„Situace na SUPŠS ŽB“
130 podpisů chybí 70

„Situace na SUPŠS ŽB“

Autor: Soňa Anna-Marie Fišerová | vloženo: 16.05.2017 | 130 podpisů
Sdílejte s přáteli

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
Petici sestavila Soňa Anna-Marie Fišerová, Poniklá 111, 51242 Poniklá.

 

Vážený pane Tulpo, vážený pane Křečku,

My, níže podepsaní, souhlasíme se zápisem 28. jednání školské rady SUPŠS ŽB, dne 27.2.2017 a žádáme, aby bylo znovu projednáno odstoupení třídních učitelů, kteří na tomto jednání své rezignace vzali zpět a bylo přislíbeno, ze strany vedení, že bude pokračovat dialog vedoucí k jejich návratu do pozic třídních učitelů, což se bohužel v tuto chvíli neděje.

 

Zápis ze zasedání (28.) školské rady SUPŠS ŽB, dne 27.2. 2017, kinosál SUPŠS v 19.10 hodin

Přítomni: Filip Uhlíř, Ing. Jan Šollar, Mgr. František Lufinka, Ing. Eva Hašková, MgA. Rebeka Kloudová

Omluveni: JUDr. Iveta Hajlichová

PROGRAM:

1. Klima školy

2. Rezignace třídních učitelů

1. Filip Uhlíř – zástupce zletilých žáků

Přednesl návrhy žáků 3.V (příloha č. 1)

K návrhu pana Lufinky (bod 3.) dodal, jestli nebude problematické, jak se k tomu postaví 3. strana (tj. nově jmenovaní třídní učitelé).

2. Ing. Šollar – zástupce rodičů nezletilých žáků

Jde o složitě řešený úkol na úrovni ředitel versus kolektiv učitelů. Tento problém se netýká jen třídních učitelů. Vyslovil se velmi kriticky k budoucí spolupráci mezi ředitelem a učiteli. Snažil se být nestranný, ale do bodu 0 se již nelze vrátit. Ředitel nekomunikoval na témata, která dostal v dopisech od studentů v červnu 2016, kdy se zavázal odpovědět jim do 30 dnů. (24. zápis ze ŠR z 27. 6. 2016) Neviděl na dopise od studentů nic problémového.

3. Mgr. Lufinka – zástupce zřizovatele

Navrhl, aby třídní učitelé stáhli své rezignace s podmínkou, že se bude jednat nad spornými body v obsahu pracovní náplně třídních učitelů a vrátili se k diskuzi.

Zmínil pochybení vedení školy v tom, že nebyli přítomni zástupci školy.

4. MgA. Kloudová a Ing. Hašková – zástupci pedagogů

Seznámili ostatní členy se Stanoviskem pedagogů k vnitřní komunikaci (příloha č. 2), kteří toto stanovisko zaslali 14. 2. 2017 náměstkovi hejtmana LK Petru Tulpovi a vedoucímu odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Leoši Křečkovi.

 

Ukončení jednání ve 20.20 hodin.

 

Usnesení z jednání:

Členové školské rady se ztotožňují s názory rodičů, které zazněly na veřejném jednání 27. Školské rady.

Vzhledem k tomu, že pan ředitel projevuje svoji neschopnost komunikace a kooperace nejen s pedagogy, ale i s klienty školy a vyvolává v nich svým jednáním či nejednáním nedůvěru, a to přináší řadu problémů, které se projevují jak ve vnitřním chodu školy, tak ovlivňují i veřejné mínění.

Prodlužováním tohoto stavu hrozí další destabilizace, která může vyústit až v odchod některých pedagogů a ztrátě případných klientů, snížení kreditu školy.

 

Vážený pane Tulpo, vážený pane Křečku, nesouhlasíme s tím, aby byl dialog mezi vedením školy a pedagogy nepokračoval, byl ukončen jednostranným rozhodnutím vedení školy a nastalá situace se nadále neřešila.

Dále vás laskavě žádáme o svolání schůzky zástupců Kraje a rodičů.

Toto stvrzujeme níže svým podpisem.

 

Soňa Anna-Marie Fišerová

zástupce rodičů 1.V

Komu bude petice předána: Mgr.Petr Tulpa, náměstek hejtmana Libereckého kraje a Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 6

25. 05. 2017 | Marketa . | Železný Brod
To by me zajimalo co se deje... Zakazal uz učitelům ty seanse během hodin? To se nedivim, ze sou rozzlobeni...
+0 | -0
doporučit +
25. 05. 2017 | Jiřina Ferstlová | Jablonec n.N.
Tuto školu navštěvuje moje vnučka.Byla jsem ráda, že si vybrala právě tuto šlolu, která "měla" dobré jméno.Bohužel, dnes lituji a sdílím názor, že by měl pan ředitel odstoupit ! Držím palce odhodlaným studentům a především schopným učitelům.
+0 | -0
doporučit +
24. 05. 2017 | Nikola Barchánková | sychrov
o situaci vím především z doslechu, a rozhodně se mi nelíbí takovéto zacházení s lidmi
+0 | -0
doporučit +
19. 05. 2017 | Soňa Anna-Marie Fišerová | Poniklá
Paní Adášková, velmi děkuji. Paní Bláhová, také děkuji a chtěla bych upozornit na to, že nejde pouze o návrat třídních učitelů, ale snaha o nalezení řešení, neb směr v komunikaci, kterým se sklanda ubírá není dobrý a jde převážně o podporu pedagogů a stávajících, ale i budoucích studentů... Jednoduše řečeno, jde o to, že ne vždy se stane to co je přislíbeno a to není dobré.
+0 | -0
doporučit +
18. 05. 2017 | Pavlína Adášková | Benátky nad Jizerou
Podporuji veškerou činnost za lepší sklandu!
+1 | -0
doporučit +
16. 05. 2017 | Zdenka Bláhová | Praha
Připojuji svůj podpis i když nám se třídní učitel bohužel vrátit nemůže , neboť jsme rodiče maturantky, ale chceme podpořit učitele a studenty...
+1 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpisy | 130 (+2 nepotvrzené)

Podpisový arch v PDF
 • Barbora Říhová | Jablonec nad Nisou
 • Mgr. Danuše Hejlová | Doksy
 • Karolína Navrátilová | Jablonec nad Nisou
 • Jiří Röschenthaler | Velké Hamry
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Tomáš Hadraba | Ústí nad Labem
 • Aneta Hřívová | Ústí nad Labem
 • Věra Paldusová | Jablonec nad Nisou
 • Štěpánka Nováková | Nová Paka
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici

Vítáte úplný zákaz kouření v restauracích?