Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy
1270 signatures

Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy

Author: Alena Štrobová | Uploaded: 19.06.2018 | 1270 signatures
Share it with your friends

Vážený pane premiére, pane ministře dopravy, vážené zastupitelky a zastupitelé hl.m. Prahy,

 

my, níže podepsaní občané, se na vás obracíme s žádostí o podporu řešení okruhu kolem Prahy, které povede k vyloučení tranzitní kamionové dopravy z území hlavního města a středočeských obcí, při respektování zákonných požadavků na ochranu životního prostředí, zdraví obyvatel a územního rozvoje.

 

Současný návrh SOKP dle zásad územního rozvoje však zavádí tranzitní nákladní dopravu do Prahy. Realizace dnes již dálničního průtahu by vedla ke zhoršení dopravní situace a životního prostředí zejména v městských částech na východě a na severu Prahy a měla by negativní dopady na cca 100 000 obyvatel.

 

SOKP dle ZÚR je tedy v rozporu s nařízením č. 1315/2013/EU o transevropských dopravních sítích (TEN-T). K zásadám rozvoje TEN-T patří především zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu, rychlé spojení velkých aglomerací, obcházení městských oblastí, oddělení městské a tranzitní dopravy.

 

Odmítáme prosazování více než 50 let staré koncepce SOKP, která vznikala za jiné geopolitické situace pro zcela odlišné intenzity dopravy a předpokládanou zátěž než dnes. Od té doby došlo k významnému rozvoji města a obrovskému nárůstu dopravy v důsledku přechodu na tržní hospodářství a zapojení do evropských struktur.

 

Žádáme vás tímto o následující:
1.Iniciovat objektivní posouzení variant řešení pro vyloučení tranzitní, zejména kamionové dopravy z území hl.m. Prahy
2.Projednat navrhované varianty a vybrat tu, která se ukáže jako nejvhodnější z hlediska dopadů na obyvatele, ochrany životního prostředí, bezpečnosti dopravy, nákladů a územního rozvoje
3.Vymezit koridor vybrané varianty v územně plánovacích dokumentech a iniciovat přípravu podkladů pro proces EIA
4.Řešit odděleně od tranzitu dopravní obslužnost v okrajových částech Prahy

 

Věříme, že se podaří najít řešení přínosné pro Prahu i Středočeský kraj.

 

News

18.09.2019 20:09

Petiční akce na podporu rozumného řešení okruhu na Staroměstském náměstí v pátek 20.9. od 9:00 do 12:00

V souvislosti s konáním akce Stávka za klima v Praze budeme sbírat podpisy a rozdávat letáky. Petiční stánek postavíme již kolem 9 hod. Očekává se velká účast lidí, kterým není lhostejná budoucnost naší planety a ochrana životního prostředí. Velmi uvítáme vaši podporu a pomoc se sběrem podpisů a informování účastníků stávky za klima o problematice Pražského okruhu. Čím více nás bude, tím lépe.

http://www.drahan.chabry.cz/d-935-peticni-akce-na-staromestskem-namesti.html

Informace o stávce za klima

https://www.facebook.com/events/2376931032633940

 

 

 

29.09.2019 16:53

26.9. vyšel zajímavý článek chaberského zastupitele Petra Kasy s názvem "Žádost o posudek k nejproblematičtější části okruhu". Citujeme:
"Těžko bychom na území hlavního města Prahy hledali v celé jeho historii stavbu, která by v případě realizace, přinesla metropoli tolik negativních vlivů:
- Stavba by prakticky úplně zničila přírodní chráněnou oblast Drahaň – Troja, ...
- by přivedla přibližně 80 až 90 tisíc automobilů do těsné blízkosti domovů zhruba 35 tisíc obyvatel severního města.
- je v rozporu se všemi zásadami budování tranzitních dopravních staveb na území Evropské unie.
- naprosto odporuje svým trasováním, zásahem do města i blízkostí k historickému centru všem zásadám výstavby dálnic i zdravému rozumu."

"Očekáváme, že odpor, který se proti této na první pohled možná bohulibé stavbě zvedne, bude dostatečně silný na to, aby se politici i odborníci zamysleli a začali okamžitě hledat alternativy, které budou reflektovat současný i budoucí stav tranzitní dopravy v kontextu České republiky a střední Evropy."

https://18400.cz/zadost-o-posudek-k-nejproblematictejsi-casti-okruhu-vede-pouhych-5-km-od-prazskeho-hradu-v-tesne-blizkosti-huste-obydlenych-mist-a-skrz-chranenou-oblast-drahan-troja/

 

 

 

12.10.2019 23:04

Připomínky k zjišťovacímu řízení EIA SOKP 518 a 519

Během září 2019 bylo zahájeno zjišťovací řízení EIA k SOKP 518 (Ruzyně – Suchdol) a SOKP 519 (Suchdol – Březiněves).

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření Ministerstvu životního prostředí ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení záměru na úředních deskách dotčených krajů.

Připravili jsme vzorové připomínky pro veřejnost, které si můžete stáhnout zde:
SOKP 518 – https://rozumnadoprava.cz/…/…/Připomínky-k-EIA-SOKP-518.docx

SOKP 519 – doplníme nejpozději do 20. 10. 2019

Stačí doplnit na konci textu jméno a příjmení a adresu trvalého bydliště, převést do pdf a odeslat e-mailem na podatelnu Ministerstva životního prostředí: posta@mzp.cz

Termíny podání připomínek jsou následující:
SOKP 518 Středočeský kraj – do 11. 10. 2019
SOKP 518 Praha – do 16. 10. 2019
SOKP 519 Středočeský kraj – do 28. 10. 2019
SOKP 519 Praha – do 31. 10. 2019

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na info@rozumnadoprava.cz

Veškeré podklady naleznete na portálu CENIA:
SOKP 518 – https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP486
SOKP 519 – https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP488

Další informace naleznete na webu:
https://rozumnadoprava.cz/index.php/pripominky-k-zjistovacimu-rizeni-eia-sokp-518-a-519/

a Facebooku  https://www.facebook.com/rozumnadoprava/posts/603842150150547

 

 

12.10.2019 23:10

Připomínky k zjišťovacímu řízení EIA SOKP 518 – termín podání do  16.10.

Připravili jsme vzorové připomínky pro veřejnost, které si můžete stáhnout zde:
https://rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2019/10/Připomínky-k-EIA-SOKP-518.docx

Stačí doplnit na konci textu jméno a příjmení a adresu trvalého bydliště, převést do pdf a odeslat e-mailem na podatelnu Ministerstva životního prostředí: posta@mzp.cz

 

30.10.2019 21:13

Ve čtvrtek 31.října je termín pro podání připomínek k úseku SOKP 519 (Suchdol – Březiněves) v rámci zjišťovacího řízení EIA (posuzování vlivů na životní prostředí). Ve spolupráci se spolkem Za Lepší Chabry www.18400.cz jsme připravili vzorové připomínky pro veřejnost, které si můžete stáhnout na tomto odkaze:
 https://rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2019/10/Připomínky-k-EIA-SOKP-519.docx

Stačí doplnit na na začátku textu datum, na konci textu jméno a příjmení a adresu trvalého bydliště, převést do pdf. Podat lze následovně:
- poslat datovou schránkou na MŽP (ID datové schránky: 9gsaax4)
- odeslat e-mailem na podatelnu Ministerstva životního prostředí: posta@mzp.cz
- podat osobně na podatelně MŽP
Další informace naleznete na webu:
https://rozumnadoprava.cz/pripominky-k-zjistovacimu-rizeni-eia-sokp-518-a-519/

 

25.11.2019 11:27

Diskuzní setkání "Bohnice, Čimice – letadla a dálnice"
Kdy: středa 27. 11. 2019 od 18 hodin
Kde: Kulturní dům KRAKOV (malý divadelní sál), Těšínská 600, Praha 8 – Bohnice

Vznikne na severu Prahy jeden z nejvytíženějších dopravních koridorů ve střední Evropě?

Podle územních plánů se připravují dva projekty, které budou mít zásadní dopady na dopravní situaci, životní prostředí, zdraví obyvatel a rozvoj na severu Prahy.
- Transevropská dálnice (úseky SOKP 518 a 519) s denním provozem cca 90 - 100 tisíc vozidel
- Paralelní dráha (jedna už je v provozu) pro přepravu až 30 mil. pasažérů ročně

Více informací naleznete na http://www.drahan.chabry.cz/d-938-.html a www.facebook.com/events/415276662478051/

 

 

12.12.2019 22:31

Vznikne na severu Prahy jeden z nejvytíženějších dopravních koridorů ve střední Evropě?

Podle územních plánů se připravují dva projekty, které budou mít zásadní dopady na dopravní situaci, životní prostředí, zdraví obyvatel a rozvoj na severu Prahy.

- Transevropská dálnice (SOKP 518 a 519) s denním provozem cca 90-100 tisíc vozidel.
- Paralelní dráha (jedna už je v provozu), která rozšíří kapacitu současného letiště téměř na dvojnásobek (až 30 mil. pasažérů).

Jaký je aktuální stav příprav, jaké budou dopady, jaká jsou alternativní řešení a další relevantní otázky byly předmětem diskusního setkání s názvem „Bohnice, Čimice – letadla a dálnice“, které se konalo 27. listopadu v Praze 8 – Bohnicích. 

Reportáž z akce včetně prezentací naleznete na tomto odkaze:
https://rozumnadoprava.cz/vznikne-na-severu-prahy-jeden-z-nejvytizenejsich-dopravnich-koridoru-ve-stredni-evrope/

 

04.03.2020 22:19

Připomínky / námitky ke stavební uzávěře SOKP 518, 519 a 520 - podání do pátku 6.3. včetně

Dne 5. 2. 2020 Rada hl. m. Prahy vydala veřejnou vyhlášku – oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek:
Územní opatření o stavební uzávěře pro stavby č. 518 Ruzyně – Suchdol, č. 519 Suchdol – Březiněves a č. 520 Březiněves – Satalice SOKP.

Ve spolupráci s právníky jsme připravili text připomínek a námitek pro uvedené stavby, které jsou ke stažení zde:
https://rozumnadoprava.cz/oznameni-o-stavebni-uzavere-pro-sokp-518-519-a-520/

Připomínky / námitky je zapotřebí podat do pátku 6. března 2020 (včetně) písemnou formou do podatelny Magistrátu hl. m. Prahy nebo zaslat na adresu:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

nebo elektronicky datovou schránkou Magistrátu hl. m. Prahy: 48ia97h

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na info@rozumnadoprava.cz

 

 

04.05.2020 17:12

Aktuality k Pražskému okruhu a dopravě můžete sledovat na Facebooku Rozumná doprava www.facebook.com/rozumnadoprava

Nejnovější příspěvek se týká článku z E15 "Dostavba pražského okruhu vázne. Ministerstvo dopravy tlačí Prahu k souhlasu s rozšířením letiště." 
Citujeme náš komentář: 
"Pevně věříme, že ani jeden z těchto záměrů vedoucí k radikálnímu zhoršení životního prostředí na severu Prahy NEPROJDE. V dnešní době, kdy se propadá ekonomika, stovky tisíc obyvatel mají existenční problémy a země je sužována historickým suchem, stát tlačí na realizaci extrémně nákladných a nekoncepčních projektů, z kterých bude profitovat úzká skupina lidí a firem."
Více na: https://www.facebook.com/rozumnadoprava/posts/756452784889482

 

 

24.05.2020 21:42

Mockrát vám děkujeme za podpis petice a velmi uvítáme, když ji budete dále šířit. Bližší informace k problematice Pražského okruhu a jeho dopadech na dopravní situaci, životní prostředí a zdraví obyvatel naleznete na 
www.rozumnadoprava.cz

www.drahan.chabry.cz

a aktuální informace na Facebooku:
www.facebook.com/rozumnadoprava/

www.facebook.com/naddrahanskumudolim/

Pokud budete mít dotazy nebo zájem se zapojit do našich aktivit, můžete nás kontaktovat na 
petice-rozumnyokruh@post.cz

 

 

27.08.2020 13:50

Pražský okruh a dopady na ovzduší - námitky do 31.8.

Ministerstvo životního prostředí vyvěsilo dne 4. 8. 2020 na portálu CENIA oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01: Aktualizace 2020“. Jako jedno z hlavních opatření pro zlepšení kvality ovzduší v pražské aglomeraci se uvádí „Kompletní dostavba Pražského okruhu“, a to v trase skrz Prahu. Ve skutečnosti toto „opatření“ podle nezávislých odborníků povede k výraznému zhoršení ovzduší v pražské aglomeraci. Proto je důležité, aby co nejvíce subjektů z řad veřejnosti, městských částí, obcí a spolků trvalo na vynětí „SOKP“ z této koncepce v rámci zjišťovacího řízení.

Námitky lze podat do pondělí 31. srpna poštou, e-mailem nebo datovou schránkou na
Poštovní adresa: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Elektronická adresa podatelny: posta@mzp.cz
ID datové schránky: 9gsaax4

Zpracováné námitky si můžete stáhnout na webu
https://rozumnadoprava.cz/pripominky-ke-koncepci-PZKO-aglomerace-Praha-CZ01-Aktualizace-2020/

Stačí doplnit jméno a příjmení a adresu bydliště. Do předmětu prosím uvést: Námitky ke koncepci „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01: Aktualizace 2020“.

 

15.11.2020 21:09

Milionová sázka o Pražský okruh

Petr Kasa, úspěšný podnikatel, zastupitel a filantrop, vyzval hejtmanku Středočeského kraje Petru Peckovou a náměstka pro dopravu Martina Kupku k uzavření sázky o 1.000.000 Kč ohledně dostavby severní části Pražského okruhu (úseky 518, 519, 520). 

Pevně věříme, že tato iniciativa vyvolá rozsáhlejší diskusi o nedostatcích desítky let staré trasy okruhu a povede aspoň některé politiky k přehodnocení postoje k řešení tranzitní a městské dopravy v Praze a Středočeském kraji.

Celé znění výzvy si můžete přečíst na tomto odkaze:
https://rozumnadoprava.cz/milionova-sazka-o-prazsky-okruh/

 


 

 

23.11.2020 10:00

Připomínky k oznámení záměru D0, stavba 520  

Termín podání je 25.11. 

V druhé polovině října 2020 bylo zahájeno zjišťovací řízení EIA k Pražskému okruhu stavba 520 (Březiněves – Satalice).

Zpracované připomínky pro veřejnost si můžete stáhnout na tomto odkaze:
https://rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2020/11/Pripominky-k-EIA-SOKP-520_verejnost.docx

Stačí doplnit na konci textu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a datum, vytisknout nebo převést do PDF a poslat poštou, e-mailem nebo datovou schránkou na

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

Elektronická adresa podatelny:   posta@mzp.cz

ID datové schránky:   9gsaax4

Další informace naleznete na webu:
https://rozumnadoprava.cz/pripominky-k-zjistovacimu-rizeni-eia-sokp-520/

 

 

 

09.12.2020 22:43

Z oficiálních dat, odborných analýz a zkušeností z praxe vyplývá, že dostavba Pražského okruhu v prosazované trase dle ZÚR Praze NEPOMŮŽE. Potvrzují to i nezávislí odborníci jako např. prof. Michal Vojtíšek, který napsal otevřený dopis Ministerstvu životního prostředí v souvislostí se zjišťovacím řízením EIA ke stavbě 520. Citujeme:
 "Realizací stavby dojde k podstatnému zvýšení dopravního zatížení metropolitní oblasti Prahy indukovanou dopravou. S tím bude spojen nárůst emisí CO2, zdravotně rizikových látek, a hluku."
Celé znění dopisu naleznete zde:
https://www.akademiemobility.cz/aktuality/1291/otevreny-dopis-na-mzp-k-dostavbe-prazskeho-okruhu-sokp-520-mzp500

Aktuality k problematice dopravy a Pražského okruhu můžete sledovat také na Facebooku:
https://www.facebook.com/rozumnadoprava

 

 

21.03.2021 17:13

Minulý měsíc podala naše Platforma vyjádření k návrhu 4. Aktualizace Politiky územního rozvoje ČR. Naše připomínky se týkají zejména nevhodného vymezení koridoru Pražského okruhu na rozhraní Prahy a Středočeského kraje, které je v rozporu s několika ustanoveními Politiky územního rozvoje.
- Je veden intenzivně zastavěnými částmi města.
- Nezajistí účelnou distribuci zdrojové a cílové dopravy v metropolitní oblasti.
- Nepodporuje vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury.
- Záměr je umístěn do vysoce konfliktních lokalit.
- Ohrozí vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně, zničí část lesních porostů a omezí prostupnost krajiny zejména na severu Prahy.
- Povede k dalšímu významnému zhoršování stavu na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví.
- Zabere plochu pro bydlení uvnitř zastavěného území a způsobí fragmentaci krajiny a zábor ploch veřejné zeleně.
- Je v zásadním konfliktu s přírodou, krajinou, kulturními a civilizačními hodnotami.
- Nerespektuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě TEN-T.
Kompletní znění našeho vyjádření naleznete zde:
https://rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2021/02/PUR_pripominky_Platforma.pdf

 

 

29.03.2021 13:55

Procházky v trase plánované dálnice v rámci dubnové výzvy 10 000 kroků

Od 1. do 30. dubna probíhá celostátní výzva 10 000 kroků, jejímž cílem je motivovat lidi k aktivnímu pohybu. Naše Platforma tuto výzvu podporuje a připravili jsme pro vás naučné stezky v trase plánovaného dálničního okruhu 518 a 519 mezi Suchdolem a Dolními Chabry. V průběhu března je možné se registrovat na https://portal.desettisickroku.cz/

V případě účasti nám prosím pošlete po ukončení soutěže, nejpozději do 10. května 2021 výpis vašich výsledků z portálu, printscreeny absolvovaných procházek v trase okruhu, případně pár fotek. Na pět nejlepších účastníků čekají zajímavé odměny od naší Platformy. Pro komunikaci ohledně výzvy a zaslání uvedených podkladů prosím použijte tento email  desettisic-platforma@post.cz

Účelem této aktivity Platformy je seznámit veřejnost, ale i politiky s přírodními a rezidenčními lokalitami, kudy je naplánovaná dálnice a získat co nejširší podporu pro rozumné alternativní řešení.

Bližší informace naleznete na
https://rozumnadoprava.cz/dubnova-vyzva-10-000-kroku/

www.desettisickroku.cz 

 

26.04.2021 16:28

I MY MŮŽEME ZVÍTĚZIT!

"Zvítězili jsme: Javor stříbrný bude na svém místě dále růst!
To je obrovské vítězství občanů, kteří ukázali, že, když se spojí, mohou společně změnit i to, co už bylo dávno rozhodnuto..." 
Máme velkou radost, že se podařilo zachránit vzácný strom v centru Prahy! Pojďme zmobilizovat občany a přimět politiky, aby zachránili tisíce vzrostlých stromů v prosazované trase Pražského okruhu, zejména v oblasti přírodního parku Drahaň-Troja! Nesmíme dopustit likvidaci krásné pražské přírody transevropskou dálnicí! Přitom existuje široká škála řešení dopravy, která jsou mnohem efektivnější a ohleduplnější k lidem, městu a přírodě.
Více informací naleznete na:
www.facebook.com/rozumnadoprava/posts/1010269929507765

Můžete nás kontaktovat na: petice-rozumnyokruh@post.cz

 


 

 

04.05.2021 11:32

Děkujeme za Váš podpis a srdečně Vás zveme do naší FB skupiny "Máme rádi přírodní park Draháň-Troja".
www.facebook.com/groups/mame.radi.pp.drahan.troja

Jejím účelem je podpořit rozvoj přírodního a rekreačního zázemí parku Drahaň-Troja a dalších přírodních památek v trase plánované dálnice a chránit je před nevhodnými stavebními záměry (Pražský okruh, ale i další dopravní či developerské projekty). Můžete zde sdílet příspěvky a komunikovat s dalšími členy skupiny. 

V případě, že nemáte Facebook, budeme Vás nadále informovat o novinkách a akcích související s tématem petice prostřednictvím aktualit nebo můžete sledovat web www.rozumnadoprava.cz a www.drahan.chabry.cz
Náš kontakt: petice-rozumnyokruh@post.cz 

Děkujeme za Vaši podporu, které si velmi vážíme.

 

05.06.2021 22:21

Dnes (5. června) je Mezinárodní den životního prostředí, který od roku 1974 pořádá OSN s cílem upozornit na problémy znečištění a globální změny klimatu. V ČR je doprava druhým největším zdrojem emisí po energetice a v Praze má největší podíl na znečištění ovzduší. Klíčové strategické dokumenty si kladou za cíl snižovat emise z dopravy. 
Přesto magistrát hl. m. Prahy prosazuje na svém území výstavbu dálničních komunikací v rozporu se strategickými dokumenty a klimatickými závazky ČR.
K Mezinárodnímu dni životního prostředí přejeme našemu hlavnímu městu, aby odolalo snahám politiků a na ně napojených lobbistů protlačit nevhodné stavební záměry a aby se stalo zdravějším a příjemnějším pro život.
Bližší informace naleznete na: 
www.facebook.com/rozumnadoprava/posts/1034690733732351

A můžete se přidat do naší Facebookové skupiny:
www.facebook.com/groups/mame.radi.pp.drahan.troja

 

 

21.06.2021 19:19

Nový článek o dálnici skrz přírodní park Drahaň-Troja 

Minulý týden vyšel článek o PP Drahaň-Troja v časopise Na Dotek (viz odkaz str. 16). Časopis je možné si vyzvednout i v papírové podobě na mnoha distribučních místech v Praze (str. 34).
Citujeme z článku:
"Přírodní park Drahaň-Troja zároveň slouží jako rekreační zázemí pro desítky tisíc obyvatel Prahy. Zejména v době tzv. „lockdownu“ byla tato oblast hojně navštěvována nejen místními obyvateli, ale i výletníky ze vzdálenějších částí metropole. Na základě desítky let starých plánů však hrozí devastace velké části přírodního parku Drahaň-Troja a nenávratné poškození Vltavského kaňonu šestiproudou transevropskou dálnicí D0. Již před cca 20 lety byl tento záměr hodnocen velmi kriticky ze strany několika odborných institucí a Česká inspekce životního prostředí jej dokonce označila za nepřijatelný..."

http://na-dotek.cz/wp-content/uploads/2018/03/Dotek28.pdf#page=16

 

 

06.09.2021 12:45

Zastánci transevropské dálnice skrz Prahu často argumentují tím, že musí vést Prahou, aby sloužila Pražanům a dojíždějícím Středočechům. Dle dopravně- inženýrských podkladů má podíl tranzitu na jednotlivých úsecích SOKP činit pouze 25%, zbytek bude tvořit především vnitroměstská a příměstská doprava. Tato stavba má "usnadnit" dojíždění autem a cesty autem mezi okrajovými městskými částmi. Kromě evidentního rozporu se strategickými dokumenty a klimatickými závazky ČR, které kladou důraz na přechod k nízkoemisním a bezemisním druhům dopravy a budování města krátkých vzdáleností, politici a jejich "odborní" poradci přehlížejí známý jev dopravní indukce. Odborné studie a zkušenosti z praxe potvrzují "Čím více silnic se postaví, tím více na nich bude jezdit aut".
Sdílíme video, které výstižně vysvětluje, proč dálnice do města nepatří.
https://www.youtube.com/watch?v=2z7o3sRxA5g

 

 

22.09.2021 23:10

Procházky v trase plánované dálnice v rámci říjnové výzvy 10 000 kroků

Od 1. do 31. října probíhá celostátní výzva 10 000 kroků, jejímž cílem je motivovat lidi k aktivnímu pohybu. Naše Platforma tuto výzvu podporuje a připravili jsme pro vás naučné stezky v trase plánovaného dálničního okruhu 518 a 519 mezi Suchdolem a Dolními Chabry. V průběhu září je možné se registrovat na https://portal.desettisickroku.cz/

Uvítáme, když nám zašlete fotky ze svých procházek na desettisic-platforma@post.cz, které s vaším souhlasem můžeme zveřejnit nebo když budete sdílet svoje zážitky v naší FB komunitě „Máme rádi přírodní park Drahaň Troja“ 

www.facebook.com/groups/mame.radi.pp.drahan.troja

Účelem této aktivity Platformy je seznámit veřejnost, ale i politiky s přírodními a rezidenčními lokalitami, kudy je naplánovaná dálnice a získat co nejširší podporu pro rozumné alternativní řešení.

Bližší informace naleznete na
https://rozumnadoprava.cz/rijnova-vyzva-10-000-kroku/

www.desettisickroku.cz

 

 

 

29.01.2022 23:41

Spolupracovníci Platformy www.rozumnadoprava.cz komunikují s novou vládou ohledně rozumného řešení tranzitní a městské dopravy v pražské aglomeraci, které bude splňovat zákonné požadavky na bezpečnost provozu, ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel a bude v souladu s evropskou legislativou TEN-T o transevropských dopravních sítích.
Více informací naleznete v přiloženém článku.

https://18400.cz/dolni-chabry-versus-ods-mame-novou-vladu-zacina-dalsi-kolo-boje-o-sestiproudou-dalnici-pres-dolni-chabry/?

 


 

 

24.03.2022 22:20

Historická krajina versus dálnice

Sdílíme krásný článek od paní architektky Lenky Hornychové o historické krajině na severu Prahy, která je ohrožena stavbou transevropské dálnice.

https://rozumnadoprava.cz/historicka-krajina-versus-dalnice/

Citujume:

"V dnešní době, která klade důraz na péči o přírodu, o klima, krajinnou ekologii a kvalitu života, je šance vytvořit v blízkosti téměř centra Prahy zelený rekreační park s přesahem do nejstarší historie Čech, místo pro odpočinek a vzdělávání. Navazoval by na areály zoologické zahrady a botanické zahrady a zachovával by původní krajinný ráz středních Čech. Praha je zdaleka nejlidnatější město a potřebuje rekreační zázemí. Životní styl, kdy lidé opouštějí o víkendech své byty, aby se přesunuli někam, kde je krajina krásnější a zelenější, není udržitelný ani perspektivní. Severní část Prahy s velkými sídlišti a atraktivními celoměstskými aktivitami si zaslouží volné spojení s krajinou, ne zaškrcení evropskou dálnicí vedenou v místech nejcennějších přírodních parků a historických památek, které budou touto technickou stavbou nenávratně zničeny."

 

02.06.2022 22:22

Pražský okruh v kontextu 21. století - beseda s občany
Kde: Velký sál v budově úřadu městské části Praha-Dolní Chabry
Kdy: úterý, 7. června od 18 hodin

7. června od 18 hodin pořádá městská část Dolní Chabry besedu na téma Pražského okruhu, resp. transevropské dálnice skrz rezidenční, rekreační a přírodní lokality na území hl. města Prahy. Dozvíte se mj. o dopadech realizace této stavby na dopravní situaci, životní prostředí a zdraví obyvatel a o udržitelném alternativním řešení.  Bližší informace naleznete v odkaze níže.
https://www.dchabry.cz/aktualita/5504-pozvanka-na-verejnou-besedu-k-prazskemu-okruhu

Akci bude možné sledovat také online na Facebooku městské části.
www.facebook.com/events/1341942236316473

 

 

11.07.2022 11:16

Díky vaší podpoře jsme podali námitky k Metropolitnímu plánu hl. města Prahy! 
V řádném termínu do 30. 6. 2022 naše Platforma podala námitky k nevhodnému vymezení koridoru Pražského okruhu skrz rezidenční, rekreační a přírodní lokality na území hlavního města Prahy, který je zakreslen v návrhu Metropolitního plánu. Díky podpoře cca 750 obyvatel s trvalým bydlištěm v Praze, kteří v průběhu června podepsali petici ke zmocnění Platformy jako zástupce veřejnosti, budeme moci tyto námitky také projednat a v případě neuspokojivého vypořádání dát věc k soudu.

Celé znění námitek naleznete na tomto odkaze:
https://rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2022/06/Namitky-k-Prazskemu-okruhu-v-MPP_Platforma_27.6.2022.pdf

Další informace naleznete také v našem příspěvku na Facebooku:

www.facebook.com/rozumnadoprava/posts/pfbid02qSWtcn2SGr61KYAdksHQc31wdw7nCz1BpVQxxNKprmeQA2a2wUxfvfEpcqhgLBSGl

a na našem webu: 
https://rozumnadoprava.cz/namitky-k-metropolitnimu-planu/

 

 

To whom will the petition be forwarded: Předseda vlády ČR, Ministr dopravy ČR, Magistrát hl.m. Prahy

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Sign this petition

Signatures | 1270 (+76 not confirmed)

 • Zdeněk Urban | Praha 6 - Lysolaje
 • Adéla Hostašová | Praha
 • Kateřina Pankratova | Praha 8
 • Lukas Marek Marek | Praha 8
 • Miloslav Šlehofer | Praha 8
 • Iveta Vojtěchová | Praha 8 - Čimice
 • Linda Havrdová Havrdová | Praha 8
 • Lenka Svobodová | Praha 8
 • Pavel Svoboda | Praha 8 - Dolní Chabry
 • Kateřina Margoliusová Margoliusová | Praha
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku