NE parkovišti v parku!
390 signatures

NE parkovišti v parku!

Author: Klára Rothscheinová | Uploaded: 04.11.2020 | 390 signatures
Share it with your friends

My, níže podepsaní,
nesouhlasíme se záměrem vybudovat parkoviště namísto veřejné zeleně parčíku mezi ulicemi Slovácká a Břeclavská v obci Lednice.

Tento záměr je naprosto nevhodný, nepřiměřený a ve významné míře porušuje veřejné zájmy na ochraně zdraví a životního prostředí, protože předmětný parčík plní důležitou úlohu rekreační zeleně především pro místní.
Dále chceme upozornit na skutečnost, že je připravovaná stavba v rozporu s hodnotami a ochranou lokalit světového dědictví UNESCO, veřejnost nedostala vůbec možnost seznámit se s plánem a vyjádřit se k němu a v neposlední řadě kácení vzrostlých stromů v místě, které je historickou součástí lednického parku, považujeme za naprosto nepřípustné.

Žádáme, aby byl celý záměr "Revitalizace prostoru Břeclavská - Slovácká" i jeho alternativy řádně veřejně projednán s lednickými občany a teprve poté předložen ke schválení zastupitelstvem, dopracován a podán k příslušnému vyjádření dotčených orgánů.

News

07.02.2021 20:22

Projevit nesouhlas má smysl!

Díky zamítavému rozhodnutí úřadu, který mimo jiné přihlédl i k odporu veřejnosti, ukončujeme petici proti parkovišti v parku a děkujeme vám všem, co jste boj lednických občanů proti nesmyslnému projektu podpořili svým podpisem. 
Podrobné vyjádření a informace přineseme v připravovaném čísle Infolistů.
Hezký zbytek večera!

 

To whom will the petition be forwarded: Zastupitelstvo obce Lednice

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Sign this petition

Signatures | 390 (+25 not confirmed)

Signature list in PDF
 • Veronika Novotná | Břeclav
 • Jitka Jurková | Brno
 • Data of the signer not published
 • Richard Zelinka Zelinka | Milovice
 • Data of the signer not published
 • Werner Pchálek | Lednice
 • Data of the signer not published
 • Filip Šúň | Ladná
 • Marcela Rusarova | Velim
 • Lenka Tobiášová | Senice na Hané
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition