Nahrazení pořadu Linka 112 edukativními videi 8 podpisů

Nahrazení pořadu Linka 112 edukativními videi

FTV Prima, spol. s r.o. začala od 3. prosince vysílat nový pořad Linka 112. Přestože má pořad dle samotné televize předat zkušenost nebo poučení a snaží se o nezkreslený popis práce dispečerů, výsledek je přesně opačný.

Televize Prima má však, i přes vlnu kritiky, která se na ni po odvysílání několika dílů snesla, stále možnost vyjít z této situace s čistým štítem.

Existuje celá řada vzdělávacích videí, která pocházejí od profesionálů ze složek integrovaného záchranného systému a která názorně ukazují, jak postupovat v případě ohrožení.

Zařazení těchto videí do vysílání dosud podle jednotlivých televizí bránil nedostatek vysílacího času. Pokud tedy Primě skutečně jde o poučení, má nyní ideální příležitost, zařadit tato videa do vysílání každý všední den od 16:50, kdy běží Linka 112.

Diváci sice přijdou o "rodinné příběhy dispečerů", ale zato se mohou dozvědět, jak správně resuscitovat, co dělat v případě aktivního střelce nebo zcela aktuálně jak předejít požárům od adventních věnců.

My, níže podepsaní, žádáme vedení FTV Prima, aby zvážilo možnost nahrazení pořadu Linka 112 videi, která mají prokazatelný přínos v oblasti přípravy na mimořádné události.

Chopí se Prima této příležitosti a dokáže, že jí skutečně šlo o předání poučení?

Autor: Michal Bareš | 8 podpisů

Více >
Holubi si zplynování nezaslouží 134 podpisů

Holubi si zplynování nezaslouží

Vážení spoluobčané,

 

SVJ odslouhlasilo umístění odchytových klecí na domech v ulicích Kurkova, Hrubého, Kyselova a Rajmonova, Praha 8 Kobylisy. Jste si všichni vědomi toho, co se s holuby stane? Opravdu jich tu s námi žije tolik, že je musíme zabíjet?

 

Bližší specifikace odchytových prací: umístění odchytových klecí na místa s nejvyšším výskytem holubů, kdy po dohodě s vlastníky objektů se na vytipovaná místa instalují tyto klece rovněž vybavené systémem tzv. běhaček a dochází k odchytávání jednotlivých kusů. Klece jsou vybaveny návnadou a napájecím zařízením. Doba trvání odchytových prací jsou standardně 2 měsíce, kdy v pravidelných intervalech jsou holubi z místnosti vybíráni a následně dochází k jejich utracení v plynových nádobách a poté jsou odborně likvidováni ve spalovně biologických odpadů. Jsou tak zachována veškerá zákonná i humánní pravidla týkající se této problematiky. Po ukončení odchytových prací se uvede odchytová místnost do původního stavu, je provedena dezinfekce, popřípadě i dezinsekce. Součástí odchytových prací je také vybírání vajíček a vybírání právě vylíhnutých mláďat z hnízd holubů, čímž se likviduje nová generace těchto opeřenců. http://www.radexa.cz/regulacni_odchyty.html

 

Jako plátce příspěvků SVJ nesouhlasím s tímto postupem, který je sice našimi zákony považován za humánní, ale rozhodně tomu tak není. Zplynování živých bytostí je vždy kruté!!! Holubů tu žije tak akorát a rozhodně nejsou obtěžující více než kuřáci vyhazující nedopalky z oken a balkonů. Navíc kuřáci výrazně omezují ostatní jedovatým kouřem, který se dostavá do bytů. Nepořádek před domy dělají také větší než holubi. Zplynujeme je proto? Absurdní,že? Žijeme tu přeci spolu.

 

Pokud Vám holubi nejsou na obtíž a tento postup Vám též přijde drastický a zbytečný, připojte svůj podpis. Petice bude předána SVJ. Třeba s tím můžeme ještě něco udělat. Děkuji.

Autor: Barbora Zichová | 134 podpisů

Více >
Petice proti tvrzení o společenské nebezpečnosti Jana Novotného 2 podpisy

Petice proti tvrzení o společenské nebezpečnosti Jana Novotného

Milý sousedé, úředníci, policisté,

soužití v bezprostřední blízkosti Jana Novotného, jsem nikdy, a to ani v posledních letech, nenabral/a dojem, že by pro mě osobně, či pro společnost, byl svým chováním, jakkoliv nebezpečný, natož tak, aby bylo nutné mu soudem nařídit ústavní léčbu, jakožto důsledek jeho přístupu vůči rodině Borowičkových.

Vzhledem k tomu, že k rozhodování svědků nebylo vyhověno ani jednomu z navrhovaných svědků, jsem nucen odvolacímu soudu představit argument, se kterým by se měl vypořádat.

Rád bych Vás požádal o pomoc, přestože jsem se několik let, bez vědomí většiny z Vás pokoušel, v rámci svých možností, o to, aby Česká republika zůstala nadále právním a demokratickým státem.

Bohužel, i nadále je jednání orgánů činných v trestním řízení, je poněkud laxní, proto musím volit toto řešení, přestože mě samotnému, připadá poněkud trapné. 

Je patně nadbytečné vysvětlovat, proč musím tuto petici zakládat. S důvěrou v to, že Vy znáte mne, a  mou v to, že nejlepším svědkem je čas, věřím, že dříve než vysvětlení, přijde řešení. 

Nicméně čas, je momentálně to, co tatínek nemá, a maminky zdraví celá věc rovněž nepřispívá. Pro úplnost bych rád uvedl, že od roku 2012, kdy jsem se stal nechtěně svědkem dotačních podvodů svého bratrance, s vazbou (osobní i finanční) na předsedkyni OS v Liberci, díky čemuž přišel náš stát o více jak 70 mil. Kč, jež budeme muset uhradit z našich daní.

Autor: Jan Novotný | 2 podpisy

Více >
Nechceme chov na neuchovněných zvířatech. 4 podpisy

Nechceme chov na neuchovněných zvířatech.

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod

a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

 

     My, níže podepsaní obyvatelé České republiky, prostřednictvím této petice žádáme Vládu České republiky o zákazu chovu na neuchovněných jedincích pro všechna zvířata v zájmovém chovu.


     Čím dál častěji se oběvují inzeráty na mini / micro pejsky / kočičky s velmi neobvyklým, jedinečným, zbarvením. Křížením neuchovněných a tedy nestestovaných jedincích dochází k degenerativním změnám. Některá zbarvení s sebou nesou vyšší riziko zdravotních potíží (např. merle x merle, kde je přibližně ¼ štěnat tzv. double merle, štěňata mohou být slepá, hluchá se sklony k epilepsii, atd.) K uchovnění je potřeba bonitace a zdravotní testy. Je tedy záruka standardu a je znám zdravotní stav. Nedostatečná evidence dává velký prostor příbuzenské plemenitbě.
     Další stránkou věci chovu na neuchovněných jedincích je klámání zákazníka při prodeji. Dochází k dezinformacím o zdravotním stavu, povaze, původu... Dochází k předčasnému a nezákonnému odstavu mláďat od matek – běžně jsou nabízena 4 týdenní štěňata či koťata. Není možné kontrolovat množství odchovů na neuchovněných samicích.
     V neposlední řadě se jedná o příjmy, které chovatelé na neuchovněných zvířatech ve většině případů nepřiznávají a tedy nezdaňují. (Např. při vrhu francouzského buldočka, kde budou 4 štěňata za 10 000kč, což je běžná cena buldočka bez PP, je příjem 40 000kč z jednoho vrhu. Díky nekontrolovatelnosti těchto chovů může mít taková fenka dva vrhy ročně, to už chovatel získá částu 80 000kč za rok.)

    Hodně vrhů se uskuteční rovněž díky mýtu: ,,fena musí mít jedou za život štěňata“ nebo touze majitelů, mít miminko po svém užasném pejskovi / kočičce. Nudaná mláďata z těchto vrhů končí na ulicích, útulcích nebo v horším případě nehumánně usmrcována (utopení, udušení v pytli...)

     Vše výše uvedené odporuje welfare chovu zvířat i zákonům. Veškerá dosud provedená opatření se dotýkají především chovatelských stanic, které investují do bonitace a zdravoních testů jedinců, podléhají evidenci a hlášení chovů, dle chovatelských řádů mají omezen počet vrhů na fenku i věkové omezení pro působení v chovu. Podobný problém je rovně v chovu zakrslých králíčků, morčat, atd.

     Česká republika se drží na prvních příčkách v tzv. množení psů a koček a to není pro náš stát ideální vizitkou.


 

Žádáme tedy, aby byl „chov na neuchovněných jedincích“ NEZÁKONNÝ a to nejen pro chov psů a koček, ale pro VŠECHNA zvířata v zájmovém chovu (tedy králíky, morčata apod.)

K petici budou jako důkaz přiloženy screeny inzerátů tohoto typu (viz odkaz)
https://www.facebook.com/nikola.weberova.9/posts/10205299438362071

Petice bude předána Miluši Horské, která se v ochraně zvířat aktivně angažuje např, konferencí Stát a ochrana zvířat v roce 2014. Problematika množíren jí není neznámá.


 

Autor: Nikola Weberová | 4 podpisy

Více >
Zachování stromů v oblasti Družstevní ulice ve Zlíně II 45 podpisů chybí 205

Zachování stromů v oblasti Družstevní ulice ve Zlíně II

Petice: Zachování stromů v oblasti Družstevní ulice ve Zlíně II

(petice podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním)

Vážení,

Na základě komunikace s pracovníky ČIŽP a Odboru městské zeleně jsme se dověděli, že je v blízké době opět plánováno kácení 9 stromů v oblasti Družstevní ulice ve Zlíně, které se nám již jednou díky petici, podpoře občanů a na základě rozhodnutí ČIŽP již jednou podařilo zachránit.

Nejvíce ohroženo je v současnosti těchto 5 stromů : 

3ks lípa malolistá – tilia cordata (170, 188 a 206),  1ks javor mléč – acer platanoide (71), 1 ks borovice černá – pinus nigra (224)

 Dále bojujeme za záchranu dalších 4 stromů:

1 ks lípa malolistá – tilia cordata (189), 2ks  bříza bělokorá – betula pendula (125 a 157), 1 ks borovice černá – pinus nigra (110)

Co se týče výše uvedených lip, je sice pravdou, že lípa malolistá stojící u cesty naproti školky má srostlou prasklinu ve kmeni, dle odborného posudku dendrologa se však, že tento problém dá vyřešit jiným způsobem než kácením, například svázáním kmene a větví a ořezem koruny. Další dvě krásné lípy (188 a 170), jejichž jediným „nešvarem„ je sekundární větvení a 2 dutiny v kmeni vzniklých v důsledku neodborně ořezaných větví, lze ošetřit ořezem větví   a svázáním. Javor mléč (71) Družstevní v blízkosti parkoviště má sice poraněný kmen, nicméně roste zdravě a silně dál a domníváme se, že v současné době žádnou hrozbu nepředstavuje. Na borovici (224) jsme kromě mírného sekundárního větvení žádný nedostatek nezpozorovali. Tato navíc vytváří spolu s dalšími jehličnany příjemný hájek a je tak kryta proti poryvům větru, takže není vůbec nebezpečná.

Výše uvedené stromy, jejichž číslování vychází z jejich označení na portále stromypodkontrolou. cz, byly Odborem městské zeleně označeny jako nebezpečné již v minulosti, hrozilo jim kácení a byly zahrnuty do naší petice, prosazující jejich záchranu již v lednu 2017. Tehdy se jednalo o 10 stromů vzrostlých a 8 stromů s menším průměrem kmene. Odbor městské zeleně se tehdy odvolával na dendrologický posudek brněnské agentury Safetrees. Ani podle přísné diagnostiky, ani dle následné zkoušky přírodou samotnou však stromy nebylo nutné kácet. Na základě prohlídky odborníky a finálního rozhodnutí ČIŽP z 13.2.2017 bylo tehdy jejich kácení právem zastaveno.

V úterý 13.11.2018 všechny stromy znovu pečlivě prohlédl odborník dendrolog Ing. Petr Šurbek z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Potvrdil svůj odborný posudek z dubna 2018, na základě kterého vydala ČIŽP, oblastní inspektorát Brno, 11.4.2018 rozhodnutí o zastavení kácení těchto stromů. Dle jeho odborného posudku není nutno ani jeden z těchto devíti stromů kácet a lze je ošetřit již zmíněným svázáním větví, případně ořezem. Některé stromy dokonce od sepsání minulého řízení dokázaly své nedostatky svou vitalitou odstranit, například zacelit a uzdravit poranění v kůře, takže v současnosti nepotřebují ani ošetření.

Kopie těchto rozhodnutí o zastavení kácení a tabulka s přesným označením diagnostiky každého stromu jsou k dispozici u Světlany Holešovské, autorky této petice.

Všechny stromy jsou plní velmi důležitou funkci biotopu a poskytují útočiště dalším organismům a živočichům, ale také, a to se týče především zmiňovaných lip, tvoří i zajímavou přírodně vyhlížející estetickou funkci a vytvářejí krásnou alej. Vzhledem k tomu, že tato alej roste nad vodovodním potrubím, nebude, v případě že dojde k jejich pokácení v budoucnu již nikdy obnovena. Stromy, které jsou v současné době městem vysazovány, navíc postrádají tzv. “krále“, hlavní kořen, bez kterého nemohou nikdy dorůst do takové síly a vitality, jako stromy zasazené v minulosti.

My níže podepsaní tímto žádáme o zachování všech těchto stromů a o zastavení jejich kácení.

Petiční výbor zastupuje:

Světlana Holešovská, Michal Fišar, Martin Hráček, Družstevní 4510, 760 05 Zlín

Autor: Světlana Holešovská | 45 podpisů

Více >
Chceš změnu? Jednoduše začni!
  • založ
  • podpoř
  • sdílej
Založit petici

Vyberte si svůj region

celá ČR

Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Středočeský kraj Praha Královehradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku