Za výstavbu polikliniky na vhodnějším místě a vybudování velkého parku pro Neratovice
102 podpisů

Za výstavbu polikliniky na vhodnějším místě a vybudování velkého parku pro Neratovice

Autor: Pavel Novotný | vloženo: 05.09.2019 | 102 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, níže podepsaní občané Neratovic (nad 18 let,
s trvalým bydlištěm v Neratovicích, Byškovicích, Korycanech, Lobkovicích či Mlékojedech), žádáme členy Zastupitelstva města Neratovice, aby umožnili vytvoření velké klidové a relaxační zóny – parku pro současné i budoucí obyvatele Neratovic – rozšířením plochy zeleně od křižovatky ulic Mánesova a Dr. E. Beneše (u pizzerie Mexikano) o areál po zbourané Mateřské školce Urxova.

Navrhujeme co nejrychlejší schválení přesunu umístění nové polikliniky před budovu Zdravotnické záchranné služby – zejména z důvodu logičtější přístupnosti z ulice Dr. E. Beneše a napojení na současnou i budoucí dopravní situaci v dané oblasti.

Žádáme zastupitele o projednání a schválení záměru dílčí změny stávajícího územního plánu ve zrychleném postupu podle § 55 stavebního zákona.

Mapa ke stažení na www.bit.ly/parkneratovice
 

Hlavní výhody přesunu umístění:

Nová poloha bude lépe prostorově navazovat na nově vzniklé autobusové a železniční zastávky a jejich přístupnost.
Bude využita plocha, která více navazuje
na parkoviště a komunikaci.
Dojde k záboru minimální části zeleně, která navíc není v současnosti téměř využívána.
Nová poloha je prostorově výhodnější vzhledem k okolním objektům, protože se, kromě jednoho bytového domu, dostane oproti ostatním více
do úkosu, tj. lidé na ni nebudou přímo vidět z oken.
Výhodnější řešení parkování: Poloha objektu
u stávajícího parkoviště je výhodná také proto, že ordinace lékařů obecně otevírají v době, kdy je většina celého přilehlého parkoviště až po ulici
28. října vyparkovaná, protože lidé ráno odjíždějí
do zaměstnání. Odpoledne se ordinace většinou zavírají v době před návratem obyvatel
ze zaměstnání, tedy parkovací plochy by mohly být částečně využity pro polikliniku.

 

 

 

Komu bude petice předána: Zastupitelům města Neratovice

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 102 (+8 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Josef Kamhuber Kamhuber | Platt
 • Adéla Pecháčková Pecháčková | Prague
 • Hana Neumitková | Neratovice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Michaela Šmídová | Neratovice
 • Lucie Richtermocová | Neratovice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • vilem winter | neratovice
 • Lenka Winterová | Neratovice
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici