Za výstavbu polikliniky na vhodnějším místě a vybudování velkého parku pro Neratovice
102 signatures

Za výstavbu polikliniky na vhodnějším místě a vybudování velkého parku pro Neratovice

Author: Pavel Novotný | Uploaded: 05.09.2019 | 102 signatures
Share it with your friends

My, níže podepsaní občané Neratovic (nad 18 let,
s trvalým bydlištěm v Neratovicích, Byškovicích, Korycanech, Lobkovicích či Mlékojedech), žádáme členy Zastupitelstva města Neratovice, aby umožnili vytvoření velké klidové a relaxační zóny – parku pro současné i budoucí obyvatele Neratovic – rozšířením plochy zeleně od křižovatky ulic Mánesova a Dr. E. Beneše (u pizzerie Mexikano) o areál po zbourané Mateřské školce Urxova.

Navrhujeme co nejrychlejší schválení přesunu umístění nové polikliniky před budovu Zdravotnické záchranné služby – zejména z důvodu logičtější přístupnosti z ulice Dr. E. Beneše a napojení na současnou i budoucí dopravní situaci v dané oblasti.

Žádáme zastupitele o projednání a schválení záměru dílčí změny stávajícího územního plánu ve zrychleném postupu podle § 55 stavebního zákona.

Mapa ke stažení na www.bit.ly/parkneratovice
 

Hlavní výhody přesunu umístění:

Nová poloha bude lépe prostorově navazovat na nově vzniklé autobusové a železniční zastávky a jejich přístupnost.
Bude využita plocha, která více navazuje
na parkoviště a komunikaci.
Dojde k záboru minimální části zeleně, která navíc není v současnosti téměř využívána.
Nová poloha je prostorově výhodnější vzhledem k okolním objektům, protože se, kromě jednoho bytového domu, dostane oproti ostatním více
do úkosu, tj. lidé na ni nebudou přímo vidět z oken.
Výhodnější řešení parkování: Poloha objektu
u stávajícího parkoviště je výhodná také proto, že ordinace lékařů obecně otevírají v době, kdy je většina celého přilehlého parkoviště až po ulici
28. října vyparkovaná, protože lidé ráno odjíždějí
do zaměstnání. Odpoledne se ordinace většinou zavírají v době před návratem obyvatel
ze zaměstnání, tedy parkovací plochy by mohly být částečně využity pro polikliniku.

 

 

 

To whom will the petition be forwarded: Zastupitelům města Neratovice

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Sign this petition

Signatures | 102 (+8 not confirmed)

Signature list in PDF
 • Josef Kamhuber Kamhuber | Platt
 • Adéla Pecháčková Pecháčková | Prague
 • Hana Neumitková | Neratovice
 • Data of the signer not published
 • Michaela Šmídová | Neratovice
 • Lucie Richtermocová | Neratovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • vilem winter | neratovice
 • Lenka Winterová | Neratovice
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition