Petice proti kácení stromů na Husově náměstí v České Skalici
327 podpisů

Petice proti kácení stromů na Husově náměstí v České Skalici

Autor: Blanka Štěpánová | vloženo: 01.09.2019 | 327 podpisů
Sdílejte s přáteli

Petice občanů proti plánovanému nadbytečnému kácení vzrostlé zeleně v rámci revitalizace Husova náměstí v České Skalici Roku 2016 bylo vydáno rozhodnutí o povolení kácení dřevin na náměstí v České Skalici. Jeho rozsah byl ještě rozšířen v červnu 2019. Kromě jiného by mělo být pokáceno 9 vzrostlých stromů v centrální části náměstí, vč. 2 stoletých lip u pomníku Boženy Němcové (tzv. Stromů svobody vysazených sokoly v r. 1919 u příležitosti založení Československa). Žádáme o odpovědné přehodnocení těchto rozhodnutí. Důvodem naší naléhavé žádosti jsou stále rychleji postupující klimatické změny a rostoucí význam zeleně ve městě, zvl. té vzrostlé. Kromě toho má řada z nás hluboký citový vztah k těmto živoucím pamětníkům historie České Skalice, které jsou dle dendrologického posudku většinou v dobrém zdravotním stavu. Vzhledem k tomu, že se tato problematika týká všech občanů České Skalice (zvl. pak jejich potomků, včetně těch dosud nenarozených), chceme, aby tato iniciativa zůstala přísně nadstranická. Nesmí být tudíž zneužita žádnou politickou stranou ani hnutím k vlastním politickým cílům. Za petiční výbor: MUDr. Ivana Správková, Ing. Jan Fetter, Jarmila Středová, Blanka Štěpánová, Šárka Fetterová Za petiční výbor je oprávněnou osobou k jednání MUDr. Ivana Správková, Zdeňka Štěpánka 29, Česká Skalice V České Skalici 27.8.2019

Aktuality

03.11.2019 17:13

Dne 16.9.2019 zastupitelstvo města schválilo po delším jednání toto usnesení :

1. b e r e n a v ě d o m í nesouhlas části občanů s kácením dvou stoletých lip v ose pomníku Boženy Němcové na Husově náměstí v České Skalici v rámci akce revitalizace náměstí.

2. s c h v a l u j e změnu koncepce kácení a výsadby nových dřevin v rámci revitalizace Husova náměstí v České Skalici a to tak, že budou při revitalizaci zachovány dvě stoleté lípy v ose pomníku Boženy Němcové původně určené k vykácení. Tyto lípy je třeba pravidelně cca po 5 letech odborně ošetřovat tzv. sesazovacím řezem na hlavu. Tím pádem teprve až nová výsadba dosáhne dostatečné velikosti koruny a dokáže plně nahradit stávající lípy, bude možno je odstranit. Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo rozhodnout o pokácení těchto dvou lip po domluvě s arboristou, který bude pravidelnou péči provádět. Jsme rádi, že se podařilo většinu zastupitelů přesvědčit o významu těchto dvou stromů a nutnosti o ně správně pečovat, byť to bude pro město představovat vynaložení prostředků navíc. Ty jsou však ve srovnání s hodnotou zachovaných lip či cenou, kterou zaplatí za revitalizaci náměstí, vskutku zanedbatelné. Děkujeme zastupitelům, kteří nás podpořili. 

Za petiční výbor MUDr. Ivana Správková

P.S.: Petice zatím trvá, dál je možné svůj podpis připojit i na petiční archy. Je pro nás totiž důležité vědět, zda se máme ještě snažit o vynětí 4 lip malolistých v ose kašna - pomník - stará radnice z rozhodnutí o povolení kácení z 5.2.2016 č.j.: MUCS/426/2016. Tak by bylo uvedeno toto rozhodnutí do souladu s výše uvedenou vůlí zastupitelstva a plánem revitalizace. To není výrazem nedůvěry k současnému vedení města, ačkoliv to to tak, bohužel, vnímá, ale snaha dostatečně ochránit lípy i v budoucnu, kdy se vedení města i složení zastupitelstva může změnit.

 

Komu bude petice předána: Radě města Česká Skalice

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 327 (+30 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Vladimír Sedlák | Jaroměř
 • Jan Vaněk | Hradec Králové
 • Eliška Vaňková | Hradec Králové
 • Šárka Vaňková Vaňková | Hradec Králové
 • Lenka Bělobrádková Bělobrádková | Velká Jesenice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Kateřina Abrahámová | Praha 9
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jana Švejzarová | Praha 9
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici