STOP prodeji stavebních pozemků v průmyslové zóně města Nový Jičín
207 podpisů

STOP prodeji stavebních pozemků v průmyslové zóně města Nový Jičín

Autor: Zdeněk Trefil | vloženo: 19.10.2021 | 207 podpisů
Sdílejte s přáteli

Vážení zastupitelé města Nový Jičín,

my, níže podepsaní, žádáme o zrušení záměru prodeje pozemků v průmyslové zóně města Nový Jičín (záměr č. 414/Z17/2021), schváleného na 17. zasedání zastupitelstva dne 13.9.2021.

Proč nesouhlasíme ?

Námi kritizovaný záměr prodeje se týká městských stavebních pozemků v průmyslové zóně (ul. Hřbitovní) o výměře cca 14 hektarů (140 000 m2). Jedná se o velmi rozsáhlé území města (asi 30 novojičínských náměstí), a navíc i o poslední stavební pozemky v majetku města pro průmyslovou zástavbu. Podmínky vyhlášeného majetkoprávního záměru jednoznačně zvýhodňují nadnárodního developera, který bude velmi pravděpodobně v této lokalitě realizovat výstavbu skladů a montoven s nízkou přidanou hodnotou a vysokou dopravní zátěží pro město. Většina nadnárodních společností zdaňuje v tzv. daňových rájích (optimalizují své zisky v zahraničí), fiskální příjem pro město je tak nulový.

Podstatné je rovněž to, že prodejem těchto posledních průmyslových pozemků ztratí město jakýkoliv legitimní vliv na stavební vývoj v této lokalitě a ztratí tím zároveň i možnost motivovat k příchodu do Nového Jičína perspektivní menší a střední firmy s vysokou přidanou hodnotou a vyššími požadavky na kvalifikační strukturu svých zaměstnanců.

Počátkem roku 2019 bylo v plánu investic města prezentováno rozdělení tohoto rozsáhlého území na 4 menší zóny, které by tak byly atraktivní a zejména i finančně dostupné také pro místní menší a střední firmy. Zveřejněný záměr prodeje pozemků je tedy v přímém rozporu s dříve prezentovanými plány města. Je nutné dále zmínit, že k tak zásadnímu tématu neproběhlo žádné referendum, veřejné projednávání, anketa apod. Přitom se jedná o zcela zásadní rozhodnutí, které bude mít do budoucna přímý vliv na dlouhodobou kvalitu života ve městě a pravděpodobně i strukturu jeho obyvatel.

Navrhujeme:

- postupně připravit městské pozemky v průmyslové zóně na 4 menší zóny pro regionální drobné a střední investory způsobilé závazně prezentovat podnikatelské záměry s důrazem na vyšší přidanou hodnotu a potřebu nárůstu kvalifikované a vzdělanostní zaměstnanosti v Novém Jičíně,

- při následném posuzování zájemců o výstavbu podmínit kritéria prodeje vlivem jejich budoucí výroby na životní prostředí (hluk, emise, dopravní zátěž ve městě a další).

 

Petice společně s podpisy bude předána zastupitelům města dne 15.11.2021 nebo 13.12.2021 (18. a 19. zasedání zastupitelstva města)

 

Autor petice: Ing Zdeněk Trefil, Na Stráni 1848/11, Nový Jičín, datová schránka: 3hxe6k

 

 

Aktuality

14.06.2022 08:38

Dne 13.6.2022 mělo na jednání zastupitelstva dojít k definitivnímu schválení prodeje městských pozemků v průmyslové zóně. Na tento den bylo plánováno předání petice zastupitelům, v čase 13.59 nám tajemník MěÚ potvrdil možnost prezentace této petice na jednání zastupitelstva v délce 5 minut. V čase 15.06 došlo ke ztažení tohoto bodu z jednání zastupitelstva města, k předání petice zastupitelům tak dosud nedošlo.

 

Komu bude petice předána: zastupitelstvu města Nový Jičín

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 390

02. 06. 2023 | sara jameel | se
GTA Restoration specializes in Environmental Disaster Restoration, including but not limited to Major Water Damage, Sewer Backup, Mold Cleanup. Our emergency plumbers in Toronto are in stand-by 24-hours to serve you on all major emergencies with an on-call project manager at all times with a typical response time of under 1 hour within the GTA. <a href="https://gtarestoration.com/">Mold Removal</a>
+0 | -0
doporučit +
31. 05. 2023 | ali jones | hyd
Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i’ve been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share. <a href="https://vogaanvragen.nl/">VOG aanvragen</a>
+0 | -0
doporučit +
30. 05. 2023 | Seo expert | Lahore
"Boost your website's visibility and ranking with our professional off-page SEO services. Our expert team will optimize your website's presence outside of your own platform, leveraging strategic link building, social media engagement, and content promotion to enhance your online reputation and drive organic traffic. Let us help you achieve long-lasting results and outrank your competitors in search engine results pages. <a href="https://www.fiverr.com/meharalmas/white-hat-contextual-seo-dofollow-high-da-authority-backlinks">contextual seo backlinks</a>
+0 | -0
doporučit +
29. 05. 2023 | sara jameel | as
Friend, this web site might be fabolous, i just like it. <a href="https://xpremsa.com">اشتراك يوتيوب بريميوم</a>
+0 | -0
doporučit +
27. 05. 2023 | sara jameel | se
I want to take a moment to share my experience with LinkBuilder.info, an exceptional link building agency that has truly transformed my website's traffic. In today's competitive digital landscape, driving organic traffic is crucial for online success, and LinkBuilder.info has proven to be a game-changer. With their wealth of expertise and a solid track record, LinkBuilder.info stands out as a leading player in the industry. Their team of seasoned professionals understands the intricate dynamics of link building and implements proven strategies aligned with the latest SEO best practices. What sets them apart is their commitment to a comprehensive and tailored approach. They take the time to analyze your website's specific needs, industry, and target audience, crafting a customized link building strategy that yields exceptional results. By leveraging their extensive network of high-quality, authoritative websites relevant to your niche, LinkBuilder.info secures powerful backlinks that not only drive organic traffic but also enhance your website's online reputation. <a href="https://linkbuilder.info">https://linkbuilder.info</a>
+0 | -0
doporučit +
27. 05. 2023 | sara jameel | se
SevenMentor is a training institute. We provide all IT and Non- IT courses. <a href="https://www.sevenmentor.com/">Best IT Training provider in Pune</a>
+0 | -0
doporučit +
26. 05. 2023 | sara jameel | se
Welcome to NewsMediaDirectories.com, your reliable and up-to-date news portal. Explore different categories and stay informed with our verified and objective news. Discover and stay up-to-date at NewsMediaDirectories.com! <a href="https://newsmediadirectories.com/">News updates</a>
+0 | -0
doporučit +
26. 05. 2023 | sara jameel | se
This is the official website of Gangnam Massage. Gangnam Massage 24 Hours. Gangnam Station Massage. Seolleung Station Massage. Yeoksam Station Massage. Hakdong Station Massage. Nonhyeon Station Massage. Samsung Station Massage. Sinnonhyeon Station Massage. Eonju Station Massage. Gangnam Massage <a href="https://runbest101.blog/">강남역안마</a>
+0 | -0
doporučit +
18. 05. 2023 | sara jameel | SEO
Thanks for this great post, i find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future. <a href="https://www.diamondgroupestates.com/vineyard">Vineyards for sale</a>
+0 | -0
doporučit +
16. 05. 2023 | ali jones | hyd
This type of message always inspiring and I prefer to read quality content, so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post. <a href="https://gotartwork.com/Profile/koreansk-hudpleje/224879/">Koreansk hudpleje</a>
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 207 (+16 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • AmandaR Hendrickson | Richardson
 • CassieR Candler | Richardson
 • bodyspa by Deblyn | Alexandria VA
 • Radim Vojkůvka | Nový Jičín
 • Václav Kula | Ostrava Poruba
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Ivana Pešíková | Uhlířské Janovice
 • JOSEF FRÖMEL | Nový Jičín
 • Alena Frömlová | Nový Jičín
 • Zdeněk Vanduch Vanduch | Krhová
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici