eva Holubová | Praha 4
 • Josef Douda | Praha 4 Chodov
 • Bedřich Salwender | Praha 4
 • Jana Kynkalová | Praha
 • Petra Holubová | Praha 4
 • Kristýna Doudová | Praha
 • Zuzana Holubová | Praha 4
 • Jan Suchánek | Praha 11
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Tomáš Doskočil | Praha 4
 • Zdenek Zatvrsky | Praha 4
 • Libuše Fiňková Fiňková | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • MIROSLAVA DROZDOVÁ | PRAHA 4
 • Jana Zítková | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Tomáš Holub | Praha 4
 • Dagmar Salwenderová | Praha 4
 • Anna Chvátalová | Praha 11
 • Štěpán Chvátal | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jan Musil | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Miroslav Vilímovský | Praha 4- Háje
 • Jan Košina | Praha11
 • Petr Krupička | Praha 4
 • Romana Hrabáková | Praha 4 - Chodov
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Zdeněk Rejka | Praha 4
 • Remo Arban | Praha
 • Eva Rejková | Praha 4
 • Naďa Kosová | Praha 4
 • Jakub Vyjídáček | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jana Vyjídáčková | Praha
 • Květuše Bílková | Praha 4 Chodov
 • Lenka Mikulecká | Praha 4
 • Adéla Machotová | Praha
 • Zdeněk Bjaček | Praha 4
 • Jana Murčová | PRAHA 4 Chodov
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Ladislav KOS | Praha 4
 • Alexandra Volfová | Praha 11
 • Lenka Lindauerová | Praha
 • Štěpánka Zelinková | Praha 4
 • David Zelinka | Praha 4
 • Petra Pešková | Praha 4 - Chodov
 • Marie Pešková | Praha 4 - Chodov
 • Alena Čápová | Praha
 • Eliška herdaniova | Praha 4 - Chodov
 • Zuzana Malá | Praha 4 - Chodov
 • Martin Farmačka Farmačka | Praha 4
 • Milada Dudová | Praha
 • Roman Růžek | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Aleš Kulhánek | Praha