Nerušte ČD Kurýr, prosím 15 podpisů

Nerušte ČD Kurýr, prosím

Vážený pane Krtku,
možná si na mě pamatujete - strávili jsme spolu pár hodin v rámci rozhovoru pro časopis RedWay.
Nyní se na Vás obracím z velmi jiné perspektivy - za produkční všech možných oborů, (a za všechny, kteří potřebují něco urgentně poslat) a to ve věci plánovaného zrušení služby ČD Kurýr.
Snažně Vás prosím, pokuste se najít business model, jak by tato služba mohla i nadále fungovat. 
Ani nevíte (nebo možná víte, nerad bych Vás nařkl z nevědomosti), jak moc nám všem tato služba pomohla v nejpalčivějších situacích, kdy akce již téměř hrozila krachem, ale díky právě ČD Kurýru jsme zvládli naše povinnosti téměř bez ztráty hvězdičky. 
Není lepšího a spolehlivějšího nástroje v České republice, jak přepravit zásilku z Ostravy, Napajedel, Brna, Českých Budějovic, Plzně,… např. do Prahy nebo opačně či ještě kamkoli jinam během pár hodin a s jistotou. 
Komerční služby jsou astronomicky předražené a nespolehlivé. 
Já (a myslím že i mí kolegové) nemám(e) problém zaplatit i např. 300,- Kč za zásilku. 
Znám spoustu případů (svých i cizích), kdy doručovatele komerční konkurenční služby napadlo zavolat až poté, co nás údajně nezastihl na místě doručení. Zaměstnanci ČD Kurýru volají vždy, jakmile balíček dorazí na místo určení. 
Prosím, neberte nám nejefektivnější možnost jak řešit situace, které by se lidově daly nazvat jako “průser” konstruktivně, s lehkostí a zároveň s nepoměrně nižší finanční zátěží.
Už tak je naše povolání hektické. Se ztrátou ČD Kurýru budeme nuceni zakoupit volně dostupná sedativa a doufat, že nám budou stačit. 
Doufám v konstruktivní a pozitivní řešení nastálé situace.
Váš
Honza Kistanov

Autor: Jan Kistanov | 15 podpisů

Více >
domácí úkoly ve 3. b 1 podpis

domácí úkoly ve 3. b

Požadavek

My níže podepsaní rodiče dětí ze třídy 3. B. v Základní škole Na Líše požadujeme zásadní omezení rozsahu a časové náročnosti domácích úkolů zadávaných třídní učitelkou Mgr. Bibianou Barvíkovou našim dětem. Za přijatelnou hranici pro domácí úkoly považujeme ve třetí třídě přibližně 30 minut ve všední dny. Na víkendy a svátky požadujeme zrušení domácích úkolů úplně. Požadujeme, aby naše děti zároveň nebyly sankcionovány v případě, že během 30 minut zadané úkoly nestihnou a tedy nebudou mít hotové.

Popis stávající situace a zdůvodnění požadavku  

V současnou chvíli se stává, že děti dostanou několik úkolů z několika předmětů. V některých dnech jejich vypracování zabere třeba dvě hodiny. Pokud dítě úkol nevypracuje, odstane trestný bod a to i v případě, že pokyn aby úkoly dál nedělalo, vydal rodič a paní učitelku o tom jasně informoval.

 

Některé úkoly jsou pak zcela zbytečné, např. vybarvování pracovních sešitů.

 

Za zcestný považujeme argument, že zátěž dětí ve 3 třídě je připraví na ještě větší zátěž ve vyšších ročnících. „Těžko na cvičišti – lehko na bojišti“ platí možná pro vedení války, ale zvykat děti na přetěžování, aby je v budoucnu nepřekvapilo, je absurdní. Nehledě na to, že pedagog není generál Suvorov a děti jeho vojáci.

 

Nepoužitelný je též argument, že pokud učitel něco děti nenaučí, nebo je snad na ně málo přísný, ostatní pedagogové a to zejména ti, kteří děti přeberou ve vyšších ročnících, budou učitele kritizovat. To je něco, co se nás a našich dětí vůbec nemá dotknout.

 

Vedle míří i požadavek, že v nejrůznějších pracovních sešitech mají být všechna cvičení doplněna a obrázky vybarveny. Nemá to nic společného s tím, aby se děti něco naučily, ale s jen a pouze s potřebou mít odfajfkovéno.

 

Odborné názory na to, zda vůbec domácí úkoly zadávat nejsou jednotné. Na čem se nicméně většinově shodují je to, že pokud jsou již zadávány mají splňovat tři základní kritéria

a) Mají být časově přiměřeně náročné. (Tomu odpovídá cca 30 minut ve třetí třídě)

b) Mají být smysluplné a zábavné, rozvíjet prakticky získané znalosti, ponoukat k vlastním objevům, spolupráci atp.

c) Mají být individualizované, rozvíjet dovednosti konkrétního žáka.

 

Množství ani obsah zadávaných úkolů výše uvedeným kritériím velmi často neodpovídá.

 

Neplatný je též argument, že jsou ve třídě děti „rychlící“ a případně rodiče, kteří velké množství úkolů vyžadují. Pokud tomu tak je, mohou svým dětem zadávat úkoly sami, nebo může paní učitelka zadávat dobrovolné úkoly navíc.

 

I pokud budou úkoly na 30 minut, tak zabere celková příprava do školy výrazně déle. Vyšší nárok zatěžuje nejen děti samotné, ale i celkové rodinné fungování. Naše děti jsou chytré, přirozeně zvídavé a učí se průběžně tím, co dělají. Tím, že chodí na kroužky, samy si čtou, chodí s rodiči na nákup, zkoumají svět kolem sebe. Nadměrná zátěž jim tuto schopnost bere.

 

 

Petici zpracoval 10. 11. 2017

Václav Vopat

 

 

Autor: Václav Vopat | 1 podpis

Více >
Petice za zákaz pohybu domácích zvířat ve veřejném prostoru 6 podpisů chybí 9994

Petice za zákaz pohybu domácích zvířat ve veřejném prostoru

Žádáme tímto o zákaz jakéhokoliv pohybu domácích zvířat ve veřejném prostoru. Důvodem je zejména nadměrné znečištění tohoto prostoru exkrementy těchto zvířat, což zásadním způsobem snižuje kvalitu lidského života v těchto oblastech.

Úklid exkrementů od majitelů těchto zvířat nepovažujeme za relevantní argument proti tomuto zákazu, protože i přes snahu některých majitelů vše uklidit, stále trocha zůstane, přičemž moč se neuklízí vůbec. Pokud například prší, vše se rozteče dříve, než je sebráno, atd. Je potřeba zdůraznit, že zdaleka ne všichni majitelé exkrementy po svých domácích zvířatech uklízí. Nejen, že to pak na chodnících, v parcích, atd. zapáchá, ale zároveň si zbytky těchto exkrementů nosí všichni občané na podrážkách bot do svých domovů.

Další silně negativní dopad pohybu domácí zvěře lze doložit i v přírodě, kde tato zvířata ruší divokou zvěř, které častokrát znemožňují správné vyvedení mláďat, atd. Pohyb domácích zvířat v přírodě prokazatelně přispívá k prudkému úbytku drobné divoké zvěře v posledních letech.

Zákaz pohybu domácích zvířat ve veřejném prostoru požadovaný touto peticí se nevztahuje na vodící psy pro nevidomé a dále na zvířata sloužící záchranným, ozbrojeným, policejním a jiným složkám státu a na zvířata prokazatelně sloužící pro pomoc při vykonávání veřejně prospěšných činností jako je např. myslivost.  

Autor: Veselý Jan | 6 podpisů

Více >
PETICE za zachování Králova domu neboli bývalé školní družiny K Dolům 216 v Praze-Modřanech 27 podpisů chybí 473

PETICE za zachování Králova domu neboli bývalé školní družiny K Dolům 216 v Praze-Modřanech

PETICE (Ve smyslu zákona č. 85/90 Sb. O právu petičním)
Vážená paní, vážený pane,

my, níže podepsaní občané a voliči žádáme členy Zastupitelstva Městské části Praha 12, abyste zvrátili rozhodnutí menšinové rady Městské části Praha 12 zbourat jeden z nejstarších domů ve starých Modřanech – tzv. Králův dům neboli bývalou školní družinu K dolům č. p. 216, která se měla proměnit v kulturně komunitní centrum. Článek v zářijových Novinách Prahy 12 zamlčel, že si toto zbourání vynutí vrácení evropské dotace 8 milionů, kterou na zbudování centra podařilo zajistit, a připraví to Prahu 12 o dalších 5 milionů, kterými se na stejný účel zavázala přispět společnost YIT. Jediným hlasováním pěti lidí v radě menšinové koalice tak přišla naše městská část o 13 milionů a toto rozhodnutí požadujeme revokovat.
Málo věrohodná je záminka s údajně špatnou statikou objektu. Za 77 tisíc si toto tvrzení zajistili radní novým statickým posudkem, jehož závěry působí jako jasná politická objednávka, jež má zbourání Králova domu posvětit.
Radnice má totiž k dispozici posudek jen o půl roku starší – zcela opačného vyznění. Jeho aktualizaci šlo v případě pochyb zajistit za pouhých 8 tisíc. Nový posudek, který objednal Michal Pinc z Hnutí ANO a František Adámek z ČSSD, působí o to problematičtěji, že jeho autor vynáší soudy, jež profesi statika nepřísluší. Doporučuje například rozhodnutí rady z roku 2011 vybudovat z domu firemní sídlo a byty. V závěru posudku se pak dočteme, že při vhodném návrhu by se neměla vložená investice promarnit, což zpochybňuje doporučení objekt zbourat. Body závěru si tak odporují.

Problém si vyžaduje razantní politické řešení a prověření skutečného stavu nezávislým  autorizovaným statikem. Obracíme se na Vás, protože věříme, že i Vaše pomoc může napravit špatné rozhodnutí menšinové rady Hnutí ANO a ČSSD.  Abychom měli šanci, potřebujeme získat tisíce, možná i desetitisíce podpisů. Proto Vás prosíme o přečtení aktuální petice a zvážení připojení se podpisem.

Petiční výbor:

PhDr. Daniela Rázková

Pavel Burda

Ing. Jan Karas

Jan Kapasný

PhDr. Petr Kopáček
a další signatáři petice za záchranu Králova domu, bývalé školní družiny K Dolům.

Svým podpisem pod petici podporujeme výše uvedené vyjádření sepsané dne 10.10.2017       

Autor: Daniela Rázková | 27 podpisů

Více >
Deklarace slušnosti 11 podpisů chybí 49989

Deklarace slušnosti

Svoboda ani demokracie sama o sobě není žádnou zárukou úspěšného svobodného rozvoje společnosti. Vláda svobody se snadno může stát anarchií a demokraticky se dá dojít k totalitě.

Dlouhodobou garancí míru, svobody a demokracie jsou naše hodnoty, za kterými si pevně stojíme a dokážeme je zřetelně artikulovat a komunikovat.  

 

Předkládáme proto tuto petici, kde my, níže podepsaní, požadujeme po našich zástupcích, zvolených do Poslanecké sněmovny České republiky ve volbách ve dnech 20. a 21. října 2017, aby projednali a přijali zákonné usnesení, ve kterém se zavážou k naplňování níže uvedených hodnot a našich požadavků.

 

Česká republika je součástí Evropy, která 7 let po druhé světové válce dokázala nahradit vraždění partnerstvím a znesvářené země přeměnit na spolupracující státy. Tím byl vytvořen základ prosperující a bezpečné Evropské unie. Právě tato Evropa jasně ukázala hodnotu upřímné omluvy, odpuštění, vděčnosti, respektu, lásky a pozitivní sílu vzájemné spolupráce. Evropa se opřela o hodnoty, které jsou součástí zákonů přírody i různých náboženství, o hodnoty vytvářející rovnováhu sil jin a jang a které jsou pramenem demokracie.

Všem, kteří dokázali nastartovat tuto cestu, z celého srdce děkujeme.

 

Česká republika se po 52 letech připojila k demokratickému fungování Evropské unie. Připojili jsme se v době, kdy se v Evropě na základní evropské hodnoty již začínalo zapomínat a my jsme je začali objevovat.

 

Chceme proto, aby námi zvolení zástupci vždy odvážně stáli za evropskými hodnotami, byli jejich nositeli a obhájci, svými postoji pomohli k obrodě Evropské unie a jejich hodnot.

 

Chceme, aby zvolení zástupci měli vždy na vědomí, že jsme pracovití, kreativní a poctiví občané naší krásné České země a s tímto vědomím s námi spolupracovali, jednali a budovali

otevřenou a přátelskou společnost.

 

Chceme, aby zvolení zástupci ve vší slušnosti a s respektem kultivovaně spolupracovali mezi sebou a s vědomím evropských hodnot, na kterých stojí naše prosperita a mír, vždy hledali pozitivní řešení, konsenzus a shodu.

 

Chceme, aby zvolení zástupci vyzvedli slušnost a evropské hodnoty nad lhostejnost, pohodlí a pasivní konzum.

 

Chceme, aby zvolení zástupci místo zákonů zakazujících a penalizačních tvořili normy motivační, podporující rozvoj a spolupráci.

 

Chceme, aby zvolení zástupci svým osobním i pracovním životem dokázali, že služba veřejnosti u nich stojí nad osobním prospěchem.

 

Chceme platit přiměřené daně za kvalitní službu a vstřícný servis. 

 

Děkujeme

 

Ekodomov, z.s.

IČ: 26664488, 

sídlem: V Podbabě 2602/29b, 160 00 Praha 6

 

Za spolek Ekodomov

Tomáš Hodek, předseda

 

dále

Kateřina Hodková

Mgr. Jitka Vinklerová

Ing. Kateřina Koubová

Mgr. Světlana Sarkisjanová

Jana Srbová

Mgr. Radek Lüftner

Ing. Karel Fišer

 

Spolek Ekodomov rozvíjí svobodné, odpovědné a udržitelné užívání přírodních zdrojů, péči o půdu a recyklaci. Zabýváme se ekovýchovnou, osvětou, výrobou kompostérů a prodejem kompostovacích pomůcek. Naším motem je: Vracíme, co si bereme - víme jak, víme proč. www.ekodomov.cz

Autor: Tomáš Hodek | 11 podpisů

Více >
Otevřený dopis děkanovi Fakulty veterinárního lékařství 86 podpisů

Otevřený dopis děkanovi Fakulty veterinárního lékařství

Pane děkane, profesore Nečasi,

tímto dopisem apelujeme na Vás jako na vedoucího představitele Veterinární fakulty, abyste zvážil své další setrvání ve funkci nebo případnou kandidaturu na post rektora Veterinární a farmaceutické univerzity. Během Vašeho děkanského období opustili FVL tito lidé: doc. Drábek, dr. J. Bernardy, dr. S. Odehnalová, dr. T. Baňoch, prof. Rudolf Dvořák, doc. Pavlata, doc. Pechová, dr. D. Antoš, dr. L. Antošová, dr. E. Lokajová, dr. A. Podhorský, dr. T. Husáková, dr. R. Husník, dr. A. Panev, dr. J. Müller, dr. Z. Dvořák, doc. A. Vinkler, prof. M. Lopatářová, dr. Z. Jan, ing. H. Ševelová, dr. D. Musilová, dr. S. Šlosárková, dr. K. Holičková, dr. E. Zvonareva, dr. P. Fleischer, doc. B. Bezděková, dr. Z. Žert, dr. S. Pejřilová, dr. L. Landa, dr. S. Kovaříková, doc. M. Vlašín, dr. J. Konvalinová, dr. S. Malá, dr. L. Taras, dr. K. Hauptmann, dr. A. Hrdá, dr. D. Honzák, dr. M. Stegmann, dr. Z. Svobodová, dr. I. Hájek, dr. P. Fleischer a řada dalších. Mnoho z těchto lidí mělo více než 5 let praxe v oboru a někteří z nich byli diplomovaní evropští specialisté. Na jejich místa nastoupili čerství absolventi FVL, kterých si sice velice vážíme, ale přesto zbavovat se odborníků správné není.

Jejich odchodem došlo nejen k výraznému zhoršení kvality výuky, ale také k nutnému sdružování ústavů. Situace se začíná podobat dobám v hlubokém komunismu, kdy nebyl dostatek prověřených profesorů, a tak se musely katedry a ústavy sdružit do stanoveného počtu. Tento krok vedl k zániku např. kliniky přežvýkavců, která byla nesmírně cenná svojí jedinečností nejen jako referenční pracoviště pro veterináře v praxi, ale zejména pro praktickou výuku.

Svým působením jste zasel strach na akademickou půdu, která byla vždy vyhlášená svým přátelským prostředím. Nyní se studenti i akademičtí pracovníci bojí o svá místa a jakkoliv se ohradit proti nespravedlnostem, které se kolem nich dějí. Studenti si navzájem nevěří, protože si přejí dostudovat svoji vysněnou školu a nechtějí zahodit dlouhá léta svého studia. Studentům je vyhrožováno, existují opodstatněné domněnky, že jsou brány úplatky při zkouškách, a jsou vyhazováni i v závěru svého šestiletého studia proto, že si dovolili ukázat nevoli vůči momentálnímu vedení školy nebo loajalitu nesprávným lidem.

Během svého funkčního období jste Vy a Vámi nasazení vedoucí klinik opakovaně odmítli možnost přednášek zahraničních špičkových speakerů, které by mohly výrazně pozvednout kvalitu výuky. Současně jste z personálních důvodů zrušil velkou část praktické výuky a zaměnil ji za čistě teoretickou.

V důsledku Vašich personálních kroků na klinikách došlo k tomu, že VFU ztrácí statut referenčního pracoviště pro kliniky v terénu. To, že studenti, budoucí veterináři, vyrůstají v takovém prostředí, vrhá před veřejností špatné světlo nejen na fakultu, ale také na celou naši profesi.

Za vašeho působení byly zpřetrhány vztahy s Komorou veterinárních lékařů ČR a ČAVLMZ, počínaje ukončením pronájmu sídla KVL a konče znemožněním pořádání vzdělávacích akcí na půdě VFU.

Prosím, vraťte nám naši školu, do které jsme se mohli těšit a ne se neustále ohlížet přes rameno a bát se zítřka. Vraťte nám školu, kde se studenti bojí u zkoušek vyhození kvůli nevědomosti, a ne z nedostatečné loajality k vedení. Vraťte nám školu, o kterou bychom se mohli opřít i po obdržení titulu, jako o pracoviště plné odborníků a ochotné kdykoliv pomoci.

Děkujeme

Autor: Zlata Hošková | 86 podpisů

Více >
Petice za zavedení korespondenční volby v ČR 1728 podpisů chybí 48272

Petice za zavedení korespondenční volby v ČR

V Austrálii se na dálku volí již od roku 1877. V Evropské unii mohou občané volit s využitím poštovních služeb ve 24 zemích, a to včetně všech našich sousedů. V Německu je tato možnost dostupná už od roku 1957 a v Rakousku korespondenční hlasy významně ovlivnily výsledky posledních prezidentských voleb. Tak proč to stále nejde i u nás?

 

Ze statisíců Čechů žijících v zahraničí se voleb účastní jen zlomek oprávněných voličů (cca 3 %). Ale ani přímo v Česku nemají všichni voliči stejné podmínky pro účast ve volbách. Kdo nebydlí v místě svého trvalého pobytu a chce volit, musí podstoupit zdlouhavou byrokratickou proceduru. Jde to ale i jednodušeji! I my, občané České republiky, chceme mít možnost volit korespondenčně. Proč?

 

Výhody korespondenční volby: 

> Korespondenční volba je jednodušší variantou  volby pro statisíce občanů žijících v zahraničí, ať již dlouhodobě nebo krátkodobě kvůli práci či studiu.

> Korespondenční volba je levnější pro občany. Místo časově i finančně nákladného cestování (často jde o stovky kilometrů k volebním urnám v ČR nebo v zahraničí) stačí zajít na poštu.

> Korespondenční volba je bezpečná. Když může v různých podobách fungovat jinde, proč by nemohla fungovat i u nás?

> Korespondenční volba je jednodušší pro občany než vyřízení voličského průkazu, pro stát přitom představuje srovnatelnou administrativní zátěž.

> Korespondenční volba může být předstupněm elektronické volby, která umožňuje občanům flexibilnější způsob účasti, odpovídající moderní době.

> Korespondenční volba prokazatelně zvyšuje volební účast.

 

Korespondenční volba dává všem občanům ČR rovnější šance uplatnit své ústavou garantované právo volit. Proto my, zde podepsaní, požadujeme revizi a projednání návrhu na zavedení mechanismu korespondenční volby v ČR.

 

Tato petice bude předána poslancům, kteří se tématem dlouhodobě zabývají a jejichž návrhy dosud byly ve vládě neúspěšné. Dále petici jako výraz vůle občanů předáme předsedům poslaneckých klubů, předsedovi Poslanecké sněmovny a předsedovi Senátu ČR.

 

Více informací o korespondenční volbě:

1) Studie Parlamentního institutu: Korespondenční volba  (Mgr. Štěpán Pecháček, Ph.D., 2012)  

www.psp.cz/doc/00/13/03/00130314.pdf 

2) Novinky.cz: Volby poštou? V Evropě běžné, v Česku na to politici kašlou (1. 6. 2016)

www.novinky.cz/domaci/405003-volby-postou-v-evrope-bezne-v-cesku-na-to-politici-kaslou.html

3) e-politics.cz: České korespondenční volby na obzoru (29. 1. 2016) http://e-politics.cz/?m=20160129 

4) Návrh poslance Marka Ženíška na změnu volebního zákona www.psp.cz/doc/00/12/45/00124518.pdf

5) TOP 09 k tématu korespondenční volby v ČR www.top09.cz/proc-nas-volit/fakta-a-argumenty/korespondencni-volba-19550.html  
6) Vnitrostranické fórum Pirátů k tématu korespondenční volby https://forum.pirati.cf/vnitrostranicka-diskuse-f75/korespondencni-volby-t7634.html

7) Korespondenční volba v programu Strany zelených pro volby do PS 2017 www.zeleni.cz/program

 

Stáhněte si tento petiční arch a sbírejte podpisy v době a v místě voleb! Vyplněné podpisové archy posílejte na adresu: Institute for Democracy 21, Náměstí 14. října 13, Praha 5, 150 00

 

Petiční výbor:

Kateřina Písačková, Ondřej Koutský, Lucie Kalousková 

______

Institut pro Demokracii 21 (IFD21) je nezisková organizace, jejímž posláním je podporovat participaci veřejnosti na rozhodování v otázkách veřejné sféry a šířit myšlenku hlasování systémem Demokracie 21.

IFD21 provádí výzkum možných dopadů této hlasovací metody na účast ve volbách, psychologii volby, a v důsledku toho na samotné výsledky veřejného rozhodování.

IFD21 tvoří mezinárodní tým expertů a výzkumníků z oblasti politologie, sociologie, médií a komunikace. Hlavním projektem Institutu pro Demokracii 21 pro rok 2017 je dosud největší online hlasování metodou Demokracie 21 - www.prezident21.cz - kde je systém prezentován na příkladu aktuální prezidentské volby.
 

Autor: Kateřina Písačková (Institut pro Demokracii 21) | 1728 podpisů

Více >
Chceme čistý vzduch 3 podpisy chybí 997

Chceme čistý vzduch

Záměrem této petice je požadavek na zajištění kvality ovzduší v Čelákovicích. Dosavadní provedená měření kvality ovzduší ukázala, že největším problémem našeho města je, mimo jiné, prašnost způsobená jemným polétavým prachem. Jeho koncentrace opakovaně překročily doporučené limity. K jednoznačnému určení původce a k odbornému návrhu nápravy nám chybí dlouhodobé měření hlavních škodlivin v ovzduší. Chtěli bychom v rámci
partnerství občanů, města Čelákovice a Středočeského kraje zajistit dlouhodobé nezávislé měření ovzduší a také dosáhnout zpřísnění emisních limitů podniku TOS-MET slévárna, a. s.

 

My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme touto cestou nespokojenost s opatřeními na zajištění kvality ovzduší v Čelákovicích. V této souvislosti žádáme od krajských zastupitelů spolupráci a partnerství v oblasti:

 

- finanční spoluúčast na provedení nezávislého, dlouhodobého a online přístupného měření kvality ovzduší včetně systému včasného varování
obyvatel a škol,


- iniciaci podání podnětu na přezkum integrovaného povolení podniku TOS-MET slévárna, a.s. vydávaného Krajským úřadem Středočeského kraje.


My, níže podepsaní členové petičního výboru, určujeme dr. Petra Petříka, aby nás zastupoval ve styku se zastupitelstvem Středočeského kraje.

 

Petiční výbor ve složení:
RNDr. Petr Petřík, Ph.D., Náměstí 5. května 2055, 250 88 Čelákovice
Věra Šebestová, V Zátiší 562/11, 250 88 Čelákovice
Helena Babická, Matěje Červenky 1615, 250 88 Čelákovice

Autor: Petr Petřík | 3 podpisy

Více >
Chceš změnu? Jednoduše začni!
  • založ
  • podpoř
  • sdílej
Založit petici

Vyberte si svůj region

celá ČR

Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Středočeský kraj Praha Královehradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj

Vítáte úplný zákaz kouření v restauracích?