Petice za zachování práva občanů užívat služeb léčitelů
984 podpisů chybí 19016

Petice za zachování práva občanů užívat služeb léčitelů

Autor: Jan Matyáš | vloženo: 27.09.2017 | 984 podpisů
Sdílejte s přáteli

Petice za zachování práva občanů užívat služeb léčitelů

 

Petice je adresována Parlamentu České republiky, politikům a představitelům státní moci zákonodárné a výkonné. Týká se oblasti práva každého občana využívat i nadále, na základě jeho svobodného rozhodnutí, služeb léčitelů.

 

Právo užívat služeb léčitelů na základě svobodné volby občana vzniklo v českých a moravských zemích tradicí trvající stovky let, s přerušením v době socialismu. V současné době je kodifikováno v českém právu v Občanském zákoníku v § 2636 – 2651 v oddílu Péče o zdraví, kde je v důvodové zprávě k zákonu zmíněno, že se týká (kromě jiných) i léčitelů. Uživatelů léčitelských služeb a alternativních metod léčby je v současnosti několik milionů, zatímco léčitelů, vycházejících vstříc jejich poptávce, jsou desítky tisíc. Odpovídá to celkovému stavu v EU, kde je tzv.  komplementární a alternativní medicína (CAM) velmi rozšířena. Patří sem namátkou vzato například duchovní a energetické léčitelství, homeopatie, harmonizace čaker nebo meridiánů, ad., obecně metody, které nejsou v souladu s tzv. vědeckými metodami garantovanými státem v rámci Zákona o zdravotních službách a uplatňovaných v zdravotnickém systému. Tyto metody mají dlouhou tradici, obvykle hrají doplňkovou roli k oficiálnímu systému a jsou voleny jejími uživateli na základě svobody myšlení garantované ústavními zákony.

Tato svoboda je v posledních letech zpochybňována politickou reprezentací a Ministerstvem zdravotnictví, kteří činí praktické kroky k jejímu omezení až zrušení:

Nedávno byl například přijat zákon upravující požadavky vzdělání nelékařských pracovníků v oblasti tradiční čínské medicíny: Nutné je nyní tříleté bakalářské vzdělání pro terapeuta čínské medicíny a pětileté magisterské vzdělání pro specialistu čínské medicíny v akreditovaném vzdělávacím programu. V praxi by to mohlo znamenat, že velká část dosavadních nelékařských poskytovatelů tradiční čínské medicíny by již nemohla   praktikovat, a to od 1. 9. 2017, kdy zákon (potichu, bez pozornosti médií) nabyl účinnosti. Absolventi tohoto zcela nového povinného vzdělávání totiž zatím neexistují a několik let existovat nebudou. Budou-li však existovat, může se jednat o pár až pár desítek osob. Což by mohlo výrazně redukovat přístup dosavadních uživatelů k těmto metodám. Vedle toho je tento hrubě nahozený pojem „čínská medicína“ tak široký, že může zahrnovat mnoho různých léčitelských oborů, pracujících s čchi, neměřitelnou spirituální energií (která však z vědeckého hlediska ani neexistuje).

Podobný problém je nyní na cestě v záležitosti homeopatik, doporučovaných léčiteli po dobu posledních dvaceti sedmi let existence demokratického státu. Ministerstvo zdravotnictví dvě takové léčitelky pokutovalo s odůvodněním, že se dopouštějí nedovolené zdravotní služby, protože zjišťovaly a posuzovaly zdravotní stav a činily opatření k jeho zachování nebo zlepšení. V takto široké definici podle Zákona o zdravotních službách se ovšem tím pádem může ocitnout každý léčitel, neboť účelem léčitelství je zlepšovat zdraví. Nikdo neví, na jaký další druh či obor léčitelství může přijít řada. A to navzdory tomu, že legálnost léčitelství byla opakovaně veřejně potvrzována představiteli státu a přímo MZ, naposledy ústy náměstkyně JUDr. Tesky Arnoštové. Případ obou léčitelek pokračoval u Krajského soudu v Brně, kam se obě odvolaly a obě byly zproštěny obvinění z porušení zdravotnického zákona. Nicméně MZ se odvolalo k Nejvyššímu správnímu soudu, a ten v červnu zrušil předchozí osvobozující rozsudek a vrátil ho k nižší soudní instanci k dalšímu projednání s obecným výkladem, který, zdá se, vyznívá v neprospěch léčitelů obecně.  Zároveň tento rozsudek NSS vyzývá k široké celospolečenské diskuzi o právním postavení léčitelství - k níž právě tato petice má přispět.

Zatím byla na právním a mediálním poli vyjadřována pouze svobodná vůle státních orgánů, zatímco svobodná vůle lidí, využívajících či majících v oblibě léčitelské metody všeho druhu a filosofii s nimi spojenou, vyjádřena nebyla a nebyla tudíž ani brána v úvahu.

 

Navrhujeme a žádáme představitele zákonodárné a výkonné moci České republiky o:

a) přijetí novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, kterou bude do zákona doplněno nové ustanovení jako odstavec 5 v § 2 tohoto obsahu:

§ 2 (5) Tento zákon se nevztahuje na činnosti, které vykonávají

a)osoby, kterénejsou provozovateli zdravotnických zařízení, v rámci svých aktivit v oblasti podpory a ochrany nebo upevnění zdraví a poradenství ke zdravému životnímu stylu,

b)fyzické osoby, které pomocí zejména znalosti bylin, homeopatie, duchovních či jiných podobných prostředků nebo schopností působí na lidské zdraví (léčitelé)

 

b) Vyzýváme politické strany kandidující ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017, aby veřejně deklarovaly svůj postoj k léčitelství, který budou po volbách zastávat.

 

c) Jestliže bude v politických kruzích uvažováno o přesnějším definování pravidel poskytování léčitelských služeb, žádáme, aby byla zahájena seriózní diskuze představitelů zákonodárné a výkonné moci se spolky a odbornými organizacemi zastupujícími léčitele, jejímž cílem bude vyjasnění právního postavení léčitelů a vytvoření jasnějšího právního rámce pro jejich činnost v budoucnu. Tuto oblast stát po dobu 28 let zanedbával, ačkoliv představuje výrazný fenomén v životě naší společnosti, který má také spirituální, filosofický nebo energetický přesah individuálně vnímaný uživatelem jako žádoucí a zaručený Listinou základních práv a svobod.

 

Zároveň vyzýváme občany, jimž na věci záleží:

 

Uvědomte si, že osud léčitelství je i politickou záležitostí a leží ve vašich rukách.

Pište svým politikům, poslancům, senátorům a ptejte se před volbami kandidátů, zda preferují osobní svobodu vůle občanů ve věci volby metod péče o zdraví nebo jsou pro regulace směřující k omezení a zákazu léčitelství. Stačí napsat jednotlivým nově zvoleným poslancům sdělení ve smyslu „Žádám, aby mi byl i nadále umožněn přístup k alternativní léčbě a k využívání služeb léčitelů, neboť jej chápu jako péči o své zdraví v širších souvislostech – například energetických a duchovních, nikoli jako náhradu materiálně pojaté zdravotní péče garantované státem. Nepřeji si, aby bylo významně omezeno nebo zakazováno léčitelství a alternativní léčba nelékařů a prosím, abyste v této záležitosti jako náš zastupitel něco podnikl“.

 

 

Odkazy na zveřejněné odborné články Prof. JUDr. Iva Telce, CSc., vysvětlující podrobně situaci:

Svoboda volby péče o vlastní zdraví: https://zdravotnickepravo.info/svoboda-volby-pece-o-vlastni-zdravi-acta-iuridica-olomucensia/

Postupy přírodních léčitelů ve světle práva: http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/119/112

Nelékařská homeopatie před soudem: https://zdravotnickepravo.info/nelekarska-homeopatie-pred-soudem/

Další dějství nelékařské homeopatie před soudem: https://zdravotnickepravo.info/dalsi-dejstvi-nelekarske-homeopatie-pred-soudem/

Certifikace přírodních léčitelů: https://zdravotnickepravo.info/certifikace-prirodnich-lecitelu/

Komu bude petice předána: Orgánům zákonodárné a výkonné moci (Parlament, Senát, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu příp.další)

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 97

23. 02. 2018 | Stanislav Jakubek | Praha 5
Super a dekuji!!!!
+0 | -0
doporučit +
07. 01. 2018 | Jana Valachovičová | Beroun
Dlouhodobě žiji v zahraničí (Curych) a využívám jak akupunkturu, tak osteopata, což významně přispívá k mírnění mých chronických bolestí páteře. Oboje mi proplácí zdravotní pojišťovna, z nadstandartního připojištění. Ráda bych aby tomu tak bylo i v ČR.
+0 | -0
doporučit +
06. 01. 2018 | Kamil Konecny | Znojmo
Myslím,že je to samozřejmost užívat svobodně služby léčitelů a alternativní přírodní medicíny.Stvořitel nebyl hlupák,ale stvořil vše k dokonalosti a na všechny neduhy.To jenom ti psychopati v pseudo satanském zdravotnickofarmaceutickém prům.ničí životy.
+0 | -0
doporučit +
28. 12. 2017 | Ilona Vodičková | Hradec Králové
Nedovedu si představit, že bych po případném zákazu homeopatik tato nemohla v lékárně koupit. Mám mnohočetné alergie a homeopatika jediná mi je pomáhají eliminovat. Troufám si říct, že bez homeopatik a léčitelů bych tu už možná nebyla. <br />
+0 | -0
doporučit +
28. 12. 2017 | Eva Jelínková | M.K
Já osobně si myslím,že by si každý měl vybrat čím a jak se bude léčit.Bylinky jsou naše.Bohuzel stát je chce zakázat protože s toho nikomu nic nekapne. Jak říkala moje babička,na každou nemoc je nějaká bylinka, a nestojí nic jen procházka po louce ;) a není to jen ó bylinkach ale ó léčitelství jako takovém. Nwm proč by nám měli zase neco zakazovat.Uz je tech zakazu a prikazu az dost.Hezky den všem.
+0 | -0
doporučit +
27. 12. 2017 | jana hylmarová | Liberec
Z přírody jsme vzešli a proto je přirozená léčba bylinami. <br />Až budu Ropák budu využívat chemickou léčbu,kterou do nás cpete horem - chemtrails i dolem - což jsou současná farmaka.
+0 | -0
doporučit +
27. 12. 2017 | Stanislav Pletka | Hluboká nad Vltavou
Svoboda výběru dle mého musí být jednoznačně právem každého člověka. Nikoliv "moudrým" rozhodnutím jakéhokoliv státního úředníka či dobroser....Díky za Vaši aktivitu.
+0 | -0
doporučit +
18. 12. 2017 | PharmDr.Jaromír Kummer | Lužice
Léčitelství má právo požívat statusu integrální péče o nemocného člověka, v souladu s péčí konvenční medicíny. Na člověku samotném je volba. Cílem obou směrů by měla být spirituálně-psychosomatická harmonizace jedince-tedy zdraví, aniž by si směry vzájemně konkurovaly, ale naopak, v dobrém spolupracovaly. Z obou směrů by měl být vyloučen byznys a chtivost neúměrného zisku. Na straně léčitelství šarlatánství za peníze, bez osobní zodpovědnosti za zdraví člověka, na straně konvenční medicíny zdravotnictví řízené finančními společnostmi, které rozhodují o tom, jak se bude v našem státě jedinec léčit, jaká péče a léky budou propláceny, kdo zdravotnictví formálně (politicky) povede, s jediným cílem, na tomto principu vydělávat. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />
+0 | -0
doporučit +
16. 12. 2017 | PharmDr.Jaromír Kummer | Lužice
Léčitelství má právo požívat statusu integrální péče o nemocného člověka, v souladu s péčí konvenční medicíny. Na člověku samotném je volba. Cílem obou směrů by měla být spirituálně-psychosomatická harmonizace jedince-tedy zdraví, aniž by si směry vzájem
+0 | -0
doporučit +
02. 12. 2017 | Miloš Hlávka | Nový Knín
Pokud něco pomáhá (nebo to aspoň neškodí), nemělo by to být potlačováno.
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpisy | 984 (+42 nepotvrzených)

  • Stanislav Jakubek | Praha 5
  • Marta Kafková | Liptaň
  • Martin Magenheim | Petřvald
  • martin plutnar | chotěboř
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Daniela Pachmannová | Praha 1
  • Eva Kopčilová Ulbrichová | Troubsko
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Milada Krejcarová | Praha 8
  • Jarmila Kobrlová | Čakovičky