NE parkovišti v parku!
390 podpisů

NE parkovišti v parku!

Autor: Klára Rothscheinová | vloženo: 04.11.2020 | 390 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, níže podepsaní,
nesouhlasíme se záměrem vybudovat parkoviště namísto veřejné zeleně parčíku mezi ulicemi Slovácká a Břeclavská v obci Lednice.

Tento záměr je naprosto nevhodný, nepřiměřený a ve významné míře porušuje veřejné zájmy na ochraně zdraví a životního prostředí, protože předmětný parčík plní důležitou úlohu rekreační zeleně především pro místní.
Dále chceme upozornit na skutečnost, že je připravovaná stavba v rozporu s hodnotami a ochranou lokalit světového dědictví UNESCO, veřejnost nedostala vůbec možnost seznámit se s plánem a vyjádřit se k němu a v neposlední řadě kácení vzrostlých stromů v místě, které je historickou součástí lednického parku, považujeme za naprosto nepřípustné.

Žádáme, aby byl celý záměr "Revitalizace prostoru Břeclavská - Slovácká" i jeho alternativy řádně veřejně projednán s lednickými občany a teprve poté předložen ke schválení zastupitelstvem, dopracován a podán k příslušnému vyjádření dotčených orgánů.

Aktuality

07.02.2021 20:22

Projevit nesouhlas má smysl!

Díky zamítavému rozhodnutí úřadu, který mimo jiné přihlédl i k odporu veřejnosti, ukončujeme petici proti parkovišti v parku a děkujeme vám všem, co jste boj lednických občanů proti nesmyslnému projektu podpořili svým podpisem. 
Podrobné vyjádření a informace přineseme v připravovaném čísle Infolistů.
Hezký zbytek večera!

 

Komu bude petice předána: Zastupitelstvo obce Lednice

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 390 (+25 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Veronika Novotná | Břeclav
 • Jitka Jurková | Brno
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Richard Zelinka Zelinka | Milovice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Werner Pchálek | Lednice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Filip Šúň | Ladná
 • Marcela Rusarova | Velim
 • Lenka Tobiášová | Senice na Hané
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici