PETICE na podporu realizace rekonstrukce náměstí Smiřických v Kostelci nad Černými lesy
86 podpisů

PETICE na podporu realizace rekonstrukce náměstí Smiřických v Kostelci nad Černými lesy

Autor: Občané a uživatelé veřejného prostranství v Kostelci nad Černými lesy | vloženo: 02.07.2024 | 86 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, níže podepsaní občané a uživatelé veřejného prostoru náměstí Smiřických a veřejného prostoru za budovou č.p. 15 v Kostelci nad Černými lesy žádáme, aby proběhla realizace projektu „Revitalizace a modernizace veřejného prostoru Kostelec nad Černými lesy“ v předkládané podobě, v jaké je aktuálně zpracován a podán na stavební úřad v Říčanech v rámci žádosti o vydání stavebního povolení podaného 2.2.2024.

Zejména žádáme:

- aby byl veřejný prostor před základní školou na náměstí Smiřických řešen zejména s ohledem na bezpečnost školních dětí, které zde prochází do školy,
- aby ve veřejném prostoru před základní školou byla z důvodu bezpečnosti chodců a dětí zklidněna doprava a aby došlo k redukci parkoviště na parkovací stání K+R s provozem např. doby stání v době frekventovaného využití max. 3 min, jinak max. 20 minut,
- aby ve veřejném prostoru před základní školou bylo vytvořeno alespoň 1 stání pro invalidy a imobilní občany,
- aby namísto současných kapacitně nevyhovujících zastávek byly vytvořeny dostatečně velké zálivy pro autobusové zastávky, aby podpořily plynulost silničního provozu v době, kdy je frekvence dopravy vysoká a čekající cestující veřejnou dopravou v bezpečí nebo při nepřízni počasí mohli využít autobusové zastávky,
- aby v prostoru před základní školou a na náměstí vznikly záhony s květinami a prostor byl osázen stromy,
- aby nebyl prostor před školou využíván jako místo pro dlouhodobé parkování aut a město zajistilo kontrolu platby parkovného městskými strážníky na denní bázi s frekvencí alespoň 3x denně,
- aby byla náhradou vytvořena parkovací místa za místa zrušená v prostoru před základní školou na náměstí Smiřických, popř. za budovou č.p. 15 pro delší parkování,
- aby v dolní částí náměstí za kostelem vzniklo dětské hřiště,
- aby na náměstí nebo v bližším okruhu vzniklo veřejné WC provozované 24h
- aby za budovou č.p.15 nově vzniklé veřejné prostranství obsahovalo skate park nebo obdobné místo pro aktivní trávení volného času mládeže.

 

Zdůvodnění: Projekt ideově vychází ze studie, která byla občanům a uživatelům veřejného prostranství představena v květnu r. 2023, veřejností byl záměr velmi dobře přijat. Dále byl projektový záměr a studie diskutována se zastupiteli města, kteří podobu schválili většinově dne 13.9.2023. Taktéž 13.9.2023 byli občani města vyzváni veřejně starostou města J. Černým na zastupitelstvu, aby případně připomínky zasílali průběžně na radu města. Dále proběhlo setkání se zástupci vedení z místní základní školy a dále zástupci rodičů, kteří se studií a návrhem projektu souhlasili ve všech bodech. Setkání se účastnili také zástupci podnikatelů, jejichž požadavky byly do projektu zapracovány. Následně byly tyto změny podrobeny schvalování kompetentních orgánů.

Z pohledu problematiky sucha, která je pro celou oblast Praha - Východ naprosto zásadní, je projekt moderně pojatý a jeho realizace vdechne nové využití nevyužívaného náměstí a veřejných prostranství města. V cílovém stavu bude povrch dotčené oblasti natolik propustný a srážková voda bude akumulována pro zálivku, že dojde k výraznému zlepšení mezoklimatických podmínek, zvýšení zasakování srážkových vod a efektivnějšímu nakládání s nimi. 

Také arboristické ošetření vzrostlých stromů, výsadba dalších nebo navrhovaná druhová skladba keřového patra veřejný prostor pomůže lépe přizpůsobit klimatickým změnám.

Současné umístění parkoviště před základní školou je neslučitelné s funkcí veřejného prostoru před školním zařízením, proto kvitujeme jeho eliminaci. Projekt tak myslí na nutnost vybudovat náhradní parkovací stání v dochozí vzdálenosti na náměstí pro krátkodobé parkování nebo pro dlouhodobé parkování za budovou č.p.15. Dále je třeba zajistit dostatečně velké zálivy pro autobusy pro dojíždějící děti do místní základní školy a další osoby za prací nebo do školy mimo Kostelec nad Černými lesy. Toto řešení je nutno realizovat především z hlediska bezpečnosti chodců a plynulosti silničního provozu a aby nebyly ohroženy volně se pohybující děti v prostoru před základní školou. Stejně jako doma auto neparkujeme v obytné části zahrady, i tady je nutno jej odklonit na odstavné parkoviště nebo využít místa K+R jen na nezbytně nutnou dobu nákupu (max. 20 minut) nebo naložení a vyložení dětí do/ze školy.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti žádáme o realizaci rekonstrukce náměstí a přilehlých veřejných prostor v plném rozsahu předkládaného projektu ve stavebním řízení veřejnou vyhláškou. Děkujeme za vaši pozornost a doufáme, že naše žádost bude brzy vyslyšena.

S úctou, všichni níže podepsáni.

Komu bude petice předána: Zastupitelé města a vedení města Kostelce nad Černými lesy

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 5

12. 07. 2024 | Jitka Havlíčková | Průhonice
Pouze nesouhlasím s umístěním dětského hřiště na náměstí.
+0 | -0
doporučit +
12. 07. 2024 | Jitka Havlíčková | Kostelec nad Černými lesy
S rekonstrukcí náměstí naprosto souhlasím, náměstí v současném stavu je velkou ostudou města. Jediné, s čím nesouhlasím, je umístění dětského hřiště na náměstí. Jakékoli náměstí je naprosto nevhodné pro umístění dětského hřiště. V dotačních titulech jsou uvedeny termíny možnosti čerpání, proto není vhodné dlouho otálet, finance z dotace mohou být pak alokovány pro jiné město.
+0 | -0
doporučit +
03. 07. 2024 | Tereza Spilková | Kostelec nad Černými lesy
S vděkem podporuji realizaci především kvůli bezpečnosti dětí docházejících do školy, našeho syna nevyjímaje, i vhodnějšího využití náměstí, než pro partičky podivných lidí shromažďujících se za kostelem.
+0 | -0
doporučit +
03. 07. 2024 | Lukáš Vaněk | Kostelec nad Černými lesy
Držím palce a přeji hodně podpisů. Konečně by mohlo náměstí splňovat svůj hlavní účel a to shromažďovat lidi a nejen ty s pivem v ruce.
+0 | -0
doporučit +
02. 07. 2024 | Barbora Puchý | Kostelec nad Černými lesy
Dobry den, velmi me tesi a ocenuji vasi iniciativu presvedcit lidi, aby podporili projektovy zamer a mesto konecne dostalo funkcni namesti, ktere si zaslouzi. Snad se vam podari zajistit co nejvice podpisu. Hodne stesti, drzim vam palce.
+1 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 86 (+9 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Zuzana Ždánice | Kostelec nad Černými lesy
 • Petra Fousová | Kostelec nad černými lesy
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Blanka Stejskalová | Kostelec nad černými lesy
 • Michal Kouda | Mnišek pod Brdy
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Milan Souček st. | Kostelec nad Černými lesy
 • Pavel Flégl | Kostelec nad Černými lesy
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici