PROHLÁŠENÍ K VLÁDNÍMU ZÁMĚRU UMOŽNIT UČITELŮM TESTOVAT ŽÁKY NA PŘÍTOMNOST DROG BEZ SOUHLASU RODIČŮ
541 signatures

PROHLÁŠENÍ K VLÁDNÍMU ZÁMĚRU UMOŽNIT UČITELŮM TESTOVAT ŽÁKY NA PŘÍTOMNOST DROG BEZ SOUHLASU RODIČŮ

Author: Pavel Nepustil | Uploaded: 16.02.2016 | 541 signatures
Share it with your friends

Nesouhlasíme s tím, aby učitelé ve školách a školských zařízeních měli možnost testovat žáky na přítomnost drog bez souhlasu zákonných zástupců, tak jak je navrženo v projednávané úpravě Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Navrhujeme, aby pasáže umožňující tuto praxi byly z návrhu zákona vyjmuty.

Testování žáků v žádném případě nepřispívá ke komplexnímu řešení problémů spojených s drogami v prostředí školy. Naopak, vede k zastrašování žáků, vzájemné nedůvěře a podezírání, k narušení vztahu žák – učitel, ke stigmatizaci a diskriminaci žáků[1]. „Usvědčením“ žáka z užívání drog se problém neřeší, pouze se odsouvá z půdy školy, která přitom nemá být represivní, ale výchovnou a vzdělávací institucí.

Škola by měla umět vytvářet otevřené, důvěrné a přátelské prostředí, obzvlášť v souvislosti se současným směřováním k inkluzivnímu vzdělávání. Úkolem učitelů je nejen předávat informace a znalosti, ale také navazovat s žáky bezpečný vztah založeny na důvěře, se zapojením rodiny. Podezření na užívání drog by tedy mělo být impulsem především pro důvěrný rozhovor mezi učitelem a žákem, případně jeho blízkými, nikoliv pro odběr biologického materiálu dítěte bez souhlasu rodičů.

Zanedbatelné není ani ekonomické hledisko. Cena orientačního vícedruhového testu ze slin se pohybuje v rozmezí 600-700 Kč, další náklady jsou spojené s proškolováním učitelů v testování. Za stejnou cenu by se přitom mohl učitel žákovi a jeho rodičům zhruba dvě až tři hodiny individuálně věnovat a být přitom proškolen jednak v tématu užívání drog a jednak ve specifických  psychosociálních dovednostech.

Stále více zemí světa se připojuje ke konstatování, že válka proti drogám nepřinesla za více než sto let svého trvání žádné pozitivní výsledky. Zavádění represivních opatření v podobě testování na drogy, obzvlášť v institucích, které mají působit výchovně a edukačně na děti a mládež, pouze podporuje tento neúčinný diskurz boje proti drogám.

Česká republika dlouhodobě směřuje k racionálnímu přístupu k drogám, za který jsme v zahraničí oceňováni. Domníváme se, že i v případě řešení problémů spojených s užíváním drog ve školách bychom měli v tomto trendu pokračovat a přicházet spíše s racionálními a inovativními než se zastaralými a nefunkčními řešeními.

 

Platforma pro komplexní přístup k užívání drog a závislostem

e-mail: zavislostikomplexne@gmail.com

kontaktní osoba: Pavel Nepustil, 777 916 280

 

[1]                     Na tyto důsledky mimo jiné upozorňuje podrobná zpráva Australské národní rady pro drogy z roku 2008, kterou nechal do češtiny přeložit Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Dostupné z: http://www.ok.cz/iksp/docs/352.pdf Originální zdroj: Roche, A. M.,  et al. (2008). Drug testing in schools: evidence, impacts and alternatives. Canberra: Australian National Council on Drugs.

News

16.06.2016 21:10

Skvělá zpráva a úspěch pro Platformu! Z aktualizovaného návrhu protikuřáckého zákona ZMIZELA možnost, že by pedagogové mohli testovat děti na drogy bez souhlasu rodičů. Díky Heleně Rampachové z A.N.O. za zprostředkování Prohlášení Platformy poslanci Bohuslavu Svobodovi, a tomu díky za zpracování pozměňovacího návrhu. A díky vám všem, kteří jste Prohlášení podpořili. Tady je aktuální znění návrhu, které odešlo poslancům: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=828&CT1=0

 

To whom will the petition be forwarded: Ministerstvo zdravotnictví

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 30

17. 06. 2016 | Ludmila Čaňková | Praha
Výborně, represe nic neřeší.
+0 | -0
doporučit +
16. 06. 2016 | Adam Hladky | Brno
Výborně.
+0 | -0
doporučit +
22. 03. 2016 | David Sciskala | Zelená Hora
Prevence a kontrola je v pořádku ale děti nejsou majetkem školy.
+0 | -0
doporučit +
20. 03. 2016 | Štěpánka Rudolfová | Brno
Děkujeme za vaši iniciativu, čas a záměr. represe ještě nikdy nic dlouhodobě nevyřešila, zvláštˇ když jde o děti. Budujme důvěru a vlídnou atmosféru, zvláštˇkdyž jde o citlivá a závažná témata.
+0 | -0
doporučit +
13. 03. 2016 | Tomáš Nevrkla | Brno
díky za vaši práci
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2016 | Robin Sabela | Jablunkov
Nesouhlasím s tímhle tím nesmyslným a nelogickým rozhodnutím vlády a jsem připraven a to nejen tímto podpisem vás podporovat v tom,aby nynější zámer vlády byl zrušen.Škola má fungovat jako prevence,ne jako represe!
+0 | -0
doporučit +
03. 03. 2016 | Petr Kolář | Tábor
Už nevědí co by, tak musí vymýšlet krávoviny. Nechápu. Ale aby se začali testovat politici, kde všude mají schovaný naše peníze, to nehrozí.
+0 | -0
doporučit +
01. 03. 2016 | Filip Sauer | Kdyně
Další omezování svobody.
+0 | -0
doporučit +
29. 02. 2016 | Jan Pospisil | Praha
dějí se strašné věci a tento vládní záměr je jedna z nich
+0 | -0
doporučit +
28. 02. 2016 | Olga Běhounek | Vrátkov
K dětem je nutné přistupovat s důvěrou, jen tak je možné docílit toho, aby i ony důvěřovaly dospělým. Mám zkušenost s drogovou minulostí své dcery. Jen láska a důvěra celé naší rodiny, i její učitelky, jí pomohla neupadnout na úplné dno společnosti.
+0 | -0
doporučit +
27. 02. 2016 | Josef Šustík | Praha
Absolutně nesouhlasím s touto peticí, u dětí se začíná běžně tolerovat nejhorší DROGA Alkohol, Tabák a teď ostatní drogy ?.
Kdo mohl za Feťáka nebo výrobce drog tuto prasárnu vytvořit?!. Dospělí mají sami svůj rozum a věk na rozhodování. U dětí jsem pro, aby se drogy dali podchytit, v co nejkratším termínu.
+0 | -0
doporučit +
26. 02. 2016 | Daniel Kroulík | Praha
To přece nikdo nemůže myslet vážně
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2016 | Kateřina Stránská | Chomutov
Super!
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2016 | Zdeněk Hovorka | Praha4
Je to další zákon, který přinese více škody než užitku.
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2016 | Jitka Vengrinova | Praha
Nesouhlasim bez vedomi rodicu
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2016 | Aranka Horvátová | Znojmo
Souhlasím vřele s testováním žáků ve škole !!!
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2016 | Adam Závodský | Kralupy nad Vltavou
Nesmysl založený na presumpci viny. Prioritou vzdělávací instituce musí být vždy prevence, nikoli represe. Škola není policie!
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2016 | Přemysl Košut | Rýmařov
Strach, nedůvěra, ostrakizace! Nejlepší prostředí pro vývoj mladého člověka!
Bůh nás ochraňuj před Chovanci, Němečky a podobným totalitním xindlem. Nerozumím jejich myšlení. Jsou mi tak vzdálení, že pochybuju o tom, že to jsou vůbec lidé.
+0 | -0
doporučit +
24. 02. 2016 | Jirka Baumax | Praha
Naprosto souhlasím s kontrolou dětí na drogy, to co mají v povinostech rodiče a neuhlídají to, musí nahradit škola. Dále bych zavedl i postih pro rodiče u svého potomka když bude nález pozitivní. Vyhýbat se tomu to problému je chyba, jde přeci o Vaše děti.
+0 | -0
doporučit +
23. 02. 2016 | zdeněk petrák | praha 8
alkoholici zas toužej někoho šikanovat .)
+0 | -0
doporučit +
23. 02. 2016 | Kateřina Jarošová | Praha
díky! :-)
+0 | -0
doporučit +
19. 02. 2016 | Martina Mochánová | Veký Chlumec
Co je to zase za chorý nápad? Bez mého souhlasu nebude nikdo mé děti nikterak testovat!
+0 | -0
doporučit +
19. 02. 2016 | Jaroslav Farkaš | Slovensko
Vyjadrujem podporu tejto iniciatíve.
+0 | -0
doporučit +
18. 02. 2016 | Vojtěch Cepl | Statenice
Podporuji Vaši iniciativu!
Nedejme se!
+0 | -0
doporučit +
18. 02. 2016 | Jan Hlaváč | Ostrava
Odpověď je v klimatu školy. Pokud bude jakékoliv dítě u sebe doma v nepodnětném prostředí, pak by škola měla být místo, kde je v bezpečí a má prostor pro sebepotvrzení. Jako lektor PPRCH často vidím velký problém labelingu a testy jej ještě rozvinou.
+0 | -0
doporučit +
18. 02. 2016 | Jan Truhlář | Praha
Jasně, už vidím jak se čeká na taťku co je na služebce někde v čudu, nebo jak maminka v dnešní době dostane volno od pásu. Zmaštěný dítě nemá ve škole co dělat, stejně jako zaměstnanec v práci... Ja bych učitelům sebral všechny páky a i zbytek nějakého respektu, aby si na ně každý včetně sjetých studentů mohl plivnout:(( Učitel, farář a lékař....pamatujete???
+0 | -0
doporučit +
18. 02. 2016 | Jozef Henzl | Brno
Kvůli finanční náročnosti bude docházet k přednostnímu testování tzv. "problémových" žáků, tedy těch, že kterými je potřeba pracovat preventivně. Represivní metody nic nevyřeší, jsou diskriminační a pouze podporují vznik dalšího delikventního chování.
+0 | -0
doporučit +
17. 02. 2016 | Jan Bělohlávek | Zlín
Nesouhlasím s tím, nepotírá se příčina, ale důsledek. První by se mělo vyléčit lidstvo.
+0 | -0
doporučit +
17. 02. 2016 | Martin Malec | Žďár nad Sázavou
Testování vůbec nepomůže řešit problémy a neplní žádnou harm-reduction funkci. Investovat je potřeba do adekvátního vzdělávání a primární a sekundární prevence.
+0 | -0
doporučit +
17. 02. 2016 | Leoš Ševčík | Olomučany
Díky za Váš boj za evidence-based přístup k regulaci užívání drog
+0 | -0
doporučit +

Sign this petition

Petice již byla uzavřena.

Signatures | 541 (+43 not confirmed)

 • Alena Šrajbrová | Přelouč
 • Data of the signer not published
 • Kristýna Dvořáková | Slavičín
 • Roman Glaser | Aš
 • Pavel Podešva | Brno
 • Data of the signer not published
 • Vojtěch Horáček | Praha
 • Barbora Višková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Veronika Navrátilová | Nemile
 • Ludmila Čaňková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Pavel Stránský | Ořech
 • Veronika Vítková | České Budějovice
 • Zdeněk Rous | Brno
 • ALENA JEŽÁKOVÁ | ČESKÁ LÍPA
 • Data of the signer not published
 • Barbara Tyrajová | Staré Město
 • Tereza Černíková | Praha
 • Renata Hladná | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • David Sciskala | Zelená Hora
 • Zdeňka Radostová | Karlovy Vary
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Martin Šafář | Pardubice
 • Štěpánka Rudolfová | Brno
 • Zuzana Guryčová | Uherské Hradiště
 • Jan Neudert | Rájec-Jestřebí
 • Data of the signer not published
 • Emanuel Macoun | Znojmo
 • Ronald Marek | Brno
 • Jiří Dolák | Svitavy
 • Eva Wicheová | Praha
 • Andrea Smažáková | Letonice
 • Miroslav Němec | Hejnice
 • Klára Zárybnická | Praha
 • Veronika Telčerová | Ostrava
 • Petra Přibylová | Česká Lípa
 • Lenka Mylerová | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Hana Dostálová | Praha
 • Lubor Benda | Praha
 • Vojtěch Němec | Ostrava
 • Marek Parožek | Lány
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Dana Pachovská | Jimramov
 • Data of the signer not published
 • Lucie Šedinová | Praha
 • Robert Tondl | Praha 5
 • Robin Sabela | Jablunkov
 • Markéta Dundrová | Praha
 • Václav Lukesle | Zákupy
 • Věra Chramostova | Praha
 • pavel stopka | praha 5 řeporyje
 • Dominik Šobáň | Bílovice
 • Jan Fornůsek | MIstřice
 • Ondřej Pětvalský | Ostrava
 • Mirek Fiala | Hradec Kralove
 • Michaela Plevková | Vyškov
 • Data of the signer not published
 • Michal Kryštof | České Budějovice
 • Markéta Cilečková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Robin Karel Popper | Praha
 • Jiří Popelka | Dzbel
 • Filip Sauer | Kdyně
 • Mirka Uherčíková | Brno - Tuřany
 • Roman Šifel | Zlín
 • Data of the signer not published
 • Radim Špetík | Rožnov pod Radhoštěm
 • Data of the signer not published
 • Michal Čáslavka | Děčín
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jiří Přibáň | Praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Michal Macan | Žamberk
 • Martin Janeček | Bruntál
 • Ondřej Slavíček | Moravská Třebová
 • Jakub Svoboda | Stará Boleslav
 • Data of the signer not published
 • Robin Coufal | Olomouc
 • Petr Běhounek | Praha
 • Michal Kasztura | Baška
 • Data of the signer not published
 • Martin Kopáček | Praha
 • Tomáš Klapka | Praha
 • Barbora Fleischerová | Děčín
 • Data of the signer not published
 • Ondřej Kaisler | Uherský Brod
 • Petr Kolář | Tábor
 • Radim Dočkal | Kostěnice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jan Pospisil | Praha
 • Data of the signer not published
 • Ondřej Baláš | Brno
 • Data of the signer not published
 • Ondřej Beneš | Trutnov
 • Václav Macoun | Znojmo
 • Miloš Hudec | Praha
 • Data of the signer not published
 • Miroslav Hynek | Praha
 • Jindřich Kalivoda | Janské Lázně
 • Matěj Grunt | Brno
 • Jana Kučerová | Prostějov
 • Ondřej Počarovský | Praha
 • Ladislav Švec | Klecany
 • Nina Zvingerová | Praha
 • Olga Běhounek | Vrátkov
 • Kateřina Štědrá | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petr Mlčoch | Přerov
 • Eva Fričová | Liběchov
 • Petra Kabátková | Praha
 • Jakub Adamus | Jince
 • Data of the signer not published
 • Alena Hajšmanová | Nepomuk
 • David Vratil | Jilove
 • Jan Svoboda | Horní Dunajovice
 • Jiří Vrlík | Praha
 • Tomáš Nevrkla | Brno
 • Jan Bratko | Kutná Hora
 • Daniel Kroulík | Praha
 • Kateřina Kozáková | Kladno
 • Data of the signer not published
 • Libor Dupal | Praha 6
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Matěj Hanyk | Třeboň
 • Lucie Pešková | Chotěboř
 • Jana Gottliebová | Praha
 • Jakub Chudomel | Praha
 • Milan Válek | Praha 10
 • Radek Nosál | Frýdek-Místek
 • Ondřej Skopal | Olomouc
 • Jan Smejkal | Ostrava
 • Pavel Železník | Hoštka
 • Data of the signer not published
 • Pavel Brůža | Neratovice
 • Robert Hořava | Blansko
 • Věra Horáková | Praha
 • Martin Marek Krupica | Litoměřice
 • Pavel Krejčí | Most
 • Robert Blanda | Praha
 • Jan Šmejkal | Malé Přílepy
 • David Dozbaba | Brno
 • Markéta Ackrmannová | Plzeň
 • Klára Tyrbachová | Ústí nad Labem
 • Matěj Černý | Velatice
 • Ladislav Pavlíček | Mladá Boleslav
 • jana Beránková | Slaný
 • Data of the signer not published
 • lucie skalska | praha
 • petr skalský | praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Adam Hladky | Brno
 • Data of the signer not published
 • Gabriela Nardelli | Kamenice
 • Jiří Šimeček | Třeboň
 • Daniel Městka | Teplice
 • Martin Chmelík | Úštěk
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Karel Dobiáš | Praha
 • Zdeněk Křenek | Praha 3
 • Vít Rozsypal | Ostrava
 • Kateřina Stránská | Chomutov
 • Marie Dvořáková | Praha
 • Jitka Kudlová | Litovel
 • Samuel Plesnik | Nitra
 • Data of the signer not published
 • Ivo Buček | Bruntál
 • Jan Bibus | Javornice
 • Stanislav Urbánek | Praha
 • Alena Beránková | Praha
 • Šárka Šamanová | Praha
 • Tereza Balková | Pardubice
 • Kateřina Brožová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Miroslav Dvořák | Brno
 • Data of the signer not published
 • Kristýna Karpíšková | Plzeň
 • Petr Moravec | Hustopece
 • Vojtěch Marcín | Beroun
 • Jana Zajícová | Praha
 • Veronika Vlasáková | Plzeň
 • Marek Nečada | Helsinki
 • Petr Víta | Jablonec nad Nisou
 • Nikol Králová | Rychnov nad Kněžnou
 • Pavel Kovačka | Chotěboř
 • david folprecht | olomouc
 • Denisa Holá | Plzeň
 • Miroslav Sanitrák | Benešov
 • Vít Zelinka | Praha 6
 • Petr Adámek | Chrudim
 • Michal Fišpera | Stříbro
 • Data of the signer not published
 • Jaroslav Cmol | Karviná
 • Tomáš Halamíček | Příbor
 • Data of the signer not published
 • Gabriela Geršlová Nicolet | Dolní Třebonín 157
 • tomas rydval | tanvald
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petr Hýl | Raduň
 • Data of the signer not published
 • Gabriela Volková | Chodov
 • Lucie Zittová | Lipnice nad Sázavou
 • michaela platenikvoa | Viden
 • Data of the signer not published
 • Radomil Jindra Jindra | Dolní Čermná
 • Adam Závodský | Kralupy nad Vltavou
 • Jitka Vengrinova | Praha
 • Data of the signer not published
 • Zdeněk Hovorka | Praha4
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Alena Halvigerová | Hradec Králové
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Hana Gabrielová | Č. Budějovice
 • Karel Nyerges | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petr Bartůněk | Praha
 • Vaclav Henrych | Slany
 • Data of the signer not published
 • JANA JEDLIČKOVÁ | SVOJANOV
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Pavel Kubu | Praha
 • Jaroslav Knotek | Vedrovice
 • Marek Dušák | Praha
 • Adam Křístek | Praha
 • Jiří Doležal | Praha
 • Klára Ubryová | Kolín
 • Martina Kinčlová | Praha
 • Jakub Slajs | Melnik
 • Data of the signer not published
 • Michaela Urbanová | Praha
 • Roman Cerman | Olomouc
 • Měřínská Viktorie | Brno
 • Michaela Namyslovová | Praha
 • Jan Pávek | Česká Třebová
 • zdeněk petrák | praha 8
 • Jan Řeřábek | Třeboň
 • Adam Neuman | Praha
 • Kateřina Jarošová | Praha
 • Martin Fafejta | Olomouc
 • Tomáš Zábranský | Praha
 • Jakub Černý | Praha
 • Dagmar Pospíšilová | Hradec Králové
 • Markéta Nepejchalová | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Pavel Kroupa | Nepomuk
 • Kateřina Morávková | Kladno
 • Tomáš Brejcha | České Budějovice
 • Data of the signer not published
 • Jakub Nepejchal | Olomouc
 • Filip Krška | Třebíč
 • Roman Kunc | Kolín
 • Data of the signer not published
 • Iva Klubalová | Sokolov
 • Gabriela Vejrostová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Michael Jettmar | Praha 8
 • Olga Sklenářová | Praha
 • Martin Parula | Plzeň
 • Petr Vrána | Bučovice
 • Daniela Charvátová | Neratovice
 • Lucie Peschiková | Plzeň
 • Dana Zmátlíková | Slaný
 • Eva Kuncová | Plzeň
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Broža | Slaný
 • Data of the signer not published
 • Lenka Dvořáčková | Smečno
 • Olga Pelikánová | Huntířov
 • Lucie Hájková | Horoušany
 • Viktor Novák | Praha
 • Adam Mička | Na Výtoni 6
 • Milan Zobač | Liberec
 • michal matula | jihlava
 • Data of the signer not published
 • Lucie Zobač | Liberec
 • Michaela Titmanová | Říčany
 • Jana Kubečková | Nepomuk
 • pavla kotolova | jesenice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • MUDr Otakar Titman | Praha 4
 • Data of the signer not published
 • Kateřina Baňacká | Most
 • Aleš Termer | Slaný
 • Matěj Černý | Praha
 • Dominika Čížkosvká | Praha
 • Petr Grunt | Ústí nad Labem
 • Anna Radimecká | Děčín
 • Martin Titman | Praha
 • Pavlina Inksmith | Malmö
 • Ondřej Hanslík | Praha
 • alida horváthová | Kytlice
 • Dušan Dvořák | Olomouc
 • Štěpán Karbulka | Úvaly
 • Data of the signer not published
 • Jan Moravec | Praha 7
 • Nora Titman Staňková | Praha
 • Aneta Kalusová | Frýdek
 • Dagmar Krutilová | Olomouc
 • Magdaléna Radimecká | Děčín
 • Jan Štrup | Český Brod
 • Irena Tomešová | Praha
 • dana syslova | praha
 • Zuzana Krátká | Brno
 • Pavel Novak | Brno
 • Michaela Schaferová | Olomouc
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Petra Štvánová | Příbram
 • Data of the signer not published
 • Josef Radimecký | Děčín
 • Marcel Ambrož | Praha
 • Zuzana Protivínská | Břežany
 • Radek Markus | Praha
 • Pavel Novák | Krnov
 • Martina Zahradníková | Milovice
 • Zora Fídlerová | Praha
 • Jaroslav František Žák | Třebíč
 • Data of the signer not published
 • Jakub Lívanský | Bohuňovice
 • Josef Soukal | Žďár nad Sázavou
 • Data of the signer not published
 • Břetislav Kantor | Ostrava
 • Barbora Macurová | Frýdek-Místek
 • Data of the signer not published
 • Jana Repková | Plzeň
 • Tomáš Masopust | Praha 8
 • Marie Holubová | Telč
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Veronika Soukalová | Hrušovany nad Jevišovkou
 • Ondřej Kývala | Havířov
 • Monika Siváková | Holčovice
 • Kateřina Kábelová | Pardubice
 • Jan Sobotka | Praha 9
 • Lukáš Verner | Mladá Boleslav
 • Barbora Pokorná | Praha
 • Blanka Zámorská | Přívory
 • Data of the signer not published
 • Marie Ocisková | Olomouc
 • Iva Fabová | Brno
 • Eliška Lindovská | Ostrava
 • Ondřej Pěč | Říčany
 • Agáta Červenková | Jáchymov
 • Barbora Regneriová | Praha
 • Matyáš Řezníček | Praha
 • Jan Barnet | Vyškov
 • johan orlitz | praha
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Pavla Štanclová | Ostrava
 • TEREZA MARKSOVA | MLADA BOLESLAV
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Marcalik | Praha
 • Vladislava Bartáková | Praha 10
 • Josef Sova | Čenkov
 • Matyáš Karel Pech | Blšany 43801
 • Adam Novozámský | Hradec Kralove
 • Data of the signer not published
 • Zdeňka Hrdinová Ronzová | Loučeň
 • Anna Strenková | Praha 5
 • Data of the signer not published
 • Lenka Havriščuková | Ostrava
 • Pavel Knobloch | Liberec
 • Martina Mochánová | Veký Chlumec
 • Martin Růžek | Slaný
 • Data of the signer not published
 • Jan Braun | Borová Lada
 • Petra Válková | Brno
 • Lucie Novotná | Praha
 • Viktoria Bekeč | Hlinsko
 • Gabriela Nerudová | Zahořany
 • Data of the signer not published
 • Gabriela Ježková | Mokrá-Horákov
 • Ivana Kořínková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Radek Vojkůvka | Milevsko
 • Zdeňka Staňková | Bašť
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Jozef Vrábel | Prievidza
 • Šimon Rychlik | Ostrava
 • David Adameček | Liberec
 • Vojtěch Cepl | Statenice
 • Zdenek Sury | Brno
 • Data of the signer not published
 • Petr Horyna | Praha
 • Veronika Zajícová | Most
 • Anna Heribanová | Praha
 • Lukáš Linek | Praha
 • Kilián Kešner | Praha
 • Josef Slavík | Sokolov
 • Data of the signer not published
 • František Šec | Praha
 • Jan Hlaváč | Ostrava
 • Tomas David | Vsetin
 • Josef Beneš | Praha
 • Marek Svec | Praha
 • Nikola Benčíková | Praha
 • Jakub Kurc | Nepomuk
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Veronika Vláčilová | Vyškov
 • Jana Hrazdilová | Praha
 • karel žďárský | praha
 • Václav Sixta | Praha
 • Barbora Orlíková | Praha
 • Vladimír Sklenář | Praha
 • Vilém Schubert | Třebsín
 • Data of the signer not published
 • Jiří Škrampal | Praha
 • Sandra Nechybová | Benešov
 • Markéta Hodačová | Praha
 • Hana Lukešová | Obecnice
 • Klára Zajíčková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Vendula Růžičková | Veltrusy
 • Tereza Šolcová | Liberec
 • Veronika Kucerova | Beroun
 • Vojtěch Jágl | Kolín
 • Data of the signer not published
 • Miloš Sýkora | Mníšek Pod Brdy
 • Ondřej Kolich | Praha
 • Jozef Henzl | Brno
 • Petra Kovářová | Jemnice
 • Jitka Arnoldová | Mníšek pod Brdy
 • Lukáš Severa | Brno
 • Data of the signer not published
 • František Jirový | Praha 2
 • Markéta Horneková | Velké Hamry
 • Ondřej Kroupa | Uničov
 • Zuzana Antares Fojtíková | Brno
 • Amrit Sen | Praha
 • Karel Janda ml. | České Budějovice
 • Josef Hladký | Hlinsko
 • Data of the signer not published
 • Petr Husák | Praha
 • Pavel Závorka | Praha
 • Marketa Stekla | Kutná Hora
 • Adéla Víšková | Nový Bor
 • Johana Růžková | Praha
 • Markéta Čermáková | Praha 8-Bohnice
 • Marie Janouškovcová | Praha 3
 • jakub Novák | Králův Dvůr
 • Kateřina Bryanová | Choceň
 • Petr Blažek | Brno
 • Jan Macháček | Brno
 • Simona Sedláčková | Praha 10
 • Kateřina Dobrinič | Králův Dvůr
 • Data of the signer not published
 • Richard Hnízdil | Ústí nad Labem
 • Vlastimil Pavlů | Olomouc
 • Jiří Brenza | Olomouc
 • Zuzana Prochazkova | Praha
 • Adam Šima | Brno
 • Nikol Kociánová | Metylovice
 • Petr Hudák | Vamberk
 • Petr Nováček | Horažďovice
 • Bára Bláhová | Praha
 • Olga Horničáková | Praha
 • Jiří Bryan | Choceň
 • Jan Škrob | Praha
 • Data of the signer not published
 • Petr Šnédar | Brno
 • Anna Hausnerová | Praha 3
 • Lukáš Linha | Olešná
 • Andrea Lohniská | Kutná Hora
 • Data of the signer not published
 • Petr Synek | Brno
 • Iveta Kučerová | Brno
 • Barbora Antonová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Ivo Vítek | Třebíč
 • Barbora Szotáková | Hradec Králové
 • Markéta Szotáková | Brno
 • Lenka Kříčková | Brno
 • Lucia Čemová | Brno
 • Martina Černá Černá | Hranice
 • Jan Horák | Choryně
 • David Róth | Věž
 • Ëva Veverová | Brno
 • Ondřej Šulc | Poděbrady
 • Martin Malec | Žďár nad Sázavou
 • Kateřina Zvonková | Přerov
 • Martina Černíková | Brno
 • Marek Tichý | Konstantinovy Lázně
 • Eva Césarová | Ivanovice na Hané
 • Magda Frišaufová | Brno
 • Jitka Cardová | Praha
 • Šárka Licehammerová | Brno
 • Ladislav Fabian | Ostrava
 • Alžběta Stromšíková | Brno
 • Leoš Ševčík | Olomučany
 • Iveta Dlouha | Benešov
 • Barbora Drbohlavová | Praha
 • Edita Bezdičková | Brno
 • Maria Kufová | Jablunkov
 • Roman Hloušek | Brno
 • Data of the signer not published
 • Jaroslav Malík | Brno
 • Edita Florianova | Brno
 • Marie Froulíková | Praha
 • Tereza Střesková Střesková | Heřmaničky
 • Ladislav Záliš | Křinice
 • Barbora Janyová | Rakvice
 • Martina Krištofová | Oudoleň
 • Terezie Horváthová | Brno
 • Eva Nešutová | Brno
 • Barbora Krupicová | Brno
 • Data of the signer not published
 • Jiří Dintar | Mladá Vožice
 • Blanka Kotíková | Kyjov
 • Robert Veverka | Praha
 • Jakub Larisch | Frýdek-Místek
 • Pavel Nepustil | Brno