Petice za zachování dětských ozdravoven v Královéhradeckém kraji
1701 podpisů

Petice za zachování dětských ozdravoven v Královéhradeckém kraji

Autor: Jitka Drobková | vloženo: 10.05.2023 | 1701 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, občané, rodiče a zástupci dětí využívající zdravotních služeb  dětských ozdravoven v Královéhradeckém kraji, jsme hluboce znepokojeni zprávami o jejich možném uzavření. Tato zařízení poskytují důležitou zdravotní péči pro děti z celého regionu i celé republiky a jsou klíčovým faktorem pro podporu zdraví našich nejmladších.

 

Jsme přesvědčeni, že uzavření dětských ozdravoven by mělo závažné důsledky pro zdraví našich dětí, včetně omezení přístupu k potřebné zdravotní péči a snížení kvality života.

 

Dětské ozdravovny jsou zdravotnická zařízení ve vhodných klimatických podmínkách, která slouží dětem zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí a dětem v rekonvalescenci. Mají své nezastupitelné postavení v podpoře zdraví dětí dotčených zhoršujícím se životním prostředím. Jejich alternativou jsou pouze vysokoprahové komerční pobyty, které však na rozdíl od ozdravoven neposkytují celou řadu služeb zahrnujících zdravotní, pedagogicko-psychologickou i sociální péči.

 

K uzavření ozdravoven má dojít nikoli z důvodu zpochybnění jejich významu v podpoře zdraví dětí, resp. z lékařských důvodů, ale z důvodu administrativních, tj. odmítnutí udělení oprávnění v nejasné legislativní situaci, kdy zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování “nezná” pojem dětská ozdravovna, což je v rozporu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, kde je péče v dětských ozdravovnách definovaná jako péče plně hrazená ze všeobecného zdravotního pojištění.

 

Vyzýváme proto orgány státní i samosprávné a jejich představitele, aby učinili veškeré nezbytné kroky k zachování provozu dětských ozdravoven, a to zejména:

- rozhodli ve prospěch zachování provozu dětských ozdravoven;

- zasadili se o narovnání legislativního prostředí, ve kterém si jednotlivé zákony a ministerské vyhlášky odporují a znejasňují pravidla pro udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb s vazbou na financování provozu a personálního, věcného a technického vybavení ozdravoven;

- zajistili potřebnou podporu pro zachování provozuschopnosti těchto důležitých zařízení včetně případných finančních zdrojů.

 

Věříme, že dětské ozdravovny jsou důležitými zařízeními nejen pro region, ale pro celou zemi a že by měly být zachovány pro naše děti a pro budoucí generace.

 

Prosíme vás, podepište naši petici a pomozte nám zachovat dětské ozdravovny v Peci pod Sněžkou, ve Špindlerově Mlýně a Dvoře Králové nad Labem pro naše děti i pro budoucnost regionu.

 

Děkujeme Vám za Vaši podporu.

Aktuality

23.05.2023 14:37

Petice předána na ministerstvo zdravotnictví

Petice občanů za zachování dětských ozdravoven v Královéhradeckém kraji byla dnes osobně předána na ministerstvo zdravotnictví za účasti redaktora zpravodajského serveru Novinky.cz. Petice k rukám ministra zdravotnictví byla zaevidována prostřednictvím podatelny pod značkou MZDRP01SHID1. Bohužel nebylo možné petici předat osobně zástupcům ministerstva, oddělení pro styk s veřejností, kteří dnes i v následujících dnech pracují z domova (home office) a doporučili předání petice do podatelny.

V průvodním dopisu k petici bylo zdůrazněno, že k hrozícímu uzavření ozdravoven dochází nikoli z důvodu zpochybnění jejich významu v poskytování zdravotní péče a pozitivního dopadu na zdraví dětských pacientů, ale z důvodu nejasné legislativní situace.

Dále byla zmíněna zmatečná situace ve stávající legislativě, kdy zákon o zdravotních službách nekoresponduje se zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Bylo upozorněno na skutečnost, že i bez změny zákonů lze situaci urychleně napravit změnou vyhlášek, a to doplněním dětských ozdravoven do oborů služby s návaznými požadavky na personální zajištění a technické a věcné vybavení. V delším horizonutu je nutná  změna zákona o zdravotních službách, aby léčebná péče poskytovaná dětskými ozdravovnami byla zařazena mezi druhy zdravotní péče tak, aby korespondovala se zákonem o veřejném zdravotním pojištění (z. č. 48/1997 Sb. §4 Péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách).

Z tohoto důvodu byl ministr zdravotnictví požádán o bezodkladnou změnu vyhlášek č. 99/2012 Sb. a č. 92/2012 Sb. k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a zajištění dalšího fungování dětských ozdravoven.

Petice byla zaslána i zástupcům senátního a sněmovního výboru pro zdravotnictví, hejtmanovi a poslancům Královéhradeckého kraje, aby se zasadili jak o narovnání legislativního prostředí, tak o financování ve prospěch udržení fungujících dětských ozdravoven.

Petice zůstává aktivní, proto i nadále podepisujte a sdílejte.

Děkujeme.

 

Komu bude petice předána: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 262

26. 05. 2023 | Stanislava Kadlecová Kadlecová | Česká Lípa
Bohužel se stále ruší to, co dlouhé roky funguje a naopak se vymýšlejí a podporují blbosti ...
+0 | -0
doporučit +
26. 05. 2023 | Monika Daksová | Rajhrad
Dobrý den, prosím nezavírejte ozdravovnu
+0 | -0
doporučit +
25. 05. 2023 | Hana Svobodová Svobodová | Chřibská
Tento boj musíme vyhrát
+0 | -0
doporučit +
25. 05. 2023 | Ester Rattay | Praha 4
Dcera absolvovala pobyt jen jednou, ale výsledek předčil očekávání. Myslím, že by měla být tato možnost zachována. Dětí, které si tuto možnost zaslouží, je mnoho.
+0 | -0
doporučit +
24. 05. 2023 | Věra Chrástecká | Svoboda nad Úpou
Nerušit ozdravovny.
+0 | -0
doporučit +
24. 05. 2023 | Martin Jandura | Špindlerův Mlýn
Dětská ozdravovna umožňuje pobyty dětem na horském vzduchu. Její profesionální vedení je garancí tohoto hezkého projektu. Byla by škoda špindlerovské ozdravovny rušit.
+0 | -0
doporučit +
23. 05. 2023 | Viola Nejepínská | Chrudim
Prosím ať ozdravovny zůstanou Moje děti, tam jezdí přes deset let a pomáhalo jim to hodně. Díky pobytu mi tolik nemarodily.
+0 | -0
doporučit +
23. 05. 2023 | Andrea Podhorná | Ostrava
Dobrý den, věřím ve správné rozhodnutí kompetentních orgánů za ZACHOVÁNÍ dětských ozdravoven a podobných zařízení. Jedná se o unikátní péči, která nemá obdoby a nenahraditelná jak pro akutní - tak pro preventivní běh léčby. A.Podhorná, Ostrava
+0 | -0
doporučit +
23. 05. 2023 | Dusan Susser Susser | Ústí nad Labem
Dobrý den, děkuji Vám a přeji mnoho zdaru!!!
Mnoho dětí nejen ze severních Čech mají dýchací a astmatické problémy. Dětské ozdravovny jsou jedna z věcí, které jsou jim nápomocny. Péče státu o zdraví svých občanů a zvlášť dětí, by se měla stát prioritou.
+0 | -0
doporučit +
22. 05. 2023 | Lucie Zapletalová | Bechyně
Doufám, že petice pomůže. Byla by velká škoda, kdyby se dětské ozdravovny museli zrušit.
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 1701 (+94 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Zuzana Šorfová | Trutnov
 • Nikola Šorfová | Trutnov
 • Pavla Šorfová | Trutnov
 • Milan Šorf | Trutnov
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Zuzana Mircová | Praha 4
 • Jana Jasková | Černošice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petra Kábrtová | Trutnov
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici