STOP NAVÝŠENÍ HLUKOVÝCH LIMITŮ
1110 podpisů dosaženo

STOP NAVÝŠENÍ HLUKOVÝCH LIMITŮ

Autor: Martin Klečka | vloženo: 20.05.2023 | 1110 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme Vládu ČR o odložení účinnosti nařízení vlády č. 433/2022 Sb. k 1. lednu 2024, příp. na dobu pozdější.

V prosinci r. 2022 schválila vláda nařízení vlády č. 433/2022 Sb., kterým se mění NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále také jako „novela nařízení vlády“ nebo „nařízení vlády“). To má nabýt účinnosti dne 1. července 2023. I přesto, že deklarovaným cílem této novely nařízení vlády je snaha opustit režim tzv. „staré hlukové zátěže" (dále také jako „SHZ“), který byl historicky přijímán jen jako přechodné a mimořádné opatření a pouze pro velmi specifické případy, mimo jiné i z důvodu jeho zřejmých zdravotních rizik, výsledná podoba nařízení vlády ve skutečnosti v širokém rozsahu současné hlukové limity a přípustnost dalšího hluku kolem nás výrazně navyšuje.

Režim SHZ již totiž nebude nadále jen výjimkou jako doposud, kterou bylo možné použít jen ve zvláštních případech, ale touto novelou nařízení vlády se stává fakticky novou normou (byť sníženou o 2 dB) pro další tisíce kilometrů silnic a železnic na celém území naší republiky. Vědecky prokázaným rizikům takto zásadně navýšených hlukových limitů na zdraví tak budou nově a trvale vystaveny miliony občanů České republiky, kteří kolem dopravních staveb žijí.

I přesto, že předmětné nařízení vlády výrazně ohrožuje ochranu veřejného zdraví před hlukem, ve prospěch ulehčení výstavby liniových staveb a developerské výstavby, důvodová zpráva k novele nařízení vlády nepřináší žádné informace či vědecky ověřené závěry týkající se dopadů takto zásadně navýšených hlukových limitů na lidské zdraví ani jakékoliv jiné prověření jejich zdravotní nezávadnosti. Ve schvalovacím procesu také nebyl předložen ani jeden konkrétní případ, který by dokazoval, že jediná možnost snížení hluku u dopravních staveb je zvýšení hlukových limitů.

Žádáme premiéra ČR Petra Fialu, aby aktivně konal a v této podobě nabytí účinnosti nového nařízení vlády zabránil. Vzhledem k navázání účinnosti nového nařízení vlády na novelu stavebního zákona (u které byl schválen odklad účinnosti), jej žádáme, aby se nejprve osobně zasadil o odložení účinnosti nařízení vlády č. 433/2022 Sb.  k 1. lednu 2024, příp. na dobu pozdější.

Děkujeme.

Za petiční výbor

Martin Klečka

předseda spolku KORIDOR D8, z. s.

tel. 608 029 700

koridord8@gmail.com

www.koridord8.cz

Aktuality

25.05.2023 09:57

https://kd8.cz/nase-temata/hluk/

 

19.06.2023 22:11

Získáváme další spojence v tlaku na Vládu ČR

https://kd8.cz/senatori-podporili-koridor-d8-v-boji-proti-hluku-chteji-odklad-sporneho-vladniho-narizeni/

 

17.07.2023 20:19

Vážení,

Vláda ČR své rozhodnutí do 1.7.2023 nezměnila a nové výrazně navýšené hlukové limity již bohužel platí.

Protože se obdobný scénář dal bohužel předpokládat, tak KORIDOR D8 mohl i DÍKY VAŠÍM podpisům vyjednávat se senátory o jejich podpoře námi připravených podkladů k návrhu na zrušení totoho nařízení.

23 senátorů (minimálně jich bylo třeba 10) proto dne 14.7.2023 podalo žalobu na Vládu ČR u ÚSTAVNÍHO SOUDU v Brně - jeho rozhodnutí se pak dá očekávat v řádu několika měsíců.

Více infomací v tiskové zpravě: 

https://www.koridord8.cz/tiskova-zprava-17-7-2023/

Děkujeme za podporu!

Martin Klečka, předseda spolku KORIDOR D8


 

 

 

Komu bude petice předána: Premiér ČR Petr Fiala

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 145

14. 06. 2023 | Jihye Kim | dkjfee
Online Casino Our games include table games such as baccarat, roulette and blackjack, among which baccarat is the most popular game called the king of casino games.
<a href="https://toto-guide.xyz">안전놀이터</a>
+1 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 1110 (+47 nepotvrzených)

 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • David Švábenský | Modřice
 • Michal Rentka | Statenice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Adam Kučírek | Praha-Východ Předboj
 • Šárka Harantová | Zdiby
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Helena Šperlingová | Libotenice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici