Živý les pro živý region
527 podpisů chybí 9473

Živý les pro živý region

Autor: Barbora Lungová | vloženo: 16.03.2023 | 527 podpisů
Sdílejte s přáteli

Petice iniciativy Živý les pro živý region

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme o změnu hospodaření Lesů ČR, s. p. na území Ždánického lesa a Chřibů. Nesouhlasíme s prováděním plošné holosečné těžby ve zdravých listnatých porostech, která vede k rozsáhlým změnám ve struktuře a složení lesních porostů.

Náš region patří mezi oblasti nejvíce dotčené klimatickými změnami v rámci České republiky. Listnaté lesy (doubravy, dubohabřiny a bučiny) jsou zde jedním z mála prvků, které pomáhají ochlazovat klima, zadržují vodu, brzdí extrémní klimatické jevy a zabraňují erozi. Navíc jsou místem vysoké biodiverzity, poskytují dřevo pro místní obyvatele a patří mezi nejoblíbenější a nejkrásnější oblasti v našem regionu.

Plošnou holosečnou těžbou náš region přichází o tento stabilizující prvek, což povede ke zhoršení projevů klimatické změny, především k úbytku vody v krajině a k zásadnímu snížení všech výše uvedených hodnot lesních porostů.

Žádáme proto, aby již dále nebyl prováděn holosečný způsob těžby listnatých lesů v našem regionu a aby byl při těžbě prováděn pouze způsob výběrný a podrostní. Dále žádáme, aby došlo k zásadnímu snížení objemu těžby a aby byla prodlužena doba obmýtí lesních porostů. Žádáme, aby části lesů, zejména porosty straší 110 let, byly ponechány zcela bez těžby k zachování biologické rozmanitosti.

Dále požadujeme, aby byl zahájen proces zajištění ochrany našich lesů, a to nejlépe do podoby zvláště chráněného území jako chráněná krajinná oblast Středomoravské Karpaty. Cílem ochrany území s lesními porosty bude dosažení kompromisu z hlediska lesního hospodaření zaměřeného na produkci dřeva a ochrany lesních porostů jako zdroje mnoha ekosystémových služeb a funkcí.

Adresáty této petice jsou:

Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha 1

 

Iniciativa Živý les pro živý region je organizována Českým svazem ochránců přírody Kyjov.

Za petiční výbor:

Mgr. Zuzana Veverková, předsedkyně Českého svazu ochránců přírody Kyjov, Nětčická 2650/2a, 697 01 Kyjov, tel: 776 355 952, email: zuzana.veverkova@seznam.cz

Mgr. et MgA. Barbora Lungová, členka ČSOP Kyjov, členka Komise pro životní prostředí města Kyjova, akademická pracovnice na FaVU VUT v Brně, Janáčkova 798, 697 01 Kyjov, tel: 776 193 812, email: barbora.lungova@centrum.cz

Mgr. Hana Bednaříková, zástupkyně ředitele Střední školy polytechnické, Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov, tel: 774 405 607, email: bednarikova@sspkyjov.cz

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná § 5 odst. 1 zák. č. 85/1990 Sb.).

Komu bude petice předána: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha 1

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 50

07. 09. 2023 | Světla Hanke Jarošová | Praha 8 - Troja
Děkuji za Vaši iniciativu!
+0 | -0
doporučit +
27. 08. 2023 | Petra Kociánová | Brno
Děkuji za snahu zachránit tyto krásné lesy.
+0 | -0
doporučit +
21. 08. 2023 | Ivan Frehar | Kneždub
Držím palce
+0 | -0
doporučit +
21. 08. 2023 | Vlastibor Čermák | Vohančice
To, jak lesy dopadají po 33 letech řádění hlavních hospodářů je důkazem jejich nekompetentnosti, což bohužel petice nevyřeší. Byť mám o výslednosti petic velmi negativní mínění, je třeba poděkovat každému, kdo cokoli opravdu dělá ve prospěch přírody.
+0 | -0
doporučit +
21. 08. 2023 | Josef Kuban | Stavěšice
Vážím si Vaší iniciativy oni měli by lesy v prvé řadě vyčistit a ne plošne zlikvidovat. Samozřejmě jim jde jen o peníze nic jiného je nezajímá.
+0 | -0
doporučit +
11. 08. 2023 | Libuše Cenková | Křižanovice
Vážím si snahy uchovat kus krásné přírody
+0 | -0
doporučit +
06. 08. 2023 | Dagmar Plachá | Kosmonosy
Děkujeme !!!
+0 | -0
doporučit +
28. 07. 2023 | Pavel Hladký | Brno
Držím vám palce.
+0 | -0
doporučit +
01. 07. 2023 | Pavel Hojač | Kyjov
Děkuji za iniciativu.
+0 | -0
doporučit +
30. 06. 2023 | Jindřich Sládek | Vratislavice nad Nispou
Držte se a vydržte.
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 527 (+40 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Zbynek Bajtek | Bilovice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lukáš Mozga | Střílky
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Soňa Urbanová | Nesivice
 • Zuzana Hlaváčová | Brno
 • Petr Hlaváč | Brno
 • Lukáš Kalous | Křižanovice
 • Jan Pleva | Brno
 • Jan Blumenschein | Brno
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici