Petice proti plánované výstavbě supermarketu LIDL na místě bývalé Barumky v katastru Žalov
129 podpisů chybí 171

Petice proti plánované výstavbě supermarketu LIDL na místě bývalé Barumky v katastru Žalov

Autor: Lenka Vozková | vloženo: 28.06.2019 | 129 podpisů
Sdílejte s přáteli

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním „proti plánované výstavbě supermarketu LIDL na místě bývalé Barumky v katastru Žalov."

 

Adresát: Městský úřad Roztoky, nám. 5. května 

 

My, níže podepsaní občané a majitelé dotčených nemovitostí, nesouhlasíme s plánovanou výstavbou supermarketu Lidl v Roztokách-Žalov u plánované základní školy. Jsme přesvědčeni o tom, že supermarket není vhodný do této lokality z důvodů níže uvedených.

 

Obáváme se, že:

1/ dojde k nárůstu dopravní zátěže na dnes již tak exponovaných silnicích Lidická x Přemyslovská,
2/ bude docházet ke kolizním dopravním situacím v areálu v ranní a odpolední špičce, kterou budou nejvíce ohroženy na bezpečnosti děti školou povinné,
3/ nevhodné umístění objektů základní školy a supermarketu „vedle sebe“ => zvýšené riziko úrazu dětí kvůli zvýšené koncentraci aut,
4/ hladina hluku a exhalací se v této oblasti výrazně zvýší, 
5/ při zásobování zboží, zejména v noci, bude docházet k rušení nočního klidu,
6/ světelný smog bude představovat diskomfort pro přilehlé lokality,
7/ hlučnost z větracích a chladicích zařízení bude rušivým elementem zejména v nočních hodinách.

 

Víme, že společnost vlastnící pozemky v bývalém areálu Barum odprodá další část pozemku potřebného na výstavbu druhé budovy ZŠ městu proti povolení úřadu k výstavbě LIDLu.

 

Chceme poukázat na to, že ze Žalova se postupně stává průmyslová zóna Roztok (benzínová pumpa, stavebniny, STK, autoprovozovny, ubytovna, TESCO, sběrný dvůr, aj.) naopak je tu absence lékařů, parkových ploch, chybí plavecký bazén pro výuku, zábavu i rehabilitace, dále komunitní centrum pro kulturní akce či výstavy, domov pro seniory, který by z našeho pohledu byl vhodnější stavbou namísto supermarketu.

 

Prostřednictvím této petice žádáme zastupitelstvo města Roztoky o posouzení všech negativ a pozitiv, které ovlivní obyvatele Žalova a současně apelujeme na to, aby představitelé města vyjednali s developerem jiné podmínky či rovnou od developera odkoupilo celý pozemek, se kterým pak může disponovat dle vlastního uvážení.

Aktuality

01.08.2019 12:13

Veřejné projednání a představení projektu se koná dne 24. 9. 2019 od 18 hodin v zasedací místnosti městského úřadu. Prosím dostavte se v hojném počtu.

 

24.09.2019 12:29

Dobrý den, připomínám dnes tj. 24.9. od 18 h je na MU v zasedačce veřejná prezentace projektu.

 

09.10.2019 16:12

Proběhlo veřejné projednání a představení projektu společnosti Lidl a rádi bychom Vás informovali o jeho průběhu. Více se dozvíte na našich stránkách www.cestapromesto.cz/nas blog

Veřejné projednání

 

06.11.2019 11:11

Dovolujeme si Vás upozornit, že se bude konat veřejné řízení nového územního plánu a to v pondělí 9.12.2019 od 16 hodin ve velké zasedačce na MÚ. viz. 

pozvánka

 

10.02.2020 12:19

Pozvánka na projednání územního plánu v neformální debatě, která se koná v úterý 18. února v 18:00 hod. v zasedací místnosti MÚ Roztoky.

Přítomni a k diskusi připraveni budou radní Zdeněk Richter, zastupitel pověřený přípravou UZ. plánu, a arch. Boček. Toho si město najalo, aby uzemní plán takzvaně pořídil. V neformální, cca dvouhodinové debatě, bude možno si vyjasnit vše, co vzbudilo pozornost či kritiku na konci minulého roku. Oba pánové vysvětlí, jak bude probíhat další formální postup kolem územního plánu. Na této schůzi nebudou ale přijata žádná závazná stanoviska – bude skutečně jen neformální. Jiný postup zákon neumožňuje.

 

18.02.2020 11:16

Dobrý den, dnes se bude konat neformální debata o územním plánu. Vypořádání námitek, připomínek a stanovisek naleznete na stránkách Roztok. https://www.roztoky.cz/uzemni-plan

 

10.06.2020 13:37

Informujeme Vás o tom, že společnost Lidl ustoupila od svého záměru výstavby supermarketu v bývalém areálu Barum (vedle nově vznikající ZŠ). Po dohodě se společností Talora s.r.o. by měl být Lidl postaven v ul.Lidická před odbočením do Žalova. Časový horizont výstavby zatím není znám, ale věříme, že spol. Lidl občanům Roztok a Žalova svůj projekt opět představí při veřejném projednání, tak jako tomu bylo nyní.

 

Komu bude petice předána: Starostovi města Roztok, Městský úřad Roztoky, nám. 5. května

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 129 (+12 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Klaudia Debnárová | Roztoky u Prahy
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Pavla Opolecká | Roztoky
 • Adéla Vosičková | Roztoky
 • Jan Koudelka | Roztoky
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Eva Komínková | Roztoky
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici