Živý les pro živý region
1260 podpisů chybí 8740

Živý les pro živý region

Autor: Barbora Lungová | vloženo: 16.03.2023 | 1260 podpisů
Sdílejte s přáteli

Petice iniciativy Živý les pro živý region

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme o změnu hospodaření Lesů ČR, s. p. na území Ždánického lesa a Chřibů. Nesouhlasíme s prováděním plošné holosečné těžby ve zdravých listnatých porostech, která vede k rozsáhlým změnám ve struktuře a složení lesních porostů.

Náš region patří mezi oblasti nejvíce dotčené klimatickými změnami v rámci České republiky. Listnaté lesy (doubravy, dubohabřiny a bučiny) jsou zde jedním z mála prvků, které pomáhají ochlazovat klima, zadržují vodu, brzdí extrémní klimatické jevy a zabraňují erozi. Navíc jsou místem vysoké biodiverzity, poskytují dřevo pro místní obyvatele a patří mezi nejoblíbenější a nejkrásnější oblasti v našem regionu.

Plošnou holosečnou těžbou náš region přichází o tento stabilizující prvek, což povede ke zhoršení projevů klimatické změny, především k úbytku vody v krajině a k zásadnímu snížení všech výše uvedených hodnot lesních porostů.

Žádáme proto, aby již dále nebyl prováděn holosečný způsob těžby listnatých lesů v našem regionu a aby byl při těžbě prováděn pouze způsob výběrný a podrostní. Dále žádáme, aby došlo k zásadnímu snížení objemu těžby a aby byla prodlužena doba obmýtí lesních porostů. Žádáme, aby části lesů, zejména porosty straší 110 let, byly ponechány zcela bez těžby k zachování biologické rozmanitosti.

Dále požadujeme, aby byl zahájen proces zajištění ochrany našich lesů, a to nejlépe do podoby zvláště chráněného území jako chráněná krajinná oblast Středomoravské Karpaty. Cílem ochrany území s lesními porosty bude dosažení kompromisu z hlediska lesního hospodaření zaměřeného na produkci dřeva a ochrany lesních porostů jako zdroje mnoha ekosystémových služeb a funkcí.

Adresáty této petice jsou:

Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha 1

 

Iniciativa Živý les pro živý region je organizována Českým svazem ochránců přírody Kyjov.

Za petiční výbor:

Mgr. Zuzana Veverková, předsedkyně Českého svazu ochránců přírody Kyjov, Nětčická 2650/2a, 697 01 Kyjov, tel: 776 355 952, email: zuzana.veverkova@seznam.cz

Mgr. et MgA. Barbora Lungová, členka ČSOP Kyjov, členka Komise pro životní prostředí města Kyjova, akademická pracovnice na FaVU VUT v Brně, Janáčkova 798, 697 01 Kyjov, tel: 776 193 812, email: barbora.lungova@centrum.cz

Mgr. Hana Bednaříková, zástupkyně ředitele Střední školy polytechnické, Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov, tel: 774 405 607, email: bednarikova@sspkyjov.cz

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná § 5 odst. 1 zák. č. 85/1990 Sb.).

Komu bude petice předána: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha 1

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 115

10. 07. 2024 | Martin Mikeska | Brno
Plošné kácení lesů je velká škoda pro nás všechny. Držím palce! MM
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

03. 07. 2024 | Radim Dobeš | Uherské Hradiště
Nenechejme si ničit naše lesy a krajinu nenažranými sviňemi
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

02. 07. 2024 | Magdalena Schreiberová | Opava 5
Ráda Vás podpořím.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

13. 05. 2024 | Karel Březina | Brno
Kdysi dávno jsem zažil ve Chřibech jeden ze zázraků ve svém životě. Nádherný les starých bukových stromů. Žasl jsem - tyto stromy kolem sebe díky mohutným korunám vytvořily prostor, takže historické prameny, zmiňující se o tom, že lovci lovili dříve v lese na koních, měly pravdu. Tento les je ale již dávno skácen, stejně jako mnoho ostatních bukových porostů ve Chřibech. Žďánický les trpí také nadměrnou těžbou a také zde se to projevuje výrazným odklonem od krásných lesů k pouhé sprosté farmě na dřevo. Výrazně ubývá rozmanitosti rostlin i zvěře. Copak to Lesy České republiky ani místní lesáky nezajímá???
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

13. 05. 2024 | Richmond Brown sutebask | New York
Žádáme, aby části lesů, zejména porosty straší 110 let, byly ponechány zcela bez těžby k zachování biologické rozmanitosti. https://drift-hunters.io
+0 | -1
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

03. 04. 2024 | Lenka Puková | Komárov okr. Zlín
Chřiby mám móc ráda, jako každý živÿ zdravý les, ať jsou zachovàny nám, našim détem a jejich dětem , děkuji
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

12. 03. 2024 | Ondrej Koutek | Otrokovice
Ztotožňují se záměrem petice
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

03. 03. 2024 | Jana Truschingerová | Kyjov
Iniciativu Živý les pro živý region ráda podpořím.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

03. 03. 2024 | Vladimír Kotík | Ždánice
Držím vaší iniciativě palce!
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

02. 03. 2024 | Patrik Navara Navara | Moravská Třebová
V kraji jsem vyrostl Dnes už žiji jinde, ale na osudu Chřibů mi záleží.
Podporují Dobrou věc.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

03. 07. 2024 | Radim Dobeš | Uherské Hradiště
Nenechejme si ničit naše lesy a krajinu nenažranými sviňemi
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

Podepsat tuto petici

Podpisy | 1260 (+88 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Věra Štětinová | Ždánice
 • Martin Barini | Ždánice
 • Marcela Bačíková | Ždánice
 • Zdeňka Židková | Brno
 • Martin Mikeska | Brno
 • Petr Nesvadba | Kroměříž
 • Pravoslav Šiffel | Lužice
 • Radim Dobeš | Uherské Hradiště
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici