Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy
764 podpisů

Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy

Autor: Alena Štrobová | vloženo: 19.06.2018 | 764 podpisů
Sdílejte s přáteli

Vážený pane premiére, pane ministře dopravy, vážené zastupitelky a zastupitelé hl.m. Prahy,

 

my, níže podepsaní občané, se na vás obracíme s žádostí o podporu řešení okruhu kolem Prahy, které povede k vyloučení tranzitní kamionové dopravy z území hlavního města a středočeských obcí, při respektování zákonných požadavků na ochranu životního prostředí, zdraví obyvatel a územního rozvoje.

 

Současný návrh SOKP dle zásad územního rozvoje však zavádí tranzitní nákladní dopravu do Prahy. Realizace dnes již dálničního průtahu by vedla ke zhoršení dopravní situace a životního prostředí zejména v městských částech na východě a na severu Prahy a měla by negativní dopady na cca 100 000 obyvatel.

 

SOKP dle ZÚR je tedy v rozporu s nařízením č. 1315/2013/EU o transevropských dopravních sítích (TEN-T). K zásadám rozvoje TEN-T patří především zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu, rychlé spojení velkých aglomerací, obcházení městských oblastí, oddělení městské a tranzitní dopravy.

 

Odmítáme prosazování více než 50 let staré koncepce SOKP, která vznikala za jiné geopolitické situace pro zcela odlišné intenzity dopravy a předpokládanou zátěž než dnes. Od té doby došlo k významnému rozvoji města a obrovskému nárůstu dopravy v důsledku přechodu na tržní hospodářství a zapojení do evropských struktur.

 

Žádáme vás tímto o následující:
1.Iniciovat objektivní posouzení variant řešení pro vyloučení tranzitní, zejména kamionové dopravy z území hl.m. Prahy
2.Projednat navrhované varianty a vybrat tu, která se ukáže jako nejvhodnější z hlediska dopadů na obyvatele, ochrany životního prostředí, bezpečnosti dopravy, nákladů a územního rozvoje
3.Vymezit koridor vybrané varianty v územně plánovacích dokumentech a iniciovat přípravu podkladů pro proces EIA
4.Řešit odděleně od tranzitu dopravní obslužnost v okrajových částech Prahy

 

Věříme, že se podaří najít řešení přínosné pro Prahu i Středočeský kraj.

 

Aktuality

18.09.2019 20:09

Petiční akce na podporu rozumného řešení okruhu na Staroměstském náměstí v pátek 20.9. od 9:00 do 12:00

V souvislosti s konáním akce Stávka za klima v Praze budeme sbírat podpisy a rozdávat letáky. Petiční stánek postavíme již kolem 9 hod. Očekává se velká účast lidí, kterým není lhostejná budoucnost naší planety a ochrana životního prostředí. Velmi uvítáme vaši podporu a pomoc se sběrem podpisů a informování účastníků stávky za klima o problematice Pražského okruhu. Čím více nás bude, tím lépe.

http://www.drahan.chabry.cz/d-935-peticni-akce-na-staromestskem-namesti.html

Informace o stávce za klima

https://www.facebook.com/events/2376931032633940

 

 

 

29.09.2019 16:53

26.9. vyšel zajímavý článek chaberského zastupitele Petra Kasy s názvem "Žádost o posudek k nejproblematičtější části okruhu". Citujeme:
"Těžko bychom na území hlavního města Prahy hledali v celé jeho historii stavbu, která by v případě realizace, přinesla metropoli tolik negativních vlivů:
- Stavba by prakticky úplně zničila přírodní chráněnou oblast Drahaň – Troja, ...
- by přivedla přibližně 80 až 90 tisíc automobilů do těsné blízkosti domovů zhruba 35 tisíc obyvatel severního města.
- je v rozporu se všemi zásadami budování tranzitních dopravních staveb na území Evropské unie.
- naprosto odporuje svým trasováním, zásahem do města i blízkostí k historickému centru všem zásadám výstavby dálnic i zdravému rozumu."

"Očekáváme, že odpor, který se proti této na první pohled možná bohulibé stavbě zvedne, bude dostatečně silný na to, aby se politici i odborníci zamysleli a začali okamžitě hledat alternativy, které budou reflektovat současný i budoucí stav tranzitní dopravy v kontextu České republiky a střední Evropy."

https://18400.cz/zadost-o-posudek-k-nejproblematictejsi-casti-okruhu-vede-pouhych-5-km-od-prazskeho-hradu-v-tesne-blizkosti-huste-obydlenych-mist-a-skrz-chranenou-oblast-drahan-troja/

 

 

 

12.10.2019 23:04

Připomínky k zjišťovacímu řízení EIA SOKP 518 a 519

Během září 2019 bylo zahájeno zjišťovací řízení EIA k SOKP 518 (Ruzyně – Suchdol) a SOKP 519 (Suchdol – Březiněves).

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření Ministerstvu životního prostředí ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení záměru na úředních deskách dotčených krajů.

Připravili jsme vzorové připomínky pro veřejnost, které si můžete stáhnout zde:
SOKP 518 – https://rozumnadoprava.cz/…/…/Připomínky-k-EIA-SOKP-518.docx

SOKP 519 – doplníme nejpozději do 20. 10. 2019

Stačí doplnit na konci textu jméno a příjmení a adresu trvalého bydliště, převést do pdf a odeslat e-mailem na podatelnu Ministerstva životního prostředí: posta@mzp.cz

Termíny podání připomínek jsou následující:
SOKP 518 Středočeský kraj – do 11. 10. 2019
SOKP 518 Praha – do 16. 10. 2019
SOKP 519 Středočeský kraj – do 28. 10. 2019
SOKP 519 Praha – do 31. 10. 2019

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na info@rozumnadoprava.cz

Veškeré podklady naleznete na portálu CENIA:
SOKP 518 – https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP486
SOKP 519 – https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP488

Další informace naleznete na webu:
https://rozumnadoprava.cz/index.php/pripominky-k-zjistovacimu-rizeni-eia-sokp-518-a-519/

a Facebooku  https://www.facebook.com/rozumnadoprava/posts/603842150150547

 

 

12.10.2019 23:10

Připomínky k zjišťovacímu řízení EIA SOKP 518 – termín podání do  16.10.

Připravili jsme vzorové připomínky pro veřejnost, které si můžete stáhnout zde:
https://rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2019/10/Připomínky-k-EIA-SOKP-518.docx

Stačí doplnit na konci textu jméno a příjmení a adresu trvalého bydliště, převést do pdf a odeslat e-mailem na podatelnu Ministerstva životního prostředí: posta@mzp.cz

 

30.10.2019 21:13

Ve čtvrtek 31.října je termín pro podání připomínek k úseku SOKP 519 (Suchdol – Březiněves) v rámci zjišťovacího řízení EIA (posuzování vlivů na životní prostředí). Ve spolupráci se spolkem Za Lepší Chabry www.18400.cz jsme připravili vzorové připomínky pro veřejnost, které si můžete stáhnout na tomto odkaze:
 https://rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2019/10/Připomínky-k-EIA-SOKP-519.docx

Stačí doplnit na na začátku textu datum, na konci textu jméno a příjmení a adresu trvalého bydliště, převést do pdf. Podat lze následovně:
- poslat datovou schránkou na MŽP (ID datové schránky: 9gsaax4)
- odeslat e-mailem na podatelnu Ministerstva životního prostředí: posta@mzp.cz
- podat osobně na podatelně MŽP
Další informace naleznete na webu:
https://rozumnadoprava.cz/pripominky-k-zjistovacimu-rizeni-eia-sokp-518-a-519/

 

25.11.2019 11:27

Diskuzní setkání "Bohnice, Čimice – letadla a dálnice"
Kdy: středa 27. 11. 2019 od 18 hodin
Kde: Kulturní dům KRAKOV (malý divadelní sál), Těšínská 600, Praha 8 – Bohnice

Vznikne na severu Prahy jeden z nejvytíženějších dopravních koridorů ve střední Evropě?

Podle územních plánů se připravují dva projekty, které budou mít zásadní dopady na dopravní situaci, životní prostředí, zdraví obyvatel a rozvoj na severu Prahy.
- Transevropská dálnice (úseky SOKP 518 a 519) s denním provozem cca 90 - 100 tisíc vozidel
- Paralelní dráha (jedna už je v provozu) pro přepravu až 30 mil. pasažérů ročně

Více informací naleznete na http://www.drahan.chabry.cz/d-938-.html a www.facebook.com/events/415276662478051/

 

 

12.12.2019 22:31

Vznikne na severu Prahy jeden z nejvytíženějších dopravních koridorů ve střední Evropě?

Podle územních plánů se připravují dva projekty, které budou mít zásadní dopady na dopravní situaci, životní prostředí, zdraví obyvatel a rozvoj na severu Prahy.

- Transevropská dálnice (SOKP 518 a 519) s denním provozem cca 90-100 tisíc vozidel.
- Paralelní dráha (jedna už je v provozu), která rozšíří kapacitu současného letiště téměř na dvojnásobek (až 30 mil. pasažérů).

Jaký je aktuální stav příprav, jaké budou dopady, jaká jsou alternativní řešení a další relevantní otázky byly předmětem diskusního setkání s názvem „Bohnice, Čimice – letadla a dálnice“, které se konalo 27. listopadu v Praze 8 – Bohnicích. 

Reportáž z akce včetně prezentací naleznete na tomto odkaze:
https://rozumnadoprava.cz/vznikne-na-severu-prahy-jeden-z-nejvytizenejsich-dopravnich-koridoru-ve-stredni-evrope/

 

04.03.2020 22:19

Připomínky / námitky ke stavební uzávěře SOKP 518, 519 a 520 - podání do pátku 6.3. včetně

Dne 5. 2. 2020 Rada hl. m. Prahy vydala veřejnou vyhlášku – oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek:
Územní opatření o stavební uzávěře pro stavby č. 518 Ruzyně – Suchdol, č. 519 Suchdol – Březiněves a č. 520 Březiněves – Satalice SOKP.

Ve spolupráci s právníky jsme připravili text připomínek a námitek pro uvedené stavby, které jsou ke stažení zde:
https://rozumnadoprava.cz/oznameni-o-stavebni-uzavere-pro-sokp-518-519-a-520/

Připomínky / námitky je zapotřebí podat do pátku 6. března 2020 (včetně) písemnou formou do podatelny Magistrátu hl. m. Prahy nebo zaslat na adresu:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

nebo elektronicky datovou schránkou Magistrátu hl. m. Prahy: 48ia97h

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na info@rozumnadoprava.cz

 

 

04.05.2020 17:12

Aktuality k Pražskému okruhu a dopravě můžete sledovat na Facebooku Rozumná doprava www.facebook.com/rozumnadoprava

Nejnovější příspěvek se týká článku z E15 "Dostavba pražského okruhu vázne. Ministerstvo dopravy tlačí Prahu k souhlasu s rozšířením letiště." 
Citujeme náš komentář: 
"Pevně věříme, že ani jeden z těchto záměrů vedoucí k radikálnímu zhoršení životního prostředí na severu Prahy NEPROJDE. V dnešní době, kdy se propadá ekonomika, stovky tisíc obyvatel mají existenční problémy a země je sužována historickým suchem, stát tlačí na realizaci extrémně nákladných a nekoncepčních projektů, z kterých bude profitovat úzká skupina lidí a firem."
Více na: https://www.facebook.com/rozumnadoprava/posts/756452784889482

 

 

24.05.2020 21:42

Mockrát vám děkujeme za podpis petice a velmi uvítáme, když ji budete dále šířit. Bližší informace k problematice Pražského okruhu a jeho dopadech na dopravní situaci, životní prostředí a zdraví obyvatel naleznete na 
www.rozumnadoprava.cz

www.drahan.chabry.cz

a aktuální informace na Facebooku:
www.facebook.com/rozumnadoprava/

www.facebook.com/naddrahanskumudolim/

Pokud budete mít dotazy nebo zájem se zapojit do našich aktivit, můžete nás kontaktovat na 
petice-rozumnyokruh@post.cz

 

 

27.08.2020 13:50

Pražský okruh a dopady na ovzduší - námitky do 31.8.

Ministerstvo životního prostředí vyvěsilo dne 4. 8. 2020 na portálu CENIA oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01: Aktualizace 2020“. Jako jedno z hlavních opatření pro zlepšení kvality ovzduší v pražské aglomeraci se uvádí „Kompletní dostavba Pražského okruhu“, a to v trase skrz Prahu. Ve skutečnosti toto „opatření“ podle nezávislých odborníků povede k výraznému zhoršení ovzduší v pražské aglomeraci. Proto je důležité, aby co nejvíce subjektů z řad veřejnosti, městských částí, obcí a spolků trvalo na vynětí „SOKP“ z této koncepce v rámci zjišťovacího řízení.

Námitky lze podat do pondělí 31. srpna poštou, e-mailem nebo datovou schránkou na
Poštovní adresa: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Elektronická adresa podatelny: posta@mzp.cz
ID datové schránky: 9gsaax4

Zpracováné námitky si můžete stáhnout na webu
https://rozumnadoprava.cz/pripominky-ke-koncepci-PZKO-aglomerace-Praha-CZ01-Aktualizace-2020/

Stačí doplnit jméno a příjmení a adresu bydliště. Do předmětu prosím uvést: Námitky ke koncepci „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01: Aktualizace 2020“.

 

Komu bude petice předána: Předseda vlády ČR, Ministr dopravy ČR, Magistrát hl.m. Prahy

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 83

25. 10. 2020 | jackson seo seo | hydrabad
Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. SOME TIP-TOP HEALTH TIPS
+0 | -0
doporučit +
09. 10. 2020 | JACKSON seo | hydrabad
Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include. hotstar premium account
+0 | -0
doporučit +
23. 09. 2020 | jackson seo | hydrabad
Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post. irumax
+0 | -0
doporučit +
07. 09. 2020 | JACKSON seo | hydrabad
In addition, you can purify 750 gallons of water (or six to eight months for a family of four) before you change the filter, but the replacement is relatively expensive. Amazon critics have chosen to use Apex's bench filter for benefits such as alkaline water-related immune system support and detoxification. Instead of being installed under the sink, this water filter sits on your countertop and sticks to most standard kitchen faucets. su filtrleri
It is an alkaline filter, which re-adds healthy minerals such as calcium, magnesium and potassium to the water by balancing the pH of the water to make it less acidic.
+0 | -0
doporučit +
02. 09. 2020 | JACKSON SEO | HYD
Thanks for the blog loaded with so many information. Stopping by your blog helped me to get what I was looking for. Jungle boys
+0 | -0
doporučit +
26. 08. 2020 | jackson seo seo | hyd
I think I have never seen such blogs ever before that has complete things with all details which I want. So kindly update this ever for us. Share balance from ufone to ufone
+0 | -0
doporučit +
24. 08. 2020 | JACKSON SEO | HYD
If your looking for Online Illinois license plate sticker renewals then you have need to come to the right place.We offer the fastest Illinois license plate sticker renewals in the state. United States News
+0 | -0
doporučit +
15. 08. 2020 | jackson seo seo | hyd
I found your this post while searching for some cap xidmeti
related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information.
+0 | -0
doporučit +
28. 06. 2020 | Veronika Bozděchová | Jesenice
Draháň-Troja je jedno z nejkrásnějších míst v okolí na severu Prahy. Navíc to neovlivní pouze místní, pravidelně potkávám lidi, kteří sem jezdí například z Palmovky běhat či se psem a o toto bychom všichni přišli, kdyby to prošlo.
+0 | -0
doporučit +
22. 06. 2020 | Martin Tříska | Zdiby Brnky
Dobrý den. Mohu poprosit o aktuální počet podpisů? Děkuji. MT
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 764 (+44 nepotvrzených)

  • Michaela Sokolova | Praha 8
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Ondřej Bartoš | Zdiby
  • Michaela Lukešová | Praha 8
  • Radka Tykalová | Praha 8
  • Pavel Tykal | Mírovice - Veleň
  • Marta Mecnerová | Brušperk
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Miloslav Hančar | Bašť
  • Natalie Marcenkova | Velen

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku