Chceme čistý vzduch
94 signatures remaining 6

Chceme čistý vzduch

Author: Petr Petřík | Uploaded: 06.10.2017 | 94 signatures
Share it with your friends

Záměrem této petice je požadavek na zajištění kvality ovzduší v Čelákovicích. Dosavadní provedená měření kvality ovzduší ukázala, že největším problémem našeho města je, mimo jiné, prašnost způsobená jemným polétavým prachem. Jeho koncentrace opakovaně překročily doporučené limity. K jednoznačnému určení původce a k odbornému návrhu nápravy nám chybí dlouhodobé měření hlavních škodlivin v ovzduší. Chtěli bychom v rámci
partnerství občanů, města Čelákovice a Středočeského kraje zajistit dlouhodobé nezávislé měření ovzduší a také dosáhnout zpřísnění emisních limitů podniku TOS-MET slévárna, a. s.

 

My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme touto cestou nespokojenost s opatřeními na zajištění kvality ovzduší v Čelákovicích. V této souvislosti žádáme od krajských zastupitelů spolupráci a partnerství v oblasti:

 

- finanční spoluúčast na provedení nezávislého, dlouhodobého a online přístupného měření kvality ovzduší včetně systému včasného varování
obyvatel a škol,


- iniciaci podání podnětu na přezkum integrovaného povolení podniku TOS-MET slévárna, a.s. vydávaného Krajským úřadem Středočeského kraje.


My, níže podepsaní členové petičního výboru, určujeme dr. Petra Petříka, aby nás zastupoval ve styku se zastupitelstvem Středočeského kraje.

 

Petiční výbor ve složení:
RNDr. Petr Petřík, Ph.D., Náměstí 5. května 2055, 250 88 Čelákovice
Věra Šebestová, V Zátiší 562/11, 250 88 Čelákovice
Helena Babická, Matěje Červenky 1615, 250 88 Čelákovice

News

22.09.2018 07:12

Krajský úřad Středočeského kraje se dohodl s Českým hydrometeorologickým úřadem na celoročním měření kvality ovzduší v Čelákovicích. To je částečný úspěch, ale neusněme na vavřínech a připojujme podpisy dál, ať o petici mohou jednat radní Středočeského kraje (zatím máme kolem pětistovky podpisů z potřebné poloviny).

 

14.12.2018 12:12

Dne 12.12. 2018 jsme za petiční výbor předali další archy s podpisy zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje s požadavkem na iniciaci podání podnětu na přezkum integrovaného povolení podniku TOS-MET slévárna, a.s. Zároveň jsme poděkovali panu náměstkovi hejtmanky i pracovníkům ČHMÚ za dva sekvenční vzorkovače, které budou od 1.1.2019 po celý rok měřit prachové částice PM10, včetně benzo(a)pyrenu u MŠ Sluníčko v Čelákovicích.

Hodnoty budou součástí informačního systému kvality ovzduší, ale součástí smogového varovneho regulačního systému nebudou, protože zveřejňování naměřených dat bude probíhat s asi měsíčním zpožděním. Identifikace zdrojů znečištění nebude bohužel na základě tohoto měření možná.

Petr Petřík a Helena Babická, členové petičního výboru petice Chceme čistý vzduch!

 

06.10.2020 06:16

Vzhledem ke splnění obou bodů naší petice Chceme čistý vzduch a nashromážděných více než 700 podpisů jsme se rozhodli tuto petici přesně po třech letech uzavřít. A co jsme tehdy přesně požadovali?

Bod 1: finanční spoluúčast na provedení nezávislého, dlouhodobého a online přístupného měření kvality ovzduší včetně systému včasného varování obyvatel a škol. Protože tento bod byl splněn pouze částečně a vyhodnocování stálé měřicí stanice v Čelákovicích probíhá s asi čtvrtletním odstupem, chystáme další jednání. Výsledky z měřicí stanice instalované KÚSK jsou k dispozici zde: https://www.kr-stredocesky.cz/.../ovzdusi-mobilnizarizeni

Bod 2: iniciace podání podnětu na přezkum integrovaného povolení podniku TOS-MET slévárna, a.s. vydávaného Krajským úřadem Středočeského kraje. Tento přezkum skutečně proběhl závěrem loňského roku, ale správní řízení ještě není uzavřeno. Na stránkách MŽP jsou ale zveřejňovány dílčí informace k integrovanému povolení: https://www.mzp.cz/.../%24%24OpenDominoDocument.xsp...

I nadále se hodláme tématu věnovat. Prosíme o zasílání jakýchkoliv informací týkajících se znečišťování ovzduší v našem městě. Po proběhlých krajských volbách lze ale očekávat vzhledem k programovým cílům zvolených kandidátů do samosprávy Středočeského kraje i pozitivní změny v přístupu k otázkám životního řešení. Očekáváme proto užší spolupráci s krajským zastupitelstvem a budou nás zajímat hlavně výsledky přezkumu integrovaného povolení a kroky, které KÚSK podnikne pro zlepšení ovzduší na základě zjištěných údajů.

S pozdravem


RNDr. Petr Petřík, Ph.D., Náměstí 5. května 2055, 250 88 Čelákovice
Věra Šebestová, V Zátiší 562/11, 250 88 Čelákovice
Helena Babická, Matěje Červenky 1615, 250 88 Čelákovice

 

 

To whom will the petition be forwarded: zastupitelstvu Středočeského kraje

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Sign this petition

Signatures | 94 (+4 not confirmed)

 • Jan Koreň Koreň | Praha 9
 • Online Nursing Paper Writing Services Services | newyork
 • Gabriela Sichrovská | Praha
 • andrew symond | HOUGANG
 • Kristýna Marečková | Čelákovice
 • Jana Smolíková | Čelákovice
 • Helena Rudolska | Celakovice
 • Kateřina Zubrová | Čelákovice
 • Jan Tůma | Čelákovice
 • Vladimír Melichar | Karlovy Vary
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition