Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy
787 podpisů

Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy

Autor: Alena Štrobová | vloženo: 19.06.2018 | 787 podpisů
Sdílejte s přáteli

Vážený pane premiére, pane ministře dopravy, vážené zastupitelky a zastupitelé hl.m. Prahy,

 

my, níže podepsaní občané, se na vás obracíme s žádostí o podporu řešení okruhu kolem Prahy, které povede k vyloučení tranzitní kamionové dopravy z území hlavního města a středočeských obcí, při respektování zákonných požadavků na ochranu životního prostředí, zdraví obyvatel a územního rozvoje.

 

Současný návrh SOKP dle zásad územního rozvoje však zavádí tranzitní nákladní dopravu do Prahy. Realizace dnes již dálničního průtahu by vedla ke zhoršení dopravní situace a životního prostředí zejména v městských částech na východě a na severu Prahy a měla by negativní dopady na cca 100 000 obyvatel.

 

SOKP dle ZÚR je tedy v rozporu s nařízením č. 1315/2013/EU o transevropských dopravních sítích (TEN-T). K zásadám rozvoje TEN-T patří především zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu, rychlé spojení velkých aglomerací, obcházení městských oblastí, oddělení městské a tranzitní dopravy.

 

Odmítáme prosazování více než 50 let staré koncepce SOKP, která vznikala za jiné geopolitické situace pro zcela odlišné intenzity dopravy a předpokládanou zátěž než dnes. Od té doby došlo k významnému rozvoji města a obrovskému nárůstu dopravy v důsledku přechodu na tržní hospodářství a zapojení do evropských struktur.

 

Žádáme vás tímto o následující:
1.Iniciovat objektivní posouzení variant řešení pro vyloučení tranzitní, zejména kamionové dopravy z území hl.m. Prahy
2.Projednat navrhované varianty a vybrat tu, která se ukáže jako nejvhodnější z hlediska dopadů na obyvatele, ochrany životního prostředí, bezpečnosti dopravy, nákladů a územního rozvoje
3.Vymezit koridor vybrané varianty v územně plánovacích dokumentech a iniciovat přípravu podkladů pro proces EIA
4.Řešit odděleně od tranzitu dopravní obslužnost v okrajových částech Prahy

 

Věříme, že se podaří najít řešení přínosné pro Prahu i Středočeský kraj.

 

Aktuality

18.09.2019 20:09

Petiční akce na podporu rozumného řešení okruhu na Staroměstském náměstí v pátek 20.9. od 9:00 do 12:00

V souvislosti s konáním akce Stávka za klima v Praze budeme sbírat podpisy a rozdávat letáky. Petiční stánek postavíme již kolem 9 hod. Očekává se velká účast lidí, kterým není lhostejná budoucnost naší planety a ochrana životního prostředí. Velmi uvítáme vaši podporu a pomoc se sběrem podpisů a informování účastníků stávky za klima o problematice Pražského okruhu. Čím více nás bude, tím lépe.

http://www.drahan.chabry.cz/d-935-peticni-akce-na-staromestskem-namesti.html

Informace o stávce za klima

https://www.facebook.com/events/2376931032633940

 

 

 

29.09.2019 16:53

26.9. vyšel zajímavý článek chaberského zastupitele Petra Kasy s názvem "Žádost o posudek k nejproblematičtější části okruhu". Citujeme:
"Těžko bychom na území hlavního města Prahy hledali v celé jeho historii stavbu, která by v případě realizace, přinesla metropoli tolik negativních vlivů:
- Stavba by prakticky úplně zničila přírodní chráněnou oblast Drahaň – Troja, ...
- by přivedla přibližně 80 až 90 tisíc automobilů do těsné blízkosti domovů zhruba 35 tisíc obyvatel severního města.
- je v rozporu se všemi zásadami budování tranzitních dopravních staveb na území Evropské unie.
- naprosto odporuje svým trasováním, zásahem do města i blízkostí k historickému centru všem zásadám výstavby dálnic i zdravému rozumu."

"Očekáváme, že odpor, který se proti této na první pohled možná bohulibé stavbě zvedne, bude dostatečně silný na to, aby se politici i odborníci zamysleli a začali okamžitě hledat alternativy, které budou reflektovat současný i budoucí stav tranzitní dopravy v kontextu České republiky a střední Evropy."

https://18400.cz/zadost-o-posudek-k-nejproblematictejsi-casti-okruhu-vede-pouhych-5-km-od-prazskeho-hradu-v-tesne-blizkosti-huste-obydlenych-mist-a-skrz-chranenou-oblast-drahan-troja/

 

 

 

12.10.2019 23:04

Připomínky k zjišťovacímu řízení EIA SOKP 518 a 519

Během září 2019 bylo zahájeno zjišťovací řízení EIA k SOKP 518 (Ruzyně – Suchdol) a SOKP 519 (Suchdol – Březiněves).

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření Ministerstvu životního prostředí ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení záměru na úředních deskách dotčených krajů.

Připravili jsme vzorové připomínky pro veřejnost, které si můžete stáhnout zde:
SOKP 518 – https://rozumnadoprava.cz/…/…/Připomínky-k-EIA-SOKP-518.docx

SOKP 519 – doplníme nejpozději do 20. 10. 2019

Stačí doplnit na konci textu jméno a příjmení a adresu trvalého bydliště, převést do pdf a odeslat e-mailem na podatelnu Ministerstva životního prostředí: posta@mzp.cz

Termíny podání připomínek jsou následující:
SOKP 518 Středočeský kraj – do 11. 10. 2019
SOKP 518 Praha – do 16. 10. 2019
SOKP 519 Středočeský kraj – do 28. 10. 2019
SOKP 519 Praha – do 31. 10. 2019

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na info@rozumnadoprava.cz

Veškeré podklady naleznete na portálu CENIA:
SOKP 518 – https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP486
SOKP 519 – https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP488

Další informace naleznete na webu:
https://rozumnadoprava.cz/index.php/pripominky-k-zjistovacimu-rizeni-eia-sokp-518-a-519/

a Facebooku  https://www.facebook.com/rozumnadoprava/posts/603842150150547

 

 

12.10.2019 23:10

Připomínky k zjišťovacímu řízení EIA SOKP 518 – termín podání do  16.10.

Připravili jsme vzorové připomínky pro veřejnost, které si můžete stáhnout zde:
https://rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2019/10/Připomínky-k-EIA-SOKP-518.docx

Stačí doplnit na konci textu jméno a příjmení a adresu trvalého bydliště, převést do pdf a odeslat e-mailem na podatelnu Ministerstva životního prostředí: posta@mzp.cz

 

30.10.2019 21:13

Ve čtvrtek 31.října je termín pro podání připomínek k úseku SOKP 519 (Suchdol – Březiněves) v rámci zjišťovacího řízení EIA (posuzování vlivů na životní prostředí). Ve spolupráci se spolkem Za Lepší Chabry www.18400.cz jsme připravili vzorové připomínky pro veřejnost, které si můžete stáhnout na tomto odkaze:
 https://rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2019/10/Připomínky-k-EIA-SOKP-519.docx

Stačí doplnit na na začátku textu datum, na konci textu jméno a příjmení a adresu trvalého bydliště, převést do pdf. Podat lze následovně:
- poslat datovou schránkou na MŽP (ID datové schránky: 9gsaax4)
- odeslat e-mailem na podatelnu Ministerstva životního prostředí: posta@mzp.cz
- podat osobně na podatelně MŽP
Další informace naleznete na webu:
https://rozumnadoprava.cz/pripominky-k-zjistovacimu-rizeni-eia-sokp-518-a-519/

 

25.11.2019 11:27

Diskuzní setkání "Bohnice, Čimice – letadla a dálnice"
Kdy: středa 27. 11. 2019 od 18 hodin
Kde: Kulturní dům KRAKOV (malý divadelní sál), Těšínská 600, Praha 8 – Bohnice

Vznikne na severu Prahy jeden z nejvytíženějších dopravních koridorů ve střední Evropě?

Podle územních plánů se připravují dva projekty, které budou mít zásadní dopady na dopravní situaci, životní prostředí, zdraví obyvatel a rozvoj na severu Prahy.
- Transevropská dálnice (úseky SOKP 518 a 519) s denním provozem cca 90 - 100 tisíc vozidel
- Paralelní dráha (jedna už je v provozu) pro přepravu až 30 mil. pasažérů ročně

Více informací naleznete na http://www.drahan.chabry.cz/d-938-.html a www.facebook.com/events/415276662478051/

 

 

12.12.2019 22:31

Vznikne na severu Prahy jeden z nejvytíženějších dopravních koridorů ve střední Evropě?

Podle územních plánů se připravují dva projekty, které budou mít zásadní dopady na dopravní situaci, životní prostředí, zdraví obyvatel a rozvoj na severu Prahy.

- Transevropská dálnice (SOKP 518 a 519) s denním provozem cca 90-100 tisíc vozidel.
- Paralelní dráha (jedna už je v provozu), která rozšíří kapacitu současného letiště téměř na dvojnásobek (až 30 mil. pasažérů).

Jaký je aktuální stav příprav, jaké budou dopady, jaká jsou alternativní řešení a další relevantní otázky byly předmětem diskusního setkání s názvem „Bohnice, Čimice – letadla a dálnice“, které se konalo 27. listopadu v Praze 8 – Bohnicích. 

Reportáž z akce včetně prezentací naleznete na tomto odkaze:
https://rozumnadoprava.cz/vznikne-na-severu-prahy-jeden-z-nejvytizenejsich-dopravnich-koridoru-ve-stredni-evrope/

 

04.03.2020 22:19

Připomínky / námitky ke stavební uzávěře SOKP 518, 519 a 520 - podání do pátku 6.3. včetně

Dne 5. 2. 2020 Rada hl. m. Prahy vydala veřejnou vyhlášku – oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek:
Územní opatření o stavební uzávěře pro stavby č. 518 Ruzyně – Suchdol, č. 519 Suchdol – Březiněves a č. 520 Březiněves – Satalice SOKP.

Ve spolupráci s právníky jsme připravili text připomínek a námitek pro uvedené stavby, které jsou ke stažení zde:
https://rozumnadoprava.cz/oznameni-o-stavebni-uzavere-pro-sokp-518-519-a-520/

Připomínky / námitky je zapotřebí podat do pátku 6. března 2020 (včetně) písemnou formou do podatelny Magistrátu hl. m. Prahy nebo zaslat na adresu:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

nebo elektronicky datovou schránkou Magistrátu hl. m. Prahy: 48ia97h

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na info@rozumnadoprava.cz

 

 

04.05.2020 17:12

Aktuality k Pražskému okruhu a dopravě můžete sledovat na Facebooku Rozumná doprava www.facebook.com/rozumnadoprava

Nejnovější příspěvek se týká článku z E15 "Dostavba pražského okruhu vázne. Ministerstvo dopravy tlačí Prahu k souhlasu s rozšířením letiště." 
Citujeme náš komentář: 
"Pevně věříme, že ani jeden z těchto záměrů vedoucí k radikálnímu zhoršení životního prostředí na severu Prahy NEPROJDE. V dnešní době, kdy se propadá ekonomika, stovky tisíc obyvatel mají existenční problémy a země je sužována historickým suchem, stát tlačí na realizaci extrémně nákladných a nekoncepčních projektů, z kterých bude profitovat úzká skupina lidí a firem."
Více na: https://www.facebook.com/rozumnadoprava/posts/756452784889482

 

 

24.05.2020 21:42

Mockrát vám děkujeme za podpis petice a velmi uvítáme, když ji budete dále šířit. Bližší informace k problematice Pražského okruhu a jeho dopadech na dopravní situaci, životní prostředí a zdraví obyvatel naleznete na 
www.rozumnadoprava.cz

www.drahan.chabry.cz

a aktuální informace na Facebooku:
www.facebook.com/rozumnadoprava/

www.facebook.com/naddrahanskumudolim/

Pokud budete mít dotazy nebo zájem se zapojit do našich aktivit, můžete nás kontaktovat na 
petice-rozumnyokruh@post.cz

 

 

27.08.2020 13:50

Pražský okruh a dopady na ovzduší - námitky do 31.8.

Ministerstvo životního prostředí vyvěsilo dne 4. 8. 2020 na portálu CENIA oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01: Aktualizace 2020“. Jako jedno z hlavních opatření pro zlepšení kvality ovzduší v pražské aglomeraci se uvádí „Kompletní dostavba Pražského okruhu“, a to v trase skrz Prahu. Ve skutečnosti toto „opatření“ podle nezávislých odborníků povede k výraznému zhoršení ovzduší v pražské aglomeraci. Proto je důležité, aby co nejvíce subjektů z řad veřejnosti, městských částí, obcí a spolků trvalo na vynětí „SOKP“ z této koncepce v rámci zjišťovacího řízení.

Námitky lze podat do pondělí 31. srpna poštou, e-mailem nebo datovou schránkou na
Poštovní adresa: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Elektronická adresa podatelny: posta@mzp.cz
ID datové schránky: 9gsaax4

Zpracováné námitky si můžete stáhnout na webu
https://rozumnadoprava.cz/pripominky-ke-koncepci-PZKO-aglomerace-Praha-CZ01-Aktualizace-2020/

Stačí doplnit jméno a příjmení a adresu bydliště. Do předmětu prosím uvést: Námitky ke koncepci „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01: Aktualizace 2020“.

 

15.11.2020 21:09

Milionová sázka o Pražský okruh

Petr Kasa, úspěšný podnikatel, zastupitel a filantrop, vyzval hejtmanku Středočeského kraje Petru Peckovou a náměstka pro dopravu Martina Kupku k uzavření sázky o 1.000.000 Kč ohledně dostavby severní části Pražského okruhu (úseky 518, 519, 520). 

Pevně věříme, že tato iniciativa vyvolá rozsáhlejší diskusi o nedostatcích desítky let staré trasy okruhu a povede aspoň některé politiky k přehodnocení postoje k řešení tranzitní a městské dopravy v Praze a Středočeském kraji.

Celé znění výzvy si můžete přečíst na tomto odkaze:
https://rozumnadoprava.cz/milionova-sazka-o-prazsky-okruh/

 


 

 

23.11.2020 10:00

Připomínky k oznámení záměru D0, stavba 520  

Termín podání je 25.11. 

V druhé polovině října 2020 bylo zahájeno zjišťovací řízení EIA k Pražskému okruhu stavba 520 (Březiněves – Satalice).

Zpracované připomínky pro veřejnost si můžete stáhnout na tomto odkaze:
https://rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2020/11/Pripominky-k-EIA-SOKP-520_verejnost.docx

Stačí doplnit na konci textu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a datum, vytisknout nebo převést do PDF a poslat poštou, e-mailem nebo datovou schránkou na

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

Elektronická adresa podatelny:   posta@mzp.cz

ID datové schránky:   9gsaax4

Další informace naleznete na webu:
https://rozumnadoprava.cz/pripominky-k-zjistovacimu-rizeni-eia-sokp-520/

 

 

 

09.12.2020 22:43

Z oficiálních dat, odborných analýz a zkušeností z praxe vyplývá, že dostavba Pražského okruhu v prosazované trase dle ZÚR Praze NEPOMŮŽE. Potvrzují to i nezávislí odborníci jako např. prof. Michal Vojtíšek, který napsal otevřený dopis Ministerstvu životního prostředí v souvislostí se zjišťovacím řízením EIA ke stavbě 520. Citujeme:
 "Realizací stavby dojde k podstatnému zvýšení dopravního zatížení metropolitní oblasti Prahy indukovanou dopravou. S tím bude spojen nárůst emisí CO2, zdravotně rizikových látek, a hluku."
Celé znění dopisu naleznete zde:
https://www.akademiemobility.cz/aktuality/1291/otevreny-dopis-na-mzp-k-dostavbe-prazskeho-okruhu-sokp-520-mzp500

Aktuality k problematice dopravy a Pražského okruhu můžete sledovat také na Facebooku:
https://www.facebook.com/rozumnadoprava

 

 

Komu bude petice předána: Předseda vlády ČR, Ministr dopravy ČR, Magistrát hl.m. Prahy

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 95

07. 01. 2021 | Charlotte T T | New York
I appreciate your speculating as it attracts people’s attention and make this topic discussable. I think your suggestion would be helpful for me. I will let you know if this works for me.
https://www.mjackets.com/product/tom-hiddleston-loki-trench-coat/
+0 | -0
doporučit +
11. 12. 2020 | SEU ggg kumar | Raxaul
I trhink This the Best Aerticles I EVER Seen In My Life. Really Very Impressive
Hotstar Premium Cookies and Also You Can Read This Post
Tamilrockers new link
+0 | -0
doporučit +
08. 12. 2020 | jackson seo seo | hydrabad
You might comment on the order system of the blog. You should chat it's splendid. Your blog audit would swell up your visitors. I was very pleased to find this site.I wanted to thank you for this great read!! Coke And Popcorn Alternatives
+0 | -0
doporučit +
01. 12. 2020 | Lalita Bonchu | -
Since then, there has been a significant improvement of the city and its traffic increases significantly due to the transition to the market economy and participation in the European structure. xoวอเลท
+0 | -0
doporučit +
27. 11. 2020 | Lalita Bonchu | -
We refuse to promote the SOKP over 50 concept, which arose in different geopolitical situations because the traffic intensity and expected load are completely different than today. Since then, there has been a significant development of the city and traffic has increased significantly due to the transition to the market economy and participation in the European structure.สล็อตเติมtrue wallet ไม่มีขั้นต่ำ
+0 | -0
doporučit +
27. 11. 2020 | Lalita Bonchu | -
We refuse to promote the SOKP over 50 concept, which arose in different geopolitical situations, because the traffic intensity and expected load are completely different than today. Since then, there has been a significant development of the city and traffic has increased significantly due to the transition to the market economy and participation in the European structure.https://xo-wallet.com/
+0 | -0
doporučit +
24. 11. 2020 | Jenny JJ | bkk
You haven’t missed a thing!
website : https://pgslot168.games/%22>PGSLOT168
+0 | -0
doporučit +
23. 11. 2020 | Marie Švalbová | Praha 8
Vydržte!
+0 | -0
doporučit +
08. 11. 2020 | jackson seo seo | hydrabad
I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information. buy instagram views real
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 787 (+46 nepotvrzených)

  • Petra Daněčková Daněčková | PRAHA
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Lukáš Kučera | Praha 8
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Radka Cíchová Hýsková | Praha 7
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Terezie Vojáčková | Praha 8

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku