ŠANCE PRO VZDĚLÁVÁNÍ | OTEVŘENÝ DOPIS | PŘEJEME SI ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR
1342 podpisů

ŠANCE PRO VZDĚLÁVÁNÍ | OTEVŘENÝ DOPIS | PŘEJEME SI ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

Autor: Michaela Řeřichová | vloženo: 11.05.2020 | 1342 podpisů
Sdílejte s přáteli

Vážení členové vlády, poslanci a senátoři,

dosud jsou dětem a mladým lidem předepsány formy a očekávané výstupy vzdělávání. Jsme zklamáni, když děti ztrácí vnitřní motivaci a vzdělávání jim nedává smysl. Postrádáme důvěru ve schopnosti rodičů, dětí a mladých lidí rozhodovat o svém vzdělávání a řešit důsledky vlastních rozhodnutí.

My ani naše děti nemáme ve vzdělávacím systému naplněné potřeby autonomie, vzájemné úcty, respektu a důstojnosti. Obracíme se proto na Vás. Přejeme si změnit legislativu tak, aby byly naplněny potřeby všech aktérů ve vzdělávání. Chceme otevřít veřejnou diskusi mezi dětmi, mladými lidmi, dospělými a zahájit s Vámi jednání o řešeních.

Je pro nás důležitá především možnost volby vlastních vzdělávacích cest a možnost rozhodovat o vytváření podmínek pro rozvíjení schopností, dovedností a vědomostí. Rádi bychom, aby všichni mohli vyrůstat a učit se v prostředích, ve kterých budou mít naplněny svoje potřeby. Přejeme si rozšířit možnosti vzdělávání v ČR.

Proto navrhujeme úpravu legislativy tak, aby:

- umožňovala zachování stávajících škol i vzdělávacích programů a současně otevřela cesty pro vytváření vlastních různorodých vzdělávacích příležitostí.

- školní docházka byla dobrovolná a vznikla tím příležitost vzdělávat se i jinými způsoby než docházkou do škol a formou individuálního vzdělávání. 

- mohly vznikat rozmanité školy, vzdělávací centra apod. 

- umožnila nabízet rozličné sociálně vzdělávací služby, které by byly legitimními a plnohodnotnými variantami vzdělávání ke školní docházce a odpovídaly by potřebám znevýhodněných dětí a jejich rodin.

- bylo možné nabízet dálkové, distanční a kombinované studium i další formy studia na všech stupních vzdělávání.

- vzdělávací soustava byla prostupná, otevřená a umožňovala studovat jakoukoliv školu nezávisle na věku a dosaženém stupni vzdělání, pokud lidé splní kritéria školy pro přijetí a nároky na studium. 

- všichni účastníci ve vzdělávání byli nezávislí na jednotných rámcových vzdělávacích programech, které by tvořily nezávaznou nabídku.

- každý měl možnost stanovovat si vlastní vzdělávací cíle a formy i způsoby hodnocení výsledků vzdělávání včetně možnosti nebýt hodnocen.

- umožnila vytvářet vlastní kritéria pro prostorové, materiální i personální zajištění podmínek pro vzdělávání.

- proměnila kontrolní organizace na organizace podporující, jejichž služby budou pro školy dobrovolné a výstupy nezávazné.

Náš cíl je změnit legislativu vzdělávání v ČR tak, aby umožnila naplňování potřeb všech účastníků ve vzdělávání. Rádi bychom se aktivně zapojili, otevřeli veřejnou diskusi a zahájili s Vámi jednání o řešeních, která tento cíl umožní naplnit. Tímto vás žádáme o návrh prvního termínu společného setkání.

 

Michaela Řeřichová

Vladimír Kamba 

David Urubčík

Gabriela Ježková

Milota Kadaňková

Jaroslav Eremiáš

Jiří Košárek

 

dopis@sanceprovzdelavani.cz

www.sanceprovzdelavani.cz

#sanceprovzdelavani

Komu bude petice předána: vláda ČR a její ministři, poslanci a senátoři Parlamentu ČR

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 158

24. 05. 2020 | Jitka Bernardová | Praha 8
Díky za takový dopis, zcela s ním souzním. Dejme se dětem možnosti a šance rozvíjet a vzdělávat se svým tempem, v optimálních podmínkách.
+0 | -0
doporučit +
24. 05. 2020 | Lenka Mozgová | Zdounky
Souzním s tímto sdělením a přeji ministerským úředníkům odvahu podívat se na svět z jiného úhlu.
Vše dobré Lenka.
+0 | -0
doporučit +
23. 05. 2020 | Jana Dvořáková | Litoměřice
Stát je tu pro všechny. A vzhledem k tom, že každý jsme jiný a učíme se různými způsoby, je nutné a zdravé, aby stát poskytl více rozmanitých forem vzdělávání. Dokonce věřím, že stát je povinen toto zabezpečit. Stát slouží lidem, nikoliv lidé státu.
+0 | -0
doporučit +
23. 05. 2020 | Kateřina Binková | Chodová Plana
Díky za iniciativu!
+0 | -0
doporučit +
23. 05. 2020 | Hana Pucherova | Praha 5
Dekuji za iniciativu.
+0 | -0
doporučit +
23. 05. 2020 | Viera Mazíková Mazíková | Bílovice nad Svitavou
Šířím dal a doufám, že se debata začne!
+0 | -0
doporučit +
23. 05. 2020 | Martin Šavrňák | Zastávka u Brna
Děkuji
+0 | -0
doporučit +
22. 05. 2020 | Eva Stehlíková | Ohrobec
Jako "výkop" k debatě pokládám za smysluplné: ne vše pokládám v blízké budoucnosti za uskutečnitelné. Jenže je nezbytné pořád a pořád některé principy zdůrazňovat a pokoušet se uplatňovat .
+0 | -0
doporučit +
22. 05. 2020 | Jonáš Stoklasa | Bohumín
Zdar a sílu.
+0 | -0
doporučit +
22. 05. 2020 | Hana Lysá | Jihlava
S láskou pro nás a naše děti♥️
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 1342 (+104 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
  • Zdenka Puková | Praha
  • Hana Fenclová | Ostopovice
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Vendula Zelníčková | Bohutice
  • Katerina Zvelebilova | Chribska
  • Jitka Bernardová | Praha 8
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Ondřej Hosnedl | Všestary
  • Daniel Bodnár | Žďár nad Sázavou
  • Veronika Čížková | Šumperk

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku