Petice proti intenzivní zástavbě Roztyl
260 podpisů chybí 128

Petice proti intenzivní zástavbě Roztyl

Autor: Aleš Kulhánek | vloženo: 18.02.2018 | 260 podpisů
Sdílejte s přáteli

Starostovi MČ Praha 11, panu P. Jiravovi (jiravap@praha11.cz):

Vážený pane starosto, těmito podpisy vyjadřujeme svůj zásadní nesouhlas s předloženou podobou projektu firem CRESCON a Alborg-Development, a.s., tj. s výstavbou 5-podlažní budovy kliniky a tří 4-podlažních ubytovacích objektů, s celkem navrhovanými 311 parkovacích stáními v podzemních garážích a na terénu v území při ulici Ryšavého a Hrdličkova. S předloženým projektem nesouhlasíme z následujících důvodů:

• Nesouhlasíme s realizací této příliš intenzivní zástavby a s přivedením další dopravní zátěže do území Roztyl, resp. souvisejícím zhoršením životního prostředí, které je již v současné době na hraně přípustných hygienických limitů.

• Předložený koncept významně navyšuje intenzitu zástavby dané lokality oproti původně předloženým projektům Nové Roztyly a Bytový park Roztyly a nerespektuje požadavky MČ Praha 11, místních spolků a občanů, kteří se zástavbou dané lokality dlouhodobě nesouhlasí.

• Nesouhlasíme, aby na území s funkčním využitím VV byl uplatňován koeficient míry využití „F“, který byl pro sousední území OB získán kontroverzní úpravou územního plánu.

• Požadujeme, aby míra zastavitelnosti odpovídala max. úrovni sousední funkční plochy, tj. „D“. Dále požadujeme, aby předložený záměr byl podroben posuzování vlivů na životní prostředí se zahrnutím vlivů sousedících projektů - Bytový park Roztyly I a II, bytový soubor Na Výhledu a aby dotčená veřejnost mohla vznést své připomínky.

• Máme odůvodněné obavy ze zhoršení vibrací, sesedání terénu v okolí a poškozování majetku okolních obyvatel. Již v současné době je stávající zástavba negativně ovlivňována vibracemi z projíždějících souprav metra. V důsledku vybudování základů a drenáže sousedícího Bytového parku Roztyly (etapa I) došlo k sesedání terénu a praskání zdí rodinných domů v ul. Komárkova a Hněvkovská.

• Realizací záměru dojde k významnému nárůstu dopravy - již v současné době jsou křižovatky navazujících komunikací (Ryšavého x Komárkova a Ryšavého x Hrdličkova) nepřehledné a nebezpečné. Nově vybudovaná obslužná komunikace pro kliniku z Komárkovy ul. významně dopravně a hlukově zatíží stávající zástavbu.

• Máme obavy z prohloubení deficitu parkování v okolí záměru.

• Realizací záměru dojde k likvidaci stávající zeleně a stanovišť zvláště chráněných druhů živočichů zde žijících. 

Spolu s okolními záměry – Bytový park Roztyly I a II, bytový soubor Na Výhledu dojde k bezprecedentnímu vytěžení zbývajícího nezastavěného území severně od ul. Ryšavého!

Tuto petici požadujeme projednat na zastupitelstvu Prahy 11 a zohlednit při projednávání záměru v rámci MČ Praha 11.

V Praze, únor 2018, po důkladném seznámení se se studií k danému projektu dostupné zde:

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/zdravotnicke-zarizeni-a-domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim.html

Více o původním kontroverzním projektu Nové Roztyly v dané lokalitě a Bytovém parku Roztyly, vč. relevantní reportáže NEDEJ SE - Morální limity (dole na webové stránce):

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=528:developeri-zahajili-ofenzivu-proti-roztylskym

Nejsme proti vlastnímu zdravotnickému zařízení, ale proti mohutnosti zástavby a proti naprostému vytěžení území!

Aktuality

22.02.2018 10:25

Včerejší (21.2.2018) jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí se nakonec nekonalo. Těsně před začátkem jsme se dozvěděli, že členové za KSČM, ODS a ČSSD nedorazí.

Takový přístup členů výboru, placených z veřejných prostředků, je neseriózní nejen vůči radnici ale i občanům a zastupitelům vč. senátora za HPP11, kteří na jednání dorazili. Ostatně i vůči pánům z firem CRESCON a ALBORG-DEVELOPMET, kteří jako jeden muž dorazili prezentovat svůj megalomanský záměr na Roztylech.

Podpisy sbírejme dál - budou předány starostovi a radě Prahy 11, která v dané věci může rozhodnout nezávisle na doporučení Výboru, jak už se bohužel několikrát stalo.

Příští jednání Výboru bude 21.3.2018.

 

15.03.2018 22:31

Vážení spoluobčané,

děkujeme za Vaše podpisy. Meta se již snížila na pouhých 170 podpisů!

Rád bych vás pozval na veřejné jednání Výboru pro územní rozvoj ve středu 21.3.2018 (Ocelíkova 1) od 18 hod, kde má být předmětný stavební záměr kliniky projednáván. Přijďte nás prosím podpořit a investorovi akce, stejně jako zastupitelům městské části sdělit Váš názor na uvedený projekt.

https://www.praha11.cz/cs/aktuality/aktuality-z-prahy-11/zveme-vas-na-30-jednani-vyboru-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi-zastupitelstva-mc-praha-11.html

Případně napište předsedovi Výboru (maresjan@praha11.cz) a starostovi (jiravap@praha11.cz).

Dále bych Vás rád informoval, že na Roztylech společnost Koliba Praha chystá další pokus o zástavbu okolí restaurace Koliba. Tentokrát zde chtějí postavit 6-podlažní kolumbárium a smuteční síň doplněnou administrativou:

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/stavba-smutecni-obradni-sine-s-kolumbariem.html

Na Výboru pro územní rozvoj Magistrátu hl.m. Prahy byla včera přes protesty spolků a řady občanů  odsouhlasena rozsáhlá změna územního plánu v areálu Interlov (dole na webové stránce):

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=542:interlov-na-roztylech-je-treba-zastavet-protoze-je-pusty&catid=39:archiv&Itemid=60

O dalším vývoji kauz Vás budeme informovat.

S pozdravem,

Aleš Kulhánek, Zelené Roztyly, z.s.

Zuzana Malá, Ochrana Roztyl, z.s.

Hnutí pro Prahu 11 (hpp11.cz)

 

Komu bude petice předána: Starostovi MČ Praha 11, panu P. Jiravovi

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 21

15. 03. 2018 | Jiří Nemeš | Hlavní město Praha
Jediné co nám tu chybí, jsou parkovací místa! Bytů je tu dost.
+0 | -0
doporučit +
13. 03. 2018 | Filip Křížek | Praha 4
Praha jistě potřebuje, aby se v ní stavělo. Jižní město je ale již přelidněné, osídlení je zde hustší, než ve zbytku Prahy. Měli bychom se na Jižňáku zaměřit na problémy s parkováním a ochranu naší svébytné přírody.
+0 | -0
doporučit +
05. 03. 2018 | Marek Dudáš | Praha
Jediné, co by se tu mělo smět stavět, jsou parkovací domy. Zastavění byť jen jediného parkovacího místa by se mělo trestat.
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2018 | Ivana Eliška Kučírková | Praha 4
Vážíme si každého kousku vzácné zeleně, které ovšem díky nezodpovědným projektům stále ubývá! Metro, do kterého se jen stěží lze vejít na Roztylech, je už na Kačerově přecpané... Bude-li zástavba pokračovat, co asi bude dál?! I.E.K.
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2018 | Eva Hofmanová | Praha 4
Děkuji všem co se zajímají a vědí, co udělat pro klidný a spokojený život na JM - to znamená bez dalsího zvyšování hluku, zahušťování zástavby a bez dalšího úbytku - byť jediného metru čtverečního - zelených ploch. (OC Chodov stačí, podnikejte tam..)
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2018 | Josef Krotký | Praha 4 - Chodov
Jediné "zelené plíce" pro obyvatele nad metrem Roztyly k ulici Hrdličkova chcete zastavět!! Navíc zdravotnických zařízení na Chodově máme dostatek !! Vyzývám p. Ing. Jiravu a Ing. Urbánka, aby naslouchal občanům a ne "peněžence" developérů... !!
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2018 | Jiří Šiška | Praha 11
Připojuji se ke stanovisku pana Kulhánka. <br />J. Šiška
+0 | -0
doporučit +
25. 02. 2018 | Michal Aster | Praha 10
žádám o každou petici na muj email. děkuji a držím palce
+0 | -0
doporučit +
23. 02. 2018 | Ivo Pokorný | Praha 11
Žádám zastupitele, aby konečně začali zlepšovat život stávajících obyvatel a přestali nám to tady zahušťovat. Už tu žijeme jako sardinky a další výstavba bez navýšení kapacit infrastruktury je nežádoucí.
+0 | -0
doporučit +
23. 02. 2018 | Eva Malátová | Praha 11
Vyzývám odpovědné politiky, hlavně starostu Jiravu, který nám nasliboval před volbami boj proti zahušťování Jižního Města,aby začali konat odpovědně a zlepšili stav parkování na JM, než začnou povolovat další domy, které se už nemají kam vtěsnat.
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpisy | 260 (+11 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
  • Andrea Schmidtova | Hlavní město Praha
  • radek svec | Hlavní město Praha
  • Laura Espinozová Espinozová | Praha - Chodov
  • Šimon Hrabák Hrabák | Praha
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Jan Milota | Praha 10
  • Alena Hartmannova | Hlavní město Praha