Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy
1293 podpisů

Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy

Autor: Alena Štrobová | vloženo: 19.06.2018 | 1293 podpisů
Sdílejte s přáteli

Vážený pane premiére, pane ministře dopravy, vážené zastupitelky a zastupitelé hl.m. Prahy,

 

my, níže podepsaní občané, se na vás obracíme s žádostí o podporu řešení okruhu kolem Prahy, které povede k vyloučení tranzitní kamionové dopravy z území hlavního města a středočeských obcí, při respektování zákonných požadavků na ochranu životního prostředí, zdraví obyvatel a územního rozvoje.

 

Současný návrh SOKP dle zásad územního rozvoje však zavádí tranzitní nákladní dopravu do Prahy. Realizace dnes již dálničního průtahu by vedla ke zhoršení dopravní situace a životního prostředí zejména v městských částech na východě a na severu Prahy a měla by negativní dopady na cca 100 000 obyvatel.

 

SOKP dle ZÚR je tedy v rozporu s nařízením č. 1315/2013/EU o transevropských dopravních sítích (TEN-T). K zásadám rozvoje TEN-T patří především zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu, rychlé spojení velkých aglomerací, obcházení městských oblastí, oddělení městské a tranzitní dopravy.

 

Odmítáme prosazování více než 50 let staré koncepce SOKP, která vznikala za jiné geopolitické situace pro zcela odlišné intenzity dopravy a předpokládanou zátěž než dnes. Od té doby došlo k významnému rozvoji města a obrovskému nárůstu dopravy v důsledku přechodu na tržní hospodářství a zapojení do evropských struktur.

 

Žádáme vás tímto o následující:
1.Iniciovat objektivní posouzení variant řešení pro vyloučení tranzitní, zejména kamionové dopravy z území hl.m. Prahy
2.Projednat navrhované varianty a vybrat tu, která se ukáže jako nejvhodnější z hlediska dopadů na obyvatele, ochrany životního prostředí, bezpečnosti dopravy, nákladů a územního rozvoje
3.Vymezit koridor vybrané varianty v územně plánovacích dokumentech a iniciovat přípravu podkladů pro proces EIA
4.Řešit odděleně od tranzitu dopravní obslužnost v okrajových částech Prahy

 

Věříme, že se podaří najít řešení přínosné pro Prahu i Středočeský kraj.

 

Aktuality

18.09.2019 20:09

Petiční akce na podporu rozumného řešení okruhu na Staroměstském náměstí v pátek 20.9. od 9:00 do 12:00

V souvislosti s konáním akce Stávka za klima v Praze budeme sbírat podpisy a rozdávat letáky. Petiční stánek postavíme již kolem 9 hod. Očekává se velká účast lidí, kterým není lhostejná budoucnost naší planety a ochrana životního prostředí. Velmi uvítáme vaši podporu a pomoc se sběrem podpisů a informování účastníků stávky za klima o problematice Pražského okruhu. Čím více nás bude, tím lépe.

http://www.drahan.chabry.cz/d-935-peticni-akce-na-staromestskem-namesti.html

Informace o stávce za klima

https://www.facebook.com/events/2376931032633940

 

 

 

29.09.2019 16:53

26.9. vyšel zajímavý článek chaberského zastupitele Petra Kasy s názvem "Žádost o posudek k nejproblematičtější části okruhu". Citujeme:
"Těžko bychom na území hlavního města Prahy hledali v celé jeho historii stavbu, která by v případě realizace, přinesla metropoli tolik negativních vlivů:
- Stavba by prakticky úplně zničila přírodní chráněnou oblast Drahaň – Troja, ...
- by přivedla přibližně 80 až 90 tisíc automobilů do těsné blízkosti domovů zhruba 35 tisíc obyvatel severního města.
- je v rozporu se všemi zásadami budování tranzitních dopravních staveb na území Evropské unie.
- naprosto odporuje svým trasováním, zásahem do města i blízkostí k historickému centru všem zásadám výstavby dálnic i zdravému rozumu."

"Očekáváme, že odpor, který se proti této na první pohled možná bohulibé stavbě zvedne, bude dostatečně silný na to, aby se politici i odborníci zamysleli a začali okamžitě hledat alternativy, které budou reflektovat současný i budoucí stav tranzitní dopravy v kontextu České republiky a střední Evropy."

https://18400.cz/zadost-o-posudek-k-nejproblematictejsi-casti-okruhu-vede-pouhych-5-km-od-prazskeho-hradu-v-tesne-blizkosti-huste-obydlenych-mist-a-skrz-chranenou-oblast-drahan-troja/

 

 

 

12.10.2019 23:04

Připomínky k zjišťovacímu řízení EIA SOKP 518 a 519

Během září 2019 bylo zahájeno zjišťovací řízení EIA k SOKP 518 (Ruzyně – Suchdol) a SOKP 519 (Suchdol – Březiněves).

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření Ministerstvu životního prostředí ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení záměru na úředních deskách dotčených krajů.

Připravili jsme vzorové připomínky pro veřejnost, které si můžete stáhnout zde:
SOKP 518 – https://rozumnadoprava.cz/…/…/Připomínky-k-EIA-SOKP-518.docx

SOKP 519 – doplníme nejpozději do 20. 10. 2019

Stačí doplnit na konci textu jméno a příjmení a adresu trvalého bydliště, převést do pdf a odeslat e-mailem na podatelnu Ministerstva životního prostředí: posta@mzp.cz

Termíny podání připomínek jsou následující:
SOKP 518 Středočeský kraj – do 11. 10. 2019
SOKP 518 Praha – do 16. 10. 2019
SOKP 519 Středočeský kraj – do 28. 10. 2019
SOKP 519 Praha – do 31. 10. 2019

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na info@rozumnadoprava.cz

Veškeré podklady naleznete na portálu CENIA:
SOKP 518 – https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP486
SOKP 519 – https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP488

Další informace naleznete na webu:
https://rozumnadoprava.cz/index.php/pripominky-k-zjistovacimu-rizeni-eia-sokp-518-a-519/

a Facebooku  https://www.facebook.com/rozumnadoprava/posts/603842150150547

 

 

12.10.2019 23:10

Připomínky k zjišťovacímu řízení EIA SOKP 518 – termín podání do  16.10.

Připravili jsme vzorové připomínky pro veřejnost, které si můžete stáhnout zde:
https://rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2019/10/Připomínky-k-EIA-SOKP-518.docx

Stačí doplnit na konci textu jméno a příjmení a adresu trvalého bydliště, převést do pdf a odeslat e-mailem na podatelnu Ministerstva životního prostředí: posta@mzp.cz

 

30.10.2019 21:13

Ve čtvrtek 31.října je termín pro podání připomínek k úseku SOKP 519 (Suchdol – Březiněves) v rámci zjišťovacího řízení EIA (posuzování vlivů na životní prostředí). Ve spolupráci se spolkem Za Lepší Chabry www.18400.cz jsme připravili vzorové připomínky pro veřejnost, které si můžete stáhnout na tomto odkaze:
 https://rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2019/10/Připomínky-k-EIA-SOKP-519.docx

Stačí doplnit na na začátku textu datum, na konci textu jméno a příjmení a adresu trvalého bydliště, převést do pdf. Podat lze následovně:
- poslat datovou schránkou na MŽP (ID datové schránky: 9gsaax4)
- odeslat e-mailem na podatelnu Ministerstva životního prostředí: posta@mzp.cz
- podat osobně na podatelně MŽP
Další informace naleznete na webu:
https://rozumnadoprava.cz/pripominky-k-zjistovacimu-rizeni-eia-sokp-518-a-519/

 

25.11.2019 11:27

Diskuzní setkání "Bohnice, Čimice – letadla a dálnice"
Kdy: středa 27. 11. 2019 od 18 hodin
Kde: Kulturní dům KRAKOV (malý divadelní sál), Těšínská 600, Praha 8 – Bohnice

Vznikne na severu Prahy jeden z nejvytíženějších dopravních koridorů ve střední Evropě?

Podle územních plánů se připravují dva projekty, které budou mít zásadní dopady na dopravní situaci, životní prostředí, zdraví obyvatel a rozvoj na severu Prahy.
- Transevropská dálnice (úseky SOKP 518 a 519) s denním provozem cca 90 - 100 tisíc vozidel
- Paralelní dráha (jedna už je v provozu) pro přepravu až 30 mil. pasažérů ročně

Více informací naleznete na http://www.drahan.chabry.cz/d-938-.html a www.facebook.com/events/415276662478051/

 

 

12.12.2019 22:31

Vznikne na severu Prahy jeden z nejvytíženějších dopravních koridorů ve střední Evropě?

Podle územních plánů se připravují dva projekty, které budou mít zásadní dopady na dopravní situaci, životní prostředí, zdraví obyvatel a rozvoj na severu Prahy.

- Transevropská dálnice (SOKP 518 a 519) s denním provozem cca 90-100 tisíc vozidel.
- Paralelní dráha (jedna už je v provozu), která rozšíří kapacitu současného letiště téměř na dvojnásobek (až 30 mil. pasažérů).

Jaký je aktuální stav příprav, jaké budou dopady, jaká jsou alternativní řešení a další relevantní otázky byly předmětem diskusního setkání s názvem „Bohnice, Čimice – letadla a dálnice“, které se konalo 27. listopadu v Praze 8 – Bohnicích. 

Reportáž z akce včetně prezentací naleznete na tomto odkaze:
https://rozumnadoprava.cz/vznikne-na-severu-prahy-jeden-z-nejvytizenejsich-dopravnich-koridoru-ve-stredni-evrope/

 

04.03.2020 22:19

Připomínky / námitky ke stavební uzávěře SOKP 518, 519 a 520 - podání do pátku 6.3. včetně

Dne 5. 2. 2020 Rada hl. m. Prahy vydala veřejnou vyhlášku – oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek:
Územní opatření o stavební uzávěře pro stavby č. 518 Ruzyně – Suchdol, č. 519 Suchdol – Březiněves a č. 520 Březiněves – Satalice SOKP.

Ve spolupráci s právníky jsme připravili text připomínek a námitek pro uvedené stavby, které jsou ke stažení zde:
https://rozumnadoprava.cz/oznameni-o-stavebni-uzavere-pro-sokp-518-519-a-520/

Připomínky / námitky je zapotřebí podat do pátku 6. března 2020 (včetně) písemnou formou do podatelny Magistrátu hl. m. Prahy nebo zaslat na adresu:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

nebo elektronicky datovou schránkou Magistrátu hl. m. Prahy: 48ia97h

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na info@rozumnadoprava.cz

 

 

04.05.2020 17:12

Aktuality k Pražskému okruhu a dopravě můžete sledovat na Facebooku Rozumná doprava www.facebook.com/rozumnadoprava

Nejnovější příspěvek se týká článku z E15 "Dostavba pražského okruhu vázne. Ministerstvo dopravy tlačí Prahu k souhlasu s rozšířením letiště." 
Citujeme náš komentář: 
"Pevně věříme, že ani jeden z těchto záměrů vedoucí k radikálnímu zhoršení životního prostředí na severu Prahy NEPROJDE. V dnešní době, kdy se propadá ekonomika, stovky tisíc obyvatel mají existenční problémy a země je sužována historickým suchem, stát tlačí na realizaci extrémně nákladných a nekoncepčních projektů, z kterých bude profitovat úzká skupina lidí a firem."
Více na: https://www.facebook.com/rozumnadoprava/posts/756452784889482

 

 

24.05.2020 21:42

Mockrát vám děkujeme za podpis petice a velmi uvítáme, když ji budete dále šířit. Bližší informace k problematice Pražského okruhu a jeho dopadech na dopravní situaci, životní prostředí a zdraví obyvatel naleznete na 
www.rozumnadoprava.cz

www.drahan.chabry.cz

a aktuální informace na Facebooku:
www.facebook.com/rozumnadoprava/

www.facebook.com/naddrahanskumudolim/

Pokud budete mít dotazy nebo zájem se zapojit do našich aktivit, můžete nás kontaktovat na 
petice-rozumnyokruh@post.cz

 

 

27.08.2020 13:50

Pražský okruh a dopady na ovzduší - námitky do 31.8.

Ministerstvo životního prostředí vyvěsilo dne 4. 8. 2020 na portálu CENIA oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01: Aktualizace 2020“. Jako jedno z hlavních opatření pro zlepšení kvality ovzduší v pražské aglomeraci se uvádí „Kompletní dostavba Pražského okruhu“, a to v trase skrz Prahu. Ve skutečnosti toto „opatření“ podle nezávislých odborníků povede k výraznému zhoršení ovzduší v pražské aglomeraci. Proto je důležité, aby co nejvíce subjektů z řad veřejnosti, městských částí, obcí a spolků trvalo na vynětí „SOKP“ z této koncepce v rámci zjišťovacího řízení.

Námitky lze podat do pondělí 31. srpna poštou, e-mailem nebo datovou schránkou na
Poštovní adresa: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Elektronická adresa podatelny: posta@mzp.cz
ID datové schránky: 9gsaax4

Zpracováné námitky si můžete stáhnout na webu
https://rozumnadoprava.cz/pripominky-ke-koncepci-PZKO-aglomerace-Praha-CZ01-Aktualizace-2020/

Stačí doplnit jméno a příjmení a adresu bydliště. Do předmětu prosím uvést: Námitky ke koncepci „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01: Aktualizace 2020“.

 

15.11.2020 21:09

Milionová sázka o Pražský okruh

Petr Kasa, úspěšný podnikatel, zastupitel a filantrop, vyzval hejtmanku Středočeského kraje Petru Peckovou a náměstka pro dopravu Martina Kupku k uzavření sázky o 1.000.000 Kč ohledně dostavby severní části Pražského okruhu (úseky 518, 519, 520). 

Pevně věříme, že tato iniciativa vyvolá rozsáhlejší diskusi o nedostatcích desítky let staré trasy okruhu a povede aspoň některé politiky k přehodnocení postoje k řešení tranzitní a městské dopravy v Praze a Středočeském kraji.

Celé znění výzvy si můžete přečíst na tomto odkaze:
https://rozumnadoprava.cz/milionova-sazka-o-prazsky-okruh/

 


 

 

23.11.2020 10:00

Připomínky k oznámení záměru D0, stavba 520  

Termín podání je 25.11. 

V druhé polovině října 2020 bylo zahájeno zjišťovací řízení EIA k Pražskému okruhu stavba 520 (Březiněves – Satalice).

Zpracované připomínky pro veřejnost si můžete stáhnout na tomto odkaze:
https://rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2020/11/Pripominky-k-EIA-SOKP-520_verejnost.docx

Stačí doplnit na konci textu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a datum, vytisknout nebo převést do PDF a poslat poštou, e-mailem nebo datovou schránkou na

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

Elektronická adresa podatelny:   posta@mzp.cz

ID datové schránky:   9gsaax4

Další informace naleznete na webu:
https://rozumnadoprava.cz/pripominky-k-zjistovacimu-rizeni-eia-sokp-520/

 

 

 

09.12.2020 22:43

Z oficiálních dat, odborných analýz a zkušeností z praxe vyplývá, že dostavba Pražského okruhu v prosazované trase dle ZÚR Praze NEPOMŮŽE. Potvrzují to i nezávislí odborníci jako např. prof. Michal Vojtíšek, který napsal otevřený dopis Ministerstvu životního prostředí v souvislostí se zjišťovacím řízením EIA ke stavbě 520. Citujeme:
 "Realizací stavby dojde k podstatnému zvýšení dopravního zatížení metropolitní oblasti Prahy indukovanou dopravou. S tím bude spojen nárůst emisí CO2, zdravotně rizikových látek, a hluku."
Celé znění dopisu naleznete zde:
https://www.akademiemobility.cz/aktuality/1291/otevreny-dopis-na-mzp-k-dostavbe-prazskeho-okruhu-sokp-520-mzp500

Aktuality k problematice dopravy a Pražského okruhu můžete sledovat také na Facebooku:
https://www.facebook.com/rozumnadoprava

 

 

21.03.2021 17:13

Minulý měsíc podala naše Platforma vyjádření k návrhu 4. Aktualizace Politiky územního rozvoje ČR. Naše připomínky se týkají zejména nevhodného vymezení koridoru Pražského okruhu na rozhraní Prahy a Středočeského kraje, které je v rozporu s několika ustanoveními Politiky územního rozvoje.
- Je veden intenzivně zastavěnými částmi města.
- Nezajistí účelnou distribuci zdrojové a cílové dopravy v metropolitní oblasti.
- Nepodporuje vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury.
- Záměr je umístěn do vysoce konfliktních lokalit.
- Ohrozí vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně, zničí část lesních porostů a omezí prostupnost krajiny zejména na severu Prahy.
- Povede k dalšímu významnému zhoršování stavu na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví.
- Zabere plochu pro bydlení uvnitř zastavěného území a způsobí fragmentaci krajiny a zábor ploch veřejné zeleně.
- Je v zásadním konfliktu s přírodou, krajinou, kulturními a civilizačními hodnotami.
- Nerespektuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě TEN-T.
Kompletní znění našeho vyjádření naleznete zde:
https://rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2021/02/PUR_pripominky_Platforma.pdf

 

 

29.03.2021 13:55

Procházky v trase plánované dálnice v rámci dubnové výzvy 10 000 kroků

Od 1. do 30. dubna probíhá celostátní výzva 10 000 kroků, jejímž cílem je motivovat lidi k aktivnímu pohybu. Naše Platforma tuto výzvu podporuje a připravili jsme pro vás naučné stezky v trase plánovaného dálničního okruhu 518 a 519 mezi Suchdolem a Dolními Chabry. V průběhu března je možné se registrovat na https://portal.desettisickroku.cz/

V případě účasti nám prosím pošlete po ukončení soutěže, nejpozději do 10. května 2021 výpis vašich výsledků z portálu, printscreeny absolvovaných procházek v trase okruhu, případně pár fotek. Na pět nejlepších účastníků čekají zajímavé odměny od naší Platformy. Pro komunikaci ohledně výzvy a zaslání uvedených podkladů prosím použijte tento email  desettisic-platforma@post.cz

Účelem této aktivity Platformy je seznámit veřejnost, ale i politiky s přírodními a rezidenčními lokalitami, kudy je naplánovaná dálnice a získat co nejširší podporu pro rozumné alternativní řešení.

Bližší informace naleznete na
https://rozumnadoprava.cz/dubnova-vyzva-10-000-kroku/

www.desettisickroku.cz 

 

26.04.2021 16:28

I MY MŮŽEME ZVÍTĚZIT!

"Zvítězili jsme: Javor stříbrný bude na svém místě dále růst!
To je obrovské vítězství občanů, kteří ukázali, že, když se spojí, mohou společně změnit i to, co už bylo dávno rozhodnuto..." 
Máme velkou radost, že se podařilo zachránit vzácný strom v centru Prahy! Pojďme zmobilizovat občany a přimět politiky, aby zachránili tisíce vzrostlých stromů v prosazované trase Pražského okruhu, zejména v oblasti přírodního parku Drahaň-Troja! Nesmíme dopustit likvidaci krásné pražské přírody transevropskou dálnicí! Přitom existuje široká škála řešení dopravy, která jsou mnohem efektivnější a ohleduplnější k lidem, městu a přírodě.
Více informací naleznete na:
www.facebook.com/rozumnadoprava/posts/1010269929507765

Můžete nás kontaktovat na: petice-rozumnyokruh@post.cz

 


 

 

04.05.2021 11:32

Děkujeme za Váš podpis a srdečně Vás zveme do naší FB skupiny "Máme rádi přírodní park Draháň-Troja".
www.facebook.com/groups/mame.radi.pp.drahan.troja

Jejím účelem je podpořit rozvoj přírodního a rekreačního zázemí parku Drahaň-Troja a dalších přírodních památek v trase plánované dálnice a chránit je před nevhodnými stavebními záměry (Pražský okruh, ale i další dopravní či developerské projekty). Můžete zde sdílet příspěvky a komunikovat s dalšími členy skupiny. 

V případě, že nemáte Facebook, budeme Vás nadále informovat o novinkách a akcích související s tématem petice prostřednictvím aktualit nebo můžete sledovat web www.rozumnadoprava.cz a www.drahan.chabry.cz
Náš kontakt: petice-rozumnyokruh@post.cz 

Děkujeme za Vaši podporu, které si velmi vážíme.

 

05.06.2021 22:21

Dnes (5. června) je Mezinárodní den životního prostředí, který od roku 1974 pořádá OSN s cílem upozornit na problémy znečištění a globální změny klimatu. V ČR je doprava druhým největším zdrojem emisí po energetice a v Praze má největší podíl na znečištění ovzduší. Klíčové strategické dokumenty si kladou za cíl snižovat emise z dopravy. 
Přesto magistrát hl. m. Prahy prosazuje na svém území výstavbu dálničních komunikací v rozporu se strategickými dokumenty a klimatickými závazky ČR.
K Mezinárodnímu dni životního prostředí přejeme našemu hlavnímu městu, aby odolalo snahám politiků a na ně napojených lobbistů protlačit nevhodné stavební záměry a aby se stalo zdravějším a příjemnějším pro život.
Bližší informace naleznete na: 
www.facebook.com/rozumnadoprava/posts/1034690733732351

A můžete se přidat do naší Facebookové skupiny:
www.facebook.com/groups/mame.radi.pp.drahan.troja

 

 

21.06.2021 19:19

Nový článek o dálnici skrz přírodní park Drahaň-Troja 

Minulý týden vyšel článek o PP Drahaň-Troja v časopise Na Dotek (viz odkaz str. 16). Časopis je možné si vyzvednout i v papírové podobě na mnoha distribučních místech v Praze (str. 34).
Citujeme z článku:
"Přírodní park Drahaň-Troja zároveň slouží jako rekreační zázemí pro desítky tisíc obyvatel Prahy. Zejména v době tzv. „lockdownu“ byla tato oblast hojně navštěvována nejen místními obyvateli, ale i výletníky ze vzdálenějších částí metropole. Na základě desítky let starých plánů však hrozí devastace velké části přírodního parku Drahaň-Troja a nenávratné poškození Vltavského kaňonu šestiproudou transevropskou dálnicí D0. Již před cca 20 lety byl tento záměr hodnocen velmi kriticky ze strany několika odborných institucí a Česká inspekce životního prostředí jej dokonce označila za nepřijatelný..."

http://na-dotek.cz/wp-content/uploads/2018/03/Dotek28.pdf#page=16

 

 

06.09.2021 12:45

Zastánci transevropské dálnice skrz Prahu často argumentují tím, že musí vést Prahou, aby sloužila Pražanům a dojíždějícím Středočechům. Dle dopravně- inženýrských podkladů má podíl tranzitu na jednotlivých úsecích SOKP činit pouze 25%, zbytek bude tvořit především vnitroměstská a příměstská doprava. Tato stavba má "usnadnit" dojíždění autem a cesty autem mezi okrajovými městskými částmi. Kromě evidentního rozporu se strategickými dokumenty a klimatickými závazky ČR, které kladou důraz na přechod k nízkoemisním a bezemisním druhům dopravy a budování města krátkých vzdáleností, politici a jejich "odborní" poradci přehlížejí známý jev dopravní indukce. Odborné studie a zkušenosti z praxe potvrzují "Čím více silnic se postaví, tím více na nich bude jezdit aut".
Sdílíme video, které výstižně vysvětluje, proč dálnice do města nepatří.
https://www.youtube.com/watch?v=2z7o3sRxA5g

 

 

22.09.2021 23:10

Procházky v trase plánované dálnice v rámci říjnové výzvy 10 000 kroků

Od 1. do 31. října probíhá celostátní výzva 10 000 kroků, jejímž cílem je motivovat lidi k aktivnímu pohybu. Naše Platforma tuto výzvu podporuje a připravili jsme pro vás naučné stezky v trase plánovaného dálničního okruhu 518 a 519 mezi Suchdolem a Dolními Chabry. V průběhu září je možné se registrovat na https://portal.desettisickroku.cz/

Uvítáme, když nám zašlete fotky ze svých procházek na desettisic-platforma@post.cz, které s vaším souhlasem můžeme zveřejnit nebo když budete sdílet svoje zážitky v naší FB komunitě „Máme rádi přírodní park Drahaň Troja“ 

www.facebook.com/groups/mame.radi.pp.drahan.troja

Účelem této aktivity Platformy je seznámit veřejnost, ale i politiky s přírodními a rezidenčními lokalitami, kudy je naplánovaná dálnice a získat co nejširší podporu pro rozumné alternativní řešení.

Bližší informace naleznete na
https://rozumnadoprava.cz/rijnova-vyzva-10-000-kroku/

www.desettisickroku.cz

 

 

 

29.01.2022 23:41

Spolupracovníci Platformy www.rozumnadoprava.cz komunikují s novou vládou ohledně rozumného řešení tranzitní a městské dopravy v pražské aglomeraci, které bude splňovat zákonné požadavky na bezpečnost provozu, ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel a bude v souladu s evropskou legislativou TEN-T o transevropských dopravních sítích.
Více informací naleznete v přiloženém článku.

https://18400.cz/dolni-chabry-versus-ods-mame-novou-vladu-zacina-dalsi-kolo-boje-o-sestiproudou-dalnici-pres-dolni-chabry/?

 


 

 

24.03.2022 22:20

Historická krajina versus dálnice

Sdílíme krásný článek od paní architektky Lenky Hornychové o historické krajině na severu Prahy, která je ohrožena stavbou transevropské dálnice.

https://rozumnadoprava.cz/historicka-krajina-versus-dalnice/

Citujume:

"V dnešní době, která klade důraz na péči o přírodu, o klima, krajinnou ekologii a kvalitu života, je šance vytvořit v blízkosti téměř centra Prahy zelený rekreační park s přesahem do nejstarší historie Čech, místo pro odpočinek a vzdělávání. Navazoval by na areály zoologické zahrady a botanické zahrady a zachovával by původní krajinný ráz středních Čech. Praha je zdaleka nejlidnatější město a potřebuje rekreační zázemí. Životní styl, kdy lidé opouštějí o víkendech své byty, aby se přesunuli někam, kde je krajina krásnější a zelenější, není udržitelný ani perspektivní. Severní část Prahy s velkými sídlišti a atraktivními celoměstskými aktivitami si zaslouží volné spojení s krajinou, ne zaškrcení evropskou dálnicí vedenou v místech nejcennějších přírodních parků a historických památek, které budou touto technickou stavbou nenávratně zničeny."

 

02.06.2022 22:22

Pražský okruh v kontextu 21. století - beseda s občany
Kde: Velký sál v budově úřadu městské části Praha-Dolní Chabry
Kdy: úterý, 7. června od 18 hodin

7. června od 18 hodin pořádá městská část Dolní Chabry besedu na téma Pražského okruhu, resp. transevropské dálnice skrz rezidenční, rekreační a přírodní lokality na území hl. města Prahy. Dozvíte se mj. o dopadech realizace této stavby na dopravní situaci, životní prostředí a zdraví obyvatel a o udržitelném alternativním řešení.  Bližší informace naleznete v odkaze níže.
https://www.dchabry.cz/aktualita/5504-pozvanka-na-verejnou-besedu-k-prazskemu-okruhu

Akci bude možné sledovat také online na Facebooku městské části.
www.facebook.com/events/1341942236316473

 

 

11.07.2022 11:16

Díky vaší podpoře jsme podali námitky k Metropolitnímu plánu hl. města Prahy! 
V řádném termínu do 30. 6. 2022 naše Platforma podala námitky k nevhodnému vymezení koridoru Pražského okruhu skrz rezidenční, rekreační a přírodní lokality na území hlavního města Prahy, který je zakreslen v návrhu Metropolitního plánu. Díky podpoře cca 750 obyvatel s trvalým bydlištěm v Praze, kteří v průběhu června podepsali petici ke zmocnění Platformy jako zástupce veřejnosti, budeme moci tyto námitky také projednat a v případě neuspokojivého vypořádání dát věc k soudu.

Celé znění námitek naleznete na tomto odkaze:
https://rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2022/06/Namitky-k-Prazskemu-okruhu-v-MPP_Platforma_27.6.2022.pdf

Další informace naleznete také v našem příspěvku na Facebooku:

www.facebook.com/rozumnadoprava/posts/pfbid02qSWtcn2SGr61KYAdksHQc31wdw7nCz1BpVQxxNKprmeQA2a2wUxfvfEpcqhgLBSGl

a na našem webu: 
https://rozumnadoprava.cz/namitky-k-metropolitnimu-planu/

 

 

11.12.2022 23:45

Nová petice za záchranu přírodního parku Drahaň-Troja
V příštích měsících má probíhat proces EIA – posuzování vlivů na životní prostředí staveb 518 a 519 Pražského okruhu. Proto jsme ve spolupráci s aktivními občany a spolky spustili novou petici za záchranu přírodního parku Drahaň-Troja a dalších vzácných přírodních památek včetně soustavy  Natura 2000, které jsou ohroženy šestiproudou transevropskou dálnicí. Stávající petice "za rozumné řešení okruhu" tak bude doplněna novou peticí, která upozorňuje na negativní dopady této nekoncepční, předražené a škodlivé stavby na rozsáhlou přírodní a rekreační oblast na severu Prahy. 

Podpořte prosím tuto petici svým podpisem a sdílením s vašimi blízkými a známými. Text petice a další informace naleznete zde:
https://e-petice.cz/petitions/petice-za-zachranu-prirodniho-parku-drahan-troja.html

 

 

Komu bude petice předána: Předseda vlády ČR, Ministr dopravy ČR, Magistrát hl.m. Prahy

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 1293 (+76 nepotvrzených)

 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Emma Veronika Holíková | Praha 20
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Eva Chylíková Krumbholcová | Praha 8
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Zdeněk Jakubínský | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Michal Shejbal | Praha 8
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici