Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy
148 podpisů

Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy

Autor: Alena Štrobová | vloženo: 19.06.2018 | 148 podpisů
Sdílejte s přáteli

Vážený pane premiére, pane ministře dopravy, vážené zastupitelky a zastupitelé hl.m. Prahy,

 

my, níže podepsaní občané, se na vás obracíme s žádostí o podporu řešení okruhu kolem Prahy, které povede k vyloučení tranzitní kamionové dopravy z území hlavního města a středočeských obcí, při respektování zákonných požadavků na ochranu životního prostředí, zdraví obyvatel a územního rozvoje.

 

Současný návrh SOKP dle zásad územního rozvoje však zavádí tranzitní nákladní dopravu do Prahy. Realizace dnes již dálničního průtahu by vedla ke zhoršení dopravní situace a životního prostředí zejména v městských částech na východě a na severu Prahy a měla by negativní dopady na cca 100 000 obyvatel.

 

SOKP dle ZÚR je tedy v rozporu s nařízením č. 1315/2013/EU o transevropských dopravních sítích (TEN-T). K zásadám rozvoje TEN-T patří především zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu, rychlé spojení velkých aglomerací, obcházení městských oblastí, oddělení městské a tranzitní dopravy.

 

Odmítáme prosazování více než 50 let staré koncepce SOKP, která vznikala za jiné geopolitické situace pro zcela odlišné intenzity dopravy a předpokládanou zátěž než dnes. Od té doby došlo k významnému rozvoji města a obrovskému nárůstu dopravy v důsledku přechodu na tržní hospodářství a zapojení do evropských struktur.

 

Žádáme vás tímto o následující:
1.Iniciovat objektivní posouzení variant řešení pro vyloučení tranzitní, zejména kamionové dopravy z území hl.m. Prahy
2.Projednat navrhované varianty a vybrat tu, která se ukáže jako nejvhodnější z hlediska dopadů na obyvatele, ochrany životního prostředí, bezpečnosti dopravy, nákladů a územního rozvoje
3.Vymezit koridor vybrané varianty v územně plánovacích dokumentech a iniciovat přípravu podkladů pro proces EIA
4.Řešit odděleně od tranzitu dopravní obslužnost v okrajových částech Prahy

 

Věříme, že se podaří najít řešení přínosné pro Prahu i Středočeský kraj.

 

Aktuality

19.06.2018 13:21

Bližší informace a odborné podklady k Silničnímu okruhu kolem Prahy (SOKP) naleznete zde:

Stručné shrnutí problematiky SOKP
http://www.rozumnadoprava.cz/2018/04/23/tranzitni-kamiony-do-prahy-nepatri/

Řešení městské a tranzitní dopravy
http://www.rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2018/05/Řešení-tranzitní-a-městské-dopravy.pdf

Stručné shrnutí severozápadí části okruhu
http://www.rozumnadoprava.cz/2018/05/04/dalnicni-okruh-pres-suchdol-ma-stale-problemy/

Řešení dopravy na SZ a dopady na životní prostředí

http://www.rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2018/04/Řešení-dopravy-na-SZ-a-dopady-na-ŽP-1.pdf

Dopady oficiální varianty okruhu na východě Prahy

http://www.rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2018/02/Dopady-SOKP-vZÚR-na-východě-Prahy.pdf

 

 

Komu bude petice předána: Předseda vlády ČR, Ministr dopravy ČR, Magistrát hl.m. Prahy

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 6

29. 08. 2018 | Karel Kratochvíl | Hlavní město Praha
S názory pí Veroniky Stropnické, p. Marka Bora - ODS a p. Ivana Vavříka
nesouhlasím.
+0 | -0
doporučit +
28. 08. 2018 | Marie Lašáková | Hlavní město Praha
Přidávám se k petici ze solidarity, přestože nebydlím v obci Veleň. Bydlí tam moje dcera s rodinou, moje vnoučata, pro která si přeji aby žila v dobrých podmínkách.
+0 | -0
doporučit +
24. 08. 2018 | petr Brotánek Brotánek | Praha
Vavřík nás nedostane.......
+0 | -0
doporučit +
22. 06. 2018 | Šárka Hanzalová | Přezletice
Zcela se ztotožňuji s argumenty starostů. V celé západní Evropě staví okruhy zcela mimo zastavěnou oblast, protože si váží občanů a vytváří tím pro ně zdravé prostředí k životu. Proč naše politiky názory občanů nezajímají a zcela je ignorují ???
+0 | -0
doporučit +
21. 06. 2018 | Petr Hanzal Hanzal | Přezletice
Dobrý den, ztotožňuji se s názory starostů dotčených obcí. Stavba zcela ovlivní život v dané lokalitě zásadním způsobem. Jakožto obyvatel Přezletic se nemůžu smířit s tímto projektem, který zničí klid a čistý vzduch v naší oblasti. Nechceme dálnici!!!
+0 | -0
doporučit +
21. 06. 2018 | Petra Fialová | Veleň
Rozhodně nesouhlasím s výstavbou dálnice.Myslim,ze silnic a dálnic máme již dost a je opravdu na čase zachovat také kus te naši krásné přírody.
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpisy | 148 (+5 nepotvrzených)

  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Veronika Fronková | Liboc
  • Terezie Štyglerová | Veleň
  • Jana Köhlerová | Hlavní město Praha
  • Čestmír Mudruňka | Praha-Suchdol
  • Dana Fikáčková | Brázdim
  • Dušan Uruba | Veleň
  • Helena Urubová | Veleň
  • Čestmír Barta | Hlavní město Praha
  • Zdenek Svoboda | Praha 8 - Dolní Chabry

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku