Petice proti výstavbě komerční zóny v Přední Lhotě
105 podpisů chybí 95

Petice proti výstavbě komerční zóny v Přední Lhotě

Autor: Klára Jirásková | vloženo: 15.11.2021 | 105 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, níže podepsaní občané, reagujeme na usnesení Rady města Poděbrady č. 544/2021 ze dne 20.10. 2021, kterým doporučila zastupitelstvu schválit změnu územního plánu za účelem výstavby komerčního centra v lokalitě Přední Lhota, u kruhového objezdu. Ačkoliv byl návrh dne 3.11. po diskuzi stažen z jednání zastupitelstva, může být předložen znovu. Prostřednictvím této petice žádáme, aby zastupitelé města Poděbrady návrh odmítli a zachovali dosavadní určení pozemků.

Přestože je vjezd do Poděbrad již částečně využíván ke komerčním a podnikatelským činnostem, tato část mezi silnicí I. třídy č. 38 a silnicí č. 611 slouží k zemědělským účelům. Na západ od silnice č. 38 se dosud nachází jen zastavěná část Přední Lhoty a jeden dům. V platném územním plánu není počítáno s využitím pozemků parc.č. 148, parc.č. 200/41, parc. č. 166/1 a parc.č. 166/2 v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad pro výstavbu ani komerční využití. Schválením navrhované změny by umožnilo využít pozemky jako plochu občanské vybavenosti, ke komerčním a podnikatelským účelům, k prodeji a skladování.

Máme obavy, že další rozšíření komerční a průmyslové zóny u vjezdu do lázeňského města přinese negativní důsledky nejen pro obyvatele Přední Lhoty. Zejména se obáváme neúnosného zvýšení dopravy v oblasti kruhového objezdu, který je už nyní nárazově přetížen a blokuje vjezd do Poděbrad. Kolony u kruhového objezdu by mohli řidiči začít objíždět přes Přední Lhotu a Kluk.

Dále zřejmě dojde k navýšení světelného znečištění s přímým dopadem na občany Přední Lhoty, zvýšení hladiny emisí, hluku a k celkovému nárůstu dopravy směrem do Kluku a Poděbrad. 

Důsledkem změny územního plánu bude prolomení stávající hranice města, zábor zemědělské půdy, tj. stavba na tzv. greenfieldu, zvýšení teploty v okolí budov a parkoviště, komplikace při výjezdu a nájezdu do komerční zóny. Vizualizace představuje osm nižších budov, zahrnuje zeleň a předpokládá napojení odbočovacími pruhy na silnici č.611. Toto ovšem není závazná a konečná podoba projektu, a zejména dopady na dopravu v okolí kruhového objezdu nejsou známy, protože při jeho stavbě se s centrem nepočítalo. Vizualizace komerční zóny vůbec neřeší možnost bezpečného přístupu pro chodce a cyklisty.

Poděbrady jsou lázeňským městem a kromě toho jsou vyhledávaným místem k trvalému bydlení i rekreaci pro svou polohu na řece a množství zeleně ve městě. Poděbrady mají pověst klidného menšího sídla s historicky, architektonicky a esteticky cenným centrem, obklopeným širokým pásem zeleně, lesů, jezer a polí. Nevidíme důvod pro další rozšiřování komerčních a průmyslových zón na zemědělské půdě a znehodnocování původně zelených vjezdů do města.

Žádáme proto touto peticí zastupitelky a zastupitele města Poděbrady, aby návrh na změnu územního plánu zamítli.

Komu bude petice předána: Město Poděbrady

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 377

14. 05. 2023 | ali jones | hyd
Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Appreciate it. <a href="https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/liv-pure-reviews-scam-exposed-don-t-buy-until-see-this-news-285740 ">liv pure</a>
+0 | -0
doporučit +
13. 05. 2023 | james mellesa | c
Awesome article! I want people to know just how good this information is in your article. It’s interesting, compelling content. Your views are much like my own concerning this subject. <a href="https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/metanail-complex-reviews-beware-does-it-really-works--news-285680">metanail complex</a>
+0 | -0
doporučit +
11. 05. 2023 | ali jones | hyd
Thank you because you have been willing to share information with us. we will always appreciate all you have done here because I know you are very concerned with our. <a href="https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/leanbiome-reviews-exposed-scam-you-need-to-know-news-222477">leanbiome</a>
+0 | -0
doporučit +
07. 05. 2023 | ali jones | hyd
hello!! Very interesting discussion glad that I came across such informative post. Keep up the good work friend. Glad to be part of your net community. <a href="https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/metabo-flex-reviews-scam-exposed-you-need-to-know-news-270309 ">metabo flex</a>
+0 | -0
doporučit +
07. 05. 2023 | sara jameel | se
Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene. <a href="https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/prodentim-reviews-effetive-for-healthy-teeth-gums-read-before-news-270305">prodentim</a>
+0 | -0
doporučit +
07. 05. 2023 | ali jones | hyd
A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. <a href="https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/red-boost-reviews-worthy-aid-for-blood-flow-read-before-news-269709">red boost</a>
+0 | -0
doporučit +
07. 05. 2023 | sara jameel | se
I haven’t any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us. <a href="https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/prostadine-reviews-scam-or-real-nobody-tells-you-this-news-272472 ">prostadine</a>
+0 | -0
doporučit +
07. 05. 2023 | PoE Security Camera Khan | Kh
Power over Ethernet (PoE) devices are widely used today because of their convenience and ease of use
https://poenetworkswitch.com/best-poe-security-camera/
+0 | -0
doporučit +
07. 05. 2023 | asad mellesa | c
I really like your take on the issue. I now have a clear idea on what this matter is all about.. <a href="https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/red-boost-reviews-powder-reveals-nobody-tells-you-this-news-278998">red boost</a>
+0 | -0
doporučit +
07. 05. 2023 | ali jones | hyd
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. <a href="https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/java-burn-reviews-coffee-will-shock-you-read-before-news-272798">java burn</a>
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 105 (+6 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • gerry779 121001 | faridabad
 • Věra Petržílková | Praha 4 Újezd
 • Irena Proxová | Poděbrady
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jiří Kňourek Kňourek | Miletín
 • petr kostrhon | poděbrady
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici