Chceme vlaky na Kozí dráhu
1024 podpisů

Chceme vlaky na Kozí dráhu

Autor: Andrea Primusová Primusová | vloženo: 02.03.2020 | 1024 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, níže podepsaní občané podporujeme:

Obnovení železničního provozu na trati Děčín – Oldřichov u Duchcova.

A žádáme:

* Správu železnic, aby dle zákonem daných povinností uvedla Kozí dráhu do provozuschopného stavu a umožnila dopravcům provoz osobních i nákladních vlaků.

 

* Ústecký kraj a Ministerstvo dopravy, aby veřejně podpořili obnovení železničního provozu na trati Děčín – Oldřichov u Duchcova.

 

Snaha zlikvidovat železniční trať Děčín – Oldřichov u Duchcova se výrazněji projevuje od roku 2007. Hlavní argument pro její zrušení (popř. aktuálně nahrazení cyklostezkou či v minulosti dálničním přivaděčem) zní, že trať je „opuštěná/neprovozovaná“. Dopravcům je však protizákonně znemožněno na ní osobní i nákladní vlaky provozovat.

Letošní objednávku více než tří set pravidelných sezónních osobních vlaků dopravce KPT rail manažer infrastruktury Správa železnic neakceptuje. Dle vyjádření tiskového mluvčího odstraňování náletové vegetace není předzvěstí blížícího se návratu vlaků. Smyslem průřezů je určení předpokládaných nákladů na zprovoznění (očekávejme stovky milionů), které bude následně (někdy) schvalovat komise Ministerstva dopravy.

Drážní úřad požadavek obnovení železničního provozu podporuje (16. 1. 2020): „Zastavení provozování drážní dopravy podle § 38 zákona o dráhách a omezení provozování drážní dopravy podle § 23b , popř. § 23c zákona o dráhách neznamená, že provozovatel dráhy nezajistí svojí povinnost stanovenou § 22 odst. 1 písmeno a) zákona o dráhách. Současně vlastník dráhy, kterým je případě regionální dráhy Děčín hl.n. – Oldřichov u Duchcova na základě pověření také právnická osoba Správa železnic, státní organizace, IČO 709 94 234 má povinnost zajistit údržbu a opravu dráhy v rozsahu nezbytném pro její provozuschopnost a umožnit styk dráhy s jinými dráhami a dále pečovat o rozvoj a modernizaci dráhy v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti území kraje (§ 20 odst. 1 a 2 zákona o dráhách).“

Pro krajské zastupitele by mělo být zásadním argumentem to, že dopravce na provoz sezónních vlaků nežádá veřejné finanční prostředky a vlaky plánuje provozovat na vlastní tzv. komerční riziko. Navíc v Ústeckém kraji již minimálně dvě k zániku odsouzené tratě svůj potenciál jednoznačně prokázaly.

S názorem Ministerstva dopravy (27. 2. 2020), že „uvedená dráha v současnosti neslouží k zajištění dopravních potřeb státu ani nezajišťuje dopravní obslužnost území kraje tedy důvod k naplňování ustanovení § 20 odst. 1 a 2 zákona o dráhách pominul“ nesouhlasíme!

 

Prosíme, pomozte vyvrátit mantru, že „o Kozí dráhu nikdo nestojí“. Podpořte svým podpisem úsilí o obnovení provozu na trati Děčín – Oldřichov u Duchcova proti nezákonnému jednání správců státního majetku.

 

Děkujeme za Vaši podporu,

Záhada lokálek, z. s. 

/zpracovatel petice/

Aktuality

24.04.2020 00:17

Správa železnic objednávku letních vlaků pro veřejnost zamítla...!

 

V souvislosti s pandemickou situací by bylo pochopitelné, pokud by termín zahájení provozu byl posunut. Správa železnic však objednávku zamítla striktně. Argumentuje přitom rozhodnutím Drážního úřadu z roku 2010 a letošní stanovisko DÚ, stejně jako platné zákony ČR nadále ignoruje. Protiprávní blokace provozu na Kozí dráze tak bohužel zatím pokračuje.

Trať má výrazný turistický potenciál, doplňuje řadu cyklotras a nabízí velké množství atraktivních výletních cílů pro zájemce z celé České republiky. Podpora široké veřejnosti je proto zásadní.

Děkujeme za vaše podpisy, dosavadní podporu a dále prosíme o co nejširší sdílení. 

Nepochybujeme, že právo a zdravý rozum zvítězí.

Za spolek Záhada lokálek Andy Primusová

 

 

29.10.2020 13:55

Petice pokračuje v jiné formě...!

Díky Vašim podpisům se ukázalo, že o vlaky na Kozí dráze veřejnost stojí. Naše petice byla důležitým psychologickým prvkem - hlasem veřejnosti, právně by však nebyl její obsah uznatelný.

Na naši petici proto navázal tým VIZE národní socialisté a připravil novou, právně a formálně platnou petici, kterou směřuje přímo do Poslanecké sněmovny ČR.

Podpisy naší petice bohužel nelze převést, proto Vás prosíme o spolupráci: Aby bylo možné s peticí pracovat i z hlediska právního, je nutné ji znovu podepsat  - fyzicky!  

Bližší informace: https://www.vizens.cz/kozidraha/

Naše petice je tímto uzavřena a nepochybujeme, že naše snahy dojdou úspěšně do cíle. 

Děkujeme všem za pochopení i spolupráci.

Za spolek Záhada lokálek Andy Primusová

 

 

Komu bude petice předána: Správa železnic, Ministerstvo dopravy, Ústecký kraj...

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 1024 (+61 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Bohumil Bocian | Chomuitov
 • Bohumil Loudín Loudín | Brandýs nad L. - Stará Boleslav
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Michal Morávek Morávek | Praha
 • Jaroslav Kubík | Chlumec
 • Pavel ignác | opava
 • Jan Belán | Ústí nad Labem
 • Milan Riedl Riedl | Dubí
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Miroslav Vičánek Vičánek | Otrokovice
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku