Petice proti intenzivní zástavbě Roztyl
414 podpisů chybí 36

Petice proti intenzivní zástavbě Roztyl

Autor: Aleš Kulhánek | vloženo: 18.02.2018 | 414 podpisů
Sdílejte s přáteli

Starostovi MČ Praha 11, panu P. Jiravovi (jiravap@praha11.cz):

Vážený pane starosto, těmito podpisy vyjadřujeme svůj zásadní nesouhlas s předloženou podobou projektu firem CRESCON a Alborg-Development, a.s., tj. s výstavbou 5-podlažní budovy kliniky a tří 4-podlažních ubytovacích objektů, s celkem navrhovanými 311 parkovacích stáními v podzemních garážích a na terénu v území při ulici Ryšavého a Hrdličkova. S předloženým projektem nesouhlasíme z následujících důvodů:

• Nesouhlasíme s realizací této příliš intenzivní zástavby a s přivedením další dopravní zátěže do území Roztyl, resp. souvisejícím zhoršením životního prostředí, které je již v současné době na hraně přípustných hygienických limitů.

• Předložený koncept významně navyšuje intenzitu zástavby dané lokality oproti původně předloženým projektům Nové Roztyly a Bytový park Roztyly a nerespektuje požadavky MČ Praha 11, místních spolků a občanů, kteří se zástavbou dané lokality dlouhodobě nesouhlasí.

• Nesouhlasíme, aby na území s funkčním využitím VV byl uplatňován koeficient míry využití „F“, který byl pro sousední území OB získán kontroverzní úpravou územního plánu.

• Požadujeme, aby míra zastavitelnosti odpovídala max. úrovni sousední funkční plochy, tj. „D“. Dále požadujeme, aby předložený záměr byl podroben posuzování vlivů na životní prostředí se zahrnutím vlivů sousedících projektů - Bytový park Roztyly I a II, bytový soubor Na Výhledu a aby dotčená veřejnost mohla vznést své připomínky.

• Máme odůvodněné obavy ze zhoršení vibrací, sesedání terénu v okolí a poškozování majetku okolních obyvatel. Již v současné době je stávající zástavba negativně ovlivňována vibracemi z projíždějících souprav metra. V důsledku vybudování základů a drenáže sousedícího Bytového parku Roztyly (etapa I) došlo k sesedání terénu a praskání zdí rodinných domů v ul. Komárkova a Hněvkovská.

• Realizací záměru dojde k významnému nárůstu dopravy - již v současné době jsou křižovatky navazujících komunikací (Ryšavého x Komárkova a Ryšavého x Hrdličkova) nepřehledné a nebezpečné. Nově vybudovaná obslužná komunikace pro kliniku z Komárkovy ul. významně dopravně a hlukově zatíží stávající zástavbu.

• Máme obavy z prohloubení deficitu parkování v okolí záměru.

• Realizací záměru dojde k likvidaci stávající zeleně a stanovišť zvláště chráněných druhů živočichů zde žijících. 

Spolu s okolními záměry – Bytový park Roztyly I a II, bytový soubor Na Výhledu dojde k bezprecedentnímu vytěžení zbývajícího nezastavěného území severně od ul. Ryšavého!

Tuto petici požadujeme projednat na zastupitelstvu Prahy 11 a zohlednit při projednávání záměru v rámci MČ Praha 11.

V Praze, únor 2018, po důkladném seznámení se se studií k danému projektu dostupné zde:

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/zdravotnicke-zarizeni-a-domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim.html

Více o původním kontroverzním projektu Nové Roztyly v dané lokalitě a Bytovém parku Roztyly, vč. relevantní reportáže NEDEJ SE - Morální limity (dole na webové stránce):

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=528:developeri-zahajili-ofenzivu-proti-roztylskym

Nejsme proti vlastnímu zdravotnickému zařízení, ale proti mohutnosti zástavby a proti naprostému vytěžení území!

Aktuality

22.02.2018 10:25

Včerejší (21.2.2018) jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí se nakonec nekonalo. Těsně před začátkem jsme se dozvěděli, že členové za KSČM, ODS a ČSSD nedorazí.

Takový přístup členů výboru, placených z veřejných prostředků, je neseriózní nejen vůči radnici ale i občanům a zastupitelům vč. senátora za HPP11, kteří na jednání dorazili. Ostatně i vůči pánům z firem CRESCON a ALBORG-DEVELOPMET, kteří jako jeden muž dorazili prezentovat svůj megalomanský záměr na Roztylech.

Podpisy sbírejme dál - budou předány starostovi a radě Prahy 11, která v dané věci může rozhodnout nezávisle na doporučení Výboru, jak už se bohužel několikrát stalo.

Příští jednání Výboru bude 21.3.2018.

 

15.03.2018 22:31

Vážení spoluobčané,

děkujeme za Vaše podpisy. Meta se již snížila na pouhých 170 podpisů!

Rád bych vás pozval na veřejné jednání Výboru pro územní rozvoj ve středu 21.3.2018 (Ocelíkova 1) od 18 hod, kde má být předmětný stavební záměr kliniky projednáván. Přijďte nás prosím podpořit a investorovi akce, stejně jako zastupitelům městské části sdělit Váš názor na uvedený projekt.

https://www.praha11.cz/cs/aktuality/aktuality-z-prahy-11/zveme-vas-na-30-jednani-vyboru-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi-zastupitelstva-mc-praha-11.html

Případně napište předsedovi Výboru (maresjan@praha11.cz) a starostovi (jiravap@praha11.cz).

Dále bych Vás rád informoval, že na Roztylech společnost Koliba Praha chystá další pokus o zástavbu okolí restaurace Koliba. Tentokrát zde chtějí postavit 6-podlažní kolumbárium a smuteční síň doplněnou administrativou:

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/stavba-smutecni-obradni-sine-s-kolumbariem.html

Na Výboru pro územní rozvoj Magistrátu hl.m. Prahy byla včera přes protesty spolků a řady občanů  odsouhlasena rozsáhlá změna územního plánu v areálu Interlov (dole na webové stránce):

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=542:interlov-na-roztylech-je-treba-zastavet-protoze-je-pusty&catid=39:archiv&Itemid=60

O dalším vývoji kauz Vás budeme informovat.

S pozdravem,

Aleš Kulhánek, Zelené Roztyly, z.s.

Zuzana Malá, Ochrana Roztyl, z.s.

Hnutí pro Prahu 11 (hpp11.cz)

 

23.03.2018 20:40

Přestože plánovaný stavební záměr kliniky na Roztylech vyvolal pozornost médií:

https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/v-roztylech-ma-vyrust-klinika-rada-mistnich-obyvatel-je-proti-20180317.html

schvalování studie zatím prochází všemi poradními orgány radnice jako nůž máslem. Na jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí (21.3.2018), jehož členem jsou i ex-starostové D. Mlejnský a M. Šorfová, bylo přijato usnesení řešící pouze kosmetické aspekty projektu (požadavek na zachování maxima stávající zeleně, zpřístupnění parkovacích míst veřejnosti, projednání záměru s občany apod.). Z hlediska intenzity či výšky zástavby nepadly žádné požadavky. Existující usnesení Rady a požadavky MČ Praha 11 k předchozímu projektu Nové Roztyly byly ignorovány. Nebyly rovněž vyžadovány předchozí závazky investora k omezení kapacity sousedící bytové části projektu (Bytový park Roztyly).

O skandálním průběhu jednání Výboru jsme napsali zde:

http://www.hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=599:vybor-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi-podporuje-devastaci-jizniho-mesta-betonovanim

Záměr bude v dohledné době projednáván v Radě městské části. Obracejte se tedy prosím na starostu a další radní: https://www.praha11.cz/cs/radnice/rada-mc/clenove-rady.html

Mělo by též proběhnout představení projektu a projednání s veřejností – budeme vás informovat.

Podpisy sbíráme dál. Dejte prosím vědět o petici vašim sousedům.

Aleš Kulhánek

spolek Zelené Roztyly, Hnutí pro Prahu 11

 

23.05.2018 17:34

Vážení spoluobčané,

rád bych vás informoval, že petice byla předána starostovi a radním 13.5.

Děkujeme za podporu. Podpisy sbíráme dále!

15.5. Rada Městské části vydala k záměru následující připomínky (uvedeno na konci článku):

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/zdravotnicke-zarizeni-a-domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim.html

kde kromě dodržení koeficientu zastavěnosti „E“ na dotčených pozemcích (i to je vysoká intenzivní zástavby) a posouzení kapacity křižovatek s ul. Ryšavého nepožaduje žádné další razantní zmírnění plánované zástavby. Rada rovněž doporučuje zvážit možnost napojení ul. Hněvkovská na ul. Hrdličkova.

Na náš dotaz, kdy proběhne slíbené představení projektu veřejnosti, dělá radnice mrtvého brouka.

Petici požadujeme projednat na Zastupitelstvu MČ Praha 11 dne 7.6. v Centru pohybové medicíny. Zajímavá video reportáž z posledního jednání zastupitelů je zde:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=612:video-ze-zmc-co-my-rikame-a-co-vy-v-prenosu-online-neslysite&catid=36&Itemid=56

Dovolujeme si upozornit na náš článek o Metropolitním plánu - novém územním plánu Prahy, který bude v nejbližší době projednáván a který počítá s bezprecedentním zahuštěním (nejen) Prahy 11:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=610:metropolitni-plan-jak-na-nej&catid=36&Itemid=56 

Rovněž upozorňujeme na nové číslo Jihoměstských novin (pokud se vám dosud nedostaly do poštovní schránky):  http://hpp11.cz/files/jm.noviny/17.2018.JMnoviny.pdf

S pozdravem,

Aleš Kulhánek

spolek Zelené Roztyly, Hnutí pro Prahu 11

www.hpp11.cz

https://www.facebook.com/hpp11cz/

 

01.07.2018 08:44

Vážení spoluobčané,

jak se můžete dočíst v Klíči, radnice se naší peticí příliš nezabývala a dokonce ji odmítla projednat na jednání zastupitelstva. Stavební záměry na Roztylech budeme nicméně sledovat dále.

Rádi bychom Vás nyní upzornili na E-petici PŘIPOMÍNKY občanských spolků Zelené Roztyly a Ochrana Roztyl k návrhu METROPOLITNÍHO PLÁNU k lokalitě sídliště Roztyly:

https://e-petice.cz/petitions/metropolitni-plan-roztyly.html

Zvyšte prosím váhu našich připomínek Vaším podpisem, a to nejpozději do 24.7.

Podpořit připomínky HPP11 k MPP pro celu Prahu 11 můžete zde: https://e-petice.cz/petitions/pripominkujeme-metropolitni-plan-praha-11.html

Více o Metropolitním plánu:

pořad Nedej se: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10782831463-nedej-se-plus/218562248410020-imploze-architektury

web HPP11:

http://www.hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=610:metropolitni-plan-jak-na-nej

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=616:metropolitni-plan-prahy-mpp-komu-ku-prospechu&catid=36&Itemid=56

Rozesílejte prosím dále. Petici lze i vytisknout a pospisy sbírat fyzicky.

Děkujeme.

Aleš Kulhánek, Zelené Roztyly, z.s., tel. 602 126 188

Zuzana Malá, Ochrana Roztyl, z.s.

 

 

23.01.2019 10:30

Vážení spoluobčané,

děkujeme za Vaši podporu naší petice proti předimenzované klinice a ubytovacímu zařízení na Roztylech při ulici Ryšavého. Domníváme se, že takováto megalomanská a dopravně zatěžující stavba do středu sídliště nepatří.

Firmy Crescon a Alborg-Development svého projektu odmítají zmenšit a již jej inzerují na webových stránkách, kde nabízí i další vizualizace:

https://www.crescon.cz/cs/projekty/domov-sofie

Mrzí nás též přístup dosluhující radnice, která odmítá řešit problémy vyvolané neodborným založením 1. etapy Bytového parku Roztyly - se sesedání terénu v okolí, praskáním fasád u rodiných domů v ul. Komárkova a Hněvkovská a poškozování inženýrských sítí - přípojek plynu a vodovodu (viz havárie vody 5. a 12.12.2018). Na výzvy místních občanů začal tento zhoršující se stav vyšetřovat stavební úřad Prahy 11.

Rádi bychom Vás požádali o podporu naší nové E-petice - tentokrát na podporu našich připomínek k územní studii Opatov - Na Jelenách, která může významným způsobem ovlivnit intenzitu zastavění této rozsáhlé lokality. Více zde:

https://e-petice.cz/petitions/petice-na-podporu-pripominek-hpp11-k-uzemni-studii-opatov-na-jelenach.html

Dodržujeme diskrétnost - Vaše emailová adresa bude před odevzdáním petičních archů vymazána.

Děkujeme za podporu a přejeme vše dobré v tomto roce.

Za Hnutí pro Prahu 11 a Zelené Roztyly, z.s.:

Aleš Kulhánek (kulhanea@volny.cz)

 

 

02.06.2019 21:06

19.6. Passerinvest představí své plány s bývalým areálem Interlov. Od 17 hod bude prezentovat své vize přímo v areálu Interlovu na Roztylech. Doprovodný program pro děti začíná již od 14 hod.

Více o plánované kontroverzní zástavbě administrativními a bytovými budovami, stejně jako o propojení D1 a ulice Ryšavého, které nám do sídliště může přivést až 3000 aut denně se dozvíte zde:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=663:otazky-kolem-zmeny-uzemniho-planu-v-arealu-interlovu-na-roztylech

http://www.hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=690%3Aani-pirati-si-nehodlaji-rozhnevat-developera-passera-souhlasi-s-prodejem-pozemku-u-krcskeho-lesa&catid=36%3Anejnovejsi-zpravy&fbclid=IwAR0Ab1ag8fbpt1X5ZuVhrCCzg8VPYpYncDL7Vx9nWEjUePTgBk6Ana1seog

 

24.06.2019 22:55

Vážení spoluobčané,

spolu se staronovým vedením radnice začínají vypadávat kostlivci ze skříně!

Na jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí (VURŽP) ve čtvrtek 27. 6. 2019, 17:30 (zasedací místnost „C“ na radnici v Ocelíkově ul.) bude projednáván záměr Bytový park Horní Roztyly (https://www.praha11.cz/cs/aktuality/aktuality-z-prahy-11/zveme-vas-na-4-jednani-vyboru-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi-zastupitelstva-mc-praha-11.html)

Ten navazuje na záměr Obytný soubor Na Výhledu. Jedná se o stejnou plochu a stejného investora. Záměr je popsán na www stránkách Prahy 11 (https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/bytovy-park-horni-roztyly.html) Investor nedovolil zveřejnit více, než je na stránkách uvedeno.

Jedná o 3 obytné domy o 6 až 9 nadzemních podlažích podle členění terénu, které mají být umístěny na veřejné parkoviště Blatenská a na louku u Medicentra. V domě vedle MediCenta mají být v přízemí prostory pro drobné provozovny či služby. Tento objekt má vysoce převyšovat okolní zástavbu (8NP - 9NP a navíc je situovaný výše, než jsou obytné domy).

Záměr má sice nahradit parkovací stání, ale počítá s nimi jen v počtu 150 míst, která nemohou nahradit kapacitu parkoviště Hrdličkova – Blatenská – Kaplanova a místa v ulici Kaplanova, která také záměr zabere. A jistě se nebude jednat o bezplatné parkování. Celkový počet parkovacích míst v záměru je 407. Podle našich informací se jedná o malometrážní byty, a tak výpočet počtu parkovacích míst dle předpisu zdaleka nepokryje skutečnou potřebu výstavbou vyvolanou.

Situace je nyní obdobná jako v roce 2011, kdy se hrozba zástavby parkoviště objevila. Naše argumenty a počet podání tenkrát zastavily připravovaný záměr v procesu EIA. Žalobou jsme dosáhli zrušení nezákonné úpravy územního plánu na části pozemků. Nyní je ale situace horší, neboť se změnou zákona tento nový záměr procesem EIA posuzován nebude. A změna stavebního zákona znemožnila spolkům účast v územních řízeních pro ty stavby, které neprošly procesem EIA.

Přijďte proto, prosím, na jednání VURŽP 27. 6. vyjádřit svůj nesouhlas se zástavbou jediného veřejného parkoviště v části sídliště Horní Roztyly severovýchodně od ulice Ryšavého. Jedině nespokojení místní občané mají možnost ovlivnit členy výboru, radní a zastupitele, aby požadovali změnu projektu ještě na začátku povolovacího procesu – dokud je čas.

Podepište E-PETICI proti prodeji parkoviště určenou starostovi na adrese: https://e-petice.cz/navyhledu

Nabízíme též petici v papírové formě: http://hpp11.cz/files/docs/ruzne/2019.06.24.PETICE.Nesouhlas.se.zastavenim.parkoviste.Kaplanova.listina.pdf

a informační leták o záměru: http://hpp11.cz/files/docs/ruzne/2019.06.24.PETICE.Nesouhlas.se.zastavenim.parkoviste.Kaplanova.pdf

prosíme o jejich vyvěšení ve vašich vchodech.

Prosíme též o přeposlání toho e-mailu dalším lidem.

P.S.: Poblíž metra Roztyly, v areálu Interlovu, společnost Passerinvest připravuje změnu územního plánu území pro rekreaci a sport na výstavbu kanceláří a bytů. Podívejte se na videozáznam z představení záměru občanům (19. 6. 2019): https://youtu.be/ndxY2YI4kZw

Více v našem článku Otázky kolem změny územního plánu v areálu Interlovu na Roztylech:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=663:otazky-kolem-zmeny-uzemniho-planu-v-arealu-interlovu-na-roztylech

P.P.S.: Dále se v těsné blízkosti Bytového parku Horní Roztyly plánuje předimenzovaná přestavba kotelny v Gregorově ulici na 9patrový bytový dům:

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/bytovy-dum-kotelna-ul-gregorova.html

 

19.07.2019 15:21

Vážení sousedé, upozorňujeme na novou petici:

NESOUHLAS S PŘESTAVBOU KOTELNY GREGOROVA NA BYTOVÝ DŮM A SE ZAHUŠŤOVÁNÍM SÍDLIŠTĚ ROZTYLY

https://e-petice.cz/gregorova

kterou vyjadřujeme zásadní nesouhlas s objemovou studií přestavby kotelny v ul. Gregorova na 9patrový bytový dům, kterou najdete na webu Prahy 11 (https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/bytovy-dum-kotelna-ul-gregorova.html).

Dojde k zahuštění zástavby v sídlišti, ke zhoršení dopravní situace, hluku, kvality ovzduší, oslunění bytů, ztrátě občanské vybavenosti v objektu kotelny, k ohrožení stability podloží → může dojít k poškození majetku okolních obyvatel a ztrátě jeho hodnoty.

V území jsou plánovány i mnohé další stavební záměry – Bytový park Roztyly I a II, Zdravotnické a ubytovací zařízení při ul. Ryšavého, Bytový park Horní Roztyly, 3. etapa OC Chodov, 12patrový bytový dům SKANSKY v ul. U Kunratického lesa. Radnice rovněž plánuje změnou/úpravou územního plánu na veřejném parkovišti v ul. Gregorova vedoucí k maximalizaci zástavby této plochy. Cílem je výstavba až 5patrového parkovacího domu, ale upravený územní plán umožní i jinou extrémně intenzivní výstavbu! Přitom další parkovací dům je plánován na parkovišti v ulici Krejnická.

Záměr (spolu s dalšími) bude projednáván na Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí 25.7. cca od 19 hod (viz program níže) na radnici v Ocelíkově 672/1.

Doražte prosím na jednání, hájit svá práva a životní prostředí.

https://www.praha11.cz/cs/aktuality/aktuality-z-prahy-11/zveme-vas-na-5-jednani-vyboru-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi-zastupitelstva-mc-praha-11.html

Upozorňujeme na další projednávaný stavební projekt na Roztylech – 12patrový bytový dům SKANSKY v ul. U Kunratického lesa (naproti OC Chodov):

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/bytovy-dum-chodov.html

V případě dotazů či podnětů nám napište na zeleneroztyly@seznam.cz

Děkujeme.

 

03.08.2019 22:47

Děkujeme všem, kteří nás v petici nebo přímo na jednání Výboru pro územní rozvoj 25.7. podpořili v kauze přestavby kotelny v Gregorově ul. na bytový dům Podpisy v rámci petice sbíráme nicméně dál.

https://e-petice.cz/gregorova

Výbor bohužel doporučil (všichni kromě STAN a HPP11) výstavbu 12 patrového bytového domu Skansky v ul. U Kunratického lesa - přestože je navrhováno velmi problematické dopravní napojení a objekt výrazně převyšuje okolní zástavbu:

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/bytovy-dum-chodov.html

Více o průběhu jednání Výboru zde:

https://www.facebook.com/groups/131947767382454/permalink/464661080777786/

Záměr přestavby kotelny (i SKANSKA) bude nyní projednáván v Radě městské části, které petici chceme předložit. Napište proto také starostovi Dohnalovi (dohnalj@praha11.cz), radnímu pro územní rozvoj Sedeke (sedekem@praha11.cz), radnímu pro dopravu Duškovi (duskam@praha11.cz), radnímu pro životní prostředí Lepšovi (lepsj@praha11.cz) a dalším (viz kontakty na webu Prahy 11). Dejte nás prosím do kopie nebo nám napište, co si o záměrech myslíte.

Projednávání záměru Bytový park Horní Roztyly (Na Výhledu) bylo zatím odloženo na září – petice ale pokračuje.

NOVÁ PETICE - Za přesunutí autobusové zastávky Roztyly směr Chodov na původní místo:

https://e-petice.cz/petitions/petice-za-presunuti-autobusove-zastavky-roztyly-smer-chodov-na-puvodni-misto.html 

http://hpp11.cz/files/docs/roztyly/Petice.Presunuti.zastavky.podpisova.listina.pdf

Podpisy budeme sbírat i během podzimu. Pokud chcete, můžete nám se sběrem podpisů pomoci.

Dopravní podnik hájí přesun zastávky úsporou na PHM. Obáváme se, že reálným důvodem je plánovaná výstavba v okolí metra Roztyly – Územní (zastavovací) studie po okolí metra bude zveřejněna na podzim. Každopádně nová zastávka je zcela nedostatečná a nedůstojná!

Bylo zahájeno územní řízení na dostavbu 3. etapy OC Chodov  (obchodní dům s nábytkem):

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=141&slozka=1&as4uOriginalDomain=www.praha11.cz&as4u_protocol=https&_gid=GA1.2.1908208506.1563955863&ConfirmCookie=confirm&detail_claim=19620&

Doporučujeme občanům v okolí (vlastníkům nemovitostí, např. bytů) podat připomínky proti záměru na stavební úřad Prahy 11, a to do 26.8. Důležité je uvést, vaše důvody, proč se do řízení hlásíte a dále argumenty proti výstavbě. Popis záměru (kromě dokumentace pro územní řízení na stavebním úřadě), posouzení jeho vlivu na životní prostředí i připomínky roztylských spolků k záměru najdete také zde:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1084

Pokud byste potřebovali poradit, jak podat připomínky, ozvěte se. 

Aleš Kulhánek

Zelené Roztyly, z.s.; zastupitel za Hnutí pro Prahu 11 (zeleneroztyly@email.cz)

Zuzana Malá

Ochrana Roztyl, z.s.; zastupitelka za Hnutí pro Prahu 11

 

15.08.2019 22:22

Změny územního plánu (vč. parkovišť Gregorova a Krejnická pro výstavbu až 5podlažních garážových domů) budou projednávány na Komisi pro územní rozvoj 19.8. (cca od 17:40 hod, Ocelíkova 1, zasedačka C – komise začíná již od 17 hod.), na Výboru pro územní rozvoj (začátek září) a na zastupitelstvu 12. září v KC Zahrada – program jednání bude upřesněn na webu P11.

Změna ÚP na veřejném parkovišti v ul. Krejnická (naproti Albertu) pro výstavbu garážového domu (domníváme se, že zde by garážový dům mohl stát) – více informací o změně ÚP zde (pod klíčovým slovem Krejnická):

https://www.praha11.cz/cs/radnice/rada-mc/usneseni-rmc.html

Změna ÚP na veřejném parkovišti v ul. Gregorova pro výstavbu garážového domu (domníváme se, že pro lokalitu stačí jeden parkovací dům a tato změna je zbytečná a může být zneužita pro velmi intenzivní výstavbu bytových domů či kanceláří) – více informací zde:

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=6504&slozka=12&as4uOriginalDomain=www.praha11.cz&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=confirm&_gid=GA1.2.1728269536.1565599336&bod=2417537

Dotažte prosím na jednání orgánů městské části, napište také starostovi Dohnalovi (dohnalj@praha11.cz), radnímu pro územní rozvoj Sedeke (sedekem@praha11.cz), radnímu pro dopravu Duškovi (duskam@praha11.cz), radnímu pro životní prostředí Lepšovi (lepsj@praha11.cz) a dalším radním (viz kontakty na webu Prahy 11). Dejte nás prosím do kopie nebo nám napište, co si o záměrech myslíte: zeleneroztyly@email.cz.

Podpořte prosím další E-petice proti nesmyslné výstavbě a proti přesunutí autobusové zastávky na Roztylech:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=701:podporte-petice-proti-nesmyslne-vystavbe-na-praze-11

Zelené Roztyly, z.s.; Hnutí pro Prahu 11

 

11.09.2019 15:03

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vás upozornili na jednání Zastupitelstva Prahy 11 dne 12.9.2019 v KC Zahrada, kde budou projednávány další změny územního plánu a také navyšování daně z nemovitosti na Praze 11.

Program a podklady jsou ke stažení na webu Prahy 11:

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=6504&slozka=12&as4uOriginalDomain=www.praha11.cz&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=confirm&jednani=9/2019

Jedná se zejména o:

Změnu ÚP v ul. Krejnická pro výstavbu až 5 patrového garážového domu

Změnu ÚP v ul. Gregorova pro výstavbu garážového domu – na hlídaném parkovišti (pro lokalitu by 1 parkhaus měl stačit, tato změna může být zneužita pro intenzivní výstavbu bytovek nebo kanceláří!).

Budou schvalovány další velké změny ÚP v lokalitě Na Jelenách a na Chodovci (u archivu) vedoucí k dalšímu zahušťování Prahy 11. ZMČ lze sledovat i on-line (odkaz bude na webu Prahy 11).

Změny územního plánu pro výstavbu garážových domů na Roztylech budou projednávány cca od 17:30, kdy bude pevný bod – Dotazy a připomínky občanů.

Pro přihlášení do diskuse je třeba podat na místě písemnou přihlášku (u asistentek zastupitelstva).

PLÁN BRUTÁLNÍHO ZASTAVĚNÍ OKOLÍ METRA ROZTYLY JE ZPĚT!

Aktuálně byla zveřejněna ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY ROZTYLY, kterou si Praha 11 objednala u Magistrátu. Studie má být podkladem pro změnu územního plánu.

Má být zabetonováno celé území od D1 až po Hotel Globus a Kunratický les! Více o studii vč. odkazů na stažení zde:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=705:tvrda-ofenziva-na-roztylech-megalomanske-plany-mlejnskeho-architektu-jsou-zpet&catid=36&Itemid=56

Veřejné představení studie proběhne 30.09. v 16:00 v sále č. 201 budovy MHMP (Jungmannova 35/29, Praha 1) a dále 9.10.2019 od 18:00 v KC Zahrada.

Připomínky ke studii může zaslat každý do 15.10. na Oddělení územního rozvoje Magistrátu (termín možná bude prodloužen), a to písemně nebo datovkou. Můžete se rovněž obrátit na vaše radní (radnice se ke studii bude též vyjadřovat).

E-petice proti studii (nerozšiřování zástavby jižně od metra):

https://e-petice.cz/gregorova

Nenechte si snížit cenu Vašich nemovitostí, tyto změny územního plánu stavby budou mít vliv i na vaše bydlení!!! Napište starostovi a radním svůj názor (kontakty najdete na webu MČ Prahy 11):

https://www.praha11.cz/cs/radnice/rada-mc/clenove-rmc.html

Zelené Roztyly, z.s. (zeleneroztyly@email.cz)

Hnutí pro Prahu 11

 

16.09.2019 22:58

Projednávání dalších změn územního plánu na Roztylech

investoři vlastnící pozemky v okolí metra Roztyly žádají o další změny územního plánu z nezastavitelného území (pro sport, zeleň a rekreaci) na stavební parcely. Mapka zde:

https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=14.4698740&y=50.0371494&z=17&ut=Nos%C3%A1l&ut=Passer&uc=9h44NxXhyGhF1S3&ud=50%C2%B02%2713.589%22N%2C%2014%C2%B028%2711.546%22E&ud=50%C2%B02%2714.606%22N%2C%2014%C2%B028%2733.639%22E

Jedná se o rozsáhlé pozemky u metra, které chce od města koupit Passer (bod č. 2).

O další změnu žádají Nosálovi pro umožnění zástavby v okolí penzionu Nosál, tedy v těsné blízkosti Kunratického lesa (bid č. 1).

Změny ÚP budou projednávány na Komisi pro strategické územní plánování 18.9. od 17:30 na radnici v Ocelíkově 672/1  (zasedací místnost C) a pravděpodobně na Výboru pro územní rozvoj 26.9. tamtéž.

Na komisi i výboru bude projednávána též megalomanská územní studie Roztyly:

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/strategicke-a-uzemni-planovani/uzemni-studie/uzemni-studie-na-uzemi-v-okoli-stanice-metra-roztyly.html

Má být zabetonováno celé území od D1 až po Hotel Globus a Kunratický les! Více o studii vč. odkazů na stažení zde:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=705:tvrda-ofenziva-na-roztylech-megalomanske-plany-mlejnskeho-architektu-jsou-zpet&catid=36&Itemid=56

Veřejné představení studie proběhne 30.09. v 16:00 v sále č. 201 budovy MHMP (Jungmannova 35/29, Praha 1) a dále 9.10.2019 od 18:00 v KC Zahrada. Připomínky ke studii může zaslat každý do 15.10. na Oddělení územního rozvoje Magistrátu.

E-petice proti studii (nerozšiřování zástavby jižně od metra): https://e-petice.cz/gregorova

Aleš Kulhánek, Zelené Roztyly, z.s. (zeleneroztyly@email.cz); zastupitel Hnutí pro Prahu 11

 

Komu bude petice předána: Starostovi MČ Praha 11, panu P. Jiravovi

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 36

03. 06. 2019 | Josef Basík | Praha
Zbytky přírody jsou ve srovnání s betonem a developery daleko důležitější.
+2 | -0
doporučit +
25. 01. 2019 | Irena Lněničková Lněničková | Praha 4 - Chodov
Zaplacení kašpaři se snaží zničit životní prostředí . Lidi a zvířata na posledním místě. Na prvním pouze konta a peněženky. Pryč s nimi.
+2 | -0
doporučit +
25. 06. 2019 | Miroslav Bárta | Jižní Město - Chodov
Od koalice se nic pozitivního neočekává, protože vždy podporovala developery proti občanům. Prostě se chová podle zásady "zeleň nic nevynáší". Pro mě jsou obrovským zklamáním Piráti, kterých jsme se před volbami ptali, jak se staví k další zástavbě Jižního Města. Tehdy slibovali, dnes se zcela přizpůsobili developerům. Jediné Hnutí pro Prahu 11, které respektuje zájmy občanů, bylo vyšachováno ze všech funkcí.
+1 | -0
doporučit +
25. 06. 2019 | Jiří Hahn | Praha 11-Chodov
Vážení Piráti!, strašně moc jste mně zklamali, příště od moji rodiny hlas ve volbách určitě nedostanete!!!
+1 | -0
doporučit +
18. 10. 2018 | Ivana Růžička | Hlavní město Praha
Dobry den, s manželem nesouhlasíme s další výstavbou. Uz tak v okolí mame málo zelene a nehledě na to,ze neni kde zaparkovat. Jezdíme večer tak 20min než zparkujeme a to většinou jeste mimo parkoviště a barák. Však kliniku tady jednu mame, proč další ??
+1 | -0
doporučit +
12. 06. 2018 | Andrea Bikarová | Praha 4 -Chodov
Jsem proti nastavování na Praze 11,zvěř se stoupá mezi paneláky a přichází o svůj domov,lesy,keře ,přírodu.
+1 | -0
doporučit +
04. 06. 2018 | Richard Mádle | Hlavní město Praha
Nesouhlasím se zahušťováním Jižního Města další bytovou zástavbou.
+1 | -0
doporučit +
17. 05. 2018 | Zdeněk Kříž | Praha 4
Jsem plně proti zahušťování výstavby na Jižním Městě.Jedna z mála dobrých věcí k bydlení je volnost a prostor.Volil jsem Hnutí pro Prahu 11 a budu jej zase volit.Jen to již vemto lépe a třeba tvrději do rukou.
+1 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podepsat petici

Podpisy | 414 (+23 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Andrea Šmahelová | Praha 4
  • Ondřej Sloup | Praha
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Eva Zdenková | Praha 11

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku