PETICE ZA PRÁVO OSAMĚLÝCH MUŽŮ NA UMĚLÉ OPLODNĚNÍ
42 podpisů

PETICE ZA PRÁVO OSAMĚLÝCH MUŽŮ NA UMĚLÉ OPLODNĚNÍ

Autor: Hana Konečná | vloženo: 20.06.2017 | 42 podpisů
Sdílejte s přáteli

Úřad vlády ČR
Rada vlády pro lidská práva
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
 

PETICE ZA PRÁVO OSAMĚLÝCH MUŽŮ NA UMĚLÉ OPLODNĚNÍ

 

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Jménem podepsaných jedná Adam ČR, z.s. , IČO 22866060, Jungmannova 38, 37001 České Budějovice, pověřenou osobou je doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, PhD., předsedkyně spolku.

 

V posledních měsících se i na půdě Parlamentu ČR diskutuje o právu osamělé ženy stát se matkou prostřednictvím umělého oplodnění garantovaného státem. Jako opora pro toto právo se obvykle cituje článek 16 Všeobecné deklarace lidských práv a svobod z roku 1948 (dále Deklarace práv): „Muži a ženy, jakmile dosáhnou plnoletosti, mají právo, bez jakéhokoli omezení … uzavřít sňatek a založit rodinu.” Protože podle čl. 2: „Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení“požadujeme, aby stejně jako osamělá žena měl ke státem garantovanému umělému oplodnění přístup i osamělý muž.

 

Vývoj umělých spermií, vajíček a děloh ještě není ve stádiu běžného použití, osamělá žadatelka i žadatel jsou proto odkázáni na pomoc dárce. I pro to máme právní oporu: „Všichni lidé … jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství“;  článek 1 Deklarace práv zde vyzdvihuje vzájemnou pomoc jako zásadní lidskou hodnotu. Dokument vznikl v roce 1948, kdy nejen nebylo umělé oplodnění, ale neexistovala ani spolehlivá hormonální antikoncepce. Pokud něco interpretujeme pro jiný časový kontext, logicky to tak musíme interpretovat celé, tedy i zmíněný čl. 1. V soudobé interpretaci a vzhledem k tématu je proto nutné vyžadovat, aby jednání bylo nejen bratrské (poskytnutí mužské části těla ženám, tedy dárcovství spermií), ale i sesterské (poskytnutí ženské části těla mužům, tedy dárcovství vajíček a náhradní mateřství).

 

Jiný zásadní dokument, Úmluva o lidských právech a biomedicíně (1997, dále Úmluva o biomedicíně), klade podmínku dobré informovanosti dárce (čl. 5): „Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích.“  Věříme, že o umělé oplodnění budou žádat pouze osamělé osoby, které mají své rozhodnutí velmi důkladně a odpovědně rozmyšlené. Pouze tyto osoby jsou proto podle nás schopny poskytnout skutečně informovaný a nevynucený souhlas s dárcovstvím. Navíc Úmluva o biomedicíně připouští jen nezištné dárcovství (čl. 21): „Lidské tělo a jeho části nesmí být jako takové zdrojem finančního prospěchu“, což je možné zajistit nejspolehlivěji při výpomoci vzájemné. Požadujeme tedy, aby jako dárci byly přijaty výhradně osoby, které jsou zároveň i osamělými žadateli a žadatelkami o umělé oplodnění.

 

Čl. 2 Deklarace práv dále stanovuje: „Žádný rozdíl nebude dále činěn z důvodu politického, právního nebo mezinárodního postavení země nebo území, k nimž určitá osoba přísluší“. Princip je rozpracovaný v Maastrichtské smlouvě (1992, volný pohyb osob) a v EU direktivě 2011/24/EU  o volném pohybu pacientů. Protože podle Národního registru umělého oplodnění bylo v ČR v roce 2014 zahraničním pacientům poskytnuto víc než 85 % vajíček od českých dárkyň, dá se předpokládat podobný přístup i u státní garance umělého oplodňování osamělých osob. Princip vzájemné výpomoci, který požadujeme v předchozím odstavci, se samozřejmě musí vztahovat na všechny bez rozdílu země původu. Navrhujeme proto vznik EU registru pro párování žadatelek (zároveň budoucích dárkyň a náhradních matek) a žadatelů (zároveň budoucích dárců spermií).

 

Přejde-li se k definici reprodukce jako práva jednotlivce, pravděpodobně bude zrušena finanční úhrada umělého oplodnění zdravotními pojišťovnami. Protože EU opakovaně deklaruje jako jeden z nejdůležitějších cílů zachování evropských hodnot a kultury, což je dosažitelné prostřednictvím péče o populaci, navrhujeme, aby vznikl EU fond, z něhož budou hrazeny všechny související náklady. K úvaze ponecháváme jak splnit podmínku viditelného značení „Podpořeno z prostředků EU“ a loga s hvězdičkami.

 


Účelem petice je formou zkratky upozornit na následky plánovaných legislativních zásahů do uspořádání rodiny. Podrobnější analýzy byly zaslány v roce 2016 i dřív Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu práce a sociálních věcí, jsou volně ke stažení na webu spolku Adam ČR zde: http://www.adamcr.cz/informacni-odbor/reprodukcni-medicina/etika.


V Českých Budějovicích, 19.6.2017

 

Tištěná podoba petice ke stažení zde

Komu bude petice předána: Úřad vlády ČR, Rada vlády pro lidská práva

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 493

06. 03. 2021 | jacks23 sert | pakistN
Love to read it,Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks. baby toys
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2021 | jacks23 sert | pakistN
Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It's so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also forex robotron
+0 | -0
doporučit +
06. 03. 2021 | seomoz master |
WWW Office.com/setup. You will get a complete Office com setup guide. You just need to follow our complete guideline regarding office.com/setup.
+0 | -0
doporučit +
05. 03. 2021 | levisking john 123 | SEO
Very efficiently written information. It will be beneficial to anybody who utilizes it, including me. Keep up the good work. For sure i will check out more posts. This site seems to get a good amount of visitors. hire freelance programmer
+0 | -0
doporučit +
05. 03. 2021 | jacks23 sert | pakistN
This particular is usually apparently essential and moreover outstanding truth along with for sure fair-minded and moreover admittedly useful My business is looking to find in advance designed for this specific useful stuffs… Daniel Gordon GLD Partners
+0 | -0
doporučit +
05. 03. 2021 | faizan fk | hyd
You made such an interesting piece to read, giving every subject enlightenment for us to gain knowledge. Thanks for sharing the such information with us to read this... Albuquerque, New Mexico, USA
+0 | -0
doporučit +
04. 03. 2021 | jacks23 sert | pakistN
If getting a date is easy for many people, there is no reason why it should be difficult for others. The reason getting a date is difficult for some is just because they don't know how to go about it. People also date for different reasons and the reasons are best known to the parties involved. threesomesites.org
+0 | -0
doporučit +
04. 03. 2021 | summerfield fl retirement community asd |
Whether you build your own or purchase a preowned home, you are guaranteed energy-efficient homes!. summerfield fl retirement community
+0 | -0
doporučit +
04. 03. 2021 | casinoparti casino parti | Tempe
we will present the different services and offers of Joka Casino in order to find out more and allow you to form your own opinion on them. https://www.casinoparti.com/
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 42 (+3 nepotvrzené)

  • Michaela Stresová | Ostrava-Poruba
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Anna Dobřichovská | Bílá třemešná
  • MUDr. Michal Gozon | Chotýšany
  • Marek Pospíšil | Ústí nad Labem
  • Jakub Wasilewski | Praha
  • Radek Schovánek | Praha 9
  • Antonín Haidlmaier | Karlovy Vary
  • Petr Mrázek | Praha 6
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku