Petice proti intenzivní zástavbě Roztyl
471 podpisů chybí 79

Petice proti intenzivní zástavbě Roztyl

Autor: Aleš Kulhánek | vloženo: 18.02.2018 | 471 podpisů
Sdílejte s přáteli

Starostovi MČ Praha 11, panu P. Jiravovi (jiravap@praha11.cz):

Vážený pane starosto, těmito podpisy vyjadřujeme svůj zásadní nesouhlas s předloženou podobou projektu firem CRESCON a Alborg-Development, a.s., tj. s výstavbou 5-podlažní budovy kliniky a tří 4-podlažních ubytovacích objektů, s celkem navrhovanými 311 parkovacích stáními v podzemních garážích a na terénu v území při ulici Ryšavého a Hrdličkova. S předloženým projektem nesouhlasíme z následujících důvodů:

• Nesouhlasíme s realizací této příliš intenzivní zástavby a s přivedením další dopravní zátěže do území Roztyl, resp. souvisejícím zhoršením životního prostředí, které je již v současné době na hraně přípustných hygienických limitů.

• Předložený koncept významně navyšuje intenzitu zástavby dané lokality oproti původně předloženým projektům Nové Roztyly a Bytový park Roztyly a nerespektuje požadavky MČ Praha 11, místních spolků a občanů, kteří se zástavbou dané lokality dlouhodobě nesouhlasí.

• Nesouhlasíme, aby na území s funkčním využitím VV byl uplatňován koeficient míry využití „F“, který byl pro sousední území OB získán kontroverzní úpravou územního plánu.

• Požadujeme, aby míra zastavitelnosti odpovídala max. úrovni sousední funkční plochy, tj. „D“. Dále požadujeme, aby předložený záměr byl podroben posuzování vlivů na životní prostředí se zahrnutím vlivů sousedících projektů - Bytový park Roztyly I a II, bytový soubor Na Výhledu a aby dotčená veřejnost mohla vznést své připomínky.

• Máme odůvodněné obavy ze zhoršení vibrací, sesedání terénu v okolí a poškozování majetku okolních obyvatel. Již v současné době je stávající zástavba negativně ovlivňována vibracemi z projíždějících souprav metra. V důsledku vybudování základů a drenáže sousedícího Bytového parku Roztyly (etapa I) došlo k sesedání terénu a praskání zdí rodinných domů v ul. Komárkova a Hněvkovská.

• Realizací záměru dojde k významnému nárůstu dopravy - již v současné době jsou křižovatky navazujících komunikací (Ryšavého x Komárkova a Ryšavého x Hrdličkova) nepřehledné a nebezpečné. Nově vybudovaná obslužná komunikace pro kliniku z Komárkovy ul. významně dopravně a hlukově zatíží stávající zástavbu.

• Máme obavy z prohloubení deficitu parkování v okolí záměru.

• Realizací záměru dojde k likvidaci stávající zeleně a stanovišť zvláště chráněných druhů živočichů zde žijících. 

Spolu s okolními záměry – Bytový park Roztyly I a II, bytový soubor Na Výhledu dojde k bezprecedentnímu vytěžení zbývajícího nezastavěného území severně od ul. Ryšavého!

Tuto petici požadujeme projednat na zastupitelstvu Prahy 11 a zohlednit při projednávání záměru v rámci MČ Praha 11.

V Praze, únor 2018, po důkladném seznámení se se studií k danému projektu dostupné zde:

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/zdravotnicke-zarizeni-a-domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim.html

Více o původním kontroverzním projektu Nové Roztyly v dané lokalitě a Bytovém parku Roztyly, vč. relevantní reportáže NEDEJ SE - Morální limity (dole na webové stránce):

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=528:developeri-zahajili-ofenzivu-proti-roztylskym

Nejsme proti vlastnímu zdravotnickému zařízení, ale proti mohutnosti zástavby a proti naprostému vytěžení území!

Aktuality

22.02.2018 10:25

Včerejší (21.2.2018) jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí se nakonec nekonalo. Těsně před začátkem jsme se dozvěděli, že členové za KSČM, ODS a ČSSD nedorazí.

Takový přístup členů výboru, placených z veřejných prostředků, je neseriózní nejen vůči radnici ale i občanům a zastupitelům vč. senátora za HPP11, kteří na jednání dorazili. Ostatně i vůči pánům z firem CRESCON a ALBORG-DEVELOPMET, kteří jako jeden muž dorazili prezentovat svůj megalomanský záměr na Roztylech.

Podpisy sbírejme dál - budou předány starostovi a radě Prahy 11, která v dané věci může rozhodnout nezávisle na doporučení Výboru, jak už se bohužel několikrát stalo.

Příští jednání Výboru bude 21.3.2018.

 

15.03.2018 22:31

Vážení spoluobčané,

děkujeme za Vaše podpisy. Meta se již snížila na pouhých 170 podpisů!

Rád bych vás pozval na veřejné jednání Výboru pro územní rozvoj ve středu 21.3.2018 (Ocelíkova 1) od 18 hod, kde má být předmětný stavební záměr kliniky projednáván. Přijďte nás prosím podpořit a investorovi akce, stejně jako zastupitelům městské části sdělit Váš názor na uvedený projekt.

https://www.praha11.cz/cs/aktuality/aktuality-z-prahy-11/zveme-vas-na-30-jednani-vyboru-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi-zastupitelstva-mc-praha-11.html

Případně napište předsedovi Výboru (maresjan@praha11.cz) a starostovi (jiravap@praha11.cz).

Dále bych Vás rád informoval, že na Roztylech společnost Koliba Praha chystá další pokus o zástavbu okolí restaurace Koliba. Tentokrát zde chtějí postavit 6-podlažní kolumbárium a smuteční síň doplněnou administrativou:

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/stavba-smutecni-obradni-sine-s-kolumbariem.html

Na Výboru pro územní rozvoj Magistrátu hl.m. Prahy byla včera přes protesty spolků a řady občanů  odsouhlasena rozsáhlá změna územního plánu v areálu Interlov (dole na webové stránce):

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=542:interlov-na-roztylech-je-treba-zastavet-protoze-je-pusty&catid=39:archiv&Itemid=60

O dalším vývoji kauz Vás budeme informovat.

S pozdravem,

Aleš Kulhánek, Zelené Roztyly, z.s.

Zuzana Malá, Ochrana Roztyl, z.s.

Hnutí pro Prahu 11 (hpp11.cz)

 

23.03.2018 20:40

Přestože plánovaný stavební záměr kliniky na Roztylech vyvolal pozornost médií:

https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/v-roztylech-ma-vyrust-klinika-rada-mistnich-obyvatel-je-proti-20180317.html

schvalování studie zatím prochází všemi poradními orgány radnice jako nůž máslem. Na jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí (21.3.2018), jehož členem jsou i ex-starostové D. Mlejnský a M. Šorfová, bylo přijato usnesení řešící pouze kosmetické aspekty projektu (požadavek na zachování maxima stávající zeleně, zpřístupnění parkovacích míst veřejnosti, projednání záměru s občany apod.). Z hlediska intenzity či výšky zástavby nepadly žádné požadavky. Existující usnesení Rady a požadavky MČ Praha 11 k předchozímu projektu Nové Roztyly byly ignorovány. Nebyly rovněž vyžadovány předchozí závazky investora k omezení kapacity sousedící bytové části projektu (Bytový park Roztyly).

O skandálním průběhu jednání Výboru jsme napsali zde:

http://www.hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=599:vybor-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi-podporuje-devastaci-jizniho-mesta-betonovanim

Záměr bude v dohledné době projednáván v Radě městské části. Obracejte se tedy prosím na starostu a další radní: https://www.praha11.cz/cs/radnice/rada-mc/clenove-rady.html

Mělo by též proběhnout představení projektu a projednání s veřejností – budeme vás informovat.

Podpisy sbíráme dál. Dejte prosím vědět o petici vašim sousedům.

Aleš Kulhánek

spolek Zelené Roztyly, Hnutí pro Prahu 11

 

23.05.2018 17:34

Vážení spoluobčané,

rád bych vás informoval, že petice byla předána starostovi a radním 13.5.

Děkujeme za podporu. Podpisy sbíráme dále!

15.5. Rada Městské části vydala k záměru následující připomínky (uvedeno na konci článku):

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/zdravotnicke-zarizeni-a-domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim.html

kde kromě dodržení koeficientu zastavěnosti „E“ na dotčených pozemcích (i to je vysoká intenzivní zástavby) a posouzení kapacity křižovatek s ul. Ryšavého nepožaduje žádné další razantní zmírnění plánované zástavby. Rada rovněž doporučuje zvážit možnost napojení ul. Hněvkovská na ul. Hrdličkova.

Na náš dotaz, kdy proběhne slíbené představení projektu veřejnosti, dělá radnice mrtvého brouka.

Petici požadujeme projednat na Zastupitelstvu MČ Praha 11 dne 7.6. v Centru pohybové medicíny. Zajímavá video reportáž z posledního jednání zastupitelů je zde:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=612:video-ze-zmc-co-my-rikame-a-co-vy-v-prenosu-online-neslysite&catid=36&Itemid=56

Dovolujeme si upozornit na náš článek o Metropolitním plánu - novém územním plánu Prahy, který bude v nejbližší době projednáván a který počítá s bezprecedentním zahuštěním (nejen) Prahy 11:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=610:metropolitni-plan-jak-na-nej&catid=36&Itemid=56 

Rovněž upozorňujeme na nové číslo Jihoměstských novin (pokud se vám dosud nedostaly do poštovní schránky):  http://hpp11.cz/files/jm.noviny/17.2018.JMnoviny.pdf

S pozdravem,

Aleš Kulhánek

spolek Zelené Roztyly, Hnutí pro Prahu 11

www.hpp11.cz

https://www.facebook.com/hpp11cz/

 

01.07.2018 08:44

Vážení spoluobčané,

jak se můžete dočíst v Klíči, radnice se naší peticí příliš nezabývala a dokonce ji odmítla projednat na jednání zastupitelstva. Stavební záměry na Roztylech budeme nicméně sledovat dále.

Rádi bychom Vás nyní upzornili na E-petici PŘIPOMÍNKY občanských spolků Zelené Roztyly a Ochrana Roztyl k návrhu METROPOLITNÍHO PLÁNU k lokalitě sídliště Roztyly:

https://e-petice.cz/petitions/metropolitni-plan-roztyly.html

Zvyšte prosím váhu našich připomínek Vaším podpisem, a to nejpozději do 24.7.

Podpořit připomínky HPP11 k MPP pro celu Prahu 11 můžete zde: https://e-petice.cz/petitions/pripominkujeme-metropolitni-plan-praha-11.html

Více o Metropolitním plánu:

pořad Nedej se: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10782831463-nedej-se-plus/218562248410020-imploze-architektury

web HPP11:

http://www.hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=610:metropolitni-plan-jak-na-nej

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=616:metropolitni-plan-prahy-mpp-komu-ku-prospechu&catid=36&Itemid=56

Rozesílejte prosím dále. Petici lze i vytisknout a pospisy sbírat fyzicky.

Děkujeme.

Aleš Kulhánek, Zelené Roztyly, z.s., tel. 602 126 188

Zuzana Malá, Ochrana Roztyl, z.s.

 

 

23.01.2019 10:30

Vážení spoluobčané,

děkujeme za Vaši podporu naší petice proti předimenzované klinice a ubytovacímu zařízení na Roztylech při ulici Ryšavého. Domníváme se, že takováto megalomanská a dopravně zatěžující stavba do středu sídliště nepatří.

Firmy Crescon a Alborg-Development svého projektu odmítají zmenšit a již jej inzerují na webových stránkách, kde nabízí i další vizualizace:

https://www.crescon.cz/cs/projekty/domov-sofie

Mrzí nás též přístup dosluhující radnice, která odmítá řešit problémy vyvolané neodborným založením 1. etapy Bytového parku Roztyly - se sesedání terénu v okolí, praskáním fasád u rodiných domů v ul. Komárkova a Hněvkovská a poškozování inženýrských sítí - přípojek plynu a vodovodu (viz havárie vody 5. a 12.12.2018). Na výzvy místních občanů začal tento zhoršující se stav vyšetřovat stavební úřad Prahy 11.

Rádi bychom Vás požádali o podporu naší nové E-petice - tentokrát na podporu našich připomínek k územní studii Opatov - Na Jelenách, která může významným způsobem ovlivnit intenzitu zastavění této rozsáhlé lokality. Více zde:

https://e-petice.cz/petitions/petice-na-podporu-pripominek-hpp11-k-uzemni-studii-opatov-na-jelenach.html

Dodržujeme diskrétnost - Vaše emailová adresa bude před odevzdáním petičních archů vymazána.

Děkujeme za podporu a přejeme vše dobré v tomto roce.

Za Hnutí pro Prahu 11 a Zelené Roztyly, z.s.:

Aleš Kulhánek (kulhanea@volny.cz)

 

 

02.06.2019 21:06

19.6. Passerinvest představí své plány s bývalým areálem Interlov. Od 17 hod bude prezentovat své vize přímo v areálu Interlovu na Roztylech. Doprovodný program pro děti začíná již od 14 hod.

Více o plánované kontroverzní zástavbě administrativními a bytovými budovami, stejně jako o propojení D1 a ulice Ryšavého, které nám do sídliště může přivést až 3000 aut denně se dozvíte zde:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=663:otazky-kolem-zmeny-uzemniho-planu-v-arealu-interlovu-na-roztylech

http://www.hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=690%3Aani-pirati-si-nehodlaji-rozhnevat-developera-passera-souhlasi-s-prodejem-pozemku-u-krcskeho-lesa&catid=36%3Anejnovejsi-zpravy&fbclid=IwAR0Ab1ag8fbpt1X5ZuVhrCCzg8VPYpYncDL7Vx9nWEjUePTgBk6Ana1seog

 

24.06.2019 22:55

Vážení spoluobčané,

spolu se staronovým vedením radnice začínají vypadávat kostlivci ze skříně!

Na jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí (VURŽP) ve čtvrtek 27. 6. 2019, 17:30 (zasedací místnost „C“ na radnici v Ocelíkově ul.) bude projednáván záměr Bytový park Horní Roztyly (https://www.praha11.cz/cs/aktuality/aktuality-z-prahy-11/zveme-vas-na-4-jednani-vyboru-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi-zastupitelstva-mc-praha-11.html)

Ten navazuje na záměr Obytný soubor Na Výhledu. Jedná se o stejnou plochu a stejného investora. Záměr je popsán na www stránkách Prahy 11 (https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/bytovy-park-horni-roztyly.html) Investor nedovolil zveřejnit více, než je na stránkách uvedeno.

Jedná o 3 obytné domy o 6 až 9 nadzemních podlažích podle členění terénu, které mají být umístěny na veřejné parkoviště Blatenská a na louku u Medicentra. V domě vedle MediCenta mají být v přízemí prostory pro drobné provozovny či služby. Tento objekt má vysoce převyšovat okolní zástavbu (8NP - 9NP a navíc je situovaný výše, než jsou obytné domy).

Záměr má sice nahradit parkovací stání, ale počítá s nimi jen v počtu 150 míst, která nemohou nahradit kapacitu parkoviště Hrdličkova – Blatenská – Kaplanova a místa v ulici Kaplanova, která také záměr zabere. A jistě se nebude jednat o bezplatné parkování. Celkový počet parkovacích míst v záměru je 407. Podle našich informací se jedná o malometrážní byty, a tak výpočet počtu parkovacích míst dle předpisu zdaleka nepokryje skutečnou potřebu výstavbou vyvolanou.

Situace je nyní obdobná jako v roce 2011, kdy se hrozba zástavby parkoviště objevila. Naše argumenty a počet podání tenkrát zastavily připravovaný záměr v procesu EIA. Žalobou jsme dosáhli zrušení nezákonné úpravy územního plánu na části pozemků. Nyní je ale situace horší, neboť se změnou zákona tento nový záměr procesem EIA posuzován nebude. A změna stavebního zákona znemožnila spolkům účast v územních řízeních pro ty stavby, které neprošly procesem EIA.

Přijďte proto, prosím, na jednání VURŽP 27. 6. vyjádřit svůj nesouhlas se zástavbou jediného veřejného parkoviště v části sídliště Horní Roztyly severovýchodně od ulice Ryšavého. Jedině nespokojení místní občané mají možnost ovlivnit členy výboru, radní a zastupitele, aby požadovali změnu projektu ještě na začátku povolovacího procesu – dokud je čas.

Podepište E-PETICI proti prodeji parkoviště určenou starostovi na adrese: https://e-petice.cz/navyhledu

Nabízíme též petici v papírové formě: http://hpp11.cz/files/docs/ruzne/2019.06.24.PETICE.Nesouhlas.se.zastavenim.parkoviste.Kaplanova.listina.pdf

a informační leták o záměru: http://hpp11.cz/files/docs/ruzne/2019.06.24.PETICE.Nesouhlas.se.zastavenim.parkoviste.Kaplanova.pdf

prosíme o jejich vyvěšení ve vašich vchodech.

Prosíme též o přeposlání toho e-mailu dalším lidem.

P.S.: Poblíž metra Roztyly, v areálu Interlovu, společnost Passerinvest připravuje změnu územního plánu území pro rekreaci a sport na výstavbu kanceláří a bytů. Podívejte se na videozáznam z představení záměru občanům (19. 6. 2019): https://youtu.be/ndxY2YI4kZw

Více v našem článku Otázky kolem změny územního plánu v areálu Interlovu na Roztylech:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=663:otazky-kolem-zmeny-uzemniho-planu-v-arealu-interlovu-na-roztylech

P.P.S.: Dále se v těsné blízkosti Bytového parku Horní Roztyly plánuje předimenzovaná přestavba kotelny v Gregorově ulici na 9patrový bytový dům:

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/bytovy-dum-kotelna-ul-gregorova.html

 

19.07.2019 15:21

Vážení sousedé, upozorňujeme na novou petici:

NESOUHLAS S PŘESTAVBOU KOTELNY GREGOROVA NA BYTOVÝ DŮM A SE ZAHUŠŤOVÁNÍM SÍDLIŠTĚ ROZTYLY

https://e-petice.cz/gregorova

kterou vyjadřujeme zásadní nesouhlas s objemovou studií přestavby kotelny v ul. Gregorova na 9patrový bytový dům, kterou najdete na webu Prahy 11 (https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/bytovy-dum-kotelna-ul-gregorova.html).

Dojde k zahuštění zástavby v sídlišti, ke zhoršení dopravní situace, hluku, kvality ovzduší, oslunění bytů, ztrátě občanské vybavenosti v objektu kotelny, k ohrožení stability podloží → může dojít k poškození majetku okolních obyvatel a ztrátě jeho hodnoty.

V území jsou plánovány i mnohé další stavební záměry – Bytový park Roztyly I a II, Zdravotnické a ubytovací zařízení při ul. Ryšavého, Bytový park Horní Roztyly, 3. etapa OC Chodov, 12patrový bytový dům SKANSKY v ul. U Kunratického lesa. Radnice rovněž plánuje změnou/úpravou územního plánu na veřejném parkovišti v ul. Gregorova vedoucí k maximalizaci zástavby této plochy. Cílem je výstavba až 5patrového parkovacího domu, ale upravený územní plán umožní i jinou extrémně intenzivní výstavbu! Přitom další parkovací dům je plánován na parkovišti v ulici Krejnická.

Záměr (spolu s dalšími) bude projednáván na Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí 25.7. cca od 19 hod (viz program níže) na radnici v Ocelíkově 672/1.

Doražte prosím na jednání, hájit svá práva a životní prostředí.

https://www.praha11.cz/cs/aktuality/aktuality-z-prahy-11/zveme-vas-na-5-jednani-vyboru-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi-zastupitelstva-mc-praha-11.html

Upozorňujeme na další projednávaný stavební projekt na Roztylech – 12patrový bytový dům SKANSKY v ul. U Kunratického lesa (naproti OC Chodov):

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/bytovy-dum-chodov.html

V případě dotazů či podnětů nám napište na zeleneroztyly@seznam.cz

Děkujeme.

 

03.08.2019 22:47

Děkujeme všem, kteří nás v petici nebo přímo na jednání Výboru pro územní rozvoj 25.7. podpořili v kauze přestavby kotelny v Gregorově ul. na bytový dům Podpisy v rámci petice sbíráme nicméně dál.

https://e-petice.cz/gregorova

Výbor bohužel doporučil (všichni kromě STAN a HPP11) výstavbu 12 patrového bytového domu Skansky v ul. U Kunratického lesa - přestože je navrhováno velmi problematické dopravní napojení a objekt výrazně převyšuje okolní zástavbu:

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/bytovy-dum-chodov.html

Více o průběhu jednání Výboru zde:

https://www.facebook.com/groups/131947767382454/permalink/464661080777786/

Záměr přestavby kotelny (i SKANSKA) bude nyní projednáván v Radě městské části, které petici chceme předložit. Napište proto také starostovi Dohnalovi (dohnalj@praha11.cz), radnímu pro územní rozvoj Sedeke (sedekem@praha11.cz), radnímu pro dopravu Duškovi (duskam@praha11.cz), radnímu pro životní prostředí Lepšovi (lepsj@praha11.cz) a dalším (viz kontakty na webu Prahy 11). Dejte nás prosím do kopie nebo nám napište, co si o záměrech myslíte.

Projednávání záměru Bytový park Horní Roztyly (Na Výhledu) bylo zatím odloženo na září – petice ale pokračuje.

NOVÁ PETICE - Za přesunutí autobusové zastávky Roztyly směr Chodov na původní místo:

https://e-petice.cz/petitions/petice-za-presunuti-autobusove-zastavky-roztyly-smer-chodov-na-puvodni-misto.html 

http://hpp11.cz/files/docs/roztyly/Petice.Presunuti.zastavky.podpisova.listina.pdf

Podpisy budeme sbírat i během podzimu. Pokud chcete, můžete nám se sběrem podpisů pomoci.

Dopravní podnik hájí přesun zastávky úsporou na PHM. Obáváme se, že reálným důvodem je plánovaná výstavba v okolí metra Roztyly – Územní (zastavovací) studie po okolí metra bude zveřejněna na podzim. Každopádně nová zastávka je zcela nedostatečná a nedůstojná!

Bylo zahájeno územní řízení na dostavbu 3. etapy OC Chodov  (obchodní dům s nábytkem):

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=141&slozka=1&as4uOriginalDomain=www.praha11.cz&as4u_protocol=https&_gid=GA1.2.1908208506.1563955863&ConfirmCookie=confirm&detail_claim=19620&

Doporučujeme občanům v okolí (vlastníkům nemovitostí, např. bytů) podat připomínky proti záměru na stavební úřad Prahy 11, a to do 26.8. Důležité je uvést, vaše důvody, proč se do řízení hlásíte a dále argumenty proti výstavbě. Popis záměru (kromě dokumentace pro územní řízení na stavebním úřadě), posouzení jeho vlivu na životní prostředí i připomínky roztylských spolků k záměru najdete také zde:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1084

Pokud byste potřebovali poradit, jak podat připomínky, ozvěte se. 

Aleš Kulhánek

Zelené Roztyly, z.s.; zastupitel za Hnutí pro Prahu 11 (zeleneroztyly@email.cz)

Zuzana Malá

Ochrana Roztyl, z.s.; zastupitelka za Hnutí pro Prahu 11

 

15.08.2019 22:22

Změny územního plánu (vč. parkovišť Gregorova a Krejnická pro výstavbu až 5podlažních garážových domů) budou projednávány na Komisi pro územní rozvoj 19.8. (cca od 17:40 hod, Ocelíkova 1, zasedačka C – komise začíná již od 17 hod.), na Výboru pro územní rozvoj (začátek září) a na zastupitelstvu 12. září v KC Zahrada – program jednání bude upřesněn na webu P11.

Změna ÚP na veřejném parkovišti v ul. Krejnická (naproti Albertu) pro výstavbu garážového domu (domníváme se, že zde by garážový dům mohl stát) – více informací o změně ÚP zde (pod klíčovým slovem Krejnická):

https://www.praha11.cz/cs/radnice/rada-mc/usneseni-rmc.html

Změna ÚP na veřejném parkovišti v ul. Gregorova pro výstavbu garážového domu (domníváme se, že pro lokalitu stačí jeden parkovací dům a tato změna je zbytečná a může být zneužita pro velmi intenzivní výstavbu bytových domů či kanceláří) – více informací zde:

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=6504&slozka=12&as4uOriginalDomain=www.praha11.cz&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=confirm&_gid=GA1.2.1728269536.1565599336&bod=2417537

Dotažte prosím na jednání orgánů městské části, napište také starostovi Dohnalovi (dohnalj@praha11.cz), radnímu pro územní rozvoj Sedeke (sedekem@praha11.cz), radnímu pro dopravu Duškovi (duskam@praha11.cz), radnímu pro životní prostředí Lepšovi (lepsj@praha11.cz) a dalším radním (viz kontakty na webu Prahy 11). Dejte nás prosím do kopie nebo nám napište, co si o záměrech myslíte: zeleneroztyly@email.cz.

Podpořte prosím další E-petice proti nesmyslné výstavbě a proti přesunutí autobusové zastávky na Roztylech:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=701:podporte-petice-proti-nesmyslne-vystavbe-na-praze-11

Zelené Roztyly, z.s.; Hnutí pro Prahu 11

 

11.09.2019 15:03

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vás upozornili na jednání Zastupitelstva Prahy 11 dne 12.9.2019 v KC Zahrada, kde budou projednávány další změny územního plánu a také navyšování daně z nemovitosti na Praze 11.

Program a podklady jsou ke stažení na webu Prahy 11:

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=6504&slozka=12&as4uOriginalDomain=www.praha11.cz&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=confirm&jednani=9/2019

Jedná se zejména o:

Změnu ÚP v ul. Krejnická pro výstavbu až 5 patrového garážového domu

Změnu ÚP v ul. Gregorova pro výstavbu garážového domu – na hlídaném parkovišti (pro lokalitu by 1 parkhaus měl stačit, tato změna může být zneužita pro intenzivní výstavbu bytovek nebo kanceláří!).

Budou schvalovány další velké změny ÚP v lokalitě Na Jelenách a na Chodovci (u archivu) vedoucí k dalšímu zahušťování Prahy 11. ZMČ lze sledovat i on-line (odkaz bude na webu Prahy 11).

Změny územního plánu pro výstavbu garážových domů na Roztylech budou projednávány cca od 17:30, kdy bude pevný bod – Dotazy a připomínky občanů.

Pro přihlášení do diskuse je třeba podat na místě písemnou přihlášku (u asistentek zastupitelstva).

PLÁN BRUTÁLNÍHO ZASTAVĚNÍ OKOLÍ METRA ROZTYLY JE ZPĚT!

Aktuálně byla zveřejněna ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY ROZTYLY, kterou si Praha 11 objednala u Magistrátu. Studie má být podkladem pro změnu územního plánu.

Má být zabetonováno celé území od D1 až po Hotel Globus a Kunratický les! Více o studii vč. odkazů na stažení zde:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=705:tvrda-ofenziva-na-roztylech-megalomanske-plany-mlejnskeho-architektu-jsou-zpet&catid=36&Itemid=56

Veřejné představení studie proběhne 30.09. v 16:00 v sále č. 201 budovy MHMP (Jungmannova 35/29, Praha 1) a dále 9.10.2019 od 18:00 v KC Zahrada.

Připomínky ke studii může zaslat každý do 15.10. na Oddělení územního rozvoje Magistrátu (termín možná bude prodloužen), a to písemně nebo datovkou. Můžete se rovněž obrátit na vaše radní (radnice se ke studii bude též vyjadřovat).

E-petice proti studii (nerozšiřování zástavby jižně od metra):

https://e-petice.cz/gregorova

Nenechte si snížit cenu Vašich nemovitostí, tyto změny územního plánu stavby budou mít vliv i na vaše bydlení!!! Napište starostovi a radním svůj názor (kontakty najdete na webu MČ Prahy 11):

https://www.praha11.cz/cs/radnice/rada-mc/clenove-rmc.html

Zelené Roztyly, z.s. (zeleneroztyly@email.cz)

Hnutí pro Prahu 11

 

16.09.2019 22:58

Projednávání dalších změn územního plánu na Roztylech

investoři vlastnící pozemky v okolí metra Roztyly žádají o další změny územního plánu z nezastavitelného území (pro sport, zeleň a rekreaci) na stavební parcely. Mapka zde:

https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=14.4698740&y=50.0371494&z=17&ut=Nos%C3%A1l&ut=Passer&uc=9h44NxXhyGhF1S3&ud=50%C2%B02%2713.589%22N%2C%2014%C2%B028%2711.546%22E&ud=50%C2%B02%2714.606%22N%2C%2014%C2%B028%2733.639%22E

Jedná se o rozsáhlé pozemky u metra, které chce od města koupit Passer (bod č. 2).

O další změnu žádají Nosálovi pro umožnění zástavby v okolí penzionu Nosál, tedy v těsné blízkosti Kunratického lesa (bid č. 1).

Změny ÚP budou projednávány na Komisi pro strategické územní plánování 18.9. od 17:30 na radnici v Ocelíkově 672/1  (zasedací místnost C) a pravděpodobně na Výboru pro územní rozvoj 26.9. tamtéž.

Na komisi i výboru bude projednávána též megalomanská územní studie Roztyly:

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/strategicke-a-uzemni-planovani/uzemni-studie/uzemni-studie-na-uzemi-v-okoli-stanice-metra-roztyly.html

Má být zabetonováno celé území od D1 až po Hotel Globus a Kunratický les! Více o studii vč. odkazů na stažení zde:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=705:tvrda-ofenziva-na-roztylech-megalomanske-plany-mlejnskeho-architektu-jsou-zpet&catid=36&Itemid=56

Veřejné představení studie proběhne 30.09. v 16:00 v sále č. 201 budovy MHMP (Jungmannova 35/29, Praha 1) a dále 9.10.2019 od 18:00 v KC Zahrada. Připomínky ke studii může zaslat každý do 15.10. na Oddělení územního rozvoje Magistrátu.

E-petice proti studii (nerozšiřování zástavby jižně od metra): https://e-petice.cz/gregorova

Aleš Kulhánek, Zelené Roztyly, z.s. (zeleneroztyly@email.cz); zastupitel Hnutí pro Prahu 11

 

20.09.2019 16:54

Územní studie Roztyly a změna územního plánu spol. Passerinvest v těsné blízkosti metra Roztyly budou projednávány na veřejném Výboru pro územní rozvoj 26.9.2019 od 17:30 v malém sále v KC Zahrada. Program na webu Prahy 11:

https://www.praha11.cz/cs/media/aktuality/aktuality-z-prahy-11/zveme-vas-na-7-jednani-vyboru-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi-zastupitelstva-mc-praha-11.html

Díky nové zástavbě má v území přibýt 2500 nových obyvatel, až 6000 pracovních míst a 4000 parkovacích stání (a to bez vybudování ZŠ či sociálního zařízení). Dojde k enormnímu nárůstu dopravy na ulici Ryšavého a dalšímu přemístění autobusové zastávky od metra. Povolí MČ Praha 11 maximální vytěžení území developery a další zatížení zdraví a životního prostředí svých obyvatel? 

Veřejné představení studie proběhne dále 30.09. v 16:00 v sále č. 201 budovy MHMP (Jungmannova 35/29, Praha 1) a 9.10.2019 od 18:00 v KC Zahrada. Připomínky ke studii může zaslat každý do 15.10. na Oddělení územního rozvoje Magistrátu, a to písemně nebo přes datovku. Můžete se rovněž obrátit na vaše radní (radnice se ke studii bude též vyjadřovat).

E-petice proti studii (nerozšiřování zástavby jižně od metra): https://e-petice.cz/gregorova

Sledujte web HPP11, jde zveřejníme vzorové připomínky ke studii.

O další změnu ÚP na pozemcích těsně u metra Roztyly usiluje Passerinvest, který hodlá koupit městské pozemky u metra Roztyly a stavět rozsáhlý bytový komplex na samé hraně Michelského lesa. MČ Praha 11 s prodejem pozemků souhlasí. Schválí mu i změnu územního plánu z nezastavitelného území na stavební parcelu (a nechá ho tak enormně vydělat)?

Dejte si pozor na petici organizovanou Nosálovými – majiteli penzionu Za větrem!

Ano, část pozemků přímo u lesa nechtějí zastavět - protože kvůli územnímu plánu ani nemohou (jsou tam lesní plochy), na ostatních plochách (přímo u metra, v areálu Interlov) ale chtějí VELMI intenzivně stavět.

Syn paní Nosálové je zaměstnancem Passera. Komise pro územní rozvoj doporučila pořídit změnu ÚP u penzionu Za větrem na rodinné domy.

 

07.10.2019 22:59

Vážení spoluobčané,

připojte se k připomínkám Hnutí pro Prahu 11 k územní studii okolí stanice metra Roztyly, která bude veřejně projednávána 9.10. od 18 hod v KC Zahrada (Malenická 2) a 10.10. od 9 hod na zastupitelstvu Prahy 11 v KC Zahrada.

a to formou E- petice (do 13.10.) na podporu připomínek HPP11 k územní studii okolí stanice metra Roztyly > https://e-petice.cz/studieroztyly

Můžete si také stáhnout text petice s podpisovým archem a sbírat podpisy i fyzicky - petici lze např. vyvěsit na nástěnky ve vašich vchodech. 

Vyplněné archy vhoďte do schránky na adrese Zuzana Malá, Hrdličkova 2 do 13.10. 

Připomínky ke studii může zaslat každý (vč. SVJ/BD) do 15.10. na Oddělení územního rozvoje Magistrátu (Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1), a to písemně nebo přes datovku (48ia97h) či do podatelny. V případě jednotlivců je kromě jména a adresy nutné uvést datum narození. Kopii připomínek zašlete prosím na MČ Praha 11 (podatelna@praha11.cz) a na náš e-mail: zeleneroztyly@email.cz

Více o studii a E-petici (vč. odkazu k jejímu stažení) najdete na www.hpp11.cz

UPOZORNĚNÍ: 23.10. od 16 hod přímo na lokalitě - Veřejné setkání s investorem (CRESCON) k projektu předimenzované Kliniky a domů pro ubytovací zařízení pro zdravotně postižené při ul. Ryšavého a Hrdličkova. Petice proti záměru: https://e-petice.cz/navyhledu

Zde můžete podpořit naše další E-petice proti dalším předimenzovaným stavebním projektům plánovaným na Roztylech a za přesunutí autobusové zastávky zpět na metro Roztyly:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=701:podporte-petice-proti-nesmyslne-vystavbe-na-praze-11

Zelené Roztyly, z.s.;  Hnutí pro Prahu 11

P.S. Návrh územní studie představuje hazard se zdravím stávajících i potenciálně nových obyvatel. Zatímco majitelům pozemků (zejména Passerinvestu) v řešeném území přináší díky navrhovaným změnám územního plánu obrovský potenciální zisk, stávajícím obyvatelům přináší prakticky pouze další dopravní zátěž a zátěž životního prostředí.

 

21.10.2019 20:39

Vážení spoluobčané,

děkujeme za podporu při připomínkování územní studie Roztyly. Nakonec se podařilo získat 1460 podpisů proti zahušťování sídliště Roztyly a proti územní studii. V souladu s peticí jsme vyzvali MČ Praha 11 ke svolání mimořádného zastupitelstva, kde by se kontroverzní záměry na Roztylech veřejně projednaly.

Rádi bychom vás upozornili na následující akci:  

23.10. od 16 hod přímo na lokalitě - Veřejné setkání s investorem (CRESCON a Alborg-Development, a.s.) k projektu předimenzované Kliniky a domů pro ubytovací zařízení pro zdravotně postižené při ul. Ryšavého a Hrdličkova.

Studie k záměru je ke stažení na webu Prahy 11:

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/zdravotnicke-zarizeni-a-domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim.html

Za spolek Zelené Roztyly

Aleš Kulhánek

(zeleneroztyly@email.cz)

 

30.10.2019 16:01

Vážení spoluobčané,

ve čtvrtek 31.10.2019 se uskuteční jednání Výboru pro územní rozvoj a ŽP Prahy 11 (v malém sále v KC Zahrada):

https://www.praha11.cz/cs/media/aktuality/pozvanky-na-vybory-a-komise/zveme-vas-na-8-jednani-vyboru-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi-zastupitelstva-mc-praha-11.html

Na Roztylech jde o 2 návrhy změn územního plánu:

Podnět na změnu Územního plánu Prahy (dále jen „ÚPn“) od manželů Nosálových (pro výstavbu 2 – 3 rodinných domů u Penzionu Nosál / restaurace Za věrtrem)

Podnět na změnu ÚPn od spol. A-Z GLOBAL TRADE s. r. o. (lokalita Horní Roztyly) pro záměry Bytový park Horní Roztyly (alias Na Výhledu)

Jde o úpravu ÚPn (pro umožnění navýšení intenzity zástavby), která byla vydána v roce 2011, poté zrušena soudem, znovu podána a v roce 2015 s ní nesouhlasilo Zastupitelstvo P11 a poté ani Zastupitelstvo HMP.

Doufám, že ani tentokrát s ní P11 nebude souhlasit - Komise pro strategické a územní plánování nesouhlas již vyslovila.

E-Petice proti tomuto záměru je zde:

https://e-petice.cz/navyhledu

Pokud chcete na jednání přijít, musíte se zaregistrovat (48 hodin předem) a to u slečny Ing. arch. Račokové, nebo telefonicky (racokovam@praha11.cz, telefon: 267902214). Pokud nebude kapacita sálu vyčerpána, lze dorazit i bez ohlášení.

Pro Vaši informaci přidávám tiskovou zprávu Arniky k územní studii Roztyly:

https://arnika.org/roztyly-se-bouri-proti-vystavbe-v-okoli-metra-zelene-uzemi-u-lesa-ma-podlehnout-masivni-zastavbe-kancelaremi-a-byty

Za roztylské spolky

Aleš Kulhánek

(zeleneroztyly@email.cz)

 

23.11.2019 10:56

Upozorňujeme na jednání Výboru pro územní rozvoj a ŽP 28.11. od 17:30 v KC Zahrada, kde budu projednávány 2 velké změny územního plánu u stanice metra Roztyly (obě pod taktovkou pana Passera). Na jednání výboru je třeba se ZAREGISTROVAT ! - viz odkaz na pozvánku (či na emailu racokovaM@praha11.cz) :

https://www.praha11.cz/cs/media/aktuality/pozvanky-na-vybory-a-komise/zveme-vas-na-9-jednani-vyboru-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi-zastupitelstva-mc-praha-11.html

Bude též projednávána předimenzovaná Klinika a ubytovací zařízení při ul. Ryšavého a Hrdličkova (investor projekt nově pouze kosmeticky zmenšil):

https://e-petice.cz/petitions/nesouhlas-s-prestavbou-kotelny-gregorova-na-bytovy-dum-a-se-zahustovanim-sidliste-roztyly.html

a dále též velký stavební záměr mezi Kulatým Chodovcem a TJ Chodov.

Tyto změny územního plánu budou projednávány (?schvalovány?) na zastupitelstvu Prahy 11 dne 5.12. v KC Zahrada.

Na tomto zastupitelstvu bude projednávána i PETICE proti BD Gregorova a zahušťování sídliště Roztyly a její body:

- Nesouhlasím s přestavbou kotelny Gregorova na 9patrový bytový dům, která povede k zahuštění sídliště, ke zhoršení dopravní situace, hluku, ovzduší, oslunění bytů, ztrátě občanské vybavenosti v objektu kotelny a k ohrožení stability podloží.
- Nesouhlas s plánovanou změnou územního plánu na veřejném parkovišti v ul. Gregorova vedoucí k maximalizaci zástavby na této ploše.
- Nesouhlas s postupným zahušťováním sídliště Roztyly stavebními projekty (Bytový park Roztyly I a II, "Klinika", Na Výhledu, "Ovčárna" atd.). Požadavek na koncepční zhodnocení udržitelného rozvoje celého území, např. pomocí regulačního plánu.
- Nesouhlas s územní studií Roztyly - s rozšiřováním zastavitelného území jižně od metra Roztyly.

Prosím přijďte nás na obě akce podpořit.

Aleš Kulhánek

Zelené Roztyly, Hnutí pro Prahu 11

Pozvánka na Facebooku HPP11:

https://www.facebook.com/hpp11cz/posts/10157683704737497

 

26.11.2019 17:58

NOVÁ FAKTA o KLINICE z návrhu dokumentace pro územní řízení:

Příjezdová komunikace k celému areálu bude nová komunikace označená K1, která bude napojena v křižovatce Hrdličkova, Blatenská. Z křižovatky T se vytvoří průsečná křižovatka. Jedná se o tu propojku Komárkova - Hrdličkova vedoucí před zahradami rodinných domů.

Tato komunikace se vybuduje jako první a budou jí jezdit i auta stavby. Stavební práce budou probíhat 7-21 hod.
Str. 44: Zemina se bude odvážet 8 měsíců a počítá se 33 - 35 NA/den (nosnost 12t). V případě použití návěsu 17 NA/den.


Z této komunikace budou odbočovat jednotlivé komunikace k domům.
Str. 35: V prvním úseku K1 bude sklon až 12%, který se následně mění na 8% s vloženými úseky 5,0% v místech napojení bočních komunikaci/sjezdů do území.
To znamená, že auta budou v úsecích stoupání ještě více hlučet a smrdět!

Chceme si toto nechat líbit?

Podpořte nás prosím na Výboru pro územní rozvoj (28.11. od 17:30 v KC Zahrada. Program viz níže.

Je třeba se tam zaregistrovat ještě DNES na emailu: racokovaM@praha11.cz

https://www.praha11.cz/cs/media/aktuality/pozvanky-na-vybory-a-komise/zveme-vas-na-9-jednani-vyboru-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi-zastupitelstva-mc-praha-11.html

S pozdravem,

Aleš Kulhánek, Zelené Roztyly

a

Zuzana Malá, Ochrana Roztyl

 

02.12.2019 17:01

PROJEDNÁNÍ PETICE PROTI ZAHUŠŤOVÁNÍ ROZTYL

5.12. cca od 17 hod v KC Zahrada

Na zastupitelstvu bude (v rámci bodu 16) projednávána PETICE proti BD Gregorova (kotelna) a zahušťování sídliště Roztyly (tzn. proti dalším stavebním projektům). Budou projednány tyto body petice:

1) Nesouhlasím s přestavbou kotelny Gregorova na 9patrový bytový dům, která povede k zahuštění sídliště, ke zhoršení dopravní situace, hluku, ovzduší, oslunění bytů, ztrátě občanské vybavenosti v objektu kotelny a k ohrožení stability podloží.

2) Nesouhlas s plánovanou změnou územního plánu na veřejném parkovišti v ul. Gregorova vedoucí k maximalizaci zástavby na této ploše.

3) Nesouhlas s postupným zahušťováním sídliště Roztyly stavebními projekty (Bytový park Roztyly I a II, "Klinika", Na Výhledu, "Ovčárna" a další). Požadavek na koncepční zhodnocení udržitelného rozvoje celého území, např. pomocí regulačního plánu, dopravní studie apod.

4) Nesouhlas s územní studií Roztyly - s rozšiřováním zastavitelného území jižně od metra Roztyly.

Program zastupitelstva je zveřejněn na webu Prahy 11 (vč. podkladů):

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=6504&slozka=12&as4uOriginalDomain=www.praha11.cz&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=confirm&jednani=11/2019

Od 17:30 do 18:30 mají občané v bodu č. 29 možnost interpelovat radní a zastupitele. Je potřeba se písemně přihlásit do diskuse u skrutátorek v sálu. Stejně tak je potřeba se přihlásit k bodu č. 16 (petice), a to ještě předtím, než je bod zahájen. Každý může mluvit 2 x 5 min.

Prosím přijďte nás podpořit. Nenechme si zničit životní prostředí na našem sídlišti!

Zelené Roztyly (zeleneroztyly@email.cz), Hnutí pro Prahu 11

P.S.: Záměr KLINIKY při ul. Ryšavého byl na Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí (28.11.) doporučen k realizaci BEZ PODMÍNEK, a to i přes výhrady občanů z Roztyl, kteří se na Výbor dostavili v hojném počtu a přednesli řadu konkrétních připomínek k tomuto kontroverznímu projektu. Poděkujme zejména betonářům z řad ANO, ODS a JM-ND.

Otevřený dopis předsedy SVJ Petýrkova představitelům radnice ke kontroverzní zástavbě na Roztylech:

https://www.facebook.com/hpp11cz/posts/10157708968682497

 

23.01.2020 22:02

Vážení,

rádi bychom Vás pozvali na procházku a debatu o plánované zástavbě okolí metra Roztyly, která proběhne 25.1. od 14 hod. Beseda proběhne od 16 hod v restauraci v hotelu Globus.

 https://eko4.webnode.cz/l/zveme-na-prochazku-s-debatou-k-developerskym-planum/

 Rádi bychom Vás též upozornili na probíhající Petici za zachování lékařské pohotovosti na poliklinice Šustova, kterou můžete podpořit zde:

 https://e-petice.cz/petitions/petice-za-zachovani-lekarske-pohotovosti-v-poliklinice-sustova-praha-11.html

 http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=722:petice-za-zachovani-lekarske-pohotovosti-v-poliklinice-sustova&catid=36&Itemid=56

 Toto téma bude projednáváno spolu s rozpočtem na zastupitelstvu MČ Praha 11 dne 30.1.

Za nového vedení radnice mají developeři na Praze 11 pré - znovu ožil stavební projekt Bytový dům Ovčárna II místo garážového domu hotelu Globus! Zatím pouze víme, že investor snížil projekt na 7 NP (tedy pouze o 1 patro vzhledem k původnímu projektu). Jediný zdroj je zde:

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/11-bytovy-dum-ovcarna-gregorova-ul.html

O projednávání tohoto záměru na Praze 11 Vás budeme informovat.

S pozdravem,

za Zelené Roztyly, z.s. a ; Hnutí pro Prahu 11

Aleš Kulhánek

 

31.01.2020 14:45

Vážení spoluobčané,

radnici Prahy 11 vypadl ze skříně další kostlivec – firma YIT převzala od Alborgu projekt Bytový park Roztyly a žádá radnici o vyjádření ke studii. Ta bude projednávána na Výboru pro územní rozvoj 6.2. od 17:30 hodin v malém sálu Kulturního centra Zahrada, Malenická 1784/2.

https://www.praha11.cz/cs/media/aktuality/pozvanky-na-vybory-a-komise/zveme-vas-na-11-jednani-vyboru-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi-zastupitelstva-mc-praha-11.html

Odkaz na studii a informace k vývoji projektu:

https://www.praha11.cz/filemanager/files/31175.pdf

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?clanek=4009&lanG=cs&slozka=243

Připomínám, že na výbor je třeba se registrovat na emailu tajemnice: racokovaM@praha11.cz

Sám investor představí projekt 3.2. ve stánku při ul. Komárkova od 15 do 17 hod.

Ze zveřejněných materiálů nevyplývá, že by měly být dodrženy předchozí sliby místním občanům, a to snížení výšky nových bytových domů sousedících se stávající zástavbou! Z uvedených vizualizací je konečně vidět plošná intenzivní zástavba celého území mezi ul. Komárkova a Hrdličkova.

Prosím šiřte tyto informace mezi vaše sousedy na Roztylech.

Posíláme odkaz na shrnutí vycházky a debaty na Roztylech + videozáznam z akce:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=724:roztyly-a-developerske-plany-debata-v-prirode-i-pod-strechou&catid=36&Itemid=56

https://www.facebook.com/hpp11cz/videos/2532568610397487

https://eko4.webnode.cz/l/zavery-lednove-prochazkove-akce-2020/

Zelené Roztyly, z.s.

www.hpp11.cz

https://www.facebook.com/hpp11cz

 

24.02.2020 09:55

Dobrý den,
rád bych Vás informoval, že Bytový park Roztyly bude dnes projednáván na jednání komise pro životní prostředí (24. 2. 2020 od 17:00 hodin) v zasedací místnosti Vidimova (č. dv. 119), Úřad MČ Praha 11, Vidimova 1324, Praha 4.


https://www.praha11.cz/cs/media/aktuality/pozvanky-na-vybory-a-komise/zveme-vas-na-2-jednani-komise-pro-zivotni-prostredi-rmc-praha-11.html


Pokud byste na komisi chtěli dorazit, doporučuji informovat tajemnici ( tel. 267 902 364, kotapisovak@praha11.cz).

Aleš Kulhánek
Zelené Roztyly, z.s.; Hnutí pro Prahu 11


P.S. Máme již potvrzeno, že nový investor (YIT Stavo s.r.o. - koupil Alborg i s projektem) hodlá zachovat původní výšku u všech 9 bytových domů (tedy 6 podloží).
https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/16-bytovy-park-roztyly.html

P.P.S. Bytový park Roztyly bude dále projednáván na Výboru pro územní rozvoj dne 26.3.2020 od 17:30. Je třeba se registrovat 48 hod předem u tajemnice (tel. 267 902 214, racokovam@praha11.cz)

Ke kauze Bytový park Roztyly připojuji ještě aktuální článek a jednu starou nelichotivou reportáž Na vlastní oči o čachrech s dotčenými pozemky:
http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=732:zlaty-kopanec-marty-sorfove&catid=36&Itemid=56
 

 

25.04.2020 17:21

Vážení spoluobčané,

28.4. od 17:30 hod má na radnici (Ocelíkova 672/1) v zasedací místnosti "C" proběhnout NEVEŘEJNÉ jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí, kde bude projednávána upravená studie k záměru Bytový dům Ovčárna v ul. Gregorova (místo parkovacího domu hotelu Globus). Jediný zdroj informací o záměru je zde:

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/11-bytovy-dum-ovcarna-gregorova-ul.html

Na uvedeném odkazu není zveřejněna upravená studie, která spočívá v redukci původního záměru o 1 patro - na celkem 9 nadzemních podlaží (záměr má být nyní cca stejně vysoký jako sousedící 8 patrové domy v ul. Hrudičkova).

Nejen že tento záměr nebyl dosud představen občanům (tak jak to např. bylo zvykem za starosty Štylera), ale nyní chce radnice (vzhledem ke zdravotní situaci v ČR) tento kontroverzní záměr projednávat za zavřenými dveřmi bez přítomnosti občanů.

Přitom schůzky většího počtu osob mají být povoleny od června a neveřejné jednání výboru pro územní rozvoj je nejen v rozporu s jednacím řádem ale i se zákonem o hl.m. Praze.

Dle normálních pravidel je třeba svou účast na výboru ohlásit 2 dny předem tajemnici výboru, paní Račokové (racokovaM@praha11.cz, tel.: 267 902 214 )

https://www.praha11.cz/cs/radnice/zastupitelstvo-mc/vybory-zmc/vybor-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi.html

Napište pro alespoň své stanovisko k záměru a způsobu jeho projednání (a požadujte jejich odpověď) členům Výboru pro územní rozvoj (sorfovam@praha11.cz, josef.kocourek@pirati.cz, mlejnskyd@praha11.cz, tomas1973@volny.cz, jenik.mares@seznam.cz, malazuzana@praha11.cz, soukupovar@praha11.cz, vasicekR@praha11.cz, hladik@ipr.praha.eu) a představitelům radnice:

https://www.praha11.cz/cs/radnice/rada-mc/clenove-rmc.html 

V případě, že radnice a předsedkyně Výboru (pí Šorfová) nepřehodnotí svůj postoj a výbor nesvolá až v době, kdy bude možná účast občanů, doporučuji přijít v co nejhojnějším počtu a proti tomuto způsobu „projednání“ záměru protestovat.

Prosím pošlete tuto informaci dál Vašim sousedům.

Aleš Kulhánek

Zelené Roztyly, z.s.; Hnutí pro Prahu 11

P.S.: Pro osvěžení paměti posílám odkaz na reportáž o paní Šorfové a velmi podivném záměru pronájmu pozemků na Roztylech pro firmu Alborg-Development, a.s.

Názor si udělte sami. Podotýkám ale, že pí Šorfová nyní šéfuje Výboru pro územní rozvoj Jižního Města:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=732:zlaty-kopanec-marty-sorfove&catid=36&Itemid=56

P.P.S.: Dobrá zpráva na konec - snad to dopadne:

(i pan Mlejnský byl staávající koalicí dosazen do Výboru pro územní rozvoj!)

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=742:zvelebeni-detskych-hrist-za-desitky-milionu-bylo-fiktivni-exstarosta-prahy-11-mlejnsky-stane-pred-soudem&catid=36&Itemid=56

 

18.05.2020 12:21

BYTOVÝ PARK ROZTYLY – PROJEDNÁNÍ O NÁS BEZ NÁS

19.5. od 17:30 hod má na radnici (Ocelíkova 672/1 v zasedačce "C") proběhnout NEVEŘEJNÉ jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí, kde bude projednávána upravená studie k záměru Bytový park Roztyly.

https://www.praha11.cz/cs/media/aktuality/pozvanky-na-vybory-a-komise/pozvanka-na-14-jednani-vyboru-pro-uzemni-rozvoj-a-zivotni-prostredi-zastupitelstva-mc-praha-11.html

Jediný zdroj informací o záměru je v příloze a zde:

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/16-bytovy-park-roztyly.html

Upravená studie spočívá v redukci POUZE o 1 patro u dvou domů! (a také spojení dvou z 9 domů v jeden velký blok).

Přestože radnice ví, jak je tento záměr kontroverzní, nyní jej chce (vzhledem k nouzovému stavu v ČR) "projednávat" za zavřenými dveřmi bez přítomnosti občanů a nepohodlných zastupitelů.

Přitom schůzky většího počtu osob jsou již za dodržení určitých podmínek povoleny - stačilo by zajistit větší jednací místnost (a nebo projednání odložit o měsíc).

NAPIŠTE pro alespoň své stanovisko k záměru a způsobu jeho projednání (a požadujte jejich odpověď) členům Výboru pro územní rozvoj: sorfovam@praha11.cz, josef.kocourek@pirati.cz, mlejnskyd@praha11.cz, tomas1973@volny.cz, jenik.mares@seznam.cz, malazuzana@praha11.cz, soukupovar@praha11.cz, vasicekR@praha11.cz, hladik@ipr.praha.eu a představitelům radnice (radním):

https://www.praha11.cz/cs/radnice/rada-mc/clenove-rmc.html 

dohnalJ@praha11.cz, jiravaP@praha11.cz, prokopO@praha11.cz, lepsJ@praha11.cz, duskam@praha11.cz, sedekem@praha11.cz, krivacekP@praha11.cz, starekJ@praha11.cz, ujhelyiovaz@praha11.cz, bohmovaz@praha11.cz

Doporučuji též přijít v co nejhojnějším počtu na radnici a proti tomuto způsobu „projednání“ záměru protestovat.

Prosím pošlete tuto informaci dál Vašim sousedům.

Aleš Kulhánek

Zelené Roztyly, z.s.; Hnutí pro Prahu 11

P.S.: O minulém neveřejném výboru, BD Ovčárna a územní studii Roztyly:

https://www.facebook.com/hpp11cz/posts/10158239943962497

 

18.01.2021 18:37

Dobrý den,

rádi bychom vás informovali o probíhajícím územním řízení na stavbu zvanou Zdravotnické zařízení a Domov pro osoby se zdravotním postižením (Domov Sofie) při ul. Ryšavého a Hrdličkova.

Je možné, že jste tuto informaci obdrželi již jinou cestou. Námitky na stavení úřad Prahy 11 je možné podávat do 3.2.2021. Námitky může podat vlastník i SVJ či bytové družstvo v okolí záměru - viz pozemky v ohlášení územního řízení. Doporučuje se při podání námitek SVJ, aby je pro jistotu také podal alespoň jeden vlastník z příslušného SVJ.

Spolky již nemohou být účastníky řízení, ale námitky připravujeme a můžeme vám je poskytnout.

Od stavebního úřadu jsme získali podklady o záměru. Pokud byste měli zájem a potřebovali ji jako účastníci řízení pro podání námitek, můžeme vám je poskytnout, stejně jako poradit, jak se bránit. Ozvěte se nám.

Oficiální informace o záměru (mohou se mírně lišit o dokumentace pro územní řízení) na webu P11:

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?clanek=9067&lanG=cs&slozka=243

Článek na Facebooku HPP11 s odkazem na videozáznam z prezentace „Kliniky“ investorem:

https://www.facebook.com/hpp11cz/posts/10158914962392497

Oznámení o zahájení územního řízení:

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=141&slozka=1&as4uOriginalDomain=www.praha11.cz&as4u_protocol=https&as4u_closepushuppopup=1&ConfirmCookie=confirm&detail_claim=21155&

S pozdravem,

Zelené Roztyly a Hnutí pro Prahu 11

zeleneroztyly@email.cz

 

03.02.2021 22:16

Vážení petenti,

rád bych vás informoval, že námitky v rámci územního řízení proti tzv. Klinice (alias Domov Sofie) na Roztylech byly dnes v termínu podány.

K připomínkám spolků Zelené Roztyly a Ochrana Roztyl se nakonec připojilo 28 subjektů. Někteří občané podali námitky samostatně. Připomínky podalo i několik SVJ z Hrdličkovy ulice.

O dalším průběhu (odvolání, event. žaloba) Vás budeme informovat.

Děkujeme všem, co pomohli s připomínkami, roznosem letáků i těm, kteří nám přispěli na právníka.

S pozdravem,

Aleš Kulhánek

Zelené Roztyly, Hnutí pro Prahu 11 (zeleneroztyly@email.cz)

P.S. Patálie s firmou Crescon nemáme jen zde, ale pokouší se zneužívat územní plán pro tzv. domovy důchodců i na jiných městských částech. Podívejte se na jejich web crescon.cz

P.P.S. Čeká nás další práce - připravuje se územní řízení na přestavbu kotelny Gregorova na 8patrový bytový dům, napojený těsně za křižovatkou Ryšavého x Augustínova x Hrdličkova. Výměnou za pouhých 1,5 mil. se radnice upsala, že projektu umožní hladký průběh.

Protože developeři (a ani politici v radě MČ Praha 11) nespí, výhledově lze očekávat i územní řízení na další projekty - bytový dům Ovčárna a Bytový park Roztyly (nyní pod YIT Stavo).

Aby toho nebylo málo, magistrát chystá velkou změnu územního plánu v okolí metra Roztyly - dle vzoru nedávno zapsané územní studie.

 

15.04.2021 18:15

Dobrý den,

rádi bychom vás informovali, že naše úsilí nese ovoce - na vědomí vám přeposílám zahájení o řízení o odstranění stavby Bytový park Roztyly (1. etapy):

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=141&slozka=1&as4uOriginalDomain=www.praha11.cz&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=confirm&_gid=GA1.2.1169572997.1618473984&detail_claim=21446&

Předpokládám, že využijí možnost požádat si o dodatečné povolení stavby, tj. nové územní řízení. V takovém případě bude možné pro majitele sousedních nemovitostí se znovu přihlásit do řízení. Budeme to hlídat a v případě zájmu, vám pomůžeme s připomínkami.

Stavební úřad na základě našich připomínek přerušil územní řízení na tzv. Kliniku při ul. Hrdličkova a vyzval stavebníka (Crescon a Alborg), aby do 30.7. dodali chybějící podklady – např. podrobný inženýrsko-geologický průzkum.

Rád bych Vás též upozornil na nový záměr výstavby 10 - 13 patrového administrativního komplexu Blue Building místo budovy České pojišťovny v ul. Kaplanova (obdoba původního projektu Prague Eye Towers):

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/51-administrativni-budova-blue-building-kaplanova.html

Další velká výstavba je plánována v okolí metra. Passerinvest zde plánuje tyto dvě velké kancelářské budovy:

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/46-administrativni-budova-roztyly-plaza.html

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/50-administrativni-objekt-sequoia-roztyly.html

+ má prsty v dalších třech změnách územního plánu v okolí metra s cílem masivní zástavby

Děkujeme za příspěvky, které nám posíláte na účet č. 220722937 / 0300

Jsou životně důležité pro další činnost našeho spolku a financování právníků. Každá stovka se počítá. V případě daru, prosím do zprávy příjemci uveďte „právní služby Roztyly“. V případě zájmu o darovací smlouvu se na nás obraťte.

Děkujeme!

Aleš Kulhánek

Zelené Roztyly, z.s., Hnutí pro Prahu 11

zeleneroztyly@email.cz

 

 

06.06.2021 22:27

Dobrý den,

rád bych vás informoval, že dohoda o spolupráci radnice a investora k projektu KLINIKY bude projednávána jako bod č. 28. na Zastupitelstvu 17.6. v TOP Hotelu Košík.

Program ZMČ a materiály k danému bodu ke stažení jdou zde:

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=6504&slozka=12&as4uOriginalDomain=www.praha11.cz&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=confirm&_gid=GA1.2.408009170.1622920826&jednani=20/2021

Více o dané smlouvě a o Klinice jsme psali na naše Facebooku:

https://www.facebook.com/hpp11cz/posts/10159253136352497

https://www.facebook.com/hpp11cz/posts/10159000667417497

Radnice se v posledním časopisu Klíč bije v prsa, jak se bere za občany v kauzách Výhledy Milínská a BD Proklapal, ale na Roztylech - až se bude projednávat Klinika ve správních řízeních na stavebním úřadě, tak se zhasne, resp. se již zhaslo a radnice se vzdala svého práva podat připomínky.

Pokud byste měli zájem, zajít na zastupitelstvo hájit svá práva, napište prosím kolegyni Šárce Zdeňkové (zdenkovas@praha11.cz) - bude vás instruovat, co a jak.

Pokud se dostavit nemůžete, napište alespoň radním váš názor na daný projekt (a mě dejte prosím do skryté kopie). Kontakty najdete zde:

https://www.praha11.cz/cs/radnice/rada-mc/clenove-rmc.html

Připomínám, že v případě Kliniky se jedná o megalomanský areál, který maximálně vytěží dané území. Většina zeleně bude zlikvidována. Přestože měl projekt značné chyby a zavání podvodem, radnice mlčí.

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/38-zdravotnicke-zarizeni-a-domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim.html

Na Roztylech se chystá další podraz na místní občany: Parkovací dům Gregorova - původně měl mít 1 patro, nyní má již 4 !

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/doprava/koncepce-dopravy/reseni-dopravy-v-klidu/parkovaci-domy.html

S pozdravem,

Aleš Kulhánek

Zelené Roztyly, z.s.; Hnutí pro Prahu 11 

P.S. Děkujeme za vaši finanční podporu, kterou nám posíláte na účet 236071569/0300. Je pro nás důležitá, abychom mohli dále fungovat a hájit životní prostředí na Roztylech.

Pokud byste nám chtěli přispět, do zprávy příjemci napište prosím "Roztyly". Děkujeme.

 

07.06.2021 09:56

Omlouvám se za desinformaci.

ZMČ je již tento týden - 10.6.!

 

15.06.2021 14:40

Informuji, že na zastupitestvu hl.m. Prahy 17.6. mají být schváleny k pořizování další změny UP na Roztylech - vše pod palcem Passerinvest:

Podnět 402/2019

Změna nezastavitelné plochy SO3, plovoucí zn. /SP/, veřejně prospěšná stavby /VPS/ na plochu SV-G. Navíc se má jednat o změnu pořizovanou zkráceným postupem. Jedná se o území mezi stanicí metra a lesem (žlutými posilovacími stroji).

Jedná se plochu v těsné blízkosti Krčského lesa. Roztylské spolky nesouhlasí s přeměnou této nezastavitelné plochy na zastavitelnou a s vymístěním plochy pro sport, včetně veřejně prospěšné stavby určené pro rekreaci a sport. K podnětu nebyla předložena objemová studie. Žádám vás tedy o zamítnutí podnětu 402/2019.

Dále nesouhlasíme s tím, aby změna byla pořizována zkráceným způsobem. Veřejnost v okolí se dlouhodobě (např. formou petic, připomínek k územně plánovací dokumentaci apod.) staví proti intenzivní zástavbě okolí Krčského lesa. Bylo by proto vhodné, aby veřejnost měla dostatek příležitostí k vyjádření a projednání svých připomínek ke změně ÚP.  Zvláště v tomto případě by mělo být provedeno vyhodnocení vlivů změny na životní prostředí (SEA) a vyhodnocení vlivu změny na udržitelný rozvoj.

P11  se nevyjádřila (v koalici se nemohou dohodnout), P11 chce do svěření, jedna parcela je Prahy (3276/4), zbytek Passera ( Roztyly Plaza, a.s., Želetavská 1525/1, Michle, 14000 Praha 4)
Hlaváček a spol. tam chtějí spolu s Passerem narvat byty.

Podnět 536/2019

Změna plochy DH na SV-K v místě autobusového terminálu při stanice metra Roztyly, kde Dopravní podnik plánuje vybudovat administrativní budovy.

Souhlasíme se změnou DH na plochu SV, pokud bude doložena objemovou studií s tím, jak bude řešen dopravní terminál. Zda bude z území vymístěn, či jakým způsobem bude do plochy zakomponován. Nesouhlasíme však s navrženým koeficientem míry využití plochy K. Naše spolky v připomínkách k územní studii Okolí stanice metra Roztyly požadovaly, aby kód míry využití plochy v  této části území byl F (MČ Praha 11 požadovala snížení kódu míry využití plochy na koeficient G.)

Pokud budete uvažovat o souhlasu s podnětem, tak prosím jen v případě snížení koeficientu míry využití plochy na námi požadovanou (F) či alespoň MČ Praha 11 navrhovanou hodnotou (G) a požadavkem alespoň objemové studie. Nesouhlasíme, aby změna byla pořizována zkráceným způsobem. Veřejnost v okolí se dlouhodobě (např. formou petic, připomínek k územně plánovací dokumentaci apod.) staví proti intenzivní zástavbě okolí Krčského lesa. Bylo by proto vhodné, aby veřejnost měla dostatek příležitostí k vyjádření a projednání svých připomínek ke změně ÚP. 


Podklady ke změnám posílám zde:
www.uschovna.cz/zasilka/MM4U35HSJ9ND86AR-XUD


Pokud s uvedenými změnami nesouhlasíte, napište prosím zastupitelům / doražte na jednání.


Aby toho nebylo málo, dnes se objevilo na úřední desce:
https://www.praha11.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=141&slozka=1&as4uOriginalDomain=www.praha11.cz&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=confirm&_gid=GA1.2.10299360.1623731580&detail_claim=21656&


Opakované veřejné projednání Passerovy změny územního plánu v areálu INTERLOV (změna č. Z2797/00) bude 15.7.2021 od 10:00
Do 22.7.2021 včetně lze podat připomínky.


Materiály posílám přes úschovnu:
www.uschovna.cz/zasilka/MMWLWSK2RA2CRK7G-Y6T


Případné dotazy prosím směřujte na paní Malou ze spolku Ochrana Roztyl (ochranaroztyl@email.cz)

Zelené Roztyly, Hnutí pro Prahu 11

P.S. Zastupitelstvo Prahy 11 schválilo dohodu s investory o realizaci KLINIKY - nebudou jim dělat problémy při jejím schvalování.

https://www.facebook.com/hpp11cz/posts/10159297324467497

 

28.06.2021 22:07

Dobrý večer,

rádi bychom vás informovali o veřejném představení projektu Ovčárna, které proběhne od 30.6. do 2.7. v Hotelu Globus  (v malé zasedací místnosti) na adrese Gregorova 2115/10, vždy v čase 14:00 - 18:00 hodin.

Radnice to svolává na poslední chvíli a před prázdninami, bez pozvánky v Klíči. Jsme zvědavi, jakým způsobem budou zaznamenávány připomínky občanů.

https://www.praha11.cz/cs/media/aktuality-z-prahy-11/predstaveni-projektu-bytovy-dum-ovcarna.html

Více o projektu:

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/11-bytovy-dum-ovcarna-gregorova-ul.html?fbclid=IwAR3SEAk73nh4W1KAH0apeR0X4O0zIfScllIWku69e7HknR2IMRUdIROQ6D8

Každopádně máme bohužel zprávy z radnice, že ta projekt podporuje, resp. proti němu nic nemá a s investorem připravuje smlouvu o participaci.

Zelené Roztyly, Hnutí pro Prahu 11

 

14.09.2021 20:46

Vážení sousedé,
přijďte se seznámit. Místo dvou mrakodrapů na Chodově mají vyrůst tři výškové budovy "Administrativní budovy Kaplanova Buildings"!


Prezentace záměru proběhne 16.-20.9.2021, 14-20h v přízemí budovy Kaplanova 8 (modrá pojišťovna).

Doporučuji všem vlastníkům bytů okolí stavby se s tímto OBROVSKÝM stavebním záměrem přijít seznámit.
Kdyby náhodou někdo nevěděl, o co se jedná: Původně se místo modré pojišťovny plánovaly před lety nejvyšší mrakodrapy ČR (Prague Eye Towers). Současný záměr dvě věže rozložil do tří výškových budov (10, 11 a 13 pater).


Kaplanova Buildings INFO:

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/51-administrativni-budova-blue-building-kaplanova.html


Pro více informací jsem k dispozici.
Šárka Zdeňková, HPP 11, Zelené Roztyly

zdenkovaS@praha11.cz

 

Komu bude petice předána: Starostovi MČ Praha 11, panu P. Jiravovi

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 471 (+28 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Viktor Hes | Praha 4 - Braník
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Ivana Růžička | Praha 4 - Chodov
  • Klara Sixtova | Praha 4
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Václav Sklenář | Praha
  • Milan Sloup | Prahy 4
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku