Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy
358 podpisů

Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy

Autor: Alena Štrobová | vloženo: 19.06.2018 | 358 podpisů
Sdílejte s přáteli

Vážený pane premiére, pane ministře dopravy, vážené zastupitelky a zastupitelé hl.m. Prahy,

 

my, níže podepsaní občané, se na vás obracíme s žádostí o podporu řešení okruhu kolem Prahy, které povede k vyloučení tranzitní kamionové dopravy z území hlavního města a středočeských obcí, při respektování zákonných požadavků na ochranu životního prostředí, zdraví obyvatel a územního rozvoje.

 

Současný návrh SOKP dle zásad územního rozvoje však zavádí tranzitní nákladní dopravu do Prahy. Realizace dnes již dálničního průtahu by vedla ke zhoršení dopravní situace a životního prostředí zejména v městských částech na východě a na severu Prahy a měla by negativní dopady na cca 100 000 obyvatel.

 

SOKP dle ZÚR je tedy v rozporu s nařízením č. 1315/2013/EU o transevropských dopravních sítích (TEN-T). K zásadám rozvoje TEN-T patří především zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu, rychlé spojení velkých aglomerací, obcházení městských oblastí, oddělení městské a tranzitní dopravy.

 

Odmítáme prosazování více než 50 let staré koncepce SOKP, která vznikala za jiné geopolitické situace pro zcela odlišné intenzity dopravy a předpokládanou zátěž než dnes. Od té doby došlo k významnému rozvoji města a obrovskému nárůstu dopravy v důsledku přechodu na tržní hospodářství a zapojení do evropských struktur.

 

Žádáme vás tímto o následující:
1.Iniciovat objektivní posouzení variant řešení pro vyloučení tranzitní, zejména kamionové dopravy z území hl.m. Prahy
2.Projednat navrhované varianty a vybrat tu, která se ukáže jako nejvhodnější z hlediska dopadů na obyvatele, ochrany životního prostředí, bezpečnosti dopravy, nákladů a územního rozvoje
3.Vymezit koridor vybrané varianty v územně plánovacích dokumentech a iniciovat přípravu podkladů pro proces EIA
4.Řešit odděleně od tranzitu dopravní obslužnost v okrajových částech Prahy

 

Věříme, že se podaří najít řešení přínosné pro Prahu i Středočeský kraj.

 

Aktuality

19.06.2018 13:21

Bližší informace a odborné podklady k Silničnímu okruhu kolem Prahy (SOKP) naleznete zde:

Stručné shrnutí problematiky SOKP
http://www.rozumnadoprava.cz/2018/04/23/tranzitni-kamiony-do-prahy-nepatri/

Řešení městské a tranzitní dopravy
http://www.rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2018/05/Řešení-tranzitní-a-městské-dopravy.pdf

Stručné shrnutí severozápadí části okruhu
http://www.rozumnadoprava.cz/2018/05/04/dalnicni-okruh-pres-suchdol-ma-stale-problemy/

Řešení dopravy na SZ a dopady na životní prostředí

http://www.rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2018/04/Řešení-dopravy-na-SZ-a-dopady-na-ŽP-1.pdf

Dopady oficiální varianty okruhu na východě Prahy

http://www.rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2018/02/Dopady-SOKP-vZÚR-na-východě-Prahy.pdf

 

 

01.02.2019 01:26

Uvádíme odkaz na článek býv. ministra dopravy Ing. Antonína Prachaře a dopravního odborníka Ing. Josefa Tomeše s názvem "Stane se Praha dálniční křižovatkou pro mezinárodní tranzit?".

http://rozumnadoprava.cz/index.php/2019/01/25/stane-se-praha-dalnicni-krizovatkou-pro-mezinarodni-tranzit-tato-situace-uz-je-neudrzitelna/

Můžete nás sledovat na www.rozumnadoprava.cz nebo www.facebook.com/rozumnadoprava

 

05.03.2019 01:03

Pražský vnější okruh a jeho dopady na severu Prahy
- podklady z diskusního setkání v Praze 8 - Čimicích
http://rozumnadoprava.cz/index.php/2019/01/30/prazsky-vnejsi-okruh-a-jeho-dopady-na-severu-prahy/

 

15.03.2019 18:22

Aktuality k problematice Pražského okruhu naleznete na Facebooku Rozumná doprava www.facebook.com/rozumnadoprava/
Články, odborné studie a posudky, prezentace a další materiály naleznete na webu
www.rozumnadoprava.cz
http://rozumnadoprava.cz/index.php/temata/

 

26.03.2019 23:42

„Posouzení průchodnosti variant SOKP" není kvalitním podkladem pro rozhodování o řešení Pražského okruhu 

http://rozumnadoprava.cz/index.php/2019/03/25/posouzeni-pruchodnosti-variant-sokp-neni-kvalitnim-podkladem-pro-rozhodovani-o-reseni-prazskeho-okruhu/

příspěvek na Facebooku
https://www.facebook.com/rozumnadoprava/posts/488729648328465

 

15.04.2019 00:04

Spor o Pražský okruh – krátký nebo dlouhý?

Výborný článek od Ing. arch. Tomáše Vícha, autorizovaného architekta, urbanisty a zastupitele za Piráty v Praze 1.

http://blog.aktualne.cz/blogy/tomas-vich.php?itemid=33753

 

21.05.2019 23:27

V neděli 19.5. vysílala ČT2 pořad Nedej se: "Dokolečka dokola" na téma Pražský okruh. Celý dokument můžete shlédnout zde:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/219562248410017-dokolecka-dokola/titulky

 

03.06.2019 01:35

Srdečně vás zveme na besedu „Pražský okruh v kontextu 21. století“, která se koná 5. června od 18 hodin v Praze - Ďáblicích. Bližší informace naleznete na webu MČ Praha - Ďáblice
https://dablice.cz/domains/dablice.cz/akce/23096-beseda-o-okruhu

https://dablice.cz/sites/default/files/prilohy/201905/pozvanka_5.6._dablice.pdf

a na Facebooku www.facebook.com/events/593100364429014/

 

 

14.06.2019 00:02

5. června se konala beseda "Pražský okruh v kontextu 21. století" v Praze - Ďáblicích. Reportáž z akce včetně prezentací ke stažení naleznete na webu Rozumná doprava:
http://rozumnadoprava.cz/index.php/2019/06/13/prazsky-okruh-v-kontextu-21-stoleti/

 

 

 

 

Komu bude petice předána: Předseda vlády ČR, Ministr dopravy ČR, Magistrát hl.m. Prahy

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 31

27. 05. 2019 | Lenka Zvolánková | PRAHA 6 - Sedlec
Nutno výběr z více variant, nikoli tu nejméně vhodnou.
+0 | -0
doporučit +
22. 05. 2019 | Hana Pernicová | Praha
Respektujte požadavky občanů na ochranu životního prostředí a zdravé prostředí.
+0 | -0
doporučit +
17. 04. 2019 | Božena Kroupová | Mirovice
Nesouhlasím s ničením zelených ploch v Praze a okolí, je jí tak málo.
+0 | -0
doporučit +
15. 04. 2019 | Jan Hitzger | Třeboň
Díky, činíte potřebnou věc. Jeden příklad za všechny. Stát a vedení Prahy a hlavně všechny zájmové, lobbystické struktury za nimi stojící zjevně mají zájem zavést 150000 vozidel denně např. doprostřed oblasti na východě Prahy, kde žije téměř 50000 lidí.
+0 | -0
doporučit +
29. 03. 2019 | Daniel Svoboda | Praha 8
Dobrý den, velice děkuji za Vaše aktivity, rádi budeme nápomocni a vypomůžeme s čímkoli tak, aby proces vedl ke zdárnému konci.
Hodně štěstí.
+0 | -0
doporučit +
27. 03. 2019 | Hana Brejlová | Praha 6
V každé zemi se vede okruh mimo město a u nás pěkně mezi domy ať si lidé užijí a řidiči také.
Původní varianta byl přece pouze most přes řeku.....
+0 | -0
doporučit +
19. 03. 2019 | Antonín Koubek | Praha
Nebát se a myslet.
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2019 | Jan Nováček | Praha 6
Díky za tuto skvělou petici!
Vřele souhlasím.
Auta do města nepatří, jsou agresivním a vysoce škodlivým faktorem..
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2019 | Jiří Nejedlo | Praha 8 - Čimice
Děkuji, tohle je skutečně životní minimum. Jako bývalý zastupitel MČ Praha 8 a člen komise pro územní rozvoj vím, že prosazovatelé jižní varianty pracují jen se zkreslenými a již nepravdivými informacemi. Se lží se bojuje těžko, bojovat se ale musí.
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2019 | Karolína Drew | Praha 8
Pro stavbu za miliardy, která by měla sloužit i příštím generacím, je třeba vybrat objektivně tu nejlepší trasu. Tranzitní doprava by měla vést mimo hustě obydlené oblasti.
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podepsat petici

Podpisy | 358 (+11 nepotvrzených)

  • Zbyněk Nývlt | Praha
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Petr Hudák | Praha 9 - Libeň
  • Kateřina Tatoušková Šulcová | Praha 8
  • Michala Maršálková | Praha 8
  • Marie Hruzova Kratochvilova | Praha
  • Štěpánka Šťastná | Praha
  • František Kudrna | Praha 8
  • Lucie Kudrnová | Praha 8
  • Milan Chovanec | Praha 8, Střížkov

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku