Za spravedlivé podmínky pro činnost veřejně prospěšných organizací a za revizi zák. o podpoře sportu
10 podpisů

Za spravedlivé podmínky pro činnost veřejně prospěšných organizací a za revizi zák. o podpoře sportu

Autor: Pavel Vodička st. | vloženo: 03.09.2014 | 10 podpisů
Sdílejte s přáteli

         P E T I C E
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
ZA SPRAVEDLIVÉ PODMÍNKY PRO ČINNOST VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH ORGANIZACÍ A ZA REVIZI ZÁKONA O PODPOŘE SPORTU

Adresát petice:   

• Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky,
Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
k rukám předsedy PS pana Jana Hamáčka

• Senát Parlamentu České republiky,
Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
k rukám předsedy Senátu pana Milana Štěcha

 

My, níže podepsaní, považujeme zákon o podpoře sportu za nesystémový a nespravedlivý. Ostatní subjekty veřejně prospěšného charakteru, jež jsou konstituovány dle ustanovení občanského zákoníku platného od 1. ledna 2014, jsou vůči činnostem sportovním postaveny do druhořadé pozice. Žádáme proto Parlament České republiky, aby svým rozhodnutím změnil zákon o podpoře sportu č. 115/2001 Sb. způsobem, který v této věci zjedná nápravu.

Navrhované změny spočívají v úplném vypuštění nebo v úpravě znění následujících paragrafů zákona o podpoře sportu č. 115/2001 Sb., jak je níže uvedeno:

§ 1 ‒ celý vypustit;
§ 2, odst. 1 ‒ vypustit část „a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní“;
§ 5 ‒ celý vypustit;
§ 6 ‒ celý vypustit.

O d ů v o d n ě n í :

Zákonem č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu se této zájmové aktivitě poskytuje zcela výjimečné postavení veřejně prospěšné činnosti (§ 1). Žádný z dalších resortů zastupujících veřejně prospěšné organizace nemá svou existenci postátněnou obdobným zvláštním zákonem. Jedná se zejména o ta ustanovení zákona o podpoře sportu (§ 5 a § 6), dle nichž všechny instituce státu a veřejné správy – a to až na úroveň krajů, měst a obcí – zabezpečují finanční podporu sportu ze svých rozpočtů. Na investicích, provozu a spotřebě přitom protečou celým resortem sportu úhrnem miliardy korun ročně z veřejných peněz.

Upřednostňování sportovních investic se někdy děje na úkor celkového rozvoje obcí i měst a většinové části jejich obyvatel. Za stovky milionů korun se budují specializované sportovní objekty a areály (aktuálně např. Praha-Jižní Město), jejichž význam pro širokou veřejnost je přinejmenším diskutabilní, o ekonomice provozu ani nemluvě. V kontrastu s tím chátrají například zdravotnická zařízení a ruší se rychlá lékařská pomoc (nyní např. Litomyšl). Lokální zdravotní péče upadá, případně se též úplně ruší.

Význam sportu se staví na roveň veřejným statkům – kterými jsou například školství a zdravotnictví. Nástrojem k tomu je právě zákon o podpoře sportu a spolu s ním i další účelová a zavádějící manipulace s pojmy v médiích a různých lobbistických aktivitách. Přinejmenším v případě profesionálního sportu jsou tyto ambice neopodstatněné (§ 2, odst. 1 ‒ „...a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní“).

Veřejně prospěšná činnost je natolik různorodá a specifická, jako je sama podstata lidských potřeb. Nelze proto jednostranně preferovat sport na úkor zdravotní, sociální, kulturní či duchovní sféry a jiných nezbytných investic ve veřejném sektoru. (Viz např. Revize teorií neziskového sektoru, autor Vladimír Hyánek, vyd. 2011.) 

Jak patrno, existují podstatné důvody, aby nesystémový a společensky pokřivený zákon o podpoře sportu č. 115/2001 Sb. byl upraven tak, jak je výše navrženo.   

Požadavkem, který nese titul této petice, byly písemným elektronickým podáním osloveny tyto kompetentní instituce státu:

1. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR – k rukám úřadujícího ministra
PhDr. Marcela Chládka – přípisem ze dne 16. června 2014.
2. Legislativní rada vlády ČR – k rukám předsedy a úřadujícího ministra pro lidská práva a rovné příležitosti Mgr. Jiřího Dienstbiera – přípisem ze dne 16. června 2014.
3. Ministerstvo financí ČR – k rukám úřadujícího ministra Ing. Andreje Babiše – přípisem ze dne 30. července 2014.

Poděkování za podporu a nezištnou pomoc níže jmenovaným:
Paní Bc. Lence Kohoutové, exposlankyni PSP ČR;
panu Mgr. Janu Farskému, poslanci PSP ČR;
panu Františku Matějkovi, nezávislému publicistovi;
panu Ing. Petru Janu Pajasovi, lektoru kursu Občanská společnost v Evropské unii na FHS UK;
panu Ing. arch. Martinu Říhovi, architektu a urbanistovi, odborníkovi v oblasti posuzovaní vlivů záměru a koncepcí na životní prostředí (SEA/EIA);
panu Ing. Marku Šedivému, prezidentovi AVPO ČR;
společnosti Transparency International ‒ Česká republika, o.p.s.

 

Autor petice:  Občanská iniciativa Varnsdorf 2000, reg. 4. 7. 1990, IČ 024 18 878, spolek evid. SR KS v Ústí nad Labem.
Petiční výbor:                                                        
Ing. Richard Bejr, Varnsdorf, Smetanova 2777    
Petr Kocůrek, Varnsdorf, Partyzánů 1450
Miroslav Valko, Varnsdorf, Žižkova 1988
Pavel Vodička, Varnsdorf, Chmelařská 1121  

Další informace na: www.oivarnsdorf2000.cz


Určení oprávněného k zastupování členů petičního výboru (adresát pro doručování):
Pavel Vodička, Varnsdorf, Chmelařská 1121

e-mail: pavodibus@gmail.com    
Ve Varnsdorfu dne 31. srpna 2014 

 

Důvodová zpráva Občanské iniciativy Varnsdorf 2000 ke stažení zde:

Revize zákona 115-2001Sb.-důvodová zpráva.pdf

Komu bude petice předána: Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu ČR

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 0

Zatím žádné komentáře.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 10 (+2 nepotvrzené)

Podpisový arch v PDF
  • Jiří Cihlář | Varnsdorf
  • Milena Hromasová | Liberec
  • Miloslav Lomič | Česká Lípa
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Pavel Kocůrek | Varnsdorf
  • Petr Pajas | Praha
  • Petr Kocůrek | Varnsdorf
  • Miroslav Valko | Varnsdorf
  • Richard Bejr | Varnsdorf
  • Pavel Vodička | Varnsdorf

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku