Stop halám Goodman ve Zdibech
473 podpisů

Stop halám Goodman ve Zdibech

Autor: Jitka Homolová | vloženo: 08.05.2017 | 473 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, níže podepsaní občané ČR tímto důrazně protestujeme proti výstavbě ohromných logistických a výrobních hal GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE společnosti Goodman Czech Republic s.r.o. v obci Zdiby ve Středočeském kraji. Navazujeme tímto na občanské petice ze dne 3.4.2017, adresované hejtmance Středočeského kraje paní Ing. Jaroslavě Pokorné Jermanové, Výboru pro životní prostředí a zemědělství a Ministerstvu pro životní prostředí ČR. Původní znění těchto petic podporujeme a rozšiřujeme, jak dále následuje.

 

Nesouhlasíme s výstavbou logistických a výrobních hal GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE v obci Zdiby z důvodů, kterými jsou:

·      Velikost areálu – jedná se o gigantický záměr, a to haly o velikosti 76 245 m², zpevněné plochy 52 868 m2, celková plocha areálu 15,3 ha. Jde o areál o velikosti 37 fotbalových hřišť a dvě haly o velikosti téměř dvou Václavských náměstí v Praze.

V přímém sousedství záměru Goodman se nachází obytná zástavba rodinných domů se zahrádkami. V bezprostřední blízkosti (cca do 200 m) se nachází raně barokní zámek Zdiby, původně renesanční tvrz vystavěná po roce 1608, a kostel Povýšení svatého kříže, taktéž v soudobé barokní přestavbě, který byl prvně písemně zmiňován již v roce 1384. Kostel stojí na pozemku velkém 779 m², zahrádky rodinných domků mají zhruba obdobnou výměru. Pouhé haly svojí velikostí 98krát převyšují plochu pozemku kostela. Měřítkem samotných hal záměru (nikoliv celého areálu) je tedy v tomto případě téměř 100 násobek velikosti okolní historické zástavby.

Přitom platný území plán obce Zdiby na str. 28 a dále na str. 59 výslovně uvádí požadavek nepovolovat v okolí kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR stavby, narušující svým měřítkem a způsobem provedení prostředí těchto kulturních památek. Obě výše uvedené nemovité památky jsou chráněné od 3.5.1958.

Porušení platným územním plánem nedovoleného narušení měřítka je v daném případě zcela evidentní. Co se týká způsobu provedení stavby, uvádíme, že záměr Goodman se vymyká typologii zástavby v přímém sousedství, kde se nachází v obci pouze drobná individuální výstavba rodinných domů a státem chráněné nemovité kulturní památky. Na druhé straně ul. Pražská se sice nacházejí drobné průmyslové objekty, které jsou však mnohonásobně menší a jsou tedy nesouměřitelné se záměrem Goodman.

·       Umístění areálu – areál má být postaven v bezprostřední blízkosti obytné zástavby, jen cca 25 m od prvního rodinného domu, v blízkosti historického jádra obce vedle chráněné kulturní památky kostela Povýšení svatého Kříže doloženého již v roce 1384, původního hřbitova a Zdibského zámku v soudobé barokní podobě z konce 18. století.

Podle sdělení Národního památkového ústavu č.j. NPÚ – 321/28443/2017 plánovaná výstavba velkoplošných logistických a výrobních hal GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE v prostředí nemovitých kulturních památek areálu Kostela Povýšení svatého Kříže a areálu zámku Zdiby je z hlediska zájmů státní památkové péče neakceptovatelná.

 Nepřípustnost záměru Goodman v daném místě nachází oporu nejen v uvedeném stanovisku, v platném územním plánu obce Zdiby, ale i v základních principech práva každého občana na zachování pohody bydlení. Záměr Goodman jednoznačně zhorší všechny objektivní soubory vlivů, které k základní pohodě bydlení přispívají. Takovými vlivy jsou zejména nízká hladina hluku, čistota ovzduší, nízké emise prachu, ale i přiměřené množství zeleně a oslunění. Tato pohoda bydlení bude jednoznačně výrazně a nenávratně narušena ať již vlastním provozem areálu, z činnosti v areálu, tak z jeho technických zařízení, dále pak i vyvolanou dopravou do areálu v počtu 1600 jízd denně (z toho 400 jízd kamiony a 400 jízd lehkých nákladních vozidel), emisemi ze studených startů v areálu, světelným zatížením, možným navýšením elektrosmogu, úbytkem zeleně, to vše v přímém a těsném sousedství rodinných domů!

Jsme přesvědčeni o tom, že zatížení dané tak gigantickým záměrem Goodman v bezprostřední blízkosti rodinných domů není přiměřené poměrům a nelze na obyvatelích obce Zdiby spravedlivě požadovat, aby takovéto zatížení pohody bydlení snášeli.

·      Znehodnocení půdy 1. tř. ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) – výstavbou záměru Goodman by došlo k záboru té nejkvalitnější půdy v ČR, kterou je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.

Nesouhlasíme se zastavováním „zelené louky“ a žádáme, aby byly dodržovány zásady národní politiky preferující investice do brownfieldů.

·      Výrazné dopravní zatížení lokality v obci Zdiby – záměr Goodman přinese do obce dalších 1600 jízd vozidel denně, z toho 400 jízd kamionů, 400 jízd nákladních vozidel do 3,5t a 800 jízd osobních vozidel. Přitom se jedná o lokalitu již nyní dopravně výrazně zatíženou.

V předmětné lokalitě je setrvalý rostoucí trend dopravního zatížení. Jen na dálnici D8, která bezprostředně naléhá na pozemky místa záměru Goodman, došlo za posledních 5 let k nárůstu hodnot dopravních intenzit o 25% a za posledních 10 let o 59%.

Dokumentace záměru Goodman počítá s dostavbou a plnou funkčností některých dopravních staveb jako je úsek 519 silničního okruhu kolem Prahy, mimoúrovňová křižovatka Odolena Voda a mimoúrovňová křižovatka Zdiby. První dvě zmíněné dopravní stavby budou realizovány nejdříve v horizontu 2035-2040, avšak pouze za předpokladu, že by bylo v danou chvíli jasné, kudy vlastně silniční okruh povede. V současné době přitom tomu tak není. Mimoúrovňová křižovatka Odolena Voda je navíc zatížená stavební uzávěrou. Poslední z uvedených dopravních staveb, tj. mimoúrovňová křižovatka ve Zdibech má být sice dle příslibu společnosti Goodman hrazena tímto investorem záměru, ale výstavba není nikým a ničím zaručena. Navíc vsazení izolované dopravní stavby do oblasti celkově koncepčně nevyřešené nebude mít předkládaný efekt.

Oblast musí být primárně celkově dopravně vyřešená, vsazování dalších zdrojů dopravní zátěže bez naplnění tohoto požadavku považujeme za nepřijatelné!

·      Nadlimitní imisní i hluková zátěž – v místě jsou již nyní nepřípustně nadlimitní hodnoty karcinogenní látky  benzo(a)pyrenu, ale i nepřípustně nadlimitní hodnoty hluku. Tyto nadlimitní hodnoty budou ještě zhoršeny vsazením dalšího zdroje znečištění!!

Vsazení dalšího zdroje znečištění, jakým záměr Goodman bezesporu je v přímém rozporu s naší povinností jako členského státu EU striktně dodržovat imisní limity výše uvedeného karcinogenu a nevsazovat do již imisně zatížených oblastí další zdroje znečištění ovzduší.

Do území nadlimitně zatíženého hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které sice každá jednotlivě nepřitíží svým provozem dotčenému území nijak výrazně, ale v součtu jednotlivých případů znamenají postupné a významné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území.

·      Znehodnocení krajinného rázu – výstavbou záměru Goodman by došlo k trvalému znehodnocení současného vzhledu obce Zdiby a okolí, k narušení kulturní a historické charakteristiky tohoto místa.

Záměr Goodman zdevastuje původní kulturně-historickou a krajinářskou tvář obce Zdib, trvale a nevratně zničí harmonické vztahy v daném místě, což je mimo jiné opět v přímém rozporu s platným územním plánem obce Zdiby, který na str. 59 uvádí, že základním předpokladem vývoje obce je zachování přiměřené rovnováhy a harmonie v území.

 

Jsme přesvědčeni o tom, že vliv záměru Goodman bude ve všech krajinářských ohledech jednoznačně negativní a jeho dopady na obec Zdiby budou nevratné a degradační.

 

Žádáme tímto, aby Krajský úřad Středočeského kraje,  jako příslušný orgán státní správy, vydal v závěru předmětného řízení o posuzování vlivu na životní prostředí k záměru „GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE“ v obci Zdiby zásadní NESOUHLASNÉ STANOVISKO.

Aktuality

09.05.2017 11:44

Podrobnější a aktuální informace naleznete zde:

http://www.stophaly.nazory.cz/

https://www.facebook.com/stophaly.nazory.cz/

 

05.06.2017 23:28

Kromě uvedených institucí bude petice předána také na Krajský úřad Středočeského kraje.

 

Komu bude petice předána: hejtmance Středočeského kraje paní Ing. Jaroslavě Pokorné Jermanové, Výboru pro životní prostředí a zemědělství a Ministerstvu pro životní prostředí ČR

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 22

18. 12. 2017 | jana peclová | Klecany
Děkuji!
+0 | -0
doporučit +
17. 12. 2017 | Jitka Kovářová | Praha
Dobrý den, nesouhlasím se zastavováním půdy halami. Jitka Kovářová
+0 | -0
doporučit +
08. 10. 2017 | Dana Hladíková | Praha 7
Moc děkuji za Vaši iniciativu! V ČR by měl platit stop stav na zabírání půdy halami. To je nevratné zničení úrodné půdy, která je nad zlato a čím dál více vzácnější na celém světě...
+0 | -0
doporučit +
28. 09. 2017 | myy myy | myy
MYYhttp://www.ralphlauren-polos.com.co/ http://www.coach-factory.com.co/ http://www.michaelkorsoutlet.mex.com/ http://www.babylisspros.com/ http://www.pandora-jewelry.com.de/ http://www.beatsheadphone.in.net/ http://www.burberrys-bags.com/ http://www.mlb-jerseys.us.com/ http://www.under-armouroutlet.com/ http://www.adidasshoes.com.se/ http://www.nike-shoes.com.co/ http://www.new-balanceshoes.com/ http://www.polosoutlet-store.com/ http://www.crystals-swarovski.com/ http://www.skechers-shoesoutlet.com/ http://www.michael-korsukpurse.co.uk/ http://www.oakley-frames.com/ http://www.oakley-outletonline.com.co/ http://www.timberland-boots.com.co/ http://www.nike-skos.com/ http://www.ralphs-laurenspolos.com/ http://broncos.nflvstore.com/ http://www.reeboks.com.de/ http://www.basketballshoes.com.co/ http://www.adidas-shoes.ca/ http://www.nikefreerun-shoes.co.uk/ http://www.airjordanshoes.com.co/ http://www.puma-shoes.de/ http://www.tommyhilfigers.co.nl/ http://www.birkenstockshoes.com.de/ http://www.oakley-outlet.fr/ http://www.cheap-juicycouture.com/ http://www.coach-outletonline.ca/ http://www.swarovskis-sale.co.uk/ http://saints.nflvstore.com/ http://www.australia-oakleysunglasses.com/ http://www.rosherun-shoes.co.uk/ http://www.raybans-outlet.com.co/ http://www.pandorajewellery-au.com/ http://www.coachblackfriday.com/ http://www.airmax.com.se/ http://www.armani-outlet.com/ http://pelicans.nba-jersey.com/ http://www.supra-footwears.com/ http://www.rayban-sunglasses.fr/ http://www.marc-jacobs.us.com/ http://www.cheap-watches.in.net/ http://www.oakley-sbocco.it/ http://www.australia-michaelkors.com/ http://www.burberrys-handbags.com/ http://www.nikeshoes-outlet.com/ http://www.calvinkleinsoutlet.com/ http://bengals.nflvstore.com/ http://www.chrome-heartoutlet.com/ http://www.clothes-outletstore.com/ http://falcons.nflvstore.com/ http://www.handbagsoutlet.in.net/ http://www.north-faceoutletjacket.com/ http://www.hermesoutlet.shop/ http://www.beatsbydre.com.co/ http://www.barbours.us.com/ http://www.nikerosherun.com.co/ http://www.ralph-lauren-uk.co.uk/ http://www.outlet-michael-kors.co.uk/ http://www.christianlouboutinoutlet.net.co/ http://www.retrojordan-shoes.com/ http://www.hugo-boss.com.co/ http://www.nike-shoes.com.se/ http://www.burberrys-outletonline.in.net/ http://www.outlet-tommy-hilfiger.com/ http://www.adidassuper-star.de/ http://www.beatsbydrdrephone.com/ http://www.oakleysunglasses-canada.ca/ http://www.replica-handbags.com.co/ http://lakers.nba-jersey.com/ http://www.outletburberrybags.com/ http://www.uhren-stores.de/ http://www.nflvstore.com/ http://grizzlies.nba-jersey.com/ http://www.michael-kors-outlet.org.uk/ http://www.nhl-jerseys.net/ http://www.salvatoreferragamo.us.com/ http://www.versace-outlet.com/ http://www.oakleys.org.es/ http://www.instylers.us/ http://www.thomassabos-jewelrys.co.uk/ http://www.timberland-shoes.com.co/ http://www.airjordans-shoes.com/ http://www.michael-kors.net.co/ http://www.raybans-outlet.net.co/ http://www.stone-islandestore.com/ http://www.hollisterclothingcanada.ca/ http://www.outlet-rayban.co.uk/ http://www.hollister-store.com.co.co/ http://www.nike-factory.com.co/ http://www.tommy-hilfigers.de/ http://www.cheap-mlbjerseys.us.com/ http://www.bcbg-canada.ca/ http://www.raybans.org.es/ http://www.bottega-venetasoutlet.com/ http://www.watches-omega.com/ http://www.pradas.com.de/ http://www.the-northfacejackets.net.co/ http://packers.nflvstore.com/ http://www.oakleys-online.in.net/ http://www.jackets-thenorthface.com/ http://www.celinefactory.com/ http://www.nike-free-runs.de/ http://bills.nflvstore.com/ http://bulls.nba-jersey.com/ http://www.outlets-polo.com/ http://www.nikeshoes.org.es/ http://chiefs.nflvstore.com/ http://www.lonchamp.us.com/ http://www.jordan-retros.com/ http://www.prada-shoes.us.org/ http://www.iphone-cases.net/ http://www.pandora-charmscanada.ca/ http://www.barboursjackets.com/ http://www.jerseys-store.com/ http://www.burberry-outlets.ca/ http://www.barbour-jackets.us.com/ http://www.coachoutlet-online.com.co/ http://www.coach-outlet.store/ http://www.the-northface.ca/ http://www.burberrybags.com.co/ http://www.raybans-glasses.com.co/ http://www.jeans-truereligion.com/ http://www.designer-handbags.vip/ http://www.hermes-birkinoutlet.com/ http://www.burberry-bagsoutlet.org.uk/ http://www.mizuno-running.net/ http://magic.nba-jersey.com/ http://www.louboutinshoes.jp.net/ http://vikings.nflvstore.com/ http://www.raybans-outlet.cc/ http://www.birkenstockshoes.com.co/ http://www.fred-perry.org.uk/ http://hawks.nba-jersey.com/ http://www.ray-bansoutlet.com.co/ http://browns.nflvstore.com/ http://www.outletonline-ralphlauren.com/ http://www.ray-bans.net.co/ http://www.raybanoutlet.ca/ http://www.michaels-korsoutlet.com/ http://www.air-huarache-shoes.co.uk/ http://www.raybans.com.de/ http://www.cheap-iphonecases.com/ http://clippers.nba-jersey.com/ http://www.fitflopoutlet.com/ http://www.michaelkors.co.nl/ http://www.michael-kors-outlet.us.org/ http://bucks.nba-jersey.com/ http://www.adidas-shoes.co.nl/ http://www.outlet-oakleys.com/ http://www.vansshoes-outlet.com/ http://www.oakley-sunglassessale.com.co/ http://www.ferragamos.co.uk/ http://www.nike-airmax.com.co/ http://www.cheap-nike-shoes.com/ http://www.laurenralphs-outlet.co.uk/ http://www.raybans-cher.fr/ http://www.ok-em.com/ http://www.soccershoes.us.com/ http://www.outlet-ralphlaurens.com/ http://jets.nflvstore.com/ http://www.barbour.in.net/ http://www.outlet-pumashoes.com/ http://www.thenorth-face.com.co/ http://suns.nba-jersey.com/ http://www.burberryoutlet-sale.net.co/ http://jazz.nba-jersey.com/ http://www.cheap-jordans.com.co/ http://www.christian-louboutinshoes.co.uk/ http://www.long-champ.com.co/ http://www.ralph-lauren-polos.us.org/ http://titans.nflvstore.com/ http://www.philipp-plein.com.co/ http://www.nike-mercurial.com/ http://www.valentino-shoesoutlet.us.com/ http://www.north-face.com.co/ http://www.nike-rosherun.com.es/ http://www.montrespaschers.fr/ http://www.mcm-backpacks.com.co/ http://www.mbt-outlet.com/ http://www.air-yeezys.com/ http://raiders.nflvstore.com/ http://www.adidas-store.net/ http://www.nike-free-runs.com/ http://www.coachsoutletonline.in.net/ http://spurs.nba-jersey.com/ http://www.lacosteoutlet.com.co/ http://www.sunglasses-oakley.com/ http://www.ferragamos.us.com/ http://www.newbalance-canada.ca/ http://www.hollisteronlineshop.com.de/ http://www.oakleys-sunglass.com.co/ http://www.outlet-ralphlaurenpolo.com/ http://www.eccoshoesoutlet.com/ http://www.vansschuhe.com.de/ http://www.coach-outlets.net.co/ http://www.nikerosherun.com.de/ http://texans.nflvstore.com/ http://www.burberry-outlets.org.uk/ http://www.nikeshoes.de/ http://www.beats-by-dre.com.co/ http://cavaliers.nba-jersey.com/ http://www.jimmychoo-shoes.com/ http://www.nike-airmaxs.fr/ http://www.new-balanceoutlet.org/ http://www.oakleys.com.de/ http://www.ralphlaurens.com.de/ http://www.skechers-outlet.com/ http://www.outlet-toryburchshoes.com/ http://www.burberrysoutletstore.com/ http://www.coachoutlet-usa.com/ http://cowboys.nflvstore.com/ http://www.tommy-hilfigers.net.co/ http://www.burberryoutletonline.com.de/ http://www.cheap-jerseys.com.co/ http://www.raybans-outlet.co.nl/ http://colts.nflvstore.com/ http://www.ralph-laurens-outlet.com/ http://www.michaelkors.so/ http://jaguars.nflvstore.com/ http://www.nike-airmax.com.de/ http://www.ray-bans.co.uk/ http://www.oakleys-sunglasses.mex.com/ http://www.supra-footwear.net/ http://www.kate-spades.net/ http://www.pulseraspandora.com.es/ http://thunder.nba-jersey.com/ http://www.nikeair-max.ca/ http://rayban.blackofriday.com/ http://www.cheap-michaelkors.com.co/ http://www.mcm-handbags.com.co/ http://celtics.nba-jersey.com/ http://www.airmax2015.net/ http://www.birkenstocks.com.de/ http://www.pandora-jewelry.top/ http://www.giuseppezanotti.com.co/ http://timberwolves.nba-jersey.com/ http://www.new-balanceshoes.es/ http://www.long-champoutlet.com/ http://www.coach-outlet.net.in/ http://www.jerseysfatory.com/ http://www.asicsoutlet.com.co/ http://www.rayban-sunglasses.co/ http://www.ralphlauren-canada.ca/ http://www.hollister-clothings.us.com/ http://www.rolexwatchesforsale.us.com/ http://www.nikeairmax-australia.com/ http://www.nike-airmaxsc.co.uk/ http://steelers.nflvstore.com/ http://www.michaelkorsoutlet.se/ http://www.zcoachoutlet.com/ http://www.jimmychoos-shoes.com/ http://www.converse-shoes.net/ http://www.outlet-toryburch.com/ http://warriors.nba-jersey.com/ [b][/b] http://49ers.nflvstore.com/ http://rockets.nba-jersey.com/ http://www.michaelkors.com.de/ http://coachoutlet.euro-us.net/ http://www.watches-rolex.co.uk/ http://www.mk-com.com/ http://www.the-northface-online.com/ http://www.truereligions.net/ http://www.oakleysoutlet.com.co/ http://www.hoodies.us.com/ http://www.ralphlauren-au.com/ http://www.air-maxschoenen.co.nl/ http://www.hoganshoes.org.uk/ http://www.outlet-oakley.com/ http://www.long-champ.com.de/ http://www.longchamp-outlet.com.co/ http://www.adidas-shoesoutlet.com/ http://oakley.blackofriday.com/ http://www.soccershoes-outlet.com/ http://chargers.nflvstore.com/ http://www.oakleys-sunglasses.com.co/ http://www.outlet-pradas.com/ http://www.michael-korsoutletonline.com.co/ http://www.tommyhilfigers.de/ http://www.timberlandspaschere.fr/ http://www.rolex-watchescanada.ca/ http://www.cheapomegawatches.com/ http://www.hermesbagsoutlet.com/ http://www.hollister.com.se/ http://redskins.nflvstore.com/ http://www.fendi-outlet.in.net/ http://www.newbalanceschuhe.com.de/ http://www.adidas-schuheonline.de/ http://www.tommyhilfigerca.ca/ http://www.dsquared2s.com/ http://www.ralph-laurenpolos.co.uk/ http://www.nba-jersey.com/ http://www.salomonshoes.com.de/ http://giants.nflvstore.com/ http://www.coachfactory.shop/ http://www.true-religionsoutlet.com/ http://www.nikeshoes-canada.ca/ http://www.rolexwatch-outlet.com/ http://www.outlet-true-religion.us.org/ http://knicks.nba-jersey.com/ http://www.oakley-sunglasses2017.net/ http://www.vibram--fivefingers.com/ http://www.nike-free5.com/ http://76ers.nba-jersey.com/ http://azcardinals.nflvstore.com/ http://nets.nba-jersey.com/ http://kings.nba-jersey.com/ http://www.philipp-pleins.com/ http://www.hollister-clothings-store.com/ http://www.nikeair-max.es/ http://www.swarovskionlineshop.com.de/ http://www.tracksuits.com.co/ http://www.coachfactory.cc/ http://www.katespades.com.co/ http://www.cheappandora-charms.co.uk/ http://www.vans-shoes.co.uk/ http://dolphins.nflvstore.com/ http://www.scarpe-hoganshoes.it/ http://www.nike-huarache.co.nl/ http://www.nike-shoesoutlet.us.org/ http://www.michael-kors.cc/ http://trailblazers.nba-jersey.com/ http://www.rosherun-shoes.us/ http://www.polos-ralphlauren.com.co/ http://www.softballbats-sale.com/ http://www.christian-louboutin.jp.net/ http://www.poloralphlauren.com.de/ http://www.omegas-relojes.es/ http://www.michaelkors-bags.us.org/ http://www.christian-louboutinshoesoutlet.com/ http://www.chiflatironhair.us.com/ http://www.outlet-eyeglasses.com/ http://www.burberry-storevip.com/ http://www.kate-spadebags.com/ http://www.raybansbocco.it/ http://www.asicsoutlet.net/ http://www.converses-outlet.com/ http://www.bcbg-dresses.net/ http://www.jewelrys-swarovski.com/ http://www.ferragamo.net.co/ http://www.christianlouboutin-shoes.ca/ http://www.nike-shoesstore.com/ http://mavericks.nba-jersey.com/ [b][/b] http://www.skechers-canada.ca/ http://www.nike-shoes.co.nl/ http://www.north-face-jackets.co.uk/ http://www.michael-korsbags.com.co/ http://www.nike-paschers.fr/ http://patriots.nflvstore.com/ http://hornets.nba-jersey.com/ http://www.outlet-true-religion.com/ http://www.christian-louboutin-shoes.com/ http://panthers.nflvstore.com/ http://www.salvatore-ferragamos.com/ http://www.nba-shoes.com/ http://nuggets.nba-jersey.com/ http://www.true-religions.com/ http://ravens.nflvstore.com/ http://rams.nflvstore.com/ http://www.airmax-90.com/ http://michaelkors.euro-us.net/ http://www.timberlandboots-outlet.com/ http://www.rolex-watches.us.com/ http://www.outlet-pradabags.com/ http://www.mcmbackpacks.com.co/ http://buccaneers.nflvstore.com/ http://www.coachoutletonlinemall.com/ http://www.nikeairmax.com.de/ http://www.ralphs-laurenpolos.co.uk/ http://www.nike-store.com.de/ http://www.chiflatiron-hair.com/ http://www.outlet-burberrybags.com/ http://www.coach-factoryoutlet.net.co/ http://www.marcjacobs-outlet.com/ http://www.woolrich-jackets.com/ http://www.bottega-bags.com/ http://www.cheap-raybansoutlet.com.co/ http://www.hogans.com.de/ http://www.outlet-mkors.com/ http://www.ed-hardy.us.com/ http://www.jordan.com.de/ http://pistons.nba-jersey.com/ http://www.nike-store.in.net/ http://www.outlet-michaelkors.com/ http://heat.nba-jersey.com/ http://www.nike-rosherun.co.nl/ http://www.designer-handbagsoutlet.us.com/ http://www.outlet-pradahandbags.com/ http://www.outelt-ralphlauren.co.uk/ http://www.long-champhandbags.com/ http://www.nikeairforce.com.de/ http://www.fidgetspinner.us.com/ http://www.oakleys-outlets.net/ http://www.polo-ralphlaurens.us.com/ http://www.longchamps-bags.us.com/ http://www.mcm-handbags.org/ http://www.michael-kors.com.es/ http://coach.euro-us.net/ http://www.soccers-shoes.us.com/ http://www.giuseppes-zanottishoes.com/ [b][/b] http://lions.nflvstore.com/ http://www.air-huaracheshoes.co.uk/ http://www.nike-shoesoutlet.com/ http://www.michaelkors-ins.com/ http://www.raybans-sunglasses.net.co/ http://www.levis-jeansoutlet.com/ http://wizards.nba-jersey.com/ http://www.danskoshoes.in.net/ http://www.swarovski-canada.ca/ http://www.canada-michaelkors.ca/ http://www.cheapnhljerseys.us.com/ http://www.converseshoes-outlet.com/ http://bears.nflvstore.com/ http://seahawks.nflvstore.com/ http://www.tommy-hilfigers.com.co/ http://www.adidas-shoes.es/ http://www.fredperrypolos.co.uk/ http://www.michaels-korsoutlet.us.com/ http://longchamp.blackofriday.com/ http://eagles.nflvstore.com/ http://pacers.nba-jersey.com/ http://www.nike-maxshoes.fr/ http://www.nikefreeshoes-inc.co.uk/ http://raptors.nba-jersey.com/ http://www.horlogesrolexs.co.nl/ http://www.juicy-coutureoutlet.com/ http://www.converse-schuhe.com.de/ http://www.airmax-shoes.com/ http://www.barbours-factory.com/ http://www.cheap-jerseys.mex.com/ http://www.montblancpences.com/ http://www.nike-shoesoutlet.co.uk/ http://www.hollister-outlet.com/ http://www.mcmbags-outlet.com/ http://www.givenchy.com.co/ http://www.co-aol.com/ http://www.cheap-baseballbats.us/ http://www.swarovskijewellery-au.com/ http://www.northfacejackets.fr/ http://www.dsquared2-outlet.com/ http://www.cheapshoes.net.co/ http://www.thomas-sabos.com.de/ http://www.christian-louboutins.com/ http://www.nfljerseys-sale.com/ http://www.the-northface.com.de/
+0 | -0
doporučit +
20. 05. 2017 | Dušan Kolařík | Zdiby
Vydržte ve svém úsilí.
Překvapuje mne, že členové našeho milého zastupitelstva mohou být takové hyeny, že kvůli svému osobnímu prospěchu přinášejí zhoršení kvality života ve Zdibech zatížením dopravy na D8, která je už v současnosti mnohdy velmi smutná.
+0 | -0
doporučit +
18. 05. 2017 | Adéla Francová Francová | Zdiby
Dobrý den,
bydlíme jen pár set metrů od plánované výstavby této zrůdnosti. Místo okamžitého řešení katastrofální infrastruktury v okolí Zdib se vymýšlí řešení, které má ,,nezjištně" financovat právě Goodman v okolí kruhového objezdu? Zjištný populismus!
+0 | -0
doporučit +
17. 05. 2017 | Jaroslava Divišová | Dobruška
Naprosto nesouhlasím. Zdiby nemají vyřešeny kromě jiného ani základní komunikace.
+0 | -0
doporučit +
17. 05. 2017 | renata krajickova | Praha
souhlasím se zákazem takového monstra v této lokalitě !!!
+0 | -0
doporučit +
17. 05. 2017 | Ivana Braunerová | Hovorčovice
Nesouhlasím s výstavbou. Vždyť kousek od Zdib severním směrem už takové "velké plechové krabice" jsou. Kromě dalšího dopravního zatížení a případného znečištění a hluku je to nevzhledné a do naší krajiny to nepatří ani na bonitní půdu na poli.
+0 | -0
doporučit +
15. 05. 2017 | Jan Áčko | Zdiby
Zásadně nesouhlasím s realizaci záměru vybudování hal GOODMAN v tak gigantickéím pojetí. Díky všem, kteří tuto petici připravili. Je nutné vydržet a bojovat do úspěšného konce.
+0 | -0
doporučit +
13. 05. 2017 | Eva Slavíková | Zdiby
Díky za podporu naší občanské inciciativy STOP HALY GOODMAN ZDIBY.

Potřebujeme od Vás slyšet, že to má cenu! Boj proti subjektu, který má proti nám neomezené finanční prostředky není snadný. My se ale nehodláme vzdát!

Podpořte nás, šiřte tuto petici, alarmujte známé osobnosti i média (máte-li možnost) a my vydržíme až o konce. Půjdeme až do soudního řízení a věříme, že se domůžeme práva!!! ZÁMĚR JE V ROZPORU S PLATNÝM ÚZEMNÍM PLÁNEM OBCE ZDIBY!!! Budou-li to ignorovat úřady, nebude to ignorovat soud!!
+0 | -0
doporučit +
11. 05. 2017 | Michel Issa | Zdiby - Veltěž
Nechci už žádnou další "šedivou zeď" na horizontu obce (ani nikde jinde)!
+0 | -0
doporučit +
11. 05. 2017 | Zuzana Asresahegnová | Klecany
Nevzdávejte to a bojujte dál proti halám Goodman!!! Děkuji.
+0 | -0
doporučit +
11. 05. 2017 | Scarlet Zapletalová | Zdiby
Nesouhlasím s výstavbou logistických hal.
+0 | -0
doporučit +
10. 05. 2017 | Milan Kopp | Praha
Nesouhlasím s toto nelogickou výstavbou, nejsme rozvojová země!
+0 | -0
doporučit +
10. 05. 2017 | Eva Molnárová | Česká Kamenice
Věřím že budeme úspěšní!Takhle se již nedá v obci dýchat a ještě další auta a navíc zničení zemědělské půdy.Jak se vůbec tato firma k pozemkům dostala?
+0 | -0
doporučit +
10. 05. 2017 | Irena Homolova | Praha
Nesouhlasím se stavbou hal Goodman ve Zdibech a další okolo Prahy. Výstavba i následný provoz hal ovlivní dopravní dostupnost i v dalších lokalitách a hlavně zničí se krajina a sníží se majitelům nemovitostí hodnota jejich majetku.
+0 | -0
doporučit +
10. 05. 2017 | Alena Štrobová | Praha 9
Posíláme dál.
+0 | -0
doporučit +
10. 05. 2017 | emanuel.svoboda@seznam.cz Svoboda | Nový Knín
Podle zákona O ochraně zemědělského půdního fondu je zástavba nejlepších zemědělských půd v katastrálním území nepřípustná.Na Ministerstvu zemědělství ČR pracují ale čelní politici politické strany KDU-ČSL, kteří udělují vyjímky z tohoto zákona.
+0 | -0
doporučit +
09. 05. 2017 | jiri vávra | Předboj
Včera , dnes je situace neunosná jak by vypadala po dalším přisunu aut a kamionu...
+0 | -0
doporučit +
09. 05. 2017 | Magdalena Lukášová | Prague
Děkuji za aktivitu. Jen mam trochu strach, ze ani milion podpisu nezmění výše úplatků, které obdrželi na obecním úřadě ve Zdibech, stavebním úřadě v Klecanech a určitě uz i na kraji...
+0 | -0
doporučit +
09. 05. 2017 | Jitka Homolová | Zdiby
Podrobnější informace naleznete zde:
http://www.stophaly.nazory.cz/
https://www.facebook.com/stophaly.nazory.cz/
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Další zajímavé petice

Podpisy | 473 (+28 nepotvrzených)

 • Barbora Charvátová | Hlavní město Praha
 • Pavel Pavlovský | Řevnice
 • Zdeněk Krejčí | Zaječí
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Veronika Pagačová | Praha 3
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Mária Doubravová | Zdiby
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Ivana Čapková | Větrušice
 • Martin Čapek | Větrušice
 • Lucie Haniak | Praha 19
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Kateřina Doubravová | Zdiby
 • jirí Brych | Praha 2
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Kristýna Štěrbová | Zdiby
 • Andrea Krčmářová | Veltěž
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Dalibor Titěra | Máslovice
 • Jana Jeřábková | Máslovice
 • Veronika Krčmářová | Zdiby
 • Hana Ouvínová | Mšené-lázně
 • Čestmír Barta | Praha 8 - Dolní Chabry
 • Barbara Bejblíková | Líbeznice
 • Vojtěch Bejblík | Líbenzice
 • Adam Horn | Zdiby
 • jana peclová | Klecany
 • Jitka Kovářová | Praha
 • Michal Brož | Klecany
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lenka Filingerová | Klecany
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Dana Hladíková | Praha 7
 • Kateřina Koubová | Plzeň
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Martin Rybacek Rybacek | Praha 5
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Radka Kadlecová | Praha - východ
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Iveta Pořická | Odolena Voda
 • Marie Chroustová | Čelákovice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Marie Mátlová | Praha
 • Iva Dankova | Praha
 • Ludmila Kasalová | Praha 8
 • Štěpánka Vojtěchovská | Praha 8
 • Marcela Špinková | Milovice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Zdeněk Plachý Plachý | Karlovy vary
 • Kateřina Václavková | Český Brod
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jana Suchankova Suchankova | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jiří Hendrych | Most
 • Kateřina Josefusová | Zdiby
 • Ilona Hájková | Praha 5
 • Dominika Pažoutová | Prague
 • Veronika Krátká | Kladno
 • Josef Kříž | Klecany
 • Beáta Dubská | Zdiby - Brnky
 • věra šantrůčková | zdiby
 • Růžena Rousková | Zdiby
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jana Kubátová | Zdiby
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Zbyněk Kučera | Zdiby
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Karolína Bárová | Klecany
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Hana Španielová | Zdiby
 • Zbyněk Dočkal | Český Krumlov
 • Irena Tumlířová | Praha 8
 • Jitka Stanislavová | Klecany
 • Milada Řeháková | Větrušice
 • Johana Vilemina Bunatova | Roudnice nad Labem
 • Šárka Pelikánová | Praha 8
 • Michal Pelikán | Zdiby
 • Alena Kováříková | Pohorská Ves
 • Marta Fricova | Zdiby
 • Jiří Moucha | Klecany
 • Jana Křížová | Klecany
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Luboš Petříček | Praha
 • Jana Caffrey | Libeznice
 • Vilma Klímová | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Eva Chlandová | Prachatice
 • Lukáš Blail | Klecany
 • Tomáš Bubeníček | Postřižín
 • Jiří Zavázal | Praha 5
 • MARIE BRÁVNÍKOVÁ | KLECANY
 • Tomáš Matoušek | Zdiby
 • Jan Trochta | Větrušice
 • Adéla Trochtová | Větrušice
 • Zdeňka Vojtíšková | Praha
 • Alena Němcová | Klecany
 • Miluše Stehlíková | Liberec
 • Zuzana Šornová | Praha
 • Radka Volfová | Praha 7
 • Jaroslav Stehlík | Liberec
 • Jaromíra Holečková | Zdiby-Přemyšlení
 • Alexandra Holečková | Zdiby-Přemyšlení
 • Petr Balat | Zdiby
 • Hana Balatová | Klecany
 • Petra Stehlikova | Rudna
 • Alena Marková Marková | Praha
 • Ivana Ledvinka | Řež
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Marcela Voděrková | Praha 7
 • Jitka Hlubučková | Zdiby-Přemyšlení
 • Miroslav Amort | Zdiby
 • Michaela Tichá | Zdiby
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jana Francová | Praha 3
 • Dita Wenigová | Libčice nad Vltavou
 • Šárka Škorpíková | Znojmo
 • Jaroslav hanzlík | Zdiby
 • Jan Pospíšil | Klecany
 • Martin Fürbach | Praha
 • Jiří Vidimský | Praha
 • Mikuláš Preisler Preisler | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jana Amortová | Praha
 • Helena Bumbová | Praha
 • Marek Holub Holub | Husinec
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • hana palodová | odolena voda
 • Libuše Mansfeldová | Budyně nad Ohří
 • Dušan Kolařík | Zdiby
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jan Procházka | Zdiby
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Markéta Parkánová | Klecany
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lenka Žertová | Klecany
 • Ivana Castleberry | Klecany
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Ivana Hájková | Zdiby
 • Alžběta Krejčí Sadilová | Zdiby
 • Barbora Černá | Praha
 • Ingrid Šimůnková | Klecany
 • Olga Hrušková | Frýdek-Místek
 • Kamila Zábřeská | Zdiby
 • Petra Melicharová | Panenské Břežany
 • Irena Sedláčková | Klecany
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petra Havránková | Klecany
 • Miloš Petráček Petráček | Česká Skalice
 • Dita Balvínová | Klecany
 • Ivo Novotný | Klecany
 • Martin Satrapa | Hovorčovice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lenka Lenková | Klecany
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Alena Kuchtová | Hovorčovice
 • Jaroslava Divišová | Dobruška
 • renata krajickova | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petr Liman, Ing. | ŘEŽ
 • Michaela Nosková Nosková | Praha
 • Ivana Braunerová | Hovorčovice
 • Jan Jeništa | Olomouc
 • Olga Rydvalová | Hovorčovice
 • Eva Jacková | Hovorčovice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Eva Káldy | Husinec
 • Libuše Hebelková | Brno
 • Petr Smola Smola | Hovorčovice
 • Michaela Jaššová | Praha 8
 • Jiří Diviš Diviš | Zdiby
 • Eva Divišová | Zdiby
 • Lenka Hornsteinerová | Hovorčovice
 • Daniela Davidová | Hovorčovice
 • Petr Švancara | Praha 9
 • Lenka Borovičková | Klecany
 • Zuzana Zatrochová | Klecany
 • Monika Seidlová | Zdiby
 • Max Mohl | Husinec
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petra Reiserová | Zdiby
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Marcela Malá | Zdiby
 • Petr Novák Novák | Klecany
 • Kostelniková Hana | Praha
 • Jaroslava Pincová | Praha
 • Michal Áčko | Praha
 • Jan Áčko | Zdiby
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Kateřina Šedivá | Praha
 • Lucie Sýkorová | Klecany
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Josef Dovolil | Mladá Boleslav
 • Tereza Sisáková Sisáková | Praha
 • Anna Nantlová | Husinec
 • Tomáš Černý | Klecany
 • Václav Jelínek | Zdiby
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Daria Češpivová | Praha
 • Tomáš Kliment | Brandýs nad Labem
 • Hana Tumova | Zdiby
 • Hana Tumova | Zdiby
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Ludmila Chalupská | Praha
 • Luboš Ježek | Přemyšlení
 • Tomáš Neubert | Husinec řež
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Pavel Škorpil | Praha 13
 • Michaela Benešová | Zdiby
 • Petra Vargová Adámková | Husinec
 • Bohumil Bartoníček | Husinec, Řež
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jan Kratochvíla | Kolín
 • Kateřina Švejdová | Praha
 • Dagmar Kohoutková | Husinec
 • Věra Pellerová | Plzeň
 • Marek Vosecký | Praha
 • Martin Ryšánek | Praha 8 Březiněves
 • Filip Kadlec | Klecany
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Monika Kalábová | Novosedlice
 • Lenka Čápová | Zdiby
 • Eva Tesařová | Praha
 • Jan Jukl | Klecany
 • Petr Javorek | Panenské Břežany
 • MIroslav Olle Olle | Klecany
 • Eva Kulichová | Klecany
 • Jana Bartošková | Odolena Voda
 • Gabriela Navrátilová | Praha 3
 • Tomáš Hlava | zdiby
 • Hana Patzáková | Husinec
 • Lukáš Horn | Praha
 • Pavel Horák | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lucie Stránská | Postřižín
 • Blanka Zádrapová | Klecany
 • Filip Matoušek Matoušek | Praha
 • Klára Hrbáčková | Klecany
 • Kristina Michálková | Zdiby
 • Hana Tošnarová | Zdiby
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Roman Havel | Husinec
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • David Matějček | Rumburk
 • Jakub Mach | Klecany
 • Kristýna Opatová | Odolena Voda
 • Iva Obhlídalová | Zdiby
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Marie Zázvorková | Husinec
 • Vlasta Adderson | Zdiby - Přemyšlení
 • Magda Švarcová Švarcová | praha 9
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Anna Benešová | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Radka Malečková | Praha
 • Jan Holčík | Zdiby
 • Michal Kollert | Liberec
 • Pavla Vejvodová | Zdiby
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lucie Nováková | Husinec
 • David Stránský | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Štěpán Floriš | Zdiby
 • Radka Dvorská | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jiří Beneš | Praha 8
 • Jana Mohlová | Husinec
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Miroslav Bláha | Praha
 • Michel Issa | Zdiby - Veltěž
 • Hana Kostelecká | Zdiby
 • Adam Pešek | Husinec, Řež
 • DAVID HRDLIČKA | PRAHA 9
 • Silvie Švarcová | Husinec
 • Eva Hrdličková | Předboj
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jitka Nováková | Klecany
 • Zuzana Vlčková | Husinec
 • Zbyněk Nový Nový | Rynholec
 • Jaromír Krejčí | Prague
 • Tomáš Brandýský | Husinec
 • roman vyskočil | klecany
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petra Píbilová | Praha 8
 • Lucie Tvrzová | Klecany
 • Jan Pleskot | Zdiby
 • Ivo Halák | Klecany
 • Radka Hulačová | Klecany
 • Pintová Svatava | Klecany
 • Zuzana Asresahegnová | Klecany
 • David Valerián | Husinec
 • Scarlet Zapletalová | Zdiby
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • václav šír | Klecany
 • Ondřej Štěpánek | Praha
 • Michaela Tůmová | Zdiby
 • Michal Himl | Horoměřice
 • Helena Kozlíková | Praha
 • Petr Šlosar Ing. CSc | Chrudim II
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Rudolf Petrák | Klecany
 • Dita Jiráková | Klecany
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Gabriela Sýsová | Zdiby
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Dita Valeriánová | Husinec
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lucie Lejčková | Plzeň
 • Radka Liebezeitová | Husinec
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petr DANEL DANEL | Klecany
 • Jana Pátková | Zdiby
 • Ivana Krištůfková | Husinec-Řež
 • Blanka Dušková | Klecany
 • Daniela Kozlíková | Zdiby
 • Jiří Nosek | Husinec - Řež
 • Vlasta Záhumenská | Klecany
 • Zdeňka Tomášová | Klecany
 • Lucie Nosková | Klecany
 • Lucie Kozlikova | Klecany
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Patrik Machek | Zdiby-Brnky
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lubomír Liška | Zdiby
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lucie Lišková | Zdiby-Brnky
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lidmila Hornová | Uhříněves
 • Milan Kopp | Praha
 • Jiří Klimeš | Praha
 • Jiří Lukáš | České Budějovice
 • eva skopová | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Martin Říha, Ing. arch. | Hradec Králové
 • Iveta Pavlíková | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Kateřina Dohnalová | Praha
 • Michaela Švábíková | Zdiby
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petr Zemánek | Zdice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Kiril Christov | Zdiby
 • Jiří Stibor | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Daniel Vondrouš | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lenka Maršálková | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Romana Rychlíková | Praha 10
 • Lenka Bochníčková | Vrdy
 • Vladimíra Sýkorová | Máslovice
 • Martin Šíbl | Brno
 • Jitka Baslová | Králův Dvůr
 • Květa Richterová | Praha
 • Dana Bechynská | Kounov
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Eva Molnárová | Česká Kamenice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Irena Homolova | Praha
 • Adéla Filipská | Klecany
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jaroslava Pospíšilová | Husinec
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Helena Syblíková | Zdiby
 • Josef Jarolím | Zdiby
 • Zuzana Jarolímová | Zdiby
 • Alena Štrobová | Praha 9
 • Jaroslav Slavík | Zdiby
 • Zuzana Bye | Zdiby
 • emanuel.svoboda@seznam.cz Svoboda | Nový Knín
 • Markéta Pešičková Pešičková | Klecany
 • Pavel Scholz | Zdiby
 • Vlasta Urbánková | Praha 8
 • Pavel Doležil | Zdiby
 • Petra Šubrtová | Praha
 • Ludmila Koutská | Zdiby
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lenka Kadlecová | Zdiby
 • Jan TOMAS | Klecany
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Tomáš Pártl | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petra Merxbauerová | Husinec
 • Jan Zelenka | Zdiby
 • Karel Král | Klecany
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Petra Jordan | Praha8
 • Zuzana Benešová | Praha
 • Jitka Hensel | Zdiby
 • Miroslav Plotica | Zdiby
 • Daniela Klusáčková | Zdiby
 • Martin Patras | Prachatice
 • Ales Krejbich | Klecany
 • jiri vávra | Předboj
 • Jana Hakenová | Klecany
 • Jana Dyčková | Větrušice
 • Miloslava Kovalčíková | Klecany
 • David Kazda | Zdiby
 • Tereza Dürrhammer | Praha
 • Jaroslav Jirák | Klecany
 • Michaela Bezányiová | Klecany
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Dušan Šebek | Klecany
 • Martin Šedivý | Zdiby
 • Daniel Bezányi | Klecany
 • Mareš Richard Mareš | Zdiby
 • Věra Tkadlečková | Ostrava
 • Simona Hamenríková | Kladno
 • Viktor Matuna | Bořanovice
 • Kateřina Valihrachová | Praha
 • Vladimír Kozlík | Zdiby
 • tereza Vavrečková | Praha 7
 • Jana Klementová | Zdiby
 • Zdeňka Sigmundová | Zdiby
 • Eva Eugelová | Zdiby-Brnky
 • Lucie Kazdová | Zdiby
 • Veronika Bayerová | Praha 8
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Ilona Dohnalová | Praha
 • Hana Petrusová | Praha
 • Ivana Vančurová | Praha
 • Erika Neumannová | Zdiby
 • Jiří Neumann | ZdibyPraha
 • Josef Dohnal | Zdiby
 • mirka vernerová | Prague
 • Libor Dimitrov | Zdiby
 • Jana Kubátová | Zdiby
 • Kateřina Tichá | Zdiby
 • Štěpán Homola | Zdiby
 • Eva Slavíková | Zdiby
 • kristyna žakova | zdiby
 • Petra Nejedlá | Zdiby
 • Lenka Levin | Praha 2
 • Jakub Krejcar | Zdiby
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Radim Slezák | Zdiby
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jan Česnek | Zdiby
 • Lenka Hoskova | Zdiby
 • Dagmar Sturges Brumovska | Praha
 • Ondřej Suchopár | Zdiby
 • Lucie Machková | Zdiby
 • tomas vejvoda | zdiby
 • Johana Kratochvílová | Praha 7
 • Barbora Mikulecká | Zdiby
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Josef Jurášek | Zdiby
 • Jitka Homolová | Zdiby