Nesouhlas rodičů se změnou třídního učitele v 5.A.
1 podpis chybí 23

Nesouhlas rodičů se změnou třídního učitele v 5.A.

Autor: Petra Najbrova | vloženo: 16.11.2020 | 1 podpis
Sdílejte s přáteli

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním ZA ponechání TŘÍDNÍ UČITELKY Aleny Matiaškové dokončit ročník 5.A. v ZŠ E. VALENTY, PROSTĚJOV. S konečnou platností 18.11.2020 dle vedení školy vedené Radimem Weiserem, končí výuka v 5.A. třídní učitelce Aleně Matiáškové, tato paní učitelka má přejít na výuku 1.třídy na výše uvedené škole. Vzhledem k tomu, že probíhá distanční výuka a děti jsou na paní učitelku fixovane obzvlášť v tomto těžkém období Covidu,nesouhlasíme, se změnou třídního učitele na zbytek roku v 5.A.,kde se děti připravují na druhý stupeň. Byli jsme informováni pouze strohým emailem od pana ředitele, kde nás všechny postavil před hotovou věc. Dětem byly zpřetrhány vazby, ze dne na den s třídní učitelkou a je tímto znemožneno dokončit klidně a úspěšně školní rok2020/2021. Děkujeme jménem všech rodičů za kladné vyřízení této petice

Komu bude petice předána: Vedení školy Radim Weiser, E. Valenty Prostějov

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 1

Podpisový arch v PDF
  • Petra Najbrova | Prostějov
Chceš změnu? Jednoduše začni!
  • založ
  • podpoř
  • sdílej
Založit petici