Petice proti výstavbě lanovky z Pisárek do Univerzitního kampusu v Brně
4630 podpisů

Petice proti výstavbě lanovky z Pisárek do Univerzitního kampusu v Brně

Autor: Jan Sychra | vloženo: 16.02.2024 | 4630 podpisů
Sdílejte s přáteli

Vážení zastupitelé města Brna,

 

město Brno plánuje postavit novou velkokapacitní lanovku, která by měla propojit ulici Lipová v Pisárkách s univerzitním kampusem v Bohunicích. Lanovka by měla mít kapacitu 2000 osob za hodinu a stát téměř miliardu korun. My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice s tímto k životnímu prostředí bezohledným, drahým a zbytečným záměrem města Brna zásadně nesouhlasíme a žádáme Vás, abyste jej zastavili! Realizaci tohoto projektu považujeme za nepřípustnou z níže uvedených důvodů.

 

1. Záměr výstavby lanovky v Brně považujeme za zcela nekoncepční, finančně neúčelný a zbytečný. Z pohledu dopravy lidí do Univerzitního kampusu v Bohunicích připomínáme, že sem byla nedávno protažena trasa tramvaje č. 8. Z pohledu spoje z Pisárek pak fungují trolejbusové linky, jejichž jízda trvá v dotčeném úseku jen 9 minut. Jejich posílení v případě potřeby (např. kyvadlová doprava přes tunel) by bylo rozhodně ekonomičtější, efektivnější a ve finále i rychlejší řešení bez toho, aby došlo k zbytečnému mrhání penězi a rozsáhlé likvidaci přírodních biotopů. Novou atrakci pro turisty tohoto typu Brno dle našeho názoru rozhodně nepotřebuje. Navíc se Brno aktuálně zadlužuje stavbou multifunkční haly ARENA BRNO a k tomu investuje v dopravních stavbách na celé řadě míst najednou.

 

2. Oblast svahů nad Riviérou na pravém břehu řeky Svratky, která je záměrem přímo ohrožena, zahrnuje nejrozsáhlejší lesní porosty v blízkosti centra města. Toto území je proto v současnosti velmi atraktivní a obyvateli Brna vyhledávanou přírodní lokalitou, především díky jejímu klidovému charakteru. Jde o přírodní oázu uprostřed zástavby a hlučných dopravních tepen, která slouží pro rekreaci, sport i pobyt v přírodě. Využívají ji přitom nejen lidé bydlící v okolí, ale i studenti a lidé pracující v univerzitním kampusu. Tato oblast je už nyní pod velkým tlakem různých necitlivých záměrů. Plánovaný projekt lanovky by významně a nevratně poškodil klidný a přírodní charakter území.

 

3. Zájmové území patří mezi nejvýznamnější ornitologické lokality v rámci celého Brna, byl zde zjištěn výskyt více jak 80 ptačích druhů. Mezi nimi jde i o druhy zvláště chráněné podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. To se týká především mokřadních a lesních druhů, které zde nacházejí jedno z mála útočišť na území města. Za všechny lze zmínit např. kriticky ohrožené morčáky velké či silně ohrožené ledňáčky říční a ostříže lesní. Kromě silně negativního ovlivnění jejich biotopu by po výstavbě lanovky docházelo k nevyhnutelným masakrům ptáků po nárazech do drátů lanovky, především v rizikovém úseku křížení s řekou, a do skleněných ploch, kterými návrh podle vizualizací rozhodně nešetří. Budování a následný provoz lanovky by tedy spolu s fragmentací biotopů, hlukovým i světleným znečištěním měl za následek silné rušení všech lesních živočichů a významně negativně by ovlivnil hnízdící populace ptáků, včetně jejich zabíjení.

 

4. Přímo v trase plánované lanovky se nachází i největší a poslední velké zimní nocoviště havranů polních a kavek obecných na jižní Moravě, jejichž počty se zde v posledních zimách pohybují až kolem 15 tisíc ptáků. Tito ptáci na Brněnsko přilétají v zimním období z dalekých hnízdišť v Rusku a Bělorusku a na nocování se k nim připojuje i celá hnízdící brněnská populace silně ohrožených kavek. Nocování velkých hejn těchto druhů je z širšího okolí Brna známé více než 100 let, přičemž od zimy 2011/12 existuje dotčené nocoviště v oblasti Riviéry. Realizací záměru by velmi pravděpodobně došlo k zániku tohoto nocoviště, což by mělo dopad na regionální populace obou druhů – u havranů by zaniklo jediné velké jihomoravské nocoviště, u zvláště chráněných kavek by kromě zimujících ptáků byla negativně ovlivněna i celá brněnská a tím i jihomoravská populace.       

 

5. V době klimatické krize potřebujeme vysokou biodiverzitu, stabilní ekosystémy a zvláště ve městech investice do adaptací k probíhajícímu oteplování. Pro město Brno i jeho obyvatele je zcela jistě užitečnější vynaložit finance na ozeleňování ulic za účelem jejich ochlazení v horkých letních měsících, ale i další zelená opatření jako je zachytávání vody či instalace solárních panelů. Tato opatření města v dnešní době potřebují daleko více než další monstrózní stavbu z betonu, železa a skla.

 

Vážení zastupitelé, ze všech zmíněných důvodů vás žádáme, abyste se zasadili o zastavení záměru výstavby lanovky mezi výstavištěm a kampusem. Věříme, že pokud bude město Brno pečovat o svou zeleň a přírodní hodnoty, tak tím na rozdíl od zbytečné lanovky skutečně přispěje ke kvalitnímu životu svých obyvatel. 

 

Děkujeme.                                   19. února 2024

 

Souhrn:

Já, níže podepsaný, nesouhlasím s výstavbou lanovky z těchto důvodů:

1. Z dopravního hlediska je lanovka naprosto zbytečná, do Kampusu již nyní vede páteřní tramvajová linka a existuje dobré spojení trolejbusy.
2. Výstavba a provoz lanovky by nevratně poškodila les nad Riviérou na pravém břehu řeky Svratky a ohrozila život desítek chráněných druhů ptáků a dalších živočichů.
3. Výstavba a provoz lanovky by způsobila zánik jediného velkého nocoviště havranů a kavek na jižní Moravě.
4.Výstavba lanovky je drahá a neekonomická. Jde o samoúčelný projekt, který pro Brno nemá žádný praktický význam. Město by mělo investovat do smysluplných projektů.

 

Petici organizují: Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, Český svaz ochránců přírody Morava, Nesehnutí a spolek Limity jsme my

Více na https://www.birdlife.cz/havrani-v-brne/

 

 

Komu bude petice předána: Zastupitelstvo města Brna, Dominikánské náměstí 1, Brno

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 378

20. 07. 2024 | Silvie Švachova | Brno
Podepsano !:)
+0 | -0
doporučit +
18. 07. 2024 | Erika Janáčová | Dolní Bečva
Brno mám navždy spojené s výškou a při představě, že tam má být vybudován tento nesmysl mi vstávají vlasy hrůzou. Vždyť pozorovat havrany a kavky z šaliny bylo/je nej...
+0 | -0
doporučit +
26. 06. 2024 | Pavel Kverek | Kněžmost
Ať žijí havrani. Nemají to nikterak lehké. Ani v Brně!
+0 | -0
doporučit +
24. 06. 2024 | Petra Nováková | Brno
Lanovka je drahá, spojuje místa, která jsou velice dobře dostupná všemi prostředky MHD. Pochopíš lanovku na nějaké významné turistické místo - hůře dostupné…Ale TOTO??? Opravte raději silnice. Tuto lanovku OPRAVDU Brno nepotřebuje!!!
+1 | -0
doporučit +
24. 06. 2024 | Peter Škoda | Brno
Další megalomanský projekt, doufám, že neprojde. Budeme rádi, když nějak dokončí náplavku...
+0 | -0
doporučit +
15. 06. 2024 | Antonio Bergamasco | Brno
Lanovka je další z projektů, které nikdo nechce ani nepotřebuje Další ze záminek radnice jak něco předražit a vyvést bokem finance. Kvůli stavbě stanice musí město vykoupit pozemky od vlivného sponzora ANO (jaká náhoda).
+0 | -0
doporučit +
14. 06. 2024 | Jaroslava Drbošalová | Brno
Držím nám i ptactvu pěsti!
+0 | -0
doporučit +
14. 06. 2024 | Jitka Fujeríková | Brno-sever - Soběšice
Úplně nesmyslný a nepotřebný projekt.
+0 | -0
doporučit +
11. 06. 2024 | Jitka Mládková | Týn nad Vltavou
Vydržte, souhlasím s VÁMI.
+0 | -0
doporučit +
10. 06. 2024 | Hana Kochova | Trebic
To je neuveritelne, jak se tzv. Investoren necitlive a bezahlen chovaji k poslednim zbytkum prirody, tenhle trend vykoristovani prirody v Cesku bohuzel pokracuje, je mi z toho smutno.
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 4630 (+237 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Alexandra Fesselová | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Veronika Bednářová | Hradec Králové
 • Anna Říhová | Praha 3
 • Tereza Hlávková | Brno
 • Silvie Švachova | Brno
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Kateřina Kadlecová | Praha 9
 • Erika Janáčová | Dolní Bečva
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici