Za zachování odbornosti adiktologických služeb v Moravskoslezském kraji
1177 podpisů

Za zachování odbornosti adiktologických služeb v Moravskoslezském kraji

Autor: Aneta Kalusová | vloženo: 02.11.2023 | 1177 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, níže podepsaní, žádáme zastupitelstvo města Ostravy, které je zakladatelem společnosti Renarkon, o.p.s., o odvolání předsedkyně správní rady této společnosti, paní Yvetu Sekerákovou, která ignoruje a bagatelizuje jakékoliv stížnosti a podněty zaměstnanců společnosti na ředitele organizace, Mgr. Martina Chovance.

Dne 1. 11. 2023 podalo 16 zaměstnanců společnosti Renarkon výpověď z pracovního poměru, jako reakci na dlouhodobě tristní stav ve vedení společnosti, který je však ze strany správní rady, tedy nadřízeného orgánu ředitele společnosti, naprosto ignorován. Z důvodu odchodu tolika zaměstnanců je ohrožena odbornost služby Terapeutické komunity Čeladná (odchází 6 ze 7 zaměstnanců), Doléčovacího centra Ostrava (odchází 3 ze 4 zaměstnanců), Terapeutického centra Ostrava (odchází 3 ze 4 zaměstnanců), Terénního programu Frýdecko-Místecka (odchází všichni zaměstnanci) a Kontaktního a poradenského centra Frýdek Místek (odchází 1 zaměstnanec). Jedná se o téměř polovinu lidí v přímé péči o klienty.

V organizaci Renarkon v minulosti opakovaně docházelo ke stížnostem na vedení společnosti, resp. přímo na osobu ředitele. Ten však tyto stížnosti vždy řešil tlakem na zaměstnance, kteří přímo poukazovali na jeho mnohá pochybení, a snahou o jejich odchod z organizace. Organizace tak v posledních dvaceti letech přišla o mnoho odborníků, kteří tento nápor neustáli. Na podporu zaměstnanců pak následně vznikla v organizaci v roce 2017 odborová organizace, aby jim byl zajištěn alespoň elementární pocit bezpečí a podpora ve sporech s ředitelem organizace.

Zaměstnanci a odborová organizace na stav ve vedení společnosti upozorňovali také přímo správní radu. Ta však vždy prošetřila podněty jednostranně ve prospěch ředitele společnosti a stížnostem zaměstnanců se nikdy řádně nevěnovala. Naposledy se tak stalo dne 5. 10. 2023, kdy na stížnost 20 zaměstnanců společnosti správní rada zareagovala opětovně nedodržením stanovených postupů pro vyřízení naší stížnosti.

Situace proto v současné době eskaluje nátlakem na zaměstnance, kteří vyjádřili nesouhlas s vedením společnosti. Odborní pracovníci tak pracují pod neustálým tlakem a strachem. S vedením organizace je nespokojeno téměř 20 zaměstnanců v přímé péči. Výpověď podalo 16 z nich, ale reálně hrozí, že výpověď budou podávat i další zaměstnanci, pokud se situace v organizaci nebude stabilizovat. Je vizitkou samotného ředitele, že místo aby situaci v organizaci zklidňoval, činí svým jednáním naprostý opak, což samo o sobě dokazuje, že ředitel společnosti selhal jako manažer.

Vedení organizace je nekoncepční a chaotické, následkem personální politiky vedení organizace došlo k oslabení odborného týmu Terapeutického centra v Ostravě a v minulosti také k nefunkčnosti Kontaktního a poradenského centra Frýdek-Místek.  V minulosti bylo poukazováno na machinace s veřejnými prostředky – dlouholeté zadávání stavebních zakázek jedné firmě, která několikrát pochybila v neprospěch organizace, machinace s projekty EU. Tyto manipulace s veřejnými prostředky byly také prošetřovány ze strany Policie ČR a Statutárním městem Ostrava a byly objeveny pochybení ze strany vedení. Dále bylo upozorňováno na to, že v organizaci je vysoká fluktuace odborných pracovníků, která zapříčiňuje stagnaci služeb, že zaměstnanci jsou opakovaně zastrašování a klienti služeb a jejich potřeby naprosto znevažováni. Služby společnosti nejsou rozvíjeny, organizace nemá vize ani cíle, vnitřní předpisy organizace jsou v tristním stavu a vedení společnosti se jimi neřídí.

Ptáme se tedy, jaká je přidaná hodnota ředitele společnosti, když přes dlouhodobou nespokojenost zaměstnanců stále setrvává v organizaci? Ptáme se, z jakého důvodu neexistuje v organizaci základní demokratický princip „funkčního období“ a ředitel je prakticky neodvolatelný?  Nerozumíme tomu, proč nejsou hlasy zaměstnanců, kteří odborně zajišťují sociální služby pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí v MSK, vyslyšeny a zaměstnanci jsou tak dohnáni až do krajního řešení celé situace?

Prostřednictvím této petice usilujeme o to, aby byly poskytovány služby v odborné kvalitě a ti, co ji poskytují, mohli mít na svoji práci odpovídající podmínky, podporu a kompetentní vedení.

Zveme Vás tímto na protestní akci, která se uskuteční dne 22. 11. 2023 v 16 hodin před budovou Magistrátu města Ostrav, na Prokešově náměstí 1803, kde bude petice předána zástupci Magistrátu města Ostravy.

 

Děkujeme za podporu

 

Za petiční výbor:

Mgr. Aneta Kalusová, J. Trnky 70, Frýdek-Místek

Mgr. Eva Otýpková, Nezvalovo nám. 847/5, Ostrava-Poruba

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoliv člen petičního výboru

Aktuality

11.11.2023 08:58

Vážení přátele v boji, takhle se vedení společnosti postavilo k zachování odbornosti služeb. https://www.renarkon.cz/490-pracovni-prilezitosti-v-renarkonu Tak pojďme mu ukázat, že takhle opravdu ne!!!

 

16.11.2023 14:15

Vážení přátelé, kolegové a příznivci, v tuto chvíli prodlužujeme sběr petičních podpisů do 13.12.2023, z tohoto důvodu také rušíme protest, který byl svolán na 22.11.2023 v 16:00 hodin. O dalším postupu Vás budeme informovat. 

Velice si vážíme Vaší podpory. 

za petiční výbor 

Aneta Kalusová

 

 

 

09.01.2024 23:12


Vážení přátele, příznivci a kolegové,
pojďme se společně podívat, jak se vedení organizace Renarkon postavilo k výpovědi nyní už 17 zaměstnanců, z nichž všichni i nadále pevně stojí za svými požadavky:
- minimální snaha vedení organizace o zmírnění vzniklé krize a hledání konstruktivního řešení
- přesuny lidí z jednotlivých služeb zapříčinilo to, že v současné době je v troskách Terapeutické centrum a Terénní program Frýdecko-Místecko
- systematický nátlak a manipulace vedení zapříčinila odchod 6 zaměstnanců má nemocenskou z důvodu zhoršení jejich zdravotního stavu
- nulová komunikace vedení organizace se zaměstnanci i klienty o plánech do budoucnosti zapříčinila obrovskou nejistotu a krizi klientů pobytových služeb
- vyhlášení výběrových řízení bez jakýchkoliv kritérií a bezhlavé nabírání nových zaměstnanců bez ohledu na jejich osobnostní a profesní předpoklady
- manipulace se stávajícími zaměstnanci Renarkonu s cílem jejich přesunu do služeb, které se nepodařilo obsadit novými pracovníky
- manipulace s bývalými zaměstnanci Renarkonu a snaha o jejich návrat do organizace bez ohledu na to, z jakých důvodů odešli
- hrozba výrazného personálního omezení VŠECH služeb Renarkonu díky uvedeným personálním přesunům, která bude mít vliv na kvalitu a péči poskytovanou klientů. Kontinuita péče, kterou slibovalo vedení organizace tak nebude v žádném případě zachována
- a co je pro nás nejdůležitější - absolutní nerespektování klientů a ignorace jejich potřeb
Vyzýváme tedy znovu všechny, kteří stojí na straně zachování kvality a odbornosti služeb organizace Renarkon, aby se společně s námi připojili do protestu, který začne dne 17.1. 2024 v 15:00 před budovou Magistrátu města Ostravy na Prokešově náměstí.
 

 

Komu bude petice předána: Magistrát města Ostravy

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 174

03. 11. 2023 | Honza Hlaváč | Havířov
V Renarkonu jsem byl v letech 2004-2016 zaměstnán na CPP, větší část coby vedoucí pracovník. Výpověď jsem podal z výše zmíněných důvodů. Pro představu o délce trvání popsaného stavu.
+4 | -0
doporučit +
03. 11. 2023 | Barbora Macurová | Frýdek-Místek
Tentokrát už to přece nemůže vedení projít. Jste skvělí, držím palce
+2 | -0
doporučit +
03. 11. 2023 | Magdaléna Štefaníková | Frýdek-Místek
Velký obdiv za vaši odvahu riskovat svou milovanou práci a jít do toho. Věřím, že když se vzedme vlna další podpory, nebude již možné tristní chování vedení dále ignorovat a neřešit! Jsem v boji s vámi.
+2 | -0
doporučit +
03. 11. 2023 | Ivana Wendzelova | Frydek mistek
Moc fandím a držím palce kamarádkám z Renarkonu a jiných adiktologických služeb které dělají svou práci s nadšením a láskou aby byly vyslyšeny.ivana wendzelova
+2 | -0
doporučit +
20. 11. 2023 | Helena Stolarzová | Budišovice
Tohle je obyčejný, emočně laděný nátlak ze strany zaměstnanců, kteří si myslí, že by to dělali lépe. Vydírání (bez nich to prý nepůjde), obviňování a dehonestování ředitele (prý manipuloval s veřejnými zakázkami - to by snad seděl v base - ne?) ...
Milé organizátorky, založte si vlastní firmu, nebo běžte pracovat někam jinam. S takovým jednáním vás odevšad vyhodí ...
+1 | -2
doporučit +
07. 11. 2023 | Ondřej Krejčí | Ostrava-jih
Dobrý den, myslím, že by bylo vhodné pro veřejnost a okolí z této fuknce odstoupit. Děkujeme
+1 | -0
doporučit +
05. 11. 2023 | Tomáš Rokyta | Ostrava
Stojím za všema zamestnancema. A byla by velká škoda přijít o tak skvěle terapeuty. Mi osobně zachraňují život. Už nemusím do vězení nejsem otrokem závislosti.
+1 | -0
doporučit +
03. 11. 2023 | Michal Feller | Ostrava
Chovanec měl ve vedení organizace kterou poškozuje skončit už dávno. Podporuji oprávněné požadavky zaměstnanců a držím pěsti. Snad se tentokrát konečně podaří přeměnit Renarkon v "normálně" řízenou organizaci.
+1 | -0
doporučit +
03. 11. 2023 | Tereza Horváthová | Ostrava
Keep going!
+1 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 1177 (+75 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Vlasttimil Malchar | Frýdek-Místek
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jakub Brablec | Kladno
 • Filip Boháček | Nehvizdy
 • Hana Kovářová | Ostrava
 • Hana Makay | Píšť
 • Lidka Skerkova Skerkova | Rychvald
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Karla Rosenkranz Rosenkranz | Přelouč
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici