NE! ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU A BYTOVÉ VÝSTAVBĚ V OBLASTI PŘÍRODNÍ PAMÁTKY MEANDRY BOTIČE
707 podpisů chybí 4293

NE! ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU A BYTOVÉ VÝSTAVBĚ V OBLASTI PŘÍRODNÍ PAMÁTKY MEANDRY BOTIČE

Autor: Lenka Holubcová | vloženo: 20.04.2017 | 707 podpisů
Sdílejte s přáteli

Vážení zastupitelé hlavního města Prahy,

tímto se na Vás obracíme s výzvou, abyste respektovali rozhodnutí Městské části Prahy 15, žadatele o změnu územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy pod č. Z2896/00 v k. ú. Hostivař, která si již nepřeje dále pokračovat v pořizování této změny a chce ji ukončit.

 

Věříme, že v rámci koncepce rozvoje území, v širším kontextu ochrany přírody, veřejného zdraví a kvality života obyvatel, napříč městskými částmi, vezmete v potaz zejména tyto důvody pro zachování stávajícího funkčního využití ploch sportu /SP/ a zvláštní komplexy – ostatní /ZVO/:

1) celoměstsky významná změna a též lokalita, nikoliv brownfield plocha žádající si revitalizaci, nýbrž plnohodnotná kvalitní plocha, která není svou funkcí ani dle současně platného ani dle nově pořizovaného územního plánu určena k obytné zástavbě

2) území zasahuje do ochranného pásma přírodní památky Meandry Botiče, nachází se na rozhraní přírodního parku Hostivař – Záběhlice a hraničí se záplavovým územím

3) výstavbou by nenávratně utrpěl volný bio-koridor podél toku Botiče

4) případná obytná zástavba a provoz s ní spojený by přetnuly zavedenou pěší kolonádu a bezpečné napojení na budovanou cyklostezku Kozinova – Meandry Botiče, došlo by k přerušení pěší a cyklistické prostupnosti území, které je centrálně položené uprostřed Hostivaře

5) hygienická stanice hl. m. Prahy tuto změnu nedoporučuje a za vhodnější považuje stávající využití, jako plocha určená k jinému využití než obytnému nemá území vyřešenou odpovídající infrastrukturu, vč. té dopravní, neberou se v potaz stávající zdroje hluku

6) paralelně s pořizovanou změnou se pořizuje nový územní plán hlavního města Prahy, jehož zpracovatelem je Institut plánování a rozvoje Prahy – IPR, který navrhovanou změnu akceptuje s podmínkou, že bude vyloučena zastavitelnost jižní části /SP/, která se nachází v ochranné zóně zvláště chráněného území, v Metropolitním plánu pro území navrhuje rekreační využití

7) na území městské části Prahy 15 v současnosti probíhá nebo se plánuje výstavba bytů na všech plochách svým funkčním využitím určených k obytné zástavbě, stav v tomto se změnil a nabral neřízených rozměrů oproti roku 2013, kdy byl podnět na změnu územního plánu podáván

8) pro narůstající obyvatelstvo chybí sportovní, rekreační a sociální zázemí.

 

Proč nadále trvat na pořizování změny funkčního využití plochy na čistě obytné /OB/ a všeobecně smíšené /SV/, když si ji nepřeje samospráva příslušné městské části Prahy 15, místní obyvatelé a vlastníci bytových jednotek z přilehlé lokality, zpracovatel územního plánu Prahy IPR či Hygienická stanice HMP?

 

My, podepsaní občané Městských částí Prahy 15 a Prahy 10, nesouhlasíme s pokračováním pořizování této změny územního plánu, přejeme si zachovat stávající funkční využití území a tímto vás žádáme, abyste revokovali svoje usnesení č. 25/30 ohledně schválení návrhu zadání změny č. Z2896/00 ze dne 30. 3. 2017, též vzhledem k nesouhlasu dalších zainteresovaných subjektů, dále nezatěžovali dotčené orgány se zpracováním i projednáním návrhu změny a pořizování změny ukončili.

 

Děkujeme, že z výše uvedeného nepodlehnete tlaku na bytovou výstavbu ze strany developera, podpoříte a tím ochráníte zájmy občanů hlavního města Prahy.

 

Aktuality

23.04.2017 21:02

Děkujeme za  Vaši podporu a  vzkazy, které budeme tlumočit dále. Pro  informaci přikládáme jak probíhalo hlasování volených zástupců hl. m. Prahy ZHMP dne - 30. 3.2017.

Za neschválení pořizování změny byli  zastupitelé PIRÁTŮ, TROJKOALICE Zelení, KDU-ČSL, STAN a KSČM.

Naopak, změnu jednohlasně schválili a pustili dále ke zpracování návrhu, i když již měli informaci z MČ Prahy 15 ohledně zpětvzetí žádosti, zastupitelé stran ANO 2011, ČSSD, TOP 09 a nezávislí :-O.

Zastupitelé ODS se zdrželi :-( v případě hlasování o naší změně Z2896/00 u Meandrů Botiče samostatně (navrženého zastupitelem Matějem Stropnickým) a byli pro schválení všech změn správního obvodu Prahy 15 předkládaných jako celek.

Překvapilo nás hlasování zastupitelů ANO 2011, kteří nesdíleli shodný postoj se svými stranickými kolegy z MČ Prahy 15.

Zděsilo nás obstrukční chování a invektiva osobního charakteru vůči Trojkoalici zastupitelů TOP 09 a nezávislých.

 

 

09.05.2017 23:44

Dnes byl odeslán otevřený dopis paní primátorce Krnáčové!

 

Vážená paní primátorka Mgr. Adriana Krnáčová, MBA

Magistrát hlavního města Prahy

Mariánské nám. 2, 11000 Praha 1, Staré Město

 

V Praze dne 9.5.2017

 

Věc:  Otevřený dopis primátorce

Žádost o ukončení pořizovacího procesu a respektování zpětvzetí  žádosti původního žadatele změny Z2896/00 v k.ú. Hostivař

 

Vážená paní primátorko Krnáčová,                     

 tímto se na Vás obracím s žádostí a důrazně Vás prosím o respektování rozhodnutí žadatele MČ Praha 15 ukončit proces pořizování změny územního plánu.  Jedná se o změnu pod č. Z2896/00 v k. ú. Hostivař, kde je MČ Praha 15 žadatelem.  Zpětvzetí žádosti bylo odsouhlaseno nejvyšším orgánem městské části Prahy 15 – Zastupitelstvem a žádost byla oficiální cestou postoupena Magistrátu.

Přes mnohé  interpelace  a veřejná vystoupení zástupců městské části a obyvatel žijících v dané lokalitě PROTI ZMĚNĚ územního plánu, vnímáme aroganci představitelů Magistrátu jako jasný signál, že vedení Prahy zastupuje jiné  zájmy než zájmy obyvatel hlavního města  – v tomto případě zájmy developera, který změnou územního plánu v daném území zasáhne plánovanou výstavbou bytových domů do ochranného pásma přírodní památky Meandry Botiče, které se nachází na rozhraní přírodního parku Hostivař – Záběhlice v záplavovém území.

Věříme, že výstavba bytů na území Prahy je důležitá, ale v našem okolí existuje mnoho jiných ploch, kde se aktuálně buduje a plánuje výstavba dalších nových developerských projektů pro další tisíce obyvatel, kteří budou mít potřebu v této lokalitě nejen pracovat, bydlet, ale i žít a relaxovat.

V případě odsouhlasení změny územního plánu se hodnota pozemku zvýší a tím přestane existovat možnost na vykoupení pozemku městem nebo městskou částí a možnost vybudování parku nebo sportovišť, kterých je na území Prahy stále nedostatek. Stávající území pro sport a rekreaci bude vystaveno dalšímu zahušťování  bytové výstavby a současně s tím bude ohrožen provoz stávajících sportovišť  v těsném sousedství  těchto ploch.

 

Žádám Vás zároveň o  písemné vyjádření k následujícím bodům:

1) Jaký důvod a motiv má Magistrát hlavního města Prahy,  aby ignoroval oficiální rozhodnutí jednotlivých městských částí?
2) Jste ochotna proti  této situaci  jako primátorka a zastupitelka zasáhnout?
3) Jakou cestou se bude řešit procesní pochybení při jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 30.3.2017?  Při tomto jednání Zastupitelstva hl.m. Prahy  v rámci projednávání tisku Z-4977 nebylo hlasováno  o vyjmutí dané změny,  které navrhla předkladatelka tisku  paní náměstkyně Petra Kolínská.  Ta návrh podala k aktuálnímu stavu a oficiálnímu potvrzení zpětvzetí žádosti  MČ Praha 15. Své vyjdáření k situaci a stažení žádosti potvrdil a  přednesl na mikrofon  člen Zastupitelstva MČ Praha 15 a zástupce starosty Milan Ducko. Svým vyjádřením potvrdil aktuální stav a zdůvodnění  rozhodnutí žadatele. Všechny přítomné se situací seznámil. Hlasování o návrhu na vyjmutí nebylo realizováno i přes návrh předkladatelky tisku! A naopak bylo obratem velmi urychleně odhlasováno přijetí usnesení č. 25/30 se schválením návrhu zadání změny.  Bohužel i přes stav, že si obyvatelé a městská část  změnu územního plánu v dané lokalitě nepřeje. Hlavní zájem na pořízení změny má aktuálně především developer Central Group, který tuto plochu zakoupil za výhodných podmínek v režimu sport a rekreace – smlouvu máme k dispozici.

Dovoluji si k této žádosti přiložit odkaz na petici, kde jsou zveřejněny  vzkazy místních obyvatel. K dnešnímu dni 9.5.2017  k této petici připojilo už 515 osob zde:   http://e-petice.cz/petitions/ne-zmene-uzemniho-planu-a-huste-bytove-vystavbe-v-oblasti-prirodni-pamatky-meandry-botice.html

Děkuji za Vaši pomoc a prosím Vás o písemné vyjádření a odpovědi na výše položené otázky 1 – 3.

S úctou                                             

Lenka Holubcová

předsedkyně místní komunitní organizace

 

Občanské sdružení SEPPIA, z.s., Kamelova 3260/3, 106 00  Praha 10 -  www.seppia.cz - tel. 724156667, mail: seppia@seppia.cz

 

 

Komu bude petice předána: zastupitelé hlavního města Prahy

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 43

08. 05. 2017 | Milada Dobiášová | Praha 4 Kamýk
Třebaže nebydlím na Praze 15, je mi líto každého kousku zeleně a rekreační oblasti kvůli neodpovědné změně územního plánu za účelem bytové výstavby.
+1 | -0
doporučit +
02. 05. 2017 | Daniela Menšíková | Praha 10
Také nesouhlasím s další výstavbou v našem okolí. Je to oblast, která je ideální na turistiku, sport a procházky s dětmi.
+1 | -0
doporučit +
27. 04. 2017 | Silvia Pokorná | Praha
V Praze je hromada opuštěných a chátrajících domů. Zaměřte se raději tam a nechte místo pro život i mimo zdi bytů! Vřelé díky.
+1 | -0
doporučit +
26. 04. 2017 | Marie Keilová | Praha
Chceme potvrzení, že námi volení pražští zastupitelé, pracují v našem zájmu.
+1 | -0
doporučit +
25. 04. 2017 | Eva Pavlíková | Jablonec nad Nisou
Nejsem z Prahe, snad nevadí :-)
+1 | -0
doporučit +
25. 04. 2017 | Kamila Vacková | Praha 15
můj názor - i obyvatelé města mají nárok na zeleň ! !
+1 | -0
doporučit +
24. 04. 2017 | Marek Hanuš | Prague
Držím palce v boji s developerskou hydrou a mafií městských částí, kterým jde jen a jen o prachy a osobní zájmy.
+1 | -0
doporučit +
24. 04. 2017 | Marie Žalská | Praha
To už si, krucifix (kleju, ač to nesnáším) s námi dětičky těch parchantů, co tu všechno zavinili, můžou zase točit a mávat, jak chtějí? Nestačilo to od roku 1948? Sakra už STOP
+1 | -0
doporučit +
24. 04. 2017 | Magda Hamouzová | Praha
Nesouhlasím s bytovou výstavbou. Praha by měla myslet na zeleň, kterou ještě má a tu si hýčkat. Nebo za chvíli bude muset probíhat výstavba zeleně - a nebylo by to zbytečné?
+1 | -0
doporučit +
24. 04. 2017 | Martina Tomišková | Praha
Kam ten svět spěje!! Myslete na svoje děti a děti svých dětí.....!!!
+1 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podepsat petici

Podpisy | 707 (+32 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Marek Schejbal | Praha 15
  • Jana Drnkova | Praha
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Daniel Hybš Hybš | Nový Bor
  • Jiřina Trojánková | Zdobín
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Irena Kohoutová | Praha 4
  • Jana Rakosnikova | Praha 8
  • Robert Klosák | Praha 15

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku